21 މާޗް

March 21, 2020 1
ކޮވިޑް-19: ރެއާލުގެ ޔޮވިޗް މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރޭގައި

ބެލްގްރޭޑް، ސާބިއާ (މާޗް 21) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނިކޮށް، އެ ކްލަބްގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ލޫކަ ޔޮވިޗްގެ ފަރާތުން ގަވާއިދާ ހިލާފު ގިނަ އަމަލުތަކެއް ފެނުމުން އެ ކަމަށް އޭނާ ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 1
ރެއާލް މެޑްރިޑް ކަރަންޓީނަށް، ލީގު މެދުކަނޑާލައިފި

މެޑްރިޑް (މާޗް 12) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ ކްލަބުގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ކްލަބުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކަރަންޓީންވާން ނިންމުން ސްޕެނިޝް ލީގު މަދުވެގެން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާ އަށް މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 11
ރެއާލުން ފުރުސަތު ނަގާލައިފި، ބާސާ އަށް ހިތްހަމަޖެހުން

ސެވިއްޔާ (މާޗް 9) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް ބެޓިސް އަތުން 2-1 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވުމުން ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި ދެމިއޮތުމުގެ ފުރުސަތު ބާސެލޯނާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 19
ބާސެލޯނާ ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑް އެއް ވަނަ އަށް

މެޑްރިޑް (މާޗް 2) – ވާދަވެރި ބާސެލޯނާ އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-0 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް އެއް ވަނަ މަގާމަށް އަރައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020 7
ޕްރެޝަރު އޮތީ ރެއާލަށް، ބާސާއަކަށް ނޫން: ސެޓިއެން

މެޑްރިޑް (މާޗް 1) - އެލް ކްލަސިކޯ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ޕްރެޝަރު އޮތީ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކަމަށާއި ބާސެލޯނާ އަށް ހަމަޖެހިލައިގެން ވެސް މެޗަށް ތައްޔާރުވެވޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ކީކޭ ސެޓިއެން ބުނެފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 22
ރެެއާލް ދަނޑުގައި ފަހަތުން އަރައި ސިޓީ މޮޅުވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 27) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން އެ ޓީމު އަތުން ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން އިނގިރޭސި ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020
ދެ ކޯޗުންގެ ތައުރީފު އެކަކު އަނެކަކަށް

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 26) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބޮޑު މެޗަކަށް ނުކުންނައިރު، މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އާއި ރެއާލްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން އެކަކު އަނެކަކަށް ތައުރީފުކޮށް ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 10
ރެއާލް ބަލިވުމުން ބާސެލޯނާ އެއް ވަނަ އަށް

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 23) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ލެވަންޓޭ އަތުން 1-0 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވުމުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 5-0 އިން އެއިބާ ބަލިކުރި ބާސެލޯނާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020
ރެއާލުގައި ބްރެޒިލްގެ ނުފޫޒު ގަދަވާތީ އުފާކުރަން: ޓީޓޭ

ސަންޓޯސް، ބްރެޒިލް (ފެބްރުއަރީ 22) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގައި ބްރެޒިލްގެ ކުޅުންތެރިންގެ ނުފޫޒު ގަދަވުމަކީ މުސްތަގުބަލުގައި އެ ގައުމު ފުޓްބޯޅަ އަށް އޭގެ ސަބަބުން ފައިދާތަކެއްކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް ބްރެޒިލް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޓީޓޭ ބުނެފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 4
ސެލްޓާ އިން އެއް ވަނައިގައި އޮތް ރެއާލް ހިފަހައްޓައިފި

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 17) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެއް ވަނައިގައި އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ސެލްޓަ ވީގޯ ރެލިގޭޝަން ޒޯނުން ބޭރަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 3
ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު ރެއާލުން ލީޑުދަމަހައްޓައިފި

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 10) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ބާސެލޯނާ އިން ފަހަތުން އަރައި ރެއާލް ބެޓިސް އަތުން 3-2 އިން މޮޅުވިއިރު، އެއް ވަނައިގައި އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުން 4-1 އިން އޮސަސޫނާ ބަލިކޮށް އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020 5
ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ކަޓައިފި

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 7) - ސްޕެނިޝް ކަޕްގައި ރޭ ކުޅުނު ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުތަކުން ބަލިވެ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 2
ބޭލް އަށް ރެކޯޑް މުސާރައެއް ދޭން ޓޮޓެންހަމް ދެކޮޅު

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 4) - ނިމިގެން ދިޔަ ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ތަރި ގަރެތު ބޭލް އަލުން ގެންނަން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން އެ ކްލަބުން ނުހިފީ އޭނާ އަށް ރެކޯޑް މުސާރައެއް ދޭން ބޭނުންނުވުމުން މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 11
ރެއާލަށް އެއް ވަނައިގައި ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 2) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ވާދަވެރި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން އެއް ވަނައިގައި ހަ ޕޮއިންޓަށް ލީޑުފުޅާކޮށްފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 10
ރެއާލް މެޑްރިޑް އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި

ވަޔަޑޮލިޑް (ޖެނުއަރީ 27) – ރެއާލް ވަޔަޑޮލިޑް 1-0 އިން ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައި ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 1
ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް ސްޕެނިޝް ކަޕުގައި ކުރިއަށް

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 23) - ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ގަދަ 32 ޓީމުގެ ބުރުގައި ރޭ ބާސެލޯނާ އިން އިބީޒާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ އަދި ރެއާލް މެޑްރިޑުން ޔޫނިއަނީސްޓާސް އަތުން 3-1 މޮޅުވެ ގަދަ 16 ޓީމުގެ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 4
ބްރެޒިލްގެ ތަރިއެއް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 21) – ރެއާލް މެޑްރިޑުން ބްރެޒިލްގެ އުމުރުން 18 އަހަރުގެ އުއްމީދީ މިޑްފީލްޑަރު ހެއިނިއާ ޖީސުސް ކަވާލިއޯގެ ސޮއި ހޯދައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020
ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފައި ރެއާލް އެއް ވަނަ އަށް

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 19) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސެވިއްޔާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފައި ރެއާލް މެޑްރިޑުން އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 7
ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޖިއްދާ، ސައުދީ އަރަބިއާ (ޖެނުއަރީ 13) – ވާދަވެރި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-1 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 1
ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ރެއާލް ސުޕަ ކަޕް ފައިނަލަށް

ޖިއްދާ، ސައުދީ އަރަބިއާ (ޖެނުއަރީ 9) - ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕްގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ވެލެންސިއާ އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.