06 ޖުލައި

July 06, 2020 10
ބާސެލޯނާ އިން އުއްމީދު ދަމަހައްޓައިފި

ވިޔަރެއާލް (ޖުލައި 6) – ރަށުން ބޭރުގައި ވިޔަރެއާލް 4-1 އިން ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ހަނި އުއްމީދު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 15
ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 3) – ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް ޕެނަލްޓީއަކުން ވައްދާލި ގޯލާ އެކު ގެޓަފޭ 1-0 އިން ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 3
ލީގު ޔަގީންވި ކަމަށް ދުށުމަކީ ކުށްހީއެއް: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 2) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ލީޑެއް ލިބުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އެ ޓީމަށް އަދި ލީގު ކަށަވަރުވިކަމަށް ދުށުމަކީ ކުށްހީ އެއް ކަމަށް ރެއާލްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 10
ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ދެ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 29) – ތާވަލުގެ ފުލުގައި އޮތް އެސްޕަންޔޯލް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ދެ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 7
ރެއާލް މެޑްރިޑް އަލުން ކުރިއަށް

މެޑްރިޑް (ޖޫން 25) – މަޔޯކާ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމް އަލުން ހޯދިއިރު، މި މެޗުގައި ކުޅެ މަޔޯކާގެ އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ލޫކާ ރޮމޭރޯ، ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ކުޅުނު އެންމެ ހަގު ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 7
ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފައި ރެއާލް އެއް ވަނަ އަށް

މެޑްރިޑް (ޖޫން 22) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 1
ބެންޒެމާގެ ދެ ގޯލާ އެކު ރެއާލުން ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ޖޫން 19) – ފްރާންސް ފޯވާޑް ކަރިމް ބެންޒެމާގެ ދެ ގޯލާ އެކު ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑުން 3-0 އިން ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 2
ޒިދާންގެ 200 ވަނަ މެޗުގައި ރެއާލަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

މެޑްރިޑް (ޖޫން 15) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން އޭނާގެ ކޯޗިން ކެރިއަރުގައި އިރުޝާދު ދިން 200 ވަނަ މެޗުގައި ރޭ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލުން 3-1 އިން އެއިބާ އަތުން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 5
ބާސާ އަށް ގެއްލުން، ރެއާލަށް އޮތީ ފައިދާ: ވަލްޑާނޯ

މެޑްރިޑް (ޖޫން 10) - ކޮވިޑް-19 ގެ މެދުކެނޑުމަށް ފަހު ސްޕެނިޝް ލީގު މާދަމާރޭ އަލުން ފަށާއިރު މެޗެއްގެ ތެރެއިން ފަސް ކުޅުންތެރިން ބަދަލުކުރެވޭ ގަވާއިދުގެ ސަބަބުން ބާސެލޯނާ އަށް ގެއްލުންވި ނަމަވެސް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ފައިދާ ނެގޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމަށް ކުރިން ކޯޗުކޮށްދިން ޖޯޖް ވަލްޑާނޯ ބުނެފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020
ރެއާލުގައި ހަޒާޑަށް ބެލޮންޑިއޯ ހޯދިދާނެ: މާޓިނޭޒް

ބްރުސެލްސް (މޭ 22) – ބެލްޖިއަމްގެ ޕްލޭމޭކަރު އެޑެން ހަޒާޑަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގައި ހުރެ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ކާމިޔާބުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ބެލްޖިއަމްގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މާޓިނޭޒް ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020 1
ލޮކްޑައުނަށް ފަހު ރެއާލް ފެންނަނީ ތާޒާކޮށް: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (މެއި 21) - ކޮވިޑް-19ގެ މެދުކެނޑުމަށް ފަހު ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުޅުންތެރިން ފަރިތަކުރުންތަކަށް އައިއިރު ޖުމްލަކޮށް މުޅި ޓީމު ފެންނަނީ ކުރިއަށް ވުރެން ތާޒާކޮށް ކަމަށް ރެއާލްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020
މުސާރަ ކުޑަނުކުރާނަމަ ރެއާލުން ޕޮގްބާ ނުގަންނާނެ

މެޑްރިޑް (މެއި 19) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ގަންނަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން މަސައްކަތް ފަށާނީ އޭނާ މުސާރަ ކުޑަކުރަން އެއްބަސްވުމުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020 1
ރެއާލުން ފަސް ކުޅުންތެރިން ވިއްކާލަން ތައްޔާރު

މެޑްރިޑް (މެއި 3) - މި ސީޒަނަށް ފަހު ފެށޭ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުން ފަސް ކުޅުންތެރިޔަކު ވިއްކާލަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 1
ބާސެލޯނާ އަށް ރޮނާލްޑޯ ވިއްކާލަން ފާގަސަން ބޭނުންވި

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 20) - ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވިއްކާލުމުގެ ކުރިން އޭނާ ބާސެލޯނާ އަށް ދޫކޮށްލަން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ކޯޗު އެލެކްސް ފާގަސަން މަޝްވަރާކުރި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020
ރެެއާލުގެ ކުޅުންތެރިން މުސާރަ ކުޑަކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (އޭޕްރީލް 9) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މާލީ ގޮތުން ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރަން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުޅުންތެރިން މުސާރަ ކުޑަކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 5
ކޮވިޑް-19: ކްލަސިކޯގެ ހާއްސަ މެޗެއް ބާއްވަނީ

މެޑްރިޑް (އޭޕްރީލް 7) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން މާލީ ގެއްލުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުރީގެ ތަރިންނާއި މިހާރު ވެސް އެ ޓީމުތަކަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ ގޮތަށް ހާއްސަ އެލް ކްލަސިކޯ މެޗެއް ކުޅުމަށް މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020 1
ކޮވިޑް-19: ރެއާލުގެ ޔޮވިޗް މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރޭގައި

ބެލްގްރޭޑް، ސާބިއާ (މާޗް 21) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނިކޮށް، އެ ކްލަބްގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ލޫކަ ޔޮވިޗްގެ ފަރާތުން ގަވާއިދާ ހިލާފު ގިނަ އަމަލުތަކެއް ފެނުމުން އެ ކަމަށް އޭނާ ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 1
ރެއާލް މެޑްރިޑް ކަރަންޓީނަށް، ލީގު މެދުކަނޑާލައިފި

މެޑްރިޑް (މާޗް 12) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ ކްލަބުގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ކްލަބުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކަރަންޓީންވާން ނިންމުން ސްޕެނިޝް ލީގު މަދުވެގެން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާ އަށް މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 11
ރެއާލުން ފުރުސަތު ނަގާލައިފި، ބާސާ އަށް ހިތްހަމަޖެހުން

ސެވިއްޔާ (މާޗް 9) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް ބެޓިސް އަތުން 2-1 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވުމުން ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި ދެމިއޮތުމުގެ ފުރުސަތު ބާސެލޯނާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 19
ބާސެލޯނާ ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑް އެއް ވަނަ އަށް

މެޑްރިޑް (މާޗް 2) – ވާދަވެރި ބާސެލޯނާ އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-0 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް އެއް ވަނަ މަގާމަށް އަރައިފި އެވެ.