20 މެއި

May 20, 2019 13
ބާސާ އެއްވަރުވިއިރު، ރެއާލް ފަހު މެޗުން ވެސް ބަލި

މެޑްރިޑް (މެއި 20) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ފަހު މެޗުތަކުން ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ ރޭ އެއިބާއާ 2-2 އިން އެއްވަަރުވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ރެއާލް މެޑްރިޑް ފަހު މެޗުން ރެއާލް ބެޓިސް އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 22
ބޭލް އެނބުރި ޕްރިމިއާ ލީގަށް؟

މެޑްރިޑް (މެއި 19) - އަންނަ ސީޒަނުގައި ވޭލްސްގެ ތަރި ގަރެތު ބޭލް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޓީމަކަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2019 2
ކްރޫސް، ބޭލް އަދި އިސްކޯ ގަންނަން ޕީއެސްޖީން މަސައްކަތްކުރަނީ

ޕެރިސް (މެއި 15) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ތިން ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ގަރެތު ބޭލް އާއި އިސްކޯ އަދި ޓޯނީ ކްރޫސް ގަތުމަށް ޕީއެސްޖީން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފްރާންސްގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 4
ބާސެލޯނާ އަށް ހަމަޖެހުމެއް، ރެއާލަށް އުފަލެއް ނެތް

މެޑްރިޑް (މެއި 13) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ގެޓަފޭ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ ހަަމަޖެހުމެއް ހޯދިއިރު، ރަށުން ބޭރުގައި ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އަތުން 3-1 އިން ބަލިވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް މާޔޫސްވެއްޖެ އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2019 1
ރެއާލް މޮޅުވިއިރު ޒިދާންގެ ހިތްހަަމަނުޖެހުންތަކެއް

މެޑްރިޑް (މެއި 6) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ވިޔަރެއާލް އަތުން 3-2 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވިއިރު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ޓީމުގެ ބައެއް ސީނިއާ ކުޅުންތެރިންނާއި މީޑިއާ އިން ދައްކާ ވާހަކަތަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019 5
ސަޕޯޓަރުންގެ ކިބައިން ޒިދާން މައާފަށް އެދެފި

މެޑްރިޑް (އޭޕްރީލް 29) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެންމެ ފުލުގައި އޮތް ރަޔޯ ވަޔެކާނޯ އަތުން 1-0 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވި މެޗުގައި ދެއްކި ކުޅުމަށް ސަޕޯޓަރުންގެ ކިބައިން ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން މައާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 15
ބާސެލޯނާ އަށް ޒިދާން މެސެޖެއް ދީފި

މެޑްރިޑް (އޭޕްރީލް 25) - އަންނަ ސީޒަނުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް ފެންނާނީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށް ކަމަށާއި އެ ޓީމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޓާގެޓަކީ ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުން ކަމަށް ބުނެ ވާދަވެރި ބާސެލޯނާ އަށް ރެއާލުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން މެސެޖެއް ދީފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 6
ބޭލް ލޯން އުސޫލުން ވެސް ދޫކޮށްލަން މެޑްރިޑް ތައްޔާރު

މެޑްރިޑް (އޭޕްރިލް 23) – ގަރެތު ބޭލް ވިއްކާލެވޭ ގޮތް ނުވެއްޖެ ނަމަ ލޯން އޫސޫލުން ނަމަވެސް އޭނާ ދޫކޮށްލަން ރެއާލް މެޑްރިޑް އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 3
ރެއާލަށް މާ ކުރިން ސީޒަން ނިމިއްޖެ: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (އޭޕްރީލް 16) - ރެއާލް މެޑްރިޑަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ ސީޒަންގައި ހާސިލްކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ނެތުމުން ކުޅުންތެރިންގެ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019
ޕޮގްބާ ހޯދަން ރެއާލުން މީޑިއާގެ ބޭނުންހިފާނެ: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 13) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ހޯދަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެ ޓީމުން މީޑިއާގެ ބޭނުންހިފާނެ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019 10
އެތުލެޓިކޯ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަމާ ގާތަށް

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 7) - މެޗުގެ ބޮޑުބައި 10 ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ކުޅުނު އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރިހޯދައި ބާސެލޯނާ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2019 1
ހަޒާޑް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވުމާ ދާދި ގާތުގައި

މެޑްރިޑް (އޭޕްރިލް 6) – ޗެލްސީގެ އެޑެން ހަޒާޑް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވުމާ ގުޅޭގޮތުން އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމާ ވަރަށް ގާތަށް އަތުވެއްޖެ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019 6
ވެލެންސިއާ އިން ޒިދާންގެ ރެއާލް ބަލިކޮށްފި

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން (އޭޕްރީލް 4) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ 2-1 އިން ވެލެންސިއާ އަތުން ބަލިވެ، ޒައިނުއްދީން ޒިދާން އަލުން އަލުން ހަވާލުވި ފަހުން ރެއާލް މެޑްރިޑް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 1
ރެއާލް މޮޅުވި ނަމަވެސް ޒިދާންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް

މެޑްރިޑް (އޭޕްރީލް 1) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެންމެ ފުލުގައި އޮތް ހުއެސްކާ އަތުން 3-2 އިން ފަހު ވަގުތު ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވިއިރު، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާންގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2019 6
ރެއާލުގެ ޓްރާންސްފާ ބަޖެޓަކީ 500 މިލިއަން ޔޫރޯ

ލިޔޯން، ފްރާންސް (މާޗް 29) - އަންނަ ސީޒަނަށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާނަށް 500 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ޓްރާންސްފާ ބަޖެޓެއް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ކްލަބްގެ ރައީސް ފްލޮރެންޓީނޯ ޕެރޭޒާ ހަވާލާދީ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2019
ޑެހެއާ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވޭ: ރިޕޯޓް

މެޑްރިޑް (މާޗް 25) - މި ސީޒަނަށް ފަހު ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވާން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ގޯލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާ ބޭނުންވާ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2019 3
ޕޮގްބާގެ ހުވަފެނީ ކްލަބަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑް

ޕެރިސް (މާޗް 21) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގައި މި ވަގުތު އުފަލުން ހުރި ނަމަވެސް އެހެން ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔެކޭ އެއް ގޮތަށް އޭނާގެ ހުވަފެނީ ކްލަބަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑް ކަމަށް ފްރާންސްގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 4
ރެއާލް މެޑްރިޑުން މާނޭ އަށް ވެސް ޝައުގުވެރިވޭ

މެޑްރިޑް (މާޗް 19) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗުކަމާ ޒައިނުއްދީން ޒިދާން އަލުން ހަވާލުވެ އަންނަ ސީޒަނަށް ޓީމު ވަރުގަދަކުރަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ލިވަޕޫލުގެ ސެނެގާލް ފޯވާޑް ސަޑިއޯ މާނޭ ހޯދަން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019
ޒިދާންގެ ޝައުގުވެރިކަން ޑެހެއާ އަށް

މެޑްރިޑް (މާޗް 18) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ގޯލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާ ގަތުމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ އާ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ކުރިއަށް އޮތް ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019 1
ޒިދާންގެ އެނބުރި އައުން މޮޅަކުން ފާހަގަކޮށްފި

މެޑްރިޑް (މާޗް 17) – ޒައިނުއްދީން ޒިދާން އަލުން ހަވާލުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ސެލްޓާ ވީގޯ އަތުން 2-0 އިން އެ ޓީމު މޮޅުވިއިރު، އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ލީގު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނިވެއްޖެ އެވެ.