02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2020
އިންޓަ އަށް އުއްމީދެއް، ރެއާލް އަށް ޕްރެޝަރު

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 2) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ޔޫކްރޭންގެ ޝަހުތަރު ޑޮނެސްކް އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކެޓުމުގެ ޕްރެޝަރާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނުއިރު، ރަށުން ބޭރުގައި ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ މުންޗެންގްލަޑްބެކް އަތުން 3-2 އިން މޮޅުވެ އިންޓަ މިލާން އަނެއް ބުރަށް ދިއުމުގެ އުއްމީދުއާ ކޮށްފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 3
ރެއާލް ބަލިވިއިރު ހަޒާޑަށް އަނެއްކާ ވެސް އަނިޔާވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 29) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ޑިޕޯޓިވޯ އަލަވެސް އަތުން 2-1 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ޕްލޭމޭކަރު އެޑެން ހަޒާޑަށް އަނެއްކާ ވެސް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 2
ބަޔާނާއި ސިޓީ އަނެއް ބުރަށް، ލިވަޕޫލް ބަލިވެއްޖެ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 26) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން މުބާރާތުގެ އަނެއް ބުރުގެ ޖާގަ ޔަގީންކުރިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-0 އިން އެޓަލަންޓާ އަތުން ބަލިވެ ލިވަޕޫލް ކޮލިފައިވާން އިތުރު އިންތިޒާރެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 2
މޮރީނިއޯ ބޭނުންވާތީ ޓޮޓެންހަމުން ރާމޮސް އަށް ފާރަލަނީ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 23) - ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބޭނުންވާތީ އެ ޓީމުން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޮސް ގެންނަން މަސައްކަތްކޮށްފާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 3
ރެއާލް އެއްވަރު، އެތުލެޓިކޯ އަތުން ބާސެލޯނާ ބަލިވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 22) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުން ވިޔަރެއާލްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން 1-0 އިން ބާސެލޯނާ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020
އަނިޔާގެ ސަބަބުން ރާމޮސް އަށް ތިން މެޗު ގެއްލޭނެ

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 20) - ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެނިކޮށް ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު ސާޖިއޯ ރާމޮސް އަށް ލިބުނު އަނިޔާއާ ހެދި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުރިއަށް އޮތް ތިން މެޗުން އޭނާ ނުފެންނާނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020 1
ފީފާ އާއި ޔުއެފާ އަށް ކްރޫސް ފާޑުކިޔައިފި

މިއުނިކް (ނޮވެމްބަރު 13) - ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތްތައް ރާވައިގެން މެޗުތައް ޝެޑިއުލްކުރާ ގޮތްތަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޓޯނީ ކްރޫސް ޔުއެފާ އާއި ފީފާ އަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020
ވެލެންސިއާ އަތުން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވެއްޖެ

ވެލެންސިއާ (ނޮވެމްބަރު 9) – ކާލޯސް ސޮލާ ޕެނަލްޓީން ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ވެލެންސިއާ އިން 4-1 އިން ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2020 1
ހާލަންޑްގެ ހުވަފެނީ ކްލަބަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑް: ރިޕޯޓް

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 7) - ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނޯވޭގެ ފޯވާޑް އާލިން ބްރައުޓް ހާލަންޑް އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި އެންމެ ކުޅެން ބޭނުންވާ ކްލަބަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 4
ލިވަޕޫލްގެ ރެކޯޑް ކުރިއަށް، ރެއާލަށް ފުރަތަމަ މޮޅު

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 4) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި އިޓަލީގެ އެޓަލަންޓާ އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލުން މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދެމެހެއްޓިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އިންޓަ މިލާން 3-2 އިން ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020
ރެއާލާ ދެކޮޅަށް ލުކާކޫ އަށް ނުކުޅެވޭނެ

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 3) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި އިންޓަ މިލާންގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ އަށް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 1
ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާގައި ވެސް ރެއާލުން ހަރަދެއްނުކުރާނެ

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 2) - ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މާލީ ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް އޮތް ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ވެސް އެ ޓީމުން އާ ކުޅުންތެރިން ގަންނަން ހަރަދުނުކުރާނެ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 3
ރެއާލް އެއް ވަނައިގައި، ބާސެލޯނާ އަށް ޕްރެޝަރު

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 1) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ހުއެސްކާ އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް އެއް ވަނައިގައި އޮތްއިރު، ޑިޕޯޓިވޯ އަލަވޭސްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ ބާސެލޯނާ އެންމެ ފަހުން ލީގުގައި ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން މޮޅެއް ނުލިބި ޕްރެޝަރާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 11
ބާސެލޯނާ އިން ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި

ޓިއުރިން (އޮކްޓޫބަރު 29) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނުލާ ކުޅުނު ޔުވެންޓަސް އަތުން ރޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ލިއޮނަލް މެސީގެ ބާސެލޯނާ 2-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020 10
ބާސެލޯނާ އަތުން ރެއާލް މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޫބަރު 24) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިރޭ ވާދަވެރި ބާސެލޯނާ އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

October 24, 2020
"ކްލަސިކޯ އަކީ އަދިވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މެޗު"

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 24) - ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރާ އެލްކްލަސިކޯ އަކީ އަދިވެސް ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ކްލަބް ލެވަލްގައި ކުޅޭ އެންމެ ބޮޑު މެޗު ކަމަށް ލަލީގާގެ ރައީސް...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 4
ރެއާލް ބަލިވިއިރު، ޗެމްޕިއަން ބަޔާނަށް ބޮޑު މޮޅެއް

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 22) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމަށްވާ ރެއާލް މެޑްރިޑް މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ޔޫކްރޭނުގެ ޝަހުތަރު ޑޮނެސްކް އަތުން 3-2 އިން ބަލިވިއިރު، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކުން 4-0 އިން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ބަލިކޮށް ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 7
ތިން ކުޅުންތެރިންގެ ޑީލާ ހެދި ޒިދާނަށް ޕްރެޝަރު

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 20) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކްލަބްތަަކަށް ދޫކޮށްލި ތިން ކުޅުންތެރިއެއްގެ ޑީލް ކުރިއަށްދިޔަ ގޮތާ މެދު އެ ކްލަބުގެ ބޯޑުގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ ހިތްހަމަނުޖެހި ކޯޗު ޒިނެދީން ޒިދާން އަށް ޕްރެޝަރުކޮށްފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 3
ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ވެސް ބަލިވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 18) – އަންނަ ހަފުތާގައި އެލް ކްލެސިކޯ މެޗަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުން ރޭ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2020
ރެއާލަށް ކުޅުމަކީ ހުވަފެނެއް: ޕޮގްބާ

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 9) - ފުރުސަތު ލިބިއްޖެނަމަ ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅުމަކީ އޭނާ ވެސް ދެކޭ ހުވަފެނެއް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފްރާންސް މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ބުނެފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020
ވަޔަޑޮލިޑް އަތުން ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ހަނި މޮޅެއް

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 1) – ބްރެޒިލްގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ވިނީޝަސް ޖޫނިއާގެ ގޯލާ އެކު ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް ވަޔަޑޮލިޑް އަތުން 1-0 އިން ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.