21 މާޗް

March 21, 2019 3
ޕޮގްބާގެ ހުވަފެނީ ކްލަބަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑް

ޕެރިސް (މާޗް 21) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގައި މި ވަގުތު އުފަލުން ހުރި ނަމަވެސް އެހެން ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔެކޭ އެއް ގޮތަށް އޭނާގެ ހުވަފެނީ ކްލަބަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑް ކަމަށް ފްރާންސްގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 4
ރެއާލް މެޑްރިޑުން މާނޭ އަށް ވެސް ޝައުގުވެރިވޭ

މެޑްރިޑް (މާޗް 19) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗުކަމާ ޒައިނުއްދީން ޒިދާން އަލުން ހަވާލުވެ އަންނަ ސީޒަނަށް ޓީމު ވަރުގަދަކުރަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ލިވަޕޫލުގެ ސެނެގާލް ފޯވާޑް ސަޑިއޯ މާނޭ ހޯދަން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019
ޒިދާންގެ ޝައުގުވެރިކަން ޑެހެއާ އަށް

މެޑްރިޑް (މާޗް 18) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ގޯލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާ ގަތުމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ އާ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ކުރިއަށް އޮތް ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019 1
ޒިދާންގެ އެނބުރި އައުން މޮޅަކުން ފާހަގަކޮށްފި

މެޑްރިޑް (މާޗް 17) – ޒައިނުއްދީން ޒިދާން އަލުން ހަވާލުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ސެލްޓާ ވީގޯ އަތުން 2-0 އިން އެ ޓީމު މޮޅުވިއިރު، އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ލީގު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނިވެއްޖެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019
އާ ކްލަބް ވޯލްޑްކަޕް ތައާރަފްކޮށްފި، ކްލަބްތައް ދެކޮޅު

މަޔާމީ (މާޗް 16) – މިހާރު އާދައިގެ ގޮތަކަށް، ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕް 24 ޓީމާ އެކު، ކޮންމެ ހަތަރަކު އަހަރުން އެއް އަހަރު ބާއްވަން ނިންމައި، ފުރަތަމަ މުބާރާތް 2021 ވަނަ އަހަރަށް ފީފާ އިން ތާވަލުކޮށްފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2019
މެޑްރިޑުގެ ކޯޗުކަން ނުލިބުނަސް ކަންބޮޑެއްނުވޭ: މޮރީނިއޯ

މެޑްރިޑް (މާޗް 15) - އޭނާ އަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗުކަން ނުލިބުނަސް ކަންބޮޑުނުވާ ކަމަށާއި ވަރަށް އަވަހަށް ޓީމަކުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019 13
މެޑްރިޑާ ހަވާލުވީ ގިނަ ކްލަބްތަކަކަށް ނޫނެކޭ ބުނެފައި

މެޑްރިޑް (މާޗް 12) - ރެއާލް މެޑްރިޑާ އަލުން މި ހަވާލުވީ ވަރަށް ގިނަ ކްލަބްތަކަކަށް ނޫނެކޭ ބުނެފައި ކަމަށް، މިދިޔަ ސީޒަނަށް ފަހު އެ ޓީމުން ވަކިވި ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019 5
ޒިދާން އަލުން ރެއާލް މެޑްރިޑާ ހަވާލުވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (މާޗް 11) - މިދިޔަ މެއި މަހު ކުއްލި ގޮތަކަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވި ޒައިނުއްދީން ޒިދާން އަލުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

March 11, 2019 5
މެޑްރިޑް މޮޅުވެއްޖެ، އެކަމަކު ކޯޗަށް ޔަގީންކަމެއް ނެތް

މެޑްރިޑް (މާޗް 11) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް ވަޔަޑޮލިޑް އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ބަލިވުމުގެ ސިލްސިލާއަށް ނިމުން ގެނައި ނަމަވެސް ކޯޗު ސެންޓިއާގޯ ސޮލާރީގެ މަގާމާ މެދު...

10 މާޗް

March 10, 2019 2
މެޑްރިޑުގެ ކޯޗަކަށް ސީޑޯފް ގެންނަނީ؟

މެޑްރިޑް (މާޗް 10) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗުކަމުން ސަންޓިއާގޯ ސޮލާރީ މި ސީޒަން ނިމުމުގެ ކުރިން ވަކިކުރާ ނަމަ ވަގުތީ ކޯޗަކަށް ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ކެމަރޫންގެ ގައުމީ ކޯޗު ކްލަރެންސް ސީޑޯފް ގެނެސްފާނެ ކަމަށް ސްޕެނިޝް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 6
ރެއާލުން ބޭނުންވަނީ ޒިދާން ނޫނީ މޮރީނިއޯ: ކަލްޑެރޯން

މެޑްރިޑް (މާޗް 7) - އަންނަ ސީޒަނުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗަކަށް ގެންނަން މިހާރު އެ ކްލަބުން ބޭނުންވަނީ އެ ޓީމަށް ކުރިން އިރުޝާދުދިން ދެ ކޯޗުން ކަމަށްވާ ޒިނެދިން ޒިދާން ނޫނީ ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ތެރެއިން ކޯޗެއް ކަމަށް އެ ކްލަބްގެ ކުރީގެ ރައީސް ރާމޮން ކަލްޑެރޯން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019 25
ދެ ވަނަ ބުރުން ކަޓައި މެޑްރިޑުގެ ރަސްކަން ނިމުމަކަށް

މެޑްރިޑް (މާޗް 6) – އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭ ބަލިވި ތިން ވަނަ މެޗުގައި، ރޭ ނެދަލެންޑްސްގެ އަޔަކްސް އަތުން ލަދުވެތި ގޮތަކަށް 4-1 އިން ބަލިވެ، މިދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ކަޓައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019 6
ބޭލްގެ އޭޖެންޓް ރެއާލްގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ފާޑުކިޔައިފި

މެޑްރިޑް (މާޗް 5) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ވިންގް ގަރެތު ބޭލްގެ އޭޖެންޓް ޖޮނަތަން ބާނެޓް، ރެއާލުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ވަަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019 7
މެސީ ރުޅިއަރުވާލީ ލޮނުހެޔޮވަރު ކޮށްލަން: މޮރީނިއޯ

މެޑްރިޑް (މާޗް 3) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން 1-0 އިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވި މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ ރުޅިއަރުވާލަން މެޑްރިޑުގެ ސާޖިއޯ ރާމޯސް މަސައްކަތްކުރީ...

March 03, 2019 15
މެޑްރިޑް ބަލިކޮށް ބާސާ 10 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

މެޑްރިޑް (މާޗް 3) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ރެއާލް މެޑްރިޑް 1-0 އިން ބަލިކޮށް، އެ ޓީމުގެ މައްޗަށް ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހޯދި ދެ ވަނަ މޮޅާ އެކު ބާސެލޯނާ ލީގުގެ އެއް...

02 މާޗް

March 02, 2019 13
ބާސެލޯނާ ފޯމުގައި، ރެއާލް ބަދަލުހިފުމަކަށް

މެޑްރިޑް (މާޗް 2) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރާއިރު، މީގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ފޯމުގައި އޮތީ ބާސެލޯނާ އެވެ. ރެއާލް މެޑްރިޑް ބޭނުންވަނީ މީގެ ތިން ދުވަސް ކުރިން ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ބާސެލޯނާ އަތުން ބަލިވި ބަލިވުމުގެ ބަދަލުހިފާށެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2019 1
ވިނީޝިއަސް ބްރެޒިލް ގައުމީ ޓީމަށް

ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ (މާޗް 1) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ އުއްމީދީ އެޓޭކިން ކުޅުންތެރިޔާ ވިނީޝިއަސް ޖޫނިއާ އަށް ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

March 01, 2019 11
ގަސްދުގައި ކާޑު ހޯދި މައްސަލައިގައި ރާމޯސް އަށް އަދަބު

ނިޔޯން (މާޗް 1) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިދިޔަ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އަޔަކްސްއާ ދެކޮޅަށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް ގަސްދުގައި ރީނދޫ ކާޑެއް...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 14
މެޑްރިޑް ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ފައިނަލަށް

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 28) – ލުއިސް ސުއަރޭޒްގެ ދެ ގޯލާ އެކު ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމު އަތުން ފަސޭހަކަމާ އެކު 3-0 އިން މޮޅުވެ ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ފައިނަލަށް ޖެހިޖެހިގެން ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ބާސެލޯނާ އިން ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019 12
ގާތްގާތުގައި ދެ ކްލަސިކޯ ކުޅެން އުނދަގޫ: ވަލްވޭޑޭ

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 27) - ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ގާތްގާތުގައި ދެ މެޗު ކުޅެން ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަށާއި އެކަމަކު ކޮންމެ ހާލަތަަކަށް ވެސް ޓީމު އޮންނާނީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 2
ރޮނާލްޑޯ ނެތުމުން ލީޑަރަކީ އަހަރެން: ބެންޒެމާ

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 26) - ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނެތުމުން ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ އެޓޭކުގައި ލީޑަރަކީ އޭނާ ކަމަށް ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް ކަރިމް ބެންޒެމާ ބުނެފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 12
އެތުލެޓިކޯ މަގާމު ދެމެހެއްޓިއިރު، ރެއާލަށް މޮޅެއް

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 25) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ވިޔަރެއާލް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ދެ ވަނަ މަގާމު ދެމެހެއްޓިއިރު، ރަށުންބޭރުގައި ލެވަންޓޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން 2-1 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 3
މާސެލޯ ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށްލަނީ؟

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 24) - ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ތަޖުރިބާކާރު ފުލްްބެކް މާސެލޯ އެ ޓީމު ދޫކޮށްލަން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.