10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019 7
މެސީގެ ތަފާތާ އެކު ބާސެލޯނާ އެއް ވަނަ އަށް

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 10) - ލިއޮނަލް މެސީ ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 4-1 އިން ސެލްޓަ ވިގޯ ބަލިކުރުމަށް ފަހު ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަަނަ މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019
އެމްބާޕޭ އަށް ނުފޫޒުފޯރުވާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ޒިދާނަށް

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 8) - ޕީއެސްޖީގެ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަށް ޕީއެސްޖީގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު ލިއޮނާޑޯ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019
ބަޔާނާއި ޕީއެސްޖީ އަދި ޔުވެންޓަސް ދެ ވަނަ ބުރަށް

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 7) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ބަޔާން މިއުނިކާއި ޕީއެސްޖީ އަދި ޔުވެންޓަސް އިން ބާކީ ދެ މެޗު އޮއްވައި މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019 2
އެމްބާޕޭ ދެން ފެންނާނީ ރެއާލުން: މޮނާކޯ ރައީސް

މޮންޓެ ކާލޯ (ނޮވެމްބަރު 4) - ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅޭ ފްރާންސްގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ދެން ފެންނާނީ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ކަމަށް އެމްބާޕޭގެ ކުރީގެ ކްލަބް މޮނާކޯގެ ރައީސް ވަޑިމް ވަސީލިއެވް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019 5
ބާސެލޯނާ ބަލިވިއިރު، ރެއާލުން ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 3) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ލެވަންޓޭ އަތުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ 3-1 އިން ބަލިވިއިރު، ރެއާލް ބެޓިސްއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވެ ލީގުގެ އެއް ވަަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ރެއާލް މެޑްރިޑުން ނަގާލައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019
ރެއާލުގެ ފަސް ގޯލުގެ މޮޅާ އެކު ޒިދާނަށް އުފަލެއް

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 31) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ލެގަނޭސް އަތުން 5-0 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާއާ ތަފާތު ކުޑައިރު މި މޮޅާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
މެޗުން މޮޅުވެ ރެއާލާއި ޓޮޓެންހަމަށް ހަމަނޭވާއެއް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 23) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ޓޮޓެންހަމް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 4
ޒިދާންގެ ދިފާއުގައި ރާމޯސް ވާހަކަދައްކައިފި

އިސްތަންބޫލް (އޮކްޓޫބަރު 22) - މި ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް އެންމެ އެދެވޭ ނަތީޖާތަކެއް ނެރެވިފައިވާ ނުވާތީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާނަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެފައިވަނިކޮށް އޭނާގެ ދިފާއުގައި ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2019 3
ޕޮގްބާއާ ދިމާވުމަކީ އިއްތިފާގެއް: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 19) - އޭނާއާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާއާ ދުބާއީ އިން ބައްދަލުވުމަކީ އިއްތިފާގެއް ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 2
ކްލަސިކޯ މެޗު އެހެން ދަނޑަކަށް ބަދަލުކުރަނީ؟

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 17) - ބާސެލޯނާ ސަރަހައްދުގައި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގަމުންދާ ދުވަސްވަރަކަށްވާތީ މި މަހު 26 ވަނަ ދުވަހު އެ ސިޓީގައި ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރާ އެލް ކްލަސިކޯ މެޗު އެހެން ދަނޑަކަށް ބަދަލުކުރަން ސްޕެއިންގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނަށް ލަލީގާ އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 1
ހަޒާޑަށް ރޮނާލްޑޯގެ މަގާމު ފޫނުބެއްދޭނެ: ވެންގާ

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 11) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނެތުމުން ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ހައްލަކީ އެޑެން ހަޒާޑް ނޫން ކަމަށް މަޝްހޫރު ކޯޗު އާސެން ވެންގާ ބުނެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 8
ނޭމާ ރެއާލަށް ބަދަލުވެދާނެކަމުގެ ބިރު އޮތް: މެސީ

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 9) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލް ތަރި ނޭމާ އެ ޓީމު ދޫކޮށްލައި ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުނުވުމުން އޭނާ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ސޮއިކޮށްފާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019
ހަޒާޑްގެ ފުރަތަމަ ގޯލާ އެކު ޒިދާނަށް ހިތްހަމަޖެހުން

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 6) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ގްރަނާޑާ އަތުން 4-2 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވި މެޗުގައި އެޑެން ހަޒާޑް ރެެއާލަށް ފުރަތަމަ ގޯލު ކާމިޔާބުކުރުމަކީ ލިބުނު ހިތްހަަމަޖެހުމެއް ކަމަށް ރެއާލުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ،

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 2
ޒިންމާ ނަގަންޖެހެނީ ކޯޓުއާ އެކަންޏެއް ނޫން: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 5) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ދާދި ފަހުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކްލަބް ބްރޫޖާ ދެކޮޅަށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތަކުގައި ޒިންމާ ހަކމައެކަނި ނަގަން ޖެހެނީ ރެއާލުގެ ގޯލްކީޕަރު ތިބައު ކޯޓުއާ އެކަންޏެއް ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019
ރެއާލް ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ، ރޮނާލްޑޯ ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 2) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ރެއާލް މެޑްރިޑް ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބެލްޖިއަމްގެ ކްލަބް ބްރޫޖާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވިއިރު، ބަޔާ ލެވަކޫސަން އަތުން 3-0 އިން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވި މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ މުބާރާތުގެ ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019
ހަޒާޑަށް ވަގުތު ބޭނުންވޭ، ތަފާތު ދައްކާނެ: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 1) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ސްޓައިލަށް ހޭނެން ބެލްޖިއަމްގެ ކެޕްޓަން އެޑެން ހަޒާޑަށް ވަގުތު ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އޭނާ ތަފާތު ދައްކާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ރެއާލްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 1
ރާމޯސް ސަސްޕެންޑްކުރަން އެތުލެޓިކޯ އިން ބާރުއަޅަނީ

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅުނު މެޑްރިޑް ޑާބީގައި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް، ލައިންސަމަނަކާ ބޭއަދަބީ އިބާރާތުން ވާހަކަ ދައްކާފައިވާތީ އޭނާ ސަސްޕެންޑްކުރަން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ބާރުއަޅަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 5
ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު، މެޑްރިޑް ޑާބީ އެއްވަރު

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ބާސެލޯނާ ކުޅުނު މެޗުން ރަށުން ބޭރުގައި ގެޓަފޭ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވިއިރު، އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރި މެޑްރިޑް ޑާބީ މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 3
އޮސަސޫނާ ބަލިކޮށް ރެއާލް އެއް ވަަނަ އަށް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އޮސަސޫނާގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރިހޯދައި ރެއާލް މެޑްރިޑް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019 2
ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް ރެއާލް ދެ ވަނަ އަށް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރަށުންބޭރުގައި 1-0 އިން ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.