21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019
އެމްބާޕޭގެ ހުވަފެނީ ކްލަބަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑް؟

ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 21) - ފްރާންސްގެ އުއްމީދީ ފޯވާޑް ކިލިއަން އެމްބާޕޭ އެންމެ ކުޅެން ބޭނުންވާ ކްލަބަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑް ކަމަށް އޭނާގެ އެޖެންޓާ ހަވާލާދީ ފްރާންސްގެ ބައެއް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 5
މެޑްރިޑް ކުއާޓާ އަށް، އެތުލެޓިކޯ ކަޓައިފި

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 17) – ލެގަނޭސް އަތުން 1-0 އިން ބަލިވި ނަމަވެސް ދެ ލެގުގެ އެގްރިގޭޓުން ކުރި ހޯދައި ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ދަތުރުކުރިއިރު، ޖިރޯނާއާ 3-3 އިން އެއްވަރުވެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ކަޓައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 5
ޒިދާން ދިޔައީ ޓްރާންސްފާގެ ބާރު ނުލިބުމުން: ކަލްޑެރޮން

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 14) – ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗުކަން ދޫކޮށްލީ ޓްރާންސްފާގެ ކަންކަމުގައި ބާރު ހޯދަން ކުރި މަސައްކަތުގައި، ކްލަބުގެ ރައީސް ފްލޮރެންޓީނާ ޕެރޭޒާ ވާދަކުރައްވައި ނާކާމިޔާބުވުމުން ކަމަށް ކްލަބުގެ ކުރީގެ ރައީސް ރާމޮން ކަލްޑެރޮން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019 6
މޮރީނިއޯގެ މިސްރާބު އަލުން ރެއާލާ ދިމާލަށް

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 11) - މިިދިޔަ މަހު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިކުރި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އަމާޒު ހިފާފައިހުރީ އަލުން ރެއާލް މެޑްރިޑް ކޯޗުކަމަށް އަންނަން ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާއެއް ކަމަށްވާ ބީޓީ ސްޕޯޓްސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019
ކްރޫޒަށް އަނިޔާވެ މެޑްރިޑަށް އިތުރު މައްސަލަތަކެއް

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 8) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ޕްލޭމޭކަރު ޓޯނީ ކްރޫޒަށް އަނިޔާވެ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރާ އެ ޓީމަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 15
ބާސެލޯނާ ލީޑުފުޅާކުރިއިރު، މެޑްރިޑް ފަހަތަށް

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 7) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި ބާސެލޯނާ އިން މޮޅުވެ ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑުފުޅާކުރިއިރު ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެ އަނެއްކާ ވެސް ހާސްކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019
ވިޔަރެއާލާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް އެއްވަރުވެއްޖެ

ވިޔަރެއާލް (ޖެނުއަރީ 4) – ވިޔަރެއާލާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެ، ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ތަފާތު ކުޑަކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 2
އާ ކޮންޓްރެކްޓަށް މޮޑްރިޗް ނޫނެކޭ ބުނެފި

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 31) – ރެއާލް މެޑްރިޑުން ހުށަހެޅި އާ ކޮންޓްރެކްޓަށް ލޫކާ މޮޑްރިޗް ނޫނެކޭ ބުނެފި ކަމަށާއި އޭނާ ހުރީ އިންޓަ މިލާނުގެ އޮފާއަކަށް މަޑުކޮށްގެން ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 10
ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިފާއުކޮށް ރެއާލަށް ރެކޯޑެއް

އަބޫދާބީ، ޔޫއޭއީ (ޑިސެމްބަރު 23) - ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލުގައި ޔޫއޭއީގެ އަލް އައިން އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވެ، ރެއާލް މެޑްރިޑުން ރެކޯޑަކާ އެކު ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 2
ބޭލްގެ ހެޓްރިކުން ރެއާލް ފައިނަލަށް

އަބޫ ދާބީ، ޔޫއޭއީ (ޑިސެމްބަރު 20) - އެގާރަ މިނިޓް ތެރޭ ގަރެތު ބޭލް ހެދި ހެޓްރިކުން 3-1 އިން ޖަޕާންގެ ކަޝިމާ އެންޓްލާސް ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ،

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018
މެޑްރިޑާއި އެތުލެޓިކޯ އިން ބާސާއާ ގާތްކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 16) – ރެއާލް މެޑްރިޑާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާއާ ގާތްކޮށްފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018
ރެއާލުން އެ ފެންނަނީ ރޮނާލްޑޯ ނެތްތަން: ވެން ޑަ ވާޓް

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 14) - ރެއާލް މެޑްރިޑް މި ސީޒަނުގައި އެހާ ދަށީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނެތުމުން ކަމަށް އެ ޓީމަށް ކުރިން ކުޅުނު ނެދަލެންޑްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ރަފައެލް ވެން ޑަ ވާޓް ބުނެފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 2
މެޑްރިޑުގެ ނަޒަރު އަނެއްކާ ވެސް އިކާޑީ އަށް

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 13) – އިންޓަ މިލާނުގެ ކެޕްޓަން އަދި އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް މައުރޯ އިކާޑީ ހޯދުމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން އަލުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

December 13, 2018 2
ބޮޑެތި ޓީމުތަކަށް ނާކާމިޔާބު، ސިޓީ އަށް މޮޅެއް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 13) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރޭ ޔޫރަޕުގެ ގަދަބާރުތައް ކަމަށްވާ އިންގްލެންޑުގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑް އާއި އިޓަލީގެ...

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 2
ރެއާލް މޮޅުވިއިރު ބޭލް ފާޑުކިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދީފި

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 10) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ހުއެސްކާ އަތުން 1-0 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖަހައި ގަރެތު ބޭލް އޭނާ އަށް އަމާޒުވަމުން އަންނަ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދީފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018 2
ހަޒާޑްގެ ބަދަލުގައި ރެއާލުން ދެ ކުޅުންތެރިން ދެނީ

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 7) - މި ސީޒަނަށް ފަހު ރެއާލް މެޑްރިޑުން ޗެލްސީގެ ބެލްޖިއަމް މިޑްފީލްޑަރު އެޑެން ހަޒާޑް ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތް ވަރުގަދަކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު ބަދަލުގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ވެސް ދޭން ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑީއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 3
މުހިއްމު މޮޅަކާ އެކު ރެއާލަށް ހަމަޖެހުމެއް

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 2) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ވެލެންސިއާ އަތުން 2-0 އިން ހޯދި މުހިއްމު މޮޅާ އެކު ރެއާލް މެޑްރިޑް ހަމަޖެހުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018
ފުރުސަތު ނުދޭތީ އިސްކޯ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 29) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗުކަމާ ސަންޓިއާގޯ ސޮލާރީ ހަވާލުވި ފަހުން ސްޕެއިނުގެ މިޑްފީލްޑަރު އިސްކޯ އަލާކޯނަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބޭތީ ޖެނުއަރީ މަހު ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި އޭނާ އެ ޓީމު ދޫކޮށްލަން މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 8
ބޮޑެތި ބާރުތައް ދެ ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 28) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ފަހު މުބާރާތުގެ ބޮޑެތި ބާރުތައް ދެ ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018
ރާމޯސްގެ އަގުވައްޓާލަން އުޅޭތީ ކަންބޮޑުވޭ: ސޮލާރީ

ރޯމް، އިޓަލީ (ނޮވެމްބަރު 27) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކެޕްޓަން މަނާބޭހުގެ ޓެސްޓަށް މަކަރުހެދިކަމަށް ބުނެ، މީޑިއާއިން އޭނާގެ އަގުވައްޓާލަން މަސައްކަތްކުރާތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ރެއާލުގެ ކޯޗު ސަންޓިއާގޯ ސޮލާރީ ބުނެފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018
ކަސިއަސްގެ ވާހަކަތަކަށް މޮރީނިއޯ ރައްދުދީފި

ލިޒްބަން، ޕޯޗުގަލް (ނޮވެމްބަރު 24) - ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު އިކާ ކަސިއަސް ރެއާލް މެޑްރިޑްގައި ހޭދަކުރި އެންމެ ފަހު އަހަރުތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކިއިރު އޭރު އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް...

November 24, 2018
ޒިދާން ހޯދި ކާމިޔާބީ ތަކުރާރުކުރަން އުނދަގޫވާނެ: ކޯޗު

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 24) - ރެއާލް މެޑްރިޑުގައި ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ހޯދި ކާމިޔާބީ އެހެން ކޯޗަކަށް ތަކުރާރުކުރަން އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް ރެއާލުގެ މިހާރުގެ ކޯޗު ސަންޓިއާގޯ ސޮލާރީ ބުނެފި...