07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 12
ފުރަތަމަ ލެގުގައި ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް އެއްވަރު

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 7) - ސްޕެނިޝް ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ބާސެލޯނާ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 1
މެސީ ކުޅޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން: މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 6) – ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މިރޭ ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ލިއޮނަލް މެސީ ކުޅޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ...

February 06, 2019 15
ރެއާލާ ދެކޮޅަށް މެސީ ކުޅެފާނެ: ވަލްވޭޑޭ

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 6) - ސްޕެނިޝް ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގެ ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ކުޅޭ މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ފެނުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 1
މޮޑްރިޗް މި ފަހަރު ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރާނެ

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 5) – ލޫކާ މޮޑްރިޗަށް އަނެއްކާ ވެސް އާ ކޮންޓްރެކްޓް ހުށަހަޅަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ތައްޔާރުވެއްޖެ ކަމަށާއި މި ފަހަރު ސޮއިކުރާނެ ކަމުގެ އިތުބާރު އެ ކްލަބަށް އެބައޮތް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019
އެތުލެޓިކޯ އަށް ފައިދާ ނުނެގުނު، މެޑްރިޑް ގާތްކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 4) – ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާ މި ހަފުތާގައި ޕޮއިންޓް ގެއްލުވާލުމުގެ ފައިދާ ނަގަން ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގައި، ރޭ ރެއާލް ބެޓިސް އަތުން 1-0 އިން ބަލިވުމުން، ފައިދާ ނެގޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019 4
ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ސެމީގައި ބާސާ އާއި މެޑްރިޑް

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 2) – ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ އާއި ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2019
ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ރެއާލް މެޑްރިޑް ހޯދައިފި

ޖިރޯނާ (ފެބްރުއަރީ 1) – ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ރޭ ޖިރޯނާ އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ އެންމެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019
އެމްބާޕޭގެ ހުވަފެނީ ކްލަބަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑް؟

ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 21) - ފްރާންސްގެ އުއްމީދީ ފޯވާޑް ކިލިއަން އެމްބާޕޭ އެންމެ ކުޅެން ބޭނުންވާ ކްލަބަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑް ކަމަށް އޭނާގެ އެޖެންޓާ ހަވާލާދީ ފްރާންސްގެ ބައެއް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 5
މެޑްރިޑް ކުއާޓާ އަށް، އެތުލެޓިކޯ ކަޓައިފި

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 17) – ލެގަނޭސް އަތުން 1-0 އިން ބަލިވި ނަމަވެސް ދެ ލެގުގެ އެގްރިގޭޓުން ކުރި ހޯދައި ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ދަތުރުކުރިއިރު، ޖިރޯނާއާ 3-3 އިން އެއްވަރުވެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ކަޓައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 5
ޒިދާން ދިޔައީ ޓްރާންސްފާގެ ބާރު ނުލިބުމުން: ކަލްޑެރޮން

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 14) – ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗުކަން ދޫކޮށްލީ ޓްރާންސްފާގެ ކަންކަމުގައި ބާރު ހޯދަން ކުރި މަސައްކަތުގައި، ކްލަބުގެ ރައީސް ފްލޮރެންޓީނާ ޕެރޭޒާ ވާދަކުރައްވައި ނާކާމިޔާބުވުމުން ކަމަށް ކްލަބުގެ ކުރީގެ ރައީސް ރާމޮން ކަލްޑެރޮން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019 6
މޮރީނިއޯގެ މިސްރާބު އަލުން ރެއާލާ ދިމާލަށް

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 11) - މިިދިޔަ މަހު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިކުރި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އަމާޒު ހިފާފައިހުރީ އަލުން ރެއާލް މެޑްރިޑް ކޯޗުކަމަށް އަންނަން ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާއެއް ކަމަށްވާ ބީޓީ ސްޕޯޓްސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019
ކްރޫޒަށް އަނިޔާވެ މެޑްރިޑަށް އިތުރު މައްސަލަތަކެއް

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 8) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ޕްލޭމޭކަރު ޓޯނީ ކްރޫޒަށް އަނިޔާވެ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރާ އެ ޓީމަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 15
ބާސެލޯނާ ލީޑުފުޅާކުރިއިރު، މެޑްރިޑް ފަހަތަށް

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 7) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި ބާސެލޯނާ އިން މޮޅުވެ ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑުފުޅާކުރިއިރު ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެ އަނެއްކާ ވެސް ހާސްކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019
ވިޔަރެއާލާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް އެއްވަރުވެއްޖެ

ވިޔަރެއާލް (ޖެނުއަރީ 4) – ވިޔަރެއާލާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެ، ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ތަފާތު ކުޑަކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 2
އާ ކޮންޓްރެކްޓަށް މޮޑްރިޗް ނޫނެކޭ ބުނެފި

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 31) – ރެއާލް މެޑްރިޑުން ހުށަހެޅި އާ ކޮންޓްރެކްޓަށް ލޫކާ މޮޑްރިޗް ނޫނެކޭ ބުނެފި ކަމަށާއި އޭނާ ހުރީ އިންޓަ މިލާނުގެ އޮފާއަކަށް މަޑުކޮށްގެން ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 10
ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިފާއުކޮށް ރެއާލަށް ރެކޯޑެއް

އަބޫދާބީ، ޔޫއޭއީ (ޑިސެމްބަރު 23) - ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލުގައި ޔޫއޭއީގެ އަލް އައިން އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވެ، ރެއާލް މެޑްރިޑުން ރެކޯޑަކާ އެކު ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 2
ބޭލްގެ ހެޓްރިކުން ރެއާލް ފައިނަލަށް

އަބޫ ދާބީ، ޔޫއޭއީ (ޑިސެމްބަރު 20) - އެގާރަ މިނިޓް ތެރޭ ގަރެތު ބޭލް ހެދި ހެޓްރިކުން 3-1 އިން ޖަޕާންގެ ކަޝިމާ އެންޓްލާސް ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ،

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018
މެޑްރިޑާއި އެތުލެޓިކޯ އިން ބާސާއާ ގާތްކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 16) – ރެއާލް މެޑްރިޑާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާއާ ގާތްކޮށްފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018
ރެއާލުން އެ ފެންނަނީ ރޮނާލްޑޯ ނެތްތަން: ވެން ޑަ ވާޓް

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 14) - ރެއާލް މެޑްރިޑް މި ސީޒަނުގައި އެހާ ދަށީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނެތުމުން ކަމަށް އެ ޓީމަށް ކުރިން ކުޅުނު ނެދަލެންޑްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ރަފައެލް ވެން ޑަ ވާޓް ބުނެފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 2
މެޑްރިޑުގެ ނަޒަރު އަނެއްކާ ވެސް އިކާޑީ އަށް

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 13) – އިންޓަ މިލާނުގެ ކެޕްޓަން އަދި އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް މައުރޯ އިކާޑީ ހޯދުމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން އަލުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

December 13, 2018 2
ބޮޑެތި ޓީމުތަކަށް ނާކާމިޔާބު، ސިޓީ އަށް މޮޅެއް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 13) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރޭ ޔޫރަޕުގެ ގަދަބާރުތައް ކަމަށްވާ އިންގްލެންޑުގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑް އާއި އިޓަލީގެ...

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 2
ރެއާލް މޮޅުވިއިރު ބޭލް ފާޑުކިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދީފި

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 10) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ހުއެސްކާ އަތުން 1-0 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖަހައި ގަރެތު ބޭލް އޭނާ އަށް އަމާޒުވަމުން އަންނަ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދީފި އެވެ.