05 ޖޫން

June 05, 2020 5
ތިމާވެށި އެ ގޮވާ ގޮވުންތަކެއްގެ އަޑެއް ނީވޭ!

އަހަރެމެން ދިވެހިން ހަމަ އަސްލު ވެސް ތިމާވެށި ދެކެ ލޯބިވޭ ހެއްޔެވެ؟ މިއީ، ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް މިއަދު ނިމިގެން ދާ އިރު ބައެއް މީހުން ކޮށްފާނެ ސުވާލެކެވެ. އޭގެ ޖަވާބު، މާލެ އާއި ރާއްޖޭގައި މީހުން އުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކުން ވެސް ފެންނާނެ އެވެ. ތިމާވެއްޓަށް ވުރެ ބޮޑަށް ގާތްގަނޑަކަށް އެންމެން ވެސް އިސްކަން ދެނީ، ފަޅުކޮށްނާށާއި ބިން...

01 ޖޫން

June 01, 2020 9
ވިލިމާލެ ފަރަށް އަދި ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނެތް:އީޕީއޭ

ގުޅީފަޅަށް ކޮމާޝަލް ޕޯޓު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް، އެ ރަށުގެ ފަޅުން ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިއްކަން ފެށުމާ އެކު ކިސަޑު އުފެދުނަސް ވިލިމާލޭ ފަރަށް އަދި މިހާތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް، އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020 1
މިހާރުގެ ހާލަތު އޮވެގެން ފަރުތައް ނެތިގެން ހިނގައިދާނެ

ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ދެމި އޮވެއްޖެ ނަމަ ފަރުތައް އެއްކޮށް ހަލާކުވެގެންދާނެ މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނެތް ކަމުގެ އިންޒާރު ދިރާސާއެއްގައި ދީފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 1
ރާއްޖޭގެ މުރަކަ މޫސުމީ ބަދަލަށް ހޭނެނީތަ؟

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެކު ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު ހޫނުވުމުން މުރަކަ މަރުވުން ނުވަތަ "ގާހުދުވުމު"ގެ މައްސަލައަކީ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ބޮޑު ހިތާމައެކެވެ. އެކަމަކު ސާވޭއަކަށް ބިނާކުރައްވައި، ސައިންސްވެރިޔަކު ވިދާޅުވަނީ ރާއްޖޭގެ މުރަކަތައް މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް ހޭނެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019
ހިންމަފުށި ފަރަށް އެރި ބާޖް އަދި ފުނެއް ނުކުރެވޭ

ކ. ހިންމަފުށީ ފަރަށް މިދިޔަ އަންގާރަދުވަހު އެރި ހިލަ ބާޖް އަދި ފުން ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި ފުން ކުރުމަށްޓަކައި ބާޖުން ހިލަ ހުސްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019 18
އަނެއްކާވެސް ގާ ހުދުވުމުގެ ހާދިސާއެއްގެ ބިރު

ކަނޑުގެ ހޫނުމިން މައްޗަށް ދިޔުމާ ގުޅިގެން ހިނގާ ގާ ހުދުވުމުގެ ހާދިސާތަކުގެ ދޭތެރެ ކައިރިވަމުން އައިސް، މި އަހަރު ވެސް އެފަދަ ބޮޑު ހާދިސާއެއް ހިނގައިފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. ގާ ހުދުވުމުގެ ހާދިސާއެއް ދިމާވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ނެރޭ ފޯކާސްޓްގައި ރާއްޖެ މިހާރު ވަނީ "ވޮޗް" އިން "ވޯނިން" އަށް އަރައިފަ އެވެ. އަދި ކުރިއަށް ހުރި...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 11
ސަމާ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މަސްނޫއީ ފަރެއް ހަދައިފި

ދުނިޔޭގައި މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ ބޮޑު މަސްނޫއީ ފަރު ރާއްޖޭގެ ސަމާ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި އިއްޔެ ހަދައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 7
އަސްކަރީ ވެހިކަލްތަކެއް މޫދަށް ފައްތައިގެން ފަރެއްހަދަނީ

ބެއިރޫތު (ޖުލައި 29) - ސިފައިން ބޭނުންކޮށްފައިވާ އަސްކަރީ ޓޭންކްތަކެއް ކަނޑަށް ފައްތައިގެން ފަރެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ތިމާވެއްޓަށް ލޯބިކުރާ ލުބުނާނުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފަށައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2018 10
ތައިލެންޑްގެ މި ތަޖުރިބާ ރާއްޖެ އަށް ވެސް މުހިންމު

ތައިލެންޑްގައި ބޮޑެތި ގާތަކާ އެކު ހެދިފައި ހުންނަ ކުދިކުދި ރަށްތައް ފެނިފައި ޓޫރިސްޓުން ހައިރާންވެ އެވެ. އެތަނުގެ ކަނޑު އަޑީގެ ދިރުންތަކުން އެ މީހުންނަށް ގެނެސްދެނީ އިތުރު އުފަލެކެވެ. ތައިލެންޑަށް ދާ ގިނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް އެގައުމުގެ ޖަޒީރާ ރަށްތަކާއި ކަނޑުތަކާއި ފަރުތައް ވަރަށް މުހިންމެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 3
މެރިން ޑިސްކަވަރީ ސެންޓަރު ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަނީ

ތައިލެންޑްގެ ފީފީ އައިލެންޑްގައި އިއްޔެ ހުޅުވި މެރިން ޑިސްކަވަރީ ސެންޓަރާއެކު، މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު، އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ވެސް އެފަދަ ސެންޓަރެއް ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 1
ފަރުތައް ދިރުވުން؛ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ކުރެވިދާނެކަމެއް!

ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކަކީ މުޅި ދުނިޔެ އަށް މަޝްހޫރު އަދި އެތައް ބައެއްގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުއްޓިފައިވާ ގުދުރަތީ ވެއްޓެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ފަރުތަކަކީ ރައްޖޭގެ ކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތައް ސަލާމަތްކޮށްދީ، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާ އެކު އޮތުމަށް އެހީވެދޭ ގުދުރަތީ ވަސީލަތެވެ. ރާއްޖޭގެ ފަރުތައް އެކުލެވިގެންވަނީ...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 15
ރާއްޖޭގެ ކަނޑު އަޑީގެ ތަފާތު މަންޒަރުތަކެއް

ދިވެހިރާއްޖެ ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރުވެފައި އޮންނަނީ ގުދުރަތީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ރީތި ރަށްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް، ހުދު ގޮޑުދޮށްތަކާއި ކަނޑު އަޑީގެ ރީތިކަމަކީ ފަތުރުވެރިންގެ ހިތް ފަތަހަކޮށްފައިވާ ތަންތަނެވެ. ކަނޑު އަޑީގެ ރީތިކަން، ފޮޓޯގެ ޒަރީއާއިން މުޅި ދުނިޔެއަށް އަންނަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ފެންނަމުންނެވެ....

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 9
ކެންދޫ ފަރަށް ޓަގު ބޯޓެއް އަރައި، ފަރަށް ގެއްލުން

ބ. ކެންދޫ ފަރަށް ޓަގު ބޯޓެއް އަރައި، ފަރަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 11
ފަރުތަކަކީ ޖަޒީރާވަންތަކަމުގެ ވިންދު: ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ

"މުޅި އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ނާސަރީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖެ. މިހާރު ރާއްޖޭގެ އިރުމަތީ ބިތުގެ 80 ޕަސެންޓް ފަރުތައް ވަނީ މަރުވެފައި. މުޑަހަންޖަކަށް ވެގެން ތިލަތަކަށް ދާނެ ކޮރަކައްޔެއް މިހާރަކު ނެތް. މިޔަރު ފަދަ ބޮޑެތި މަސްތަކަށް އެކަމުގެ އަސަރު ކުރާނެ. މަސްވެރިކަން ނެތިދާނެ،" ރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅުތަކުގެ ޙާލަތު، މަޝްހޫރު ޑައިވަރެއް...

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016 14
ގޮއްވަނީ މީދޫ ފަރުގެ ކުޑަ މިންވަރެއް: މިނިސްޓްރީ

އައްޑޫ މީދޫ ކައިރީ އޮންނަ އިސްމެހެލާހެރަ އާއި މީދުއާ ދޭތެރޭ ނެރު ކެނޑުމަށްޓަކައި ފަރު ގޮއްވައިލުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ކުޑަވާ ގޮތަށް އެކަން ކުރުމަށް ޝަރުތު ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2016 28
ދެކޮޅު ހަދަމުން ދަނިކޮށް މީދޫ ފަރު ގޮއްވަން ފަށައިފި

އައްޑޫ މީދޫ ކައިރީ އޮންނަ އިސްމެހެލާހެރަ އާއި މީދު އާ ދޭތެރޭ ނެރު ކަނޑަން ފަރު ގޮއްވާލުމުގެ ހުއްދަ އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ދިނުމުން އެކަމާ ބައެއް މީހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ފަރު ގޮއްވުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 9
ދޯންޏެއް އަރައި ހަނިފަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ހިޔާމަތް ކޮށްފައިވާ ބ. ހަނިފަރަށް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ދޯންޏެއް އަރައި ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016 7
އިންޑިއާގެ ބޯޓެއް ރާއްޖޭގެ ފަރަކަށް އަރައިފި

އިންޑިއާގެ މުދާ އުފުލާ ބޯޓެއް ޅ. ކުރެއްދޫ ކައިރީގައި އޮތް ފަރަކަށް އަރައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 22
ފުވައްމުލަކު ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުން 633 މިލިއަނަށް

ފުވައްމުލަކު ހުޅަނގު ފަރާތު ފަރަށް އެރި ވިއެޓްނާމްގެ އާގު ބޯޓުގެ ސަބަބުން ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުން 633.7 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާ ކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ލަފާކޮށް އެ ފައިސާ ދައްކާނެ ގޮތެއް ހުށަހަޅަން ސަރުކާރުން އަންގައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 9
ފަރަށް ބަދަލު ނުގެންނަން 30 ރިސޯޓަކުން އެއްބަސްވެއްޖެ

ރަށުގެ ފަރުން ވަކި ބައެއް ކަނޑައަޅައި އެ ސަރަހައްދަށް ބަދަލު ނުގެނެސް ބަލަހައްޓަން 30 ރިސޯޓަކުން މިއަދު އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.