14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020
ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ރެފްރީއަކު ފީފާ ޓެސްޓުން ފާހެއްނުވި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 14) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރެފްރީކަން ކުރަމުން އަންނަ އެންޑީ މެޑްލީ އާއި ޑޭވިޑް ކޫޓް ފީފާގެ ފިޓްނަސް ޓެސްޓުން ފާސްނުވުމުން އަލުން ބައިވެރިކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 2
އޭއެފްސީގެ ބޮޑު ތަޖުރިބާއާ އެކު އަމީޒް އެފްއޭއެމަށް

އޭޝިއާގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާގެ ރެފްރީންގެ ކަންތައްތަކުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ މުހައްމަދު އަމީޒް، ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ ރެފްރީސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 7
އާ ސީޒަނަކަށް ރެފްރީ ޝިފާން ބޮޑު އުއްމީދެއްގައި

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ދޮޅު އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު މި ސީޒަނުގައި ކުރިން ކުރި ފެންވަރަށް ރެފްރީކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ރެފްރީގެ މަގާމު ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ހޯދާފައިވާ ޝިފާން އަބްދުލް ރަހީމް ބުނެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 4
ސިޑްނީ ވޯލްޑް ޓުއާ އިން ހުސެއިނަށް ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރި ހަމައެކަނި އެކްޓިވް ބީޗް ވޮލީބޯޅަ އިންޓަނޭޝަނަލް ރެފްރީ ހުސެއިން މުހައްމަދަށް މި އަހަރު ވެސް އެފްއައިވީބީގެ ވޯލްޑް ޓުއާ އިން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018
ރެފްރީއާ ބެހޭ ވާހަކަތަކާ އެކު ގާޑިއޯލާ ހޫނުފެނަށް

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 13) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަތުން މޮޅުވި މެޗުގެ ކުރިން އެ މެޗުގެ ރެފްރީ އެންތަނީ ޓޭލާއާ ބެހާގޮތުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ޖަވާބުދާރީވާން އަންގައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2018 1
އޭއެފްސީގެ އިސް ޕެނަލަކަށް ރާއްޖޭގެ ރެފްރީ ޖާވިޒް

އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭއެފްސީ) އިން އަންނަ އަހަރަށް ނެގި އެލީޓް ރެފްރީޒް ޕެނަލުން ރާއްޖޭގެ ރެފްރީ މުހައްމަދު ޖާވިޒް (ޖޭޑް) އަށް ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2018 11
ރެފްރީންގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ބޭނުންވޭ!

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ވާހަކަދެކެވޭ އެއް މައްސަލައަކީ ރެފްރީންގެ މައްސަލަ އެވެ. ރެފްރީންނަށް ކުރިމަތިވާ ފާޑުކިޔުން މިދިޔަ އަހަރު އިތުރުވި އެވެ. އެކަން ބޮޑުވެ މިދިޔަ އަހަރު ދެ މެޗެއް ހުއްޓާލަން ވެސް ޖެހުނެވެ. މި އަހަރު ވެސް އެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް އައިތަނެއް ނުފެނެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 2
ސައުދީ ރެފްރީ ވޯލްޑް ކަޕުން ބޭރުކޮށްފި

ޒިއުރިކް، ސްވިޒަލެންޑް (މެއި 31) - މެޗު ފިކްސިން މައްސަލައެއްގައި ދާދި ފަހުން މުޅި އުމުރަށް ސަސްޕެންޑްކުރި ސައޫދީ އަރަބިއާގެ ރެފްރީ ފަހަދު އަލް-މިރްދާސީ މި ފަހަރު ވޯލްޑް ކަޕުން ބާކީކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 3
ރެފްރީ ނިއުޝާދުގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިދިޔަ މަހު ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން ހުއްޓާލި މާޒިޔާ އާއި ގްރީންސްޓްރީޓްސްގެ މެޗުގެ ރެފްރީ މުހައްމަދު ނިއުޝާދަށް ދީފައިވާ ވަގުތީ ސަސްޕެންޝަން އެފްއޭއެމުން މިއަދު އުވާލައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017
ޗައިނާ ލީގަށް ބޭރު ރެފްރީން ގެންނަން ނިންމައިފި

ބެއިޖިން، ޗައިނާ (އޮކްޓޯބަރު 13) - ރެފްރީންގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޗައިނީސް ސުޕަ ލީގުގެ ކްލަބްތަކުގެ ޝަކުވާ އިތުރުވަމުންދާތީ ބޭރު ގައުމުތަކުން ފެންވަރު ރަނގަޅު ރެފްރީން ގެންނަން...

October 13, 2017
ރެފްރީއާ ބެހޭގޮތުން ޓްވީޓްކުރުމުން އަދަބުދީފި

ބާމިންހަމް، އިންގްލެންޑް (އޮކްޓޯބަރު 13) - އިންގްލެންޑުގެ އެސްޓަން ވިލާގެ ޗެއާމަން ޗައިނާގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޓޯނީ ޒިއާ ރެފްރީއަކާ ބެހޭގޮތުން ޓްވީޓެއް ކުރުމާ ގުޅިގެން އިނގިރޭސި އެފްއޭ...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 3
ރެފްރީން ކުރިއަރުވަން އަންނަ މަހު މަސައްކަތް ފަށަނީ

ރެފްރީން ކުރިއަރުވަން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އޭއެފްސީގެ ރެފްރީޒް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެހީގައި އަންނަ މަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2017 5
އެފްއޭއެމުން ރެފްރީންނާއި ކޯޗުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަނީ

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ގޮތުން މައުލޫމާތު އެއް ކުރުމަށް ރެފްރީންނާއި ކޯޗުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2017 2
ޕެނަލްޓީ މައްސަލައިގައި ރެފްރީ މައާފަށް އެދިއްޖެ

ލަންޑަން (އޭޕްރިލް 7) - އިނގިރޭސި ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއްގައި އެ މެޗުގެ ރެފްރީ ކެއިތު ސްޓްރޫޑް ނިންމި ގޯސް ނިންމުމަކަށް އޭނާ މައާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2017 13
ހަ މިލިއަން ހޭދަކޮށްގެން ކުރިއަރުވަންވީ ރެފްރީން: އާތީ

ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭންވީ ކްލަބްތަކަށް ނޫން ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލުގައި ހަ މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ރެފްރީން ކުރިއަރުވަން ޖެހޭ ކަމަށް ޔުުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ ކޯޗު އަހުމަދު އާތިފް (އާތީ) ބުނެފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2017
ޕްރިމިއާ ލީގު ދޫކޮށް ރެފްރީ ކްލެޓެންބާގް ސައުދީ އަށް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 17) - ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މަޝްހޫރު ރެފްރީ މާކް ކްލެޓެންބާގް އެ ލީގުގެ އޮފިޝަލްކަން ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު ސައުދި އަރަބިއާ ލީގަށް ބަދަލުވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 4
26 އަހަރަށް ފަހު ޑޯނާ ރެފްރީކަމުން ރިޓަޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ލައިންސްމަން އިބްރާހިމް ތައުފީގް (ޑޯނާ) 26 އަހަރަށް ފަހު ރެފްރީކަން ކުރުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 2
ރެފްރީން ތަރައްގީކުރަން އެފްއޭއެމުން މަސައްކަތް ފަށަނީ

ރެފްރީންގެ ކުރިއެރުމަށް މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި މާގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި މި އަހަރު ތެރޭގައި ރެފްރީން ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 10
ރެފްރީސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސަކަށް އަނީލް

ރެފްރީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އާރްއޭއެމް)ގެ ރައީސަކަށް މުހައްމަދު އަނީލް އަދި ނައިބު ރައީސަކަށް ޖައުފަރު ރަޝީދު އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 6
އިނގިރޭސި ރެފްރީންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާތަ؟

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ފުޓްބޯޅަ ލީގެވެ. އެ ލީގު އަހަރަކަށް ވުރެ އަހަރެއް ފޯރިގަދަ ވަމުން އަންނައިރު، ލީގާ މެދު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ރެފްރީންގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް ގިނަ މީޑިއާތަކާއި ސަޕޯޓަރުން ފާހަގަކުރެ އެވެ. އަދި ބައެއް އިނގިރޭސި މީޑިއާ ތަކުން އަންނަނީ އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން ރެފްރީންނަށް...