04 މާޗް

March 04, 2020 23
7.5 ޕަސެންޓު ކަރަންޓު އުފައްދަނީ އަވިން: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި، 7.5 ޕަސެންޓަކީ އަވިން އުފައްދާ ކަރަންޓު ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 3
ޔޫއޭއީގެ ފްލޯޓިން ސޯލާ ރާއްޖެ އަށް ވެސް ލިބިދާނެ

މި ފްލޯޓިން ސޯލާ ޕަވާ ޕްލާންޓް ގާއިމުކޮށްފައި ވަނީ ޔޫއޭއީގެ ވެރިރަށް އަބޫ ދާބީން 15 މިނިޓްގެ ތެރޭގައި ދެވޭ ނުރާއީ އައިލެންޑްގަ އެވެ. އެތަނުގައި އަޅާފައިވާ ފްލޯޓިން ސޯލާ ޕަވަ ޕްލާންޓުން ކައިރީގައި އޮންނަ ޒަޔާ ނުރާއީ ރިސޯޓަށް އިތުރު 80 ކިލޯވޮޓްގެ ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދޭނެ އެވެ. އެތަނުގައި މިހާރު ވެސް ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހިކޮށް 1،000...

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020 19
އައްޑޫގެ އަމާޒަކީ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ: މޭޔަރު

އައްޑޫގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރުކޮށް، ކަރަންޓްގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެއް ކަމަށް މޭޔަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގު (ސޯބެ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019 1
48 ރަށެއްގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ 48 ރަށެއްގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާ ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފި

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާ ގުޅޭގޮތުން "ފިއުޗާ އޮފް އެނާޖީ ސިސްޓަމް"ގެ ނަމުގައި ވަޓްސިލާ ކުންފުންޏާ ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯއިން ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019
ވައިން ހަކަތަ އުފައްދަން ޓާބައިން ގުޑި

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ގޮތްގޮތަށް ހަކަތަ އުފައްދައި ބޭނުން ކުރުމަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ތަންތަނުގައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެކެވެ. އެގޮތުން އެންމެ އާންމު ދެ ގޮތަކީ އަވިންނާއި ވައިން ކަރަންޓް އުފެއްދުމެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 15
ބޭނުންވަނީ 50 ޕަސެންޓް ކަރަންޓް ސޯލާއިން އުފައްދަން

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ނިމޭއިރު ކަރަންޓުގެ 50 ޕަސެންޓް ސޯލާ ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުގްނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 8
އީއައިބީން 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފި

ސަރުކާރުން ހިންގާ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކް (އީއައިބީ) އިން 50.65 މިލިއަން ޑޮލަރު (781 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ލޯނެއްދީފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 19
އަވި ޓެކްނޮލޮޖީސްއިން އެންމެންނަށް ސޯލާ ކެމްޕެއިންއެއް

ކަރަންޓާއި އިޔާދަކުރުވަނިވި ހަކަތައިގެ ހިދުމަތްތައް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ އަވި ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން، ގޭބިސީތަކަށް ހާއްސަކޮށް ޑިޒައިން ކޮށްފައިވާ ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމެއް ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 19
އަވިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ޕެނަލް ލިންކް ރޯޑަށް

މާލެ އަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓް އަވިން އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން ސިނަމާލެ ބްރިޖުގެ ލިންކް ރޯޑުގެ އެއް ފަރާތުގައި ސޯލާ ޕެނަލް ބަހައްޓާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 8
ރާއްޖޭގެ އަމާޒަކީ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ: ރައީސް

ރާއްޖެ އިން މަސައްކަތް ކުރާނީ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 1
އުފުލޭ ތެލުގެ އަގަށް ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކުރުން

މީގެ ހަތަރު ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން، 2014 ގައި، ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑު ތަނުން އުފުލިގެން ދިޔަ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ތެލުގެ ބާޒާރުގައި އަގަށް އަންނަ ބަދަލު ދެނެގަންނަން ބޭނުންކުރާ މިންގަނޑު ކަމުގައިވާ 'ބްރެންޓް ކްރޫޑު' ފީފާއެއްގެ އަގު، ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2014 ގައި 120 ޑޮލަރަށް އެރި އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ތެލުގެ އަގު...

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 6
ރާއްޖޭގެ ހަކަތައާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ފޮތެއް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ދާއިރާއާ ބެހޭ މައުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ފޮތެއް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 4
"އިރުގެ ހަކަތައާ ގުޅޭގޮތުން ކުދި ގައުމުތަކަށް ނަމޫނާ ދައްކާނެ"

އިރުގެ ހަކަތައާ ގުޅޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ކުދި އެހެން ގައުމުތަކަށް ރާއްޖޭން ނަމޫނާ ދައްކާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 10
ޗައިނާއިން ރާއްޖެ އަށް 262،500 ލެޑް ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖެ އަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން 250،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ލެޑް ބޮކި މިރޭ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017 29
ޓްރަމްޕުގެ ނިންމުމަކީ ރާއްޖެ އަށް މަރުގެ ހުކުމެއް

ޖައްވަށް ބޭރު ކުރާ ނުރައްކާތެރި ގޭސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ގިނަ ގައުމުތަކެއް ބައިވެރިވާ "ޕެރިސް އެގްރީމެންޓް" އިން އެމެރިކާ ވަކިވުމަކީ ރާއްޖެ އަށް އިއްވި މަރުގެ ހުކުމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017 8
ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން ލަންކާގައި ކަރަންޓު ދެނީ

ރިނިއުބަލް އެނާޖީ މޯލްޑިވްސް އިން ސްރީލަންކާގެ ފަގީރު 5،000 ގެއެއްގައި ސޯލާ ޕެނަލް ބަހައްޓައިދީ، އެ ގެތަކަށް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 1
ބުރަފަތި ނެތް ވިންޑް ޓާބައިން

"ވިންޑް ޓާބައިން" އަކީ ވައިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ބުރަފައްޗެކެވެ. އެއާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްޗެއް އެނގިފައި ނެތް މީހުންނަށް ވިންޑް ޓާބައިން އަކީ ބިޔަ ބުރަފައްޗެކެވެ. ވިންޑް ޓާބައިންގެ ތެރޭގައި ބޮޑު މޯޓަރެއް ވެސް އިނދެ އެވެ. ކަރަންޓް އުފައްދަނީ ބޮޑު މޯޓަރަކުން ކަމަށް ބަލާށެވެ. ބުރަފަތި ފިޔަތަކުގެ ބޭނުމަކީ މޯޓަރު އެނބުރުވުމެވެ. އެކަމަކު...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 10
"އަވިން އުފައްދާ ކަރަންޓުން ފީ ނަގާކަށް ނޫޅެން"

އަވީގެ ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު އުފައްދާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ފީ ނަގަން ނޫޅޭ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016
ޗައިނާގައި ވިންޑް ޓާބައިން އަށް އެޕަލް އިންވެސްޓްްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 12) - އެޕަލް ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ޗައިނާގައި ކުރި އިންވެސްޓްމަންޓާ ސްމާޓްފޯނާ ގުޅުމެއް ނެތެވެ.