08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019 5
ފެތުމުގެ ރެކޯޑަކާ އެކު ހުކުރަށް ކުޑަރިކިލަށް

ކަނޑު ހުރަސްކޮށް މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ދިގު ފެތުމުގެ ބައިވެރިން އިއްޔެ ހެދި ރެކޯޑް މިއަދު އާކޮށް ހުކުރު ނަމާދަށް ދިއުމަށް އަށް ކިލޯމީޓަރަށް ފަތައި ބ. ކުޑަރިކިލަށް އަރައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 3
ތިމާވެށީގެ ފެތުމުގައި 23 ކިލޯމީޓަރު ހަމަކޮށްފި

ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފެށި، ދިގު ފެތުމުގެ ބައިވެރިން، 23.75 ކިލޯ މީޓަރަށް ފަތައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 3
ތިމާވެށީގެ ފެތުން: އުނދަގޫ އެކަމަކު ހުއްޓުމެއް ނެތް!

ތިމާވެށީގެ ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ދިގު ފެތުމުގެ ހަރަކާތުގެ ބައިވެރިން މިއަދު ހެނދުނު ބ. ދަރަވަންދޫން ފަތަން ފެށިއިރު ފުރަތަމަ ދުވަހު ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތަކުން ލިބުނު މާޔޫސްކަމެއް ނެތެވެ. އަށް ފެތުންތެރިން ހޮނިހިރު ދުވަހު އޭދަފުށިން ފަތަން ފަށައިގަތް އިރު ކަނޑުގެ އޮއި ގަދަވުމާ އެކު، ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ މާ...

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019 8
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރަން އެދި ފަތާފައި 22 ރަށަށް!

ބ. އޭދަފުށީ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން އަށް މީހުންގެ ޓީމަކުން މިއަދު 9:45 ގައި ދިގު ފެތުމުގެ ދަތުރަކަށް އެ ފެށީ ވަރަށް މުހިންމު މަގްސަދެއްގަ އެވެ؛ ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އެދި އާދޭސް ކުރުމަށާއި އެ ކަމަށް އާއްމުންނާއި ރިސޯޓްތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓްތަކުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް 43.7 ކިލޯ މީޓަރުގެ ދިގު ފެތުމަކަށެވެ.