27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018 57
އަދީބު ބޭރަށްދިއުމުގެ ހުއްދަ ދޭން އެދޭތީ ކަންބޮޑުވޭ

ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ލޮލަށް ފަރުވާކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރުމަށް ހުއްދަ ދޭންޖެހޭ ކަމަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ގޮވާލައްވަމުން ދިއުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް، ވަގަށް ނަގާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާންގެ އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018 2
ކަކުލަށް އަނިޔާވެ ރިލޭ އަށް ސީޒަން ނިމިއްޖެ

ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ފުލްބެކް ރިލުވާން ވަހީދު (ރިލޭ) ގެ ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް މި ސީޒަން ނިމިއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 17
ރިލޭ އޮމާން ޓީމަށް ދޫކުރެވޭނީ ފީއެއް ދެއްކުމުން: ނިއު

އޮމާނުގެ ސުރް ކްލަބުގެ ޓްރަޔަލެއްގައި މިވަގުތު ހުރި ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ޑިފެންޑަރު ރިލްވާން ވަހީދު (ރިލޭ) އެ ކްލަބަށް ދޫކުރެވޭނީ ޓްރާންސްފާ ފީއެއް ދެއްކުމުން ކަމަށް ނިއު އިން ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2017 4
އަލުން ގައުމީ ޓީމަށް ނެގުމަކީ އުފާވެރި ޚަބަރެއް: ރިލޭ

ގައުމީ ޓީމުން ފުރުސަތެއް ނުލިބި ދެ އަހަރު ހޭދަވުމަކީ އޭނާގެ ކުޅުމުގެ ދުވަސްތަކަށް ކުރިމަތިވި "ބްރޭކެއް" ނޫން ކަމަށް، ރިލްވާން ވަހީދު (ރިލޭ) ބުނެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 8
ރިލޭ އެނބުރި ނިއު އަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރަކުން ކަޓާފައިވާ ވިކްޓަރީގެ ޑިފެންޑަރު ރިލްވާން ވަހީދު (ރިލޭ) އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 17
މި ކުޅުންތެރިންނަށް ގައުމީ ޓީމުން ފުރުސަތެއް ނެތް؟!

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މި އަހަރު ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗަށް ކޯޗު ޑަރެން ސްޓެވާޓް އެކުލަވާލި 29 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑުން ވަނީ ޒުވާން ހުނަރުވެރި ގިނަ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ. އެކަމަކު ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ނެގި ސްކޮޑުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް ނަންތަކެއް ވަނީ އުނިވެފަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރާއި މި އަހަރު ތަފާތު ދެއްކި ބައެއް...

25 ޖުލައި

July 25, 2016 4
ރިލޭ ވިކްޓަރީ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ނިއު ރޭޑިއަންޓްގެ މިޑްފީލްޑަރު ރިލްވާން ވަހީދު (ރިލޭ) ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2016
ނިއު އިން ރިލޭ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

އަހުލާގީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އެ ޓީމުގެ ވައިސް ކެޕްޓަން ރިލްވާން ވަހީދު (ރިލޭ) ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.