19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 1
ހުޅުމާލެ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާ އަދިވެސް ހޭނާރާ

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ މަހު 27 ގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާ އަދިވެސް ހޭނާރާ ކަމަށް އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 2
ހުޅުމާލޭގައި އެކްސިޑެންޓުވި ޒުވާނާ އަދިވެސް ހޭނާރާ

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާގެ ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް ކަމަށާއި އޭނާ އަދިވެސް ހޭ ނާރާ ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 2
އަނިޔާވި މީހާ އައިސީޔޫގައި، ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް

ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ސައިކަލަކާއި ޕިކަޕެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާއަށް މިހާރު ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ އޭޑީކޭގެ އައިސީޔޫގައި ކަމަށާއި އޭނާގެ ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2018 4
ހުޅުމާލޭގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި އެކަކު ސީރިއަސް

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ސައިކަލަކާއި ޕިކަޕެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި އެކަކު އޮތީ ވަރަށް ސީރިއަސް ހާލަތެއްގައި ކަމަށް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018
ގަމު އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ލ. ގަމުގައި މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި މީހަކަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަނިކޮށް މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018
އެކްސިޑެންޓް ހިނގުމުން މި ހެލްމެޓުން އަންގައިދޭނެ

ދުއްވާއިރު ހެލްމެޓް އެޅުމަކީ އަހަރެމެން ގަޔާވާ ކަމަކަށް ނުވިޔަސް އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގައި މިއީ މަޖުބޫރު ކަމެކެވެ. އަދި އެ މީހުން އަންނަނީ ހެލްމެޓަށް ވެސް ޒަމާނީ ބަދަލުތައް ގެންނަމުންނެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 10
ހުޅުމާލޭ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ދެ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ހާލު މިރޭ ސީރިއަސް ވެގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 11
ހުޅުމާލޭގެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ ޒުވާނަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު މެންދުރުފަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ ޒުވާނަކަށް އަނިޔާވެގެން ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

January 12, 2018 7
އެކްސިޑެންޓްގައި ސީރިއަސްވި ޒުވާނާ މާލެ ފޮނުވާލައިފި

އައްޑޫ ލިންކް ރޯޑްގައި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްގައި ބޮލަށް ސީރިއަސް ގެއްލުންތަކެއް ވެ، ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން އައި ޒުވާނާ އިތުރު...

January 12, 2018 5
އައްޑޫގައި އެކްސިޑެންޓްވި މީހަކު އައިސީޔޫގައި

އައްޑޫ ފޭދޫ ލިންކް ރޯޑްގައި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި މީހަކަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018
ޕިކަޕް ޑްރައިވަރުގެ ބަންދަށް ހަ ދުވަސް

އައްޑޫ ލިންކް ރޯޑުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ސައިކަލުގައި ޖެހުނު ޕިކަޕް ދުއްވަން އިން ޑްރައިވަރުގެ ބަންދަށް ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ހަ ދުވަސް އިތުރު ކޮށްދީފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017 5
އައްޑޫ އެކްސިޑެންޓުގައި ޕިކަޕް ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

އައްޑޫ ލިންކް ރޯޑުގައި މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޕިކަޕް ދުއްވަން އިން މީހާ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 19
އަރުޝާންގެ ކުއްލި މަރު، އައްޑޫ ބަލައިލުމުގެ ދަތުރުގައި

އުމުރުން 13 އަހަރުގެ އަރުޝާން އިބްރާހިމް އައްޑު އަށް އިއްޔެ ދިޔައީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ. ބޭބެއަކާ އެކު އިންޖީނު ދޯންޏެއްގައި އެ ރަށަށް ގޮސް ބޭބެ ދޯނީގައި މަޑުކުރީ އެވެ. މަރަދޫގައި ހުންނަ ރަހުމަތްތެރިޔާގެ ގެ އަށް ހެނދުނު އޭނާ ދިޔައީ ރަހުމަތްތެރިޔާގެ ސައިކަލުގައި އޭނާއާ އެކުގަ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017 16
އައްޑޫ އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަހަމްވި ކުޑަކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫ ލިންކް ރޯޑްގައި މިއަދު ހެނދުނު ސައިކަލަކާއި ޕިކަޕެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވެ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުން އައި އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ކުއްޖާ...

December 26, 2017 5
އައްޑޫގައި އެކްސިޑެންޓްވެ ދެ މީހަކަށް ފަރުވާ ދެނީ

އައްޑޫ ލިންކް ރޯޑްގައި މިއަދު ހެނދުނު ސައިކަލަކާއި ޕިކަޕެއް ޖެހިގެން ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017
މީހަކު މަރުވި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ކުއްޖަކަށް ދައުވާ

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވި މައްސަލާގައި ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 3
ފުވައްމުލަކުގައި ފަސް ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓުވެ ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު "މައިލޯ ސްޓޭޑިއަމް" ކައިރީގައި މިރޭ ފަސް ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓުވެ ހަތަރު މީހަކަށް އަނިޔާވެގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް...

December 12, 2017 9
ފިލައެއްގައި ޖެހުނު ޒުވާނާ އަދިވެސް އައިސީޔޫގައި

މަގު ހުރަހަށް ވާގޮތަށް، ގެއަކުން ނެރެފައި ހުރި ފިލައެއްގައި ޖެހި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާ އަދިވެސް އޮތީ އައިސީޔޫގައި ކަމަށް އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 13
މަގަށް ނެރެފައި ހުރި ފިލައެއްގައި ޖެހި ޒުވާނަކު ޒަހަމް

މަގު ހުރަހަށް ވާގޮތަށް، ގެއަކުން ނެރެފައި ހުރި ފިލައެއްގައި ޖެހި، ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ ޒުވާނަކު މި ރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 9
އަނިޔާވި ދެ މީހުން މާލެއަށް، ހާލު ސީރިއަސް

ފުވައްމުލަކުގައި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި ދެ ޒުވާނުންނަށް ފަރުވާދިނުމަށް މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 24
ފުވައްމުލަކުގައި އެކްސިޑެންޓު ހިނގައި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގައި މިރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އެކަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017 7
ސައިކަލަކުން ޖެހި ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މާލޭގައި ރޭ ދަންވަރު ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވި ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 18
އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް

ގއ. ވިލިނގިލީގައި މިއަދު ހެނދުނު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017
އެކްސިޑެންޓްގައި ދަތްދޮޅި ބިދުނު މީހާ މާލެ ފޮނުވާލައިފި

އައްޑޫ މަރަދޫފޭދޫގައި ރޭ ދެ ސައިކަލް ޖެހިގެން ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްގައި ދަތްދޮޅި ބިނދުމުގެ އިތުރަށް ބޮލަށް ވެސް ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު ޒުވާނާ އިތުރު ފަރުވާ އަށް މިއަދު މެންދުރު ފަހު މާލެ ފުރުވާލައިފި އެވެ.