29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 110
ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވި ސައިކަލެއް އެކްސިޑެންޓުވެ، އެ ސައިކަލުގެ ފަހަތުގައި އިން ޒުވާން އަންހެނަކަށް ލިބުނު ޒަހަމްތަަކާ ގުޅިގެން ފަރުވާ ދެނިކޮށް މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 4
ގަމުގައި އެކްސިޑެންޓްވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ލ. ލިންކުރޯޑުގައި މިދިޔަ މަހުގެ 29 ގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާ ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2020
ޓެސްލާގެ އޮޓޯޕައިލެޓުން އެކްސިޑެންޓްތައް މަދުކުރެވޭނެ

ޓެސްލާ ކުންފުނިން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ފުލް ސެލްފް-ޑްރައިވިން (އެފްއެސްޑީ) ޓެކްނޮލޮޖީގެ "އޮޓޯޕައިލެޓް" ސޮފްޓްވެއާ އެއްގަމު ވެހިކަލްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ނަމަ މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓްތައް މަދުކުރެވޭނެ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020 5
އެކްސިޑެންޓަކާ ގުޅިގެން ކުއްޖަކަށް ކުރި ހުކުމަށް ތާއީދު

ހުޅުމާލޭގައި ކުޑަކުއްޖަކު ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވި ސައިކަލަކުން ޖެހި މީހަކު މަރުވި މައްސަލާގައި އެ ކުއްޖާ އެއް އަހަރަށް ގޭގައި ބަންދުކުރަން ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020 9
މިދިޔަ އަހަރު ގިނައީ ވައްކަން، އެކްސިޑެންޓް، ޑްރަގް

މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަވީ ވައްކަމާއި އެކްސިޑެންޓާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 18
މާލޭގައި ބޮޑު އެކްސިޑެންޓެއް، އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަަސް

މާލޭގައި މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެ އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020 14
ޓްރަކް ދަށަށް ސައިކަލް، ދުއްވި މީހުން ސަލާމަތްވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ސައިކަލެއް، ޓްރަކް ދަށުވެ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް މިއަދު ހިނގައިފި އެވެ. ނަމަވެސް ސައިކަލުގައި އިން ދެ މީހުންނަށް ވެސް މާ ބޮޑު އަނިޔާއެއް ނުވެ ވަނީ ސަލާމަތްވެފަ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 10
ބްރިޖުގައި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ސިނަމާލެ ބްރިޖުމަތީގައި މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 1
މަހީމާގެ ކެރިއަރު ހުއްޓުނީ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓަކުން

އެކްސިޑެންޓެއްގައި ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ ކަމަށާއި އެ ހާދިސާގައި މޫނަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކާ ހެދި ވަރަށް ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ދޫކޮށްލަން ޖެހުނު ކަމަށް ކުރީގެ ބަތަލާ މަހީމާ ޗައުރަދީ ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 37
ދެ ކާރު އެކްސިޑެންޓުވެ، އެއް ކާރު ވެއްޓުނީ މޫދަށް

އައްޑޫ ހިތަދޫ ލިންކް ރޯޑްގައި ރޭ ދަންވަރު ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވި ދެ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، އެކަތި އަނެކައްޗާ އެކްސިޑެންޓުވެ އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކާރު މޫދަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެެ.

29 މެއި

May 29, 2020 23
އޮއްތޮ: "އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެކަނި އަދި ހިނގާނަން"

ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓުގައި ދިރިއުޅުން ފުނޑުފުނޑުވި ހާދިސާ އަށް މިއަދު ދެ އަހަރުވީ އެވެ. ވޯކާގެ އެހީގައި މަޑުމަޑުން ނަމަވެސް އުމަރު ސަލީމް (އޮއްތޮ) އަށް މިހާރު ގޭތެރޭގައި ހިނގާލެވެ...

May 29, 2020 3
ފުވައްމުލަކު އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާ ހޭއަރައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ފިރިހެން މީހާ ސާޖަރީ އަށް ފަހު އިއްޔެ ހޭ އަރައިފި ކަމަށާއި އޭނާ ހޭ ނާރާ ކަމަށް މައުލޫމާތު...

28 މެއި

May 28, 2020 1
އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާ އަދިވެސް ހެއެއްނާރާ

ފުވައްމުލަކުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ފިރިހެން މީހާ އަދިވެސް ހޭ ނާރާކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 1
އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް

ފުވައްމުލަކުގައި މިއަދު ހަވީރު ދެ ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓުވެ، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020 14
ތައިލެންޑުގައި އެކްސިޑެންޓުވި ދިވެހި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ތައިލެންޑުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ދިވެހި މީހާ ރޭ ފަތިހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 9
ޑެލިވަރީ ވޭނެއް އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ

މާލެ ސަރަހައްދު މި ދުވަސްވަރު ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީ ޑެލިވަރީ ކުރުމުގައި އުޅުނު ވޭނެއް މިއަދު ހަވީރު އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 3
ފުވައްމުލަކު އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަހަމްވި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދެ ސައިކަލެއްޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެނިކޮށް ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020 13
ބައިސްކަލަކާ އެކްސިޑެންޓުވި ކާރުންޖެހި ފާރެއް ވެއްޓިއްޖެ

އައްޑޫ ފޭދޫގައި މިއަދު ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވި ޓެކްސީ ކާރެއް ބައިސްކަލަކާ އެކްސިޑެންޓުވި ކޮންޓްރޯލު ނުވެ ގޮސް ފާރެއްގައި ޖެހި މީހުންނަށާއި ވެހިކަލަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 13
ސައިކަލެއް ކައްސާލައިގެން ވެއްޓުނު މީހަކު އައިސީޔޫގައި

މިއަދު ހަވީރު ސިނަމާލޭ ބްރިޖްގެ ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ކައްސާލައިގެން ވެއްޓި، އެ ދުއްވަން އިން މީހާ އަށް ލިބުނު ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކަކާ ގުޅިގެން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 140
ގަސްދުގައި ސައިކަލެއްގައި ޖެއްސި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މާލޭގައި ރޭ ގަސްދުގައި ސައިކަލެއްގައި ޖެއްސި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020 30
ބްރިޖަށް އަރަން ދިޔަ ކާރެއް ޕާކް ތެރެއަށް ވެއްޓިއްޖެ

ސިނަމާލެ ބްރިޖަށް އަރަން ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ އަޑި ޕާކް ތެރެއަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.