15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019
"ޑޫލިޓްލް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

ޖަނަވާރުން އުޅޭ ފިލްމުތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ހަމަގައިމު ވެސް މި ފިލްމު ކަމުދާނެ އެވެ. މިއީ "ޑޫލިޓްލް" އެވެ. ފިލްމުގައި ޖަނަވާރުންނާއި ދޫނިތަކާ މުއާމަލާތްކޮށް ބެލުންތެރިން ހެއްވައިލާނީ ރޮބަޓް ޑައުނީ ޖޫނިއާ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 3
ރޮބަޓް ޑައުނީ ޖޫނިއާ އަށް އޮސްކާ ހޯދައިދޭން ޕެޓިޝަނެއް

އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް މިހާތަނަށް ހޯދި ފިލްމުގެ ރެކޯޑް އޮތް މާވެލްގެ "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އިން އެ ފިލްމުގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރޮބަޓް ޑައުނީ ޖޫނިއާ އަށް، އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 92 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ ކެޓަގަރީ އަށް ނޮމިނޭޓްކުރަން ގޮވާލައި ފޭނުންތަކެއް އޮންލައިން ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 2
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ރޮކަށް

ފާއިތުވި އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް މުޅި ދުނިޔެއިން ލިބުނު އެކްޓަރަކީ ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޑްވޭން (ރޮކް) ޖޯންސަން ކަމަށް ފޯބްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 1
އެންމެ އަގުބޮޑު ތަރިއަކީ ޑެނިއެލް ކްރެއިގް

ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމީ ތަރިން ފިލްމްތައް ކުޅެދޭ އަގުތައް ހާމަކުރުމަކީ އާންމު ކަމެއް ނޫނެވެ. އަނެއްކޮޅުން ބަތަލާއިންނަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް އަބަދުވެސް ބަތަލުންނަށް ލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާތަކާ އެކު، އެ ބަހުސްތައް ވެސް ކުރެ އެވެ. އެ ވާހަކަތަކާ އެކު މިހާރު ފަރަގުތައް ކުޑަ ކުރަން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ވެސް ގިނަ އެވެ.