21 ޖޫން

June 21, 2020 1
ކެރިއަރު އޮޔާނުދަނީސް ބަލޮޓެލީ ހޭލަން ޖެހޭ: މަންޗިނީ

ރޯމް (ޖޫން 21) – ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު އޮޔާނުދަނީސް މާރިއޯ ބަލޮޓެލީ ހޭލަން، އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ ގޮވާލައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 5
"އިންޓަ އަށް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް"

މިލާން (ޖޫން 1) – އިޓާލިއަން ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގައި ޔުވެންޓަސް އަށް އެޑްވާންޓޭޖް އެބައޮތް އެކަމަކު އިންޓަ މިލާނަށް އަދިވެސް ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު އަދި އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމުގެ މިހާރުގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ ބުނެފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 9
އިޓަލީން އާރްމީނިއާ ކޮޅަށް ނުވަ ގޯލު ޖަހައިފި

ޕަލާމޯ (ނޮވެމްބަރު 19) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި އިޓަލީ ކުޅުނު ފަހު މެޗުން ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އާރްމީނިއާ އަތުން 9-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019
މަންޗިނީ އަށް ބޮނޫޗީގެ ތައުރީފު

ޓިއުރިން (ޖޫން 8) – އިޓަލީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ ގެންއުޅޭ އުސޫލުތަކާއި އަދި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް އޭނާ ކުރާ އިތުބާރަށް ޓީމުގެ ވައިސް ކެޕްޓަން ލެއޮނާޑޯ ބޮނޫޗީ ތައުރީފްކޮށްފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019 2
ޕޮޗެޓީނޯ އާއި ކްލޮޕަށް މަންޗިނީގެ މެސެޖެއް

މިލާން (މެއި 4) - ފުޓްބޯޅައިގައި ކާމިޔާބީ ވަޒަންކުރަނީ ހޯދާ ތަށީގެ ނިސްބަތުން ކަމަށާއި ހަމައެކަނި ރަނގަޅު ޓީމެއް ބިނާކޮށް ސަޕޯޓަރުންގެ ރުހުން ލިބުނަސް ހުރިހާ ކަމެއް ހާސިލްނުވާނެ ކަމަށް ބުނެ ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު މައުރީސީއޯ ޕޮޗެޓީނޯ އާއި ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕަށް އިޓަލީގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗީނީ މެސެޖެއް ދީފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018 3
ފްރާންސްގެ ފޯވާޑުންނަށް މަންޗިނީ ތައުރީފްކޮށްފި

ނީސް، ފްރާންސް (ޖޫން 2) - އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ ފްރާންސް އަތުން 3-1 އިން އިޓަލީ ބަލިވި މެޗަށް ފަހު އެ ޓީމުގެ ކޯޗި ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑުންނަށް ތައުރީފްކޮށްފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018 1
އިޓަލީގެ ގައުމީ ކޯޗަކަށް މަންޗިނީ ހަމަޖައްސައިފި

ރޯމް (މޭ 15) – އިޓަލީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް އިންޓަ މިލާނާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކުރީގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018
އިޓަލީގެ ކޯޗުކަން މަންޗިނީ އަށް؟

މިލާން، އިޓަލީ (މެއި 2) - އިޓަލީގެ ގައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވާން ލިބިއްޖެނަމަ އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފަން ޒެނިޓު ޕީޓާސްބާގްގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ ހުރި ތައްޔާރަށް ކަމަށް އިޓަލީގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުގެ ކޮމިޝަނަރު ރޮބާޓޯ ފަބްރިޗީނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016
މަންޗިނީ އިސްތިއުފާ ދޭން ވިސްނަނީ

މިލާން (ޖުލައި 25) - ކްލަބުގެ ވެރިންނާ އުފެދުނު ހިޔާލުތަފާތުވުމަކާ ގުޅިގެން އިންޓަގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ ވަރަށް އަވަހަށް އިސްތިއުފާ ދޭނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.