05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 6
ރޮބޮޓް ކުއްތާ ވިއްކަން ފަށަނީ

މިއީ ތަންދޮރުބަލައި އަމިއްލަ އަށް ހިނގާބިނގާވެ އުޅެން ދަންނަ ރޮބޮޓް ކުއްތާއެކެވެ. ނަމަކީ "ސްޕޮޓް" އެވެ. އުފެއްދީ ބޮސްޓަން ޑައިނަމިކްސް އިންނެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019
ބެންގަލޫރުގެ ސްކޫލަކަށް ރޮބޮޓް ޓީޗަރެއް

އިންޑިއާގެ ކުރިއަރާފައިވާ ބައެއް ސިޓީތަކުގެ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގައި މިހާރު ވެއިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ހިދުމަތްދޭން ވެސް ރޮބޮޓުން އުޅެ އެވެ. މި ފަހަރު އަނެއްކާ ވެސް ރޮބޮޓެއް މި ވަނީ އެ ގައުމުގެ އެހެން ދިމާއެއްގެ ހިދުމަތަށް ނުކުމެފަ އެވެ. އެއީ ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި ކުލާސްރޫމްތަކަށެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019
ފޯޑްގެ ރޮބޮޓެއް ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތަށް ނެރެފި

މަޝްހޫރު ފޯޑް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ އަކީ ކާރު އުފެއްދުމަށް މަޝްހޫރު އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏެކެވެ. އެ ކުންފުނިން މިހާރު ވަނީ ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ރޮބޮޓެއް ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019
ޓެސްލާގެ ރޮބޯޓެކްސީ އަންނަ އަހަރު މަގުތަކަށް

ޓެކްސީގެ ހިދުމަތަށް ބޮޑެތި ބަތަލުތަކެއް އަންނަން ފަށާފައިވާ އިރު، ތަރައްގީވެފައިވާ ބައެއް ގައުމުތަކުން އަންނަނީ އުދުހޭ ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ވެސް ތައާރަފުކުރަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެކަމަކު އޭގެ މާ ކުރިން ރޮބޮޓިކް ޓެކްސީތައް މަގުތަކަށް ނުކުންނާނެ ކަމުގެ ފެހި ސިގްނަލް މިހާރު ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019
ރަޝިޔާގެ ގައުމީ ޓީވީގައި ރޮބަޓެއް ޚަބަރު ކިޔަނީ

ރަޝިޔާގެ ގައުމީ ޓީވީ "ރޫސިޔާ 24" ގައި ޕްރެޒެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ރޮބަޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޚަބަރު ކިޔަން ފަށައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019 2
ކެރެލާ ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް ރޮބޮޓެއް ނެރެފި

އިންޑިއާގެ ކެރެލާ ސްޓޭޓްގައި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް ރޮބޮޓެއް ނެރެ، އޭގެ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018
ރޮބޮޓެއް ކަމަށް ބުނެ ދައްކައިލީ މީހެއް

އިންސާނުންގެ ސިފަ އަށް ރޮބޮޓް ތައްޔާރުކޮށް، އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުން ފަސޭހަކުރަން ތަރައްގީވެފައިވާ ބައެއް ގައުމުތަކުން މިހާރު ކުރާ މަސައްކަތްތައް ގިނަ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018
ނޭޕާލުގެ ރެސްޓޯރަންޓެއްގައި ރޮބޮޓް ވެއިޓަރުން

ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް އަންނަ ކުރިއެރުމާއި އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އަންނަ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާ އެކު އިންސާނުން މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ދެއަތް އުރާލައިގެން ތިބޭ ފަދަ ހާލަތަކަށް ވެސް ހިނގައި ދާނެ ކަމުގެ ނިޝާންތައް މިހާރު އަންނަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018
ރޮބޮޓުން ޚަބަރު ވެސް ކިޔަން ފަށައިފި

އިންސާނުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް ލުއިކަން ގެންނަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަނެއްކާ ވެސް އާ ކަމެއްކޮށްފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2018 1
މި ގުދަނުގެ މަސައްކަތްތެރިންނަކީ ރޮބަޓުން

ބިޔަ ކުންފުނިތަކުގެ ބޮޑެތި ގުދަންތަކަށް މިހާރު އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ ރޮބޮޓުންކަން، ޖަޕާންގެ ކުންފުންޏަކުން ސާބިތުކޮށްދީފިއެވެ. އަންނައުނުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ޔުނީކްލޯއިން އެންމެ ހައިޓެކް ފެންވަރަށް ފައްކާކުރުމަށް ފަހު އެންމެ ފަހުން ހުޅުވި ގުދަނުގެ މައިގަނޑު ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަނީ ރޮބޮޓުންނެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018 1
ދަނޑުވެރިކަމުގައި ރޮބޮޓެއް

ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ރޮބޮޓުންނަކީ އިރެއްގައި ސައިންސް ފިކްޝަންތަކުން ފެނުނު ޚިޔާލީ ފޮލައެކެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ ދަނޑުވެރިޔަކު މިއަދު މިވަނީ އޭނާގެ ދަނޑުގައި ރޮބޮޓުން ލައްވާ ކުރުވި މަސައްކަތުގެ މޭވާ ވިއްކަން ތައްޔާރުވުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަރުހަލާގައެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018
ނަރުހުންނަށް އަތްގާތްކޮށްދޭން ވެސް ރޮބޮޓް

ބައެއް ގައުމުތަކުގައި މިހާރު އެކި ކަންކަމުގައި ރޮބޮޓުންގެ އެހީތެރިކަން އަންނަނީ ހޯދަމުންނެވެ. އޮފީސްއޮފީހާއި ފިހާރަތަކުގައި އެވެރިންނަށް ކުރެވޭ ވަރުގެ ކަންކަމަށް ޕްރޮގްރާމްކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ރޮބޮޓުން މަދުން ނަމަވެސް ފެނެއެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2018 20
ފަސްޓް ގްލޯބަލް ރޮބޮޓިކްސް މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ރާއްޖެއަށް

މެކްސިކޯގައި ބޭއްވި ރޮބޮޓް އޮލިމްޕިކްސް "ފަސްޓް ގްލޯބަލް" ޗެލަންޖްގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމު އައިސްލޭންޑާއި ކޮލަމްބިއާއާ އެކު ދެވަނަ އަށް ހޮވިއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 6
ރޮބަޓް މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ "ރަނި ކަނބާ"

މެކްސިކޯގައި ބާއްވާ "ފަސްޓް ގްލޯބަލް" ރޮބޮޓިކްސް ޗެލެންޖްގައި ރާއްޖޭގެ ތިން ކުދިން ހިމެނޭ ޓީމުން "ރަނި ކަނބާ"ގެ ނަމުގައި ރޮބަޓެއް ބައިވެރިކޮށްފި އެވެ.

August 15, 2018
ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތަށް ހާއްސަ ރޮބޮޓެއް

ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތުގަ އާއި އެކުވެރިޔެއްގެ ގޮތުން ގޭގައި ރޮބޮޓެއް ގެންގުޅުމުގެ ތަސައްވުރަކީ 21 ވަނަ ގަރުނު އައުމުގެ މާ ކުރީން މި ގަރުނާމެދު މީހުން ދެކެމުން އައި ތަސައްވުރެކެވެ....

12 މާޗް

March 12, 2018 2
މި ހޯވަބޯޑަކީ ރަހުމަތްތެރިއެއް

މިފަހަކަށް އައިސް އެކި ކަންކަމަށް ހާއްސަ ރޮބޮޓްތައް އަންނަނީ އުފައްދަމުންނެވެ. އެ ރޮބޮޓްތައް އަދާކުރާނީ އެއަށް ހާއްސަ ވަޒީފާއެވެ. ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި އެކުވެރިކަން ލާޒިމްކުރާ ރޮބޮޓެއް އުފެއްދި ޚަބަރު އަޑުއެހިންހެއްޔެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2018
ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އެހީވާން ރޮބަޓް

ޖަޕާނުގައި، ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާބާދީ ބޮޑުކަމުން އެމީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ މީހުންނެއް ނުލިބެ އެވެ. އެހެންވެ ޖަޕާނުގެ ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ރޮބަޓް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017
ރޮބޮޓެއް ލައްވައި މަސާޖުކޮށްލަން ކެރޭނެތަ؟

މަސާޖުކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ރޮބޮޓެއް ސިންގަޕޫރުގެ ކްލިނިކެއްގައި ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 4
ދުބާއީގެ މަގުތަކަށް ރޮބޮޓް ކާރުތައް

ދުބާއީ މަގުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އޮޓަމެޓިކް އުޅަނދުތައް ނެރެނީ އެވެ. ބަލާބެލުމަށް އެއީ ފުރާވަރު ކުދިން މުނިފޫހިފިލުވަން ދުއްވާ ރިމޯޓްކޮންޓްރޯލް ކާރެކެވެ. ނަމަވެސް، އުޅަނދުގައި ގާއިމުކޮށްފައި ހުރި ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް ބަލާއިރު އެއީ ރޮބޮޓް ފުލުހެކެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 26
ރޮށި ޕްރިންޓްކުރާ ދުވަސް އަތުވެއްޖެ

ރޮށި ފިހާ މެޝިނެއްގެ ވާހަކަ ދެކެވުނުތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. އޭގެ މަތިން ހަނދާން ނެތޭހާ ދުވަސް ވެފައި ވަނިކޮށް އަލުން އެ ވާހަކަ ފަށަން މި ޖެހެނީ އަތުޖެހޭ ހިސާބަށް މި އަންނާތީ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016
އިހްސާސްތައް ދެނެގަންނަ ރޮބަޓެއް، އެކަނިވެރިންނަށް ހާއްސަ

ތިމާގެ އިހްސާސްތައް އެހެން މީހުންނަށް ނޭނގޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ އެންމެންގެ ވެސް ބޮޑެވެ. އެކަމަކު މި ރޮބަޓު ހާއްސަވަނީ އެހެން މީހުންގެ އިހްސާސްތައް ދެނެގަނެ އެ މީހެއްގެ އިހްސާސްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކައި އެއްޗަކަށް ވާތީ އެވެ. އެކަނިވެރިންނަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ އެވެ.