15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 3
ރަޝިޔާގެ ފްލައިޓްތައް: ޓޫރިޒަމްގެ އާ އުންމީދު

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ހުއްޓިފައި އޮތުމަށްފަހު ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ހިތަށް ފިނިކަން ގެނެސްދޭ ވަރުގެ އަދަދަކަށް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ރަޝިޔާގެ ޓޫރިސްޓުންނަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ ތިން ގައުމުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނި، ރަޝިޔާ އިން ޓޫރިސްޓުން އަންނަން ފެށުން ވެގެން މިދަނީ،...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020
ވިހަ ދިން ރަޝިޔާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ހޭއަރައިފި

އެއާޕޯޓްގައި ނުރައްކާތެރި ވިހައެއް ދީގެން ހާލަތު ގޯސްވި ރަޝިޔާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އެލެކްސީ ނަވަލްނީ، ޖަރުމަނުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ހޭއަރުވައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020 6
ރަޝިޔާގެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ނަތީޖާތައް ރަނގަޅު

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ރަޝިޔާ އިން އުފެއްދި ވެކްސިންގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ނަތީޖާތަކުން އުއްމީދު އާވެފައިވާ ކަމަށް ތަޖްރިބާކާރުން ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 4
ރަޝިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ރަޝިއާއިން ރާއްޖެ އަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 4
ރަޝިޔާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރަށް ވަނީ ވިހަދީފައި: ޑޮކްޓަރުން

ބާލިން (އޮގަސްޓް 25) - ރަޝިޔާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އެލެކްސީ ނަވަލްނީ އަށް ވިހައެއް ދީފައިވާކަން ކްލިނިކަލް ތަހުލީލުތަކުން އެނގޭ ކަމަށް އޭނާ އަށް މިހާރު ފަރުވާދޭ ޖަރުމަނުގެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 3
އައިއެސްއެސް އިން ލީކުވާ ތަން އަދިވެސް ނުހޯދޭ

ލީކްވުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020 10
ހުއްދަ ދިނުމާއެކު ރަޝިޔާގެ ވެކްސިން ލަންކާ އިން ހޯދާނެ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 22) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ރަޝިޔާ އިން އުފެއްދި ވެކްސިނަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗް އިން ހުއްދަ ދިނުމާ އެކު އެ ވެކްސިން ގެންނާނެ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ...

August 22, 2020
ވިހަދިން ކަމަށް ބެލެވޭ ރަޝިޔާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޖަރުމަނަށް

މޮސްކޯ (އޮގަސްޓް 22) - މަތިންދާ ބޯޓުގައި ދަތުރު ކުރައްވަނިކޮށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިވެ، ކޯމާއެއްގައި އޮންނެވި ރަޝިޔާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އެލެކްސީ ނަވަލްނީ، އިތުރު ފަރުވާ އަށް ޖަރުމަނަށް...

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020 4
ރަޝިޔާގެ ވެކްސިން 40،000 މީހުންނަށް ދެނީ

މޮސްކޯ (އޮގަސްޓް 21) - ރަޝިޔާ އިން އުފެއްދި ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ވެކްސިންގެ ކްލިނިކަލް ޓްރަޔަލްގައި އަންނަ ހަފުތާގައި ގާތްގަނޑަކަށް 40،000 މީހުންނަށް ވެކްސިން ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ...

August 21, 2020 2
ވިހަދިން ރަޝިޔާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ކޯމާއެއްގައި

މޮސްކޯ (އޮގަސްޓް 21) - ވިހަ މާއްދާއެއް ދިން ކަމަށް ބެލެވޭ ރަޝިޔާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އެލެކްސީ ނަވަލްނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޯމާއެއްގައި އޮންނެވި ކަމަށް އޭނާގެ ތަރުޖަމާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 4
ރަޝިޔާއަށް ފަސް މަހުން ވެކްސިނެއް އުފެއްދުނީ ކީއްވެ؟

މޮސްކޯ (އޮގަސްޓް 17) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ޔުނިވާސިޓީތަކާއި ކުންފުނިތަކުން ކުރަމުން ދަނިކޮށް އެންމެ ފަސް މަސް ދުވަސްތެރޭ ރަޝިޔާ އިން ވެކްސުނެއް އުފެއްދި ގޮތާ މެދު ގިނަ ބައެއްގެ ހިތުގައި ވަނީ ސުވާލު އުފައްދައިފަ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 6
ވެކްސިންއާ ބެހޭ ޝައްކުތަކަށް ރަޝިޔާ އިން ރައްދުދީފި

މޮސްކޯ (އޮގަސްޓް 13) - ކޮވިޑް-19 އަށް ރަޝިޔާ އިން އުފެއްދި ވެކްސިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް އެ ގައުމުން ރައްދުދީފި އެވެ.

August 13, 2020
އެޕަލްގެ ސަބަބުން ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ގެއްލޭ

މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މާކެޓްގައި އެޕަލް އަށް އޮތް ފުރުސަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންހިފާ ކަމަށް ރަޝިއާގެ "ފެޑެރަލް އެންޓިމޮނޮޕޮލީ ސާވިސް" އިން ބުނެފި އެވެ. ފެޑެރަލް އެންޓިމޮނޮޕޮލީ...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 6
ޓްރަޔަލްތައް ނުހަދާ ވެކްސިން ކުރިއަށްނުގެންދަން އެދިއްޖެ

ޖެނީވާ (އޮގަސްޓް 12) - އިންސާނުން ބޭނުންކޮށްގެން ދެ މަސް ދުވަހުގެ ޓްރަޔަލްތައް ހެދުމަށް ފަހު، ރަޝިޔާ އިން ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ވެކްސިނަށް ހުއްދަ ދިން ނަމަވެސް، އިތުރު ޓްރަޔަލްތައް ނުހަދާ އެ ވެކްސިން ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން އަންގައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 8
ކޮވިޑް ވެކްސިން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ޕުޓިން ދެއްވައިފި

މޮސްކޯ (އޮގަސްޓް 11) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ރަޝިޔާގައި އުފެއްދި ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 13
ރަޝިޔާއިން ހަދާ ވެކްސިންއާ މެދު ހުޅަނގުގެ ކަންބޮޑުވުން

ޖެނީވާ (އޮގަސްޓް 10) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދި ފުރަތަމަ ގައުމުގެ ޝަރަފް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ރަޝިޔާ އިން ފަޚުރުވެރިކަމާ އެކު ބުނަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ދަނީ އެ ގައުމުގެ ވެކްސިންއާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 4
ވެކްސިން އުފެއްދުމުގައި އުސޫލުތަކަށް ތަބާވާން އަންގައިފި

ޖެނީވާ (އޮގަސްޓް 4) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ވެކްސިން އުފެއްދުމުގައި މާ އަވަސް އަރުވާލައިގެން ކަންކަން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ގައިޑްލައިންތަކަށް ތަބާވުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ރަޝިޔާ އިން އަންގައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 1
ކޮވިޑްގެ ވެކްސިން ރަޝިޔާ މީހުންނަށް އޮކްޓޫބަރުގައި ދެނީ

މޮސްކޯ (އޮގަސްޓް 2) - ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ފުޅާ ދާއިރާގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ރަޝިޔާގައި އޮކްޓޯބަރު މަހު ފަށާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020 3
ރަޝިއާ އިން މިލިޓަރީ ސެޓެލައިޓެއް ޓެސްޓްކޮށްފި

ރަޝިއާ އިން މިލިޓަރީ ސެޓެލައިޓެއް ޓެސްޓްކުރުމަކީ، އެމެރިކާ ދެކޭ ގޮތުގައި، ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކާ އާއި ބައިވެރިން ޖައްވުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މުދާތަކަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކަމަށް އެމެރިކާ ބުނެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 3
ކޭއެފްސީން ލެބޯޓްރީގައި ކުކުޅުމަސް އުފައްދަނީ

ކުކުޅުމަހުގެ ކެއުންތަކަށް ހާއްސަ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓްފުޑް ޗެއިން ކޭއެފްސީން އެތަނުގެ ޗިކެން ނަގެޓްސް އަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020 3
ރަޝިޔާގެ ވެކްސިން ވެސް ޓެސްޓްކޮށްފި، ކާމިޔާބު

މޮސްކޯ (ޖުލައި 16) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް އުފެއްދި ވެކްސިން ވޮލަންޓިއަރުން ބޭނުންކޮށްގެން ކްލިނިކަލް ޓްރަޔަލްތައް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލާފައިވާ ކަމަށް ރަޝިޔާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 1
"ލޮކްޑައުން" ގައި 26 އަހަރު އުޅުނު އަންހެނެއް

އެކި މީހުންގެ ހަޔާތުގައި "ލޮކްޑައުން" އެކި ގޮތްގޮތަށް ތަޖުރިބާކުރެވިފައި ހުރެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި "ލޮކްޑައުން" ގެ ވާހަކަ މިހާރު މާ އާންމު އާންމުވެގެން އުޅެނީ މުޅި ދުނިޔެ ހަނގުރާމަކުރަމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020 3
ރަޝިއާ އިން ޓޫރިސްޓުން ޖައްވަށް ފޮނުވަނީ

މިއީ ފިނި ހަނގުރާމައެއް ނޫނެވެ. ޖައްވީ ޓޫރިޒަމެވެ. ޖައްވަށް ޓޫރިސްޓުން ފޮނުވުމަކީ ރަޝިއާ އަށް އާ ކަމެއް ވެސް ނޫނެވެ. ރަޝިއާ އިން މީގެ ކުރިން ވެސް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަނަށް ޓޫރިސްޓުން ފޮނުވި އެވެ. ނަމަވެސް، 2010 ގައި ދަތުރުތައް ވަނީ މެދުކަނޑާލާފަ އެވެ. އެއީ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަންގައި މީހުން މާ ގިނަވާތީ އެވެ.