04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 3
ރަޝިޔާގެ ޖެޓެއް ސީރިއާ އަށް ވައްޓާލުމަށް ފަހު ޕައިލެޓް މަރާލައިފި

ދިމިޝްގު (ފެބްރުއަރީ 4) - ސީރިއާގައި ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ސަރަހައްދަކުން ދަތުރުކުރި ރަޝިޔާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވައްޓާލުމަށް ފަހު ބޯޓުގެ ޕައިލެޓް ބޭރަށް ނުކުތް ވަގުތު ހަމަލާދީ މަރާލައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 8
އެމެރިކާގެ މަތިންދާ ބޯޓަކާ ރަޝިޔާގެ ޖެޓެއް ކައިރިކޮށްފި

މޮސްކޯ (ޖެނުއަރީ 30) - ބްލެކް ސީ މަތިން އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ މަތިންދާ ބޯޓަކާ ރަޝިޔާގެ ފައިޓާ ޖެޓެއް ފަސް ފޫޓަށް ކައިރިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ނޭވީން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018
"ރަޝިޔާގެ އިންތިޚާބަށް އެމެރިކާ އިން ނުފޫޒު ފޯރުވާ"

މޮސްކޯ (ޖެނުއަރީ 29) - ރަޝިޔާގައި މާޗް މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެމެރިކާ އިން ނުފޫޒް ފޯރުވަމުންދާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018
ޑިސެމްބަރު 2017: މޮސްކޯގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ އަނދިރި މަސް

މޮސްކޯ (ޖެނުއަރީ 16) - ނިމިގެން ދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަސް ހިމެނިފައި ވަނީ ރަޝިޔާގެ ވެރިރަށް މޮސްކޯ އަށް ގާތްގަނޑަކަށް އަވި ނުދޭ މަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 1
ވޮލަންޓިޔަރު ވެއްޓުނީ ގެއްލުނު ކުއްޖާ އޮތް ވަޅުގަނޑަށް

ރަޝިޔާ އަންހެނަކަށް ވަރަށް އާދަޔާޚިލާފު ގޮތަކަށް ކުއްޖަކު މަރުން ސަލާމަތް ކުރެވިއްޖެ އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2018
2017ގެ އެންމެ މުހިންމު ބައެއް ކަންތައް

އިއްޔެ ނިމި ދިޔަ 2017 ވަނަ އަހަރަކީ، ދުނިޔޭގެ މަސްރަހުގައި މުހިންމު އެތައް ކަމެއް ހިނގައި ދިޔަ އަހަރެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އަސަރު ފޯރުވި ކަންކަމާއި މުޅި ދުނިޔޭގެ ގުޅުމަށް އަސަރު ފޯރުވި ކަންތައް ހިމެނެ އެވެ. އުފާވެރި އެތައް ކަމެއް ހިނގި ފަދައިން ހިތާމަ އާއި ކަރުނައިން ލޯތައް ތެންމައިލި އެތައް ކަމެއް ހިނގައި ދިޔަ...

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 5
އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ތަމްރީން ކުރަނީ އެމެރިކާ

ސީރިޔާ އަށް އަތް ގަދަކޮށްގެން އުޅެނިކޮށް ބަލިކޮށްލާފައިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ޖަމާއަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް އެމެރިކާ އިން އަނެއްކާ ވެސް ހަނގުރާމައިގެ ތަމްރީންތައް،...

December 28, 2017 3
ބައްޝާރަކީ ޓެރަރިސްޓެއް، އޭނާއާ އެކު ސުލްހައެއް ނެތް

ސީރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދަކީ ޓެރަރިސްޓެއް ކަމަށާއި، ބައްޝާރާ އެކުގައި ސީރިޔާގެ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު...

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 3
ރަޝިޔާ ސިފައިން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ސީރިޔާގައި ތިބެނީ

ރަޝިޔާ ސިފައިން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ސީރިޔާގައި ބޭތިއްބުމަށް ނިންމައި ރަޝިޔާ އިން އިއްޔެ އެކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކޮށްފަ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017
ރަޝިޔާގެ ސުލްހައަށް ސީރިޔާގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ދެކޮޅު

ރަޝިޔާ އަަކީ ސީރިޔާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ އަށް ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ހޯދައިދޭން އުޅޭ ގައުމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ، ރަޝިޔާ އިން ބާއްވަން އުޅުނު ސީރިޔާގެ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކަށް ސީރިޔާގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދެކޮޅުހަދައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 3
ބައްޝާރު ވެރިކަމުން ދުރު ކުރަން ރަޝިޔާ ބޭނުމެއް ނޫން

ސީރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދު ވެރިކަމުން ދުރުކުރުމަށް ވިލާތުގެ ގައުމުތަކާއި ސީރިޔާގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކިތަންމެ ބޭނުންވިޔަސް، ރަޝިޔާ އެކަމަށް ތާއީދު ނުކުރާ ކަމަށް ރަޝިޔާ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017
ޝްރީދޭވީގެ "މޮމް" އަށް ރަޝިޔާގައި ބޮޑު ތަރުހީބެއް

ޝްރީދޭވީ ބަތަލާގެ ބައި ކުޅެ އޭނާގެ ފިރިމީހާ ބޯނީ ކަޕޫރު ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވާ "މޮމް" މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ރަޝިޔާގައި ބޮޑު ތަރުހީބެއް އަންނަނީ ލިބެމުންނެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2017
ޕުޓިން ސްޓަންޓްމޭނެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި

މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ލީޑަރުންގެ ލިސްޓެއް އެކުލަވައިލާ ނަމަ ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް ރަޝިއާގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިންގެ ނަން އަންނާނެ އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017
ޔަމަނުގައި ތިބި ރަޝިޔާގެ ޑިޕްލޮމޭޓުން ސައޫދީ އަށް

ރަޝިޔާ އިން ޔަމަންއާ އެކު ގާއިމުކޮށްފައި އޮތް ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން މެދުކަނޑާލައި ޔަމަންގައި ތިބި ރަޝިޔާގެ ޑިޕްލޮމޭޓުން އެ ގައުމުން އިއްޔެ ބާލައިފި އެވެ.

December 13, 2017
ރަޝިޔާ ސިފައިންގެ އެއް ބަޔަކު ސީރިޔާ އިން ފައިބައިފި

ސީރިޔާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގައި އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރަށް މަދަދު ދިނުމަށް ރަޝިޔާ އިން ފޮނުވާފައިވާ ސިފައިންގެ ތެރެއިން އެނބުރި ގައުމަށް ދާ ފުރަތަމަ ފައުޖުގެ ސިފައިން މިއަދު ސީރިޔާ...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017
މިސްރުގެ ނިއުކްލިއާ އިންޖީނުގެ ރަޝިޔާ އިން ހަދައިދެނީ

މިސްރުގައި ނިއުކްލިއާ އިންޖީނުގެއެއް ގާއިމުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިސްރު ސަރުކާރާއި ރަޝިޔާ ސަރުކާރާ ދެމެދު އިއްޔެ ސޮއިކޮށްްފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 2
ރަޝިޔާ ސިފައިން ސީރިޔާއިން ބާލަން ޕުޓިން އަންގަވައިފި

ރަޝިއާގެ ރައީސް ލަޑީމިއާ ޕުޓިން ކުއްލި ދަތުރުފުޅެއްގައި ސީރިއަށް ވަޑައިގެން، އެ ގައުމުގައި ތިބި ރަޝިޔާ ސިފައިން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އަމުރުކުރައްވައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 3
"ރީތި ކުއްޖާ"ގެ ރައްކާތެރިކަމާ މެދު ކަންބޮޑުވުން

ރަޝިޔާގެ އެންމެ ހަ އަހަރުގެ އަނަސްޓޭސިއާ ނިޔަޒީވާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރީތި އަންހެންކުއްޖާ ކަމަށް މިހާރު ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލު ކުރެ އެވެ. މި ކުއްޖާ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އެ ކުއްޖާގެ މަންމަ ހިންގާ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓް ފޮލޯކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް ބައި މިލިއަނަށް އަރަ އެވެ. ވިލު ނޫކުލައިގެ ކަޅިއެއް އިންނަ، މި ކުއްޖާގެ ރީތިކަމަށް...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017
ވިންޓަ އޮލިމްޕިކްސް އިން ރަޝިއާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 6) - އަންނަ އަހަރު ދެކުނު ކޮރެއާގައި ބާއްވާ ވިންޓަ އޮލިމްޕިކްސް އިން ރަޝިއާ ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އައިއޯސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017
ނޯތު ކޮރެއާއާ ގުޅުން ކަނޑާލަން ރަޝިޔާ ދެކޮޅު

މޮސްކޯ (ނޮވެމްބަރު 30) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން އެންމެ ފަހުން ކުރި ބެލިސްޓިކް މިސައިލް ޓެސްޓާ ގުޅިގެން އެ ގައުމާ ގުޅުން ކަނޑާލުމަށް އެމެރިކާ އިން ގޮވާލި ނަމަވެސް އެ ގޮތަށް އެކަން ކުރެވެން ނޯންނާނެ ކަމަށް ރަޝިޔާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސާގީ ލަފްރޯފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 1
ރަޝިއާގެ ފަސް އެތުލީޓުން މުޅި އުމުރަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

މޮސްކޯ (ނޮވެމްބަރު 28) - އޮލިމްޕިކްސްގައި ބައިވެރިނުވެވޭ ގޮތަށް ރަޝިއާގެ އިތުރު ފަސް އެތުލީޓުން މުޅި އުމުރަށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އައިއޯސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017
ސަބްމެރިން ގެއްލުނު ފަހުން ބާރު އަޑެއް އިވުނު ކަމަށް ބުނެފި

ބިއުނަސް އޭރީޒް (ނޮވެމްބަރު 23) - ސައުތު އެޓްލާންޓިކް ކަނޑަށް މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން 44 ފަޅުވެރިންނާ އެކު އާޖެންޓީނާގެ ސަބްމެރިން ގެއްލުނު ފަހުން ބާރު އަޑުފައްގަނޑެއް އިވުނު ކަމަށް ބުނަން ފަށައިފި އެވެ.