25 މެއި

May 25, 2017 1
ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ހިތްވަރު ލިބިއްޖެ: ޒިލާލް

ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބުނު ތަޖުރިބާ އާއި އިތުބާރުގެ ސަބަބުން ކުރިމަގުގައި ރަނގަޅު ކާމިޔާބެއް ހޯދަން މަގެއްކޮށިއްޖެ ކަމަށް ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން މުހައްމަދު ޒިލާލް ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 9
"ބައްޕަ"ގެ ހުވަފެނުގައި ކުޅުންތެރިން ކުލަ ޖައްސައިދީފި

ރާއްޖޭގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު 1996 ވަނަ އަހަރު ސްރީ ލަންކާ އަށް ކުރި ޓުއާއެއްގައި، ޓީމުގެ މެނޭޖަރު އަހުމަދު އިސްމާއިލް ގާތު ލަންކާ ކޯޗެއް ކަމަށްވާ ސުޕުން ވިމާލް ބުންޏެވެ؛

May 24, 2017 6
ރާއްޖޭން ލަންކާ އަތުން ތާރީހީ މޮޅެއް ހޯދައިފި

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ބައިނަލްއަގްވާމީ ފުރަތަމަ ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ތަށި އިންޑިއާ އުފުލާލިއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭން ފަހު މެޗުގައި ސްރީ ލަންކާ އަތުން 69-63...

22 މެއި

May 22, 2017 10
ގަދަ ދޭއްގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ އަށް ގެއްލިއްޖެ

ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ތިން ވަނަ މެޗުން މިރޭ ބަންގްލަދޭޝް އަތުން 86-52 ޕޮއިންޓުން ބަލިވެ މުބާރާތުގެ ގަދަ ދެ ޓީމުގެ ތެރޭ ހިމެނުނުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 5
ކުޅުން ރަނގަޅު، ފޯކަސް ގެއްލުވާނުލުން މުހިއްމު: ޒިލާ

މާލޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ދެ މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވި ނަމަވެސް ދެ މެޗުގައި ވެސް ދެއްކި ކުޅުން ރަނގަޅުކަމަށާއި ފޯކަސް ގެއްލުވާނުލައި ކުރިއަށް ދިއުން މުހިއްމު ކަމަށް ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން މުހައްމަދު ޒިލާލް (ޒިލާ) ބުނެފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017 4
ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނަށް އިންޑިއާ ކޯޗުގެ ތައުރީފް

ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ އިންޑިއާ އަތުން 84-42 ޕޮއިންޓުން ރާއްޖެ ބަލިވި މެޗުގައި ދިވެހި ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމަށް އިންޑިއާގެ ކޯޗު ބަސްކަރު...

May 20, 2017 4
އިންޑިއާ އަށް މޮޅެއް، ރާއްޖޭން ވަރުގަދަ ފައިޓެއް ދީފި

މާލޭގައި މިއަދު ފެށި ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ގައުމީ ފިރިހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މިރޭ އޭޝިއާގެ ބާސްކެޓްބޯޅައިގެ ގަދަބާރު އިންޑިއާ އަތުން 84-42 ޕޮއިންޓުން ބަލިވި...

18 މެއި

May 18, 2017 5
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މާދަމާރޭ އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފުރަތަމަ ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މާދަމާރޭ ގަދަފަދަ އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 1
ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަނަކަށް ޒިލާލް، ކޯޗަކީ ސުޕުން

މާލޭގައި މި ހަފުތާގައި ފަށާ ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ ފިރިހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަނަކަށް މުހައްމަދު ޒިލާލް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު ސްރީ ލަންކާގެ ސުޕުން ވިމާލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 5
ދިވެހި ބާސްކެޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް

އަމިއްލަ ގައުމުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ މެޗެއް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ދިވެހި ބާސްކެޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ހުވަފެނެއް ހަގީގަތަކަށްވުން ކަމަށް ކުރީގެ ކުޅުންތެރިއާ އަބްދުﷲ އާމިރު...

May 10, 2017
"ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕަކީ ދިވެހި ބާސްކެޓުގެ އާ ފެށުމެއް"

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތަކީ ދިވެހި ބާސްކެޓްބޯޅަ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް އަޅާ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ބާސްކެޓްބޯޅަ...

09 މެއި

May 09, 2017 1
ދެކުނު އޭޝިއާގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި

ބޭރުގެ ގައުމުތަކެއް ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްބީއޭ) އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.