16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 4
އެމެރިކާ ސިފައިން ހިމާޔަތްހޯދީ ސައްދާމުގެ ބަންކަރުތަކުން

ބަޣުދާދު (ޖެނުއަރީ 16) - އިރާގުގައި އެމެރިކާ ސިފައިން ތިބޭ މަރުކަޒުތަކަށް އީރާނުން މިދިޔަ ހަފުތާގެ ބުދަ ވިލޭރޭ މިސައިލް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ކުރިން އެ ހަމަލާގެ މައުލޫމާތު އެމެރިކާ ސިފައިންނަށް އެނގޭ ކަމަށާއި އެ މީހުން ހިމާޔަތް ހޯދީ ކުރީގެ ރައީސް ސައްދާމް ހުސައިންގެ ދުވަސްވަރު ހެދި ބަންކަރުތަކަށް ވަދެގެން ކަމަށް ކޮމާންޑަރުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 12
ސައްދާމް ހުސައިންގެ ފަހުބަސް ދަރިކަނބަލުން އާއްމުކޮށްފި

އައްމާން (ޖެނުއަރީ 2) - އިރާގުގެ ކުރީގެ ރައީސް ސައްދާމް ހުސައިން ދަންޖައްސާ އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވި މެސެޖުގެ ބައެއް ދަރިކަނބަލުން ރަޣާދު ހުސައިން ޓްވިޓާގައި އާއްމު ކުރައްވައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 2
ސައްދާމް ހުސޭނަށް ޖެހުނު ހާލު ޓްރަމްޕަށް ވެސް ޖެހޭނެ

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އީރާނާ ޖައްސާލައިގެން އުޅޭ ނަމަ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ވެސް ޖެހޭނީ އިރާގުގެ ކުރީގެ ރައީސް ސައްދާމް ހުސައިނަށް ޖެހުނު ހާލު ކަމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018
ސައްދާމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މިނިވަންކުރެވޭތޯ ބަލަނީ

ބަޣުދާދު (މެއި 6) - އިރާގުގެ ކުރީގެ ރައީސް ސައްދާމް ހުސައިންގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ޖެނެރަލް ސުލްތާން ހާޝިމް އަހުމަދު މިނިވަން ކުރެވޭތޯ އިރާގު ޕާލަމެންޓުގެ ރައީސް މަސައްކަތް ފައްޓަވައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018 1
އިރާގުގެ ވޯންޓެޑް ލިސްޓުގައި ސައްދާމުގެ ދަރިކަނބަލުން

ބަޣުދާދު (ފެބްރުއަރީ 5) - އިރާގުގެ އެންމެ ވޯންޓެޑް ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ 60 މީހުންގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ރައީސް ސައްދާމް ހުސެއިންގެ ދަރިކަނބަލުން ރަޣަދު ހިމަނައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 5
ސައްދާމް އިރާގުން ގެންދަން ގައްޒާފީ މަސައްކަތް ކުރެއްވި

ބަޣުދާދު (އެޕްރީލް 24) - މަރުގެ އަދަބުން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި އިރާގުގެ ކުރީގެ ރައީސް ސައްދާމް ހުސައިން ބަޣުދާދުން ނެރެގެން ގެންދަން އެމެރިކާގެ ގާޑުންނަށް ރިޝްވަތު ދިނުމަށް ލީބިއާގެ ލީޑަރު މުއައްމަރުލް ގައްޒާފީ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ސައްދާމުގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަނޑިޔާރެއް ކަމަށްވާ މުނީރު ހައްދާދު...

20 މާޗް

March 20, 2017 16
އިންޑިއާގެ ސައްދާމް ހުސައިނަށް ވަޒީފާއެއް ނުލިބިފައި

އިރާގުގެ ވެރިކަމުން ސައްދާމް ހުސައިން ދުރުކޮށް އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަހު ދަންޖައްސައި އަވަހާރަކޮށްލިތާ 10 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ އެވެ. ސައްދާމް ދުނިޔޭގައި ނެތަސް އޭނާގެ ނަމަކީ ވެސް ބާރު ހުރި އެއްޗެއްކަން އިންޑިއާ މީހަކު އެހެން އެއްވެސް މީހަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ތަޖުރިބާކުރަމުންނެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2016 9
ސައްދާމު މެރިތާ 10 އަހަރު: ހަނދާންތައް ފިލައިނުދޭ

ބަޣުދާދު (ޑިސެމްބަރު 30) - އިރާގުގެ ސުންނީ މުސްލިމުން ޑިސެމްބަރު 30، 2006 ވަނަ ދުވަހު އަޟްހާ އީދު ނަމާދަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އެ މީހުންނަށް އިވުނީ އެހެން ޚަބަރެކެވެ. އިރާގުގައި 1979 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވެރިކަން ކުރެއްވި ލީޑަރު އެ ދުވަހު ހެނދުނު 6 ޖެހިއިރު ދަންޖައްސާ މެރި ޚަބަރެވެ. އޭގެ ފަހުން މިއަދަށް 10 އަހަރުވީ އެވެ. އެކަމަކު އެ...

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2016 4
ސައްދާމުގެ ދަރިކަނބަލުން ޓްރަމްޕަށް ތައުރީފް ކޮށްފި

އައްމާން (ޑިސެމްބަރު 23) - ސިޔާސީ ގޮތުން ގެންގުޅޭ ވިސްނުމާ އަދި އިރާގު ހަނގުރާމައާ ދެކޮޅު ހަދާފައިވާތީ އެމެރިކާގެ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް އިރާގުގެ އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާ ރައީސް ސައްދާމު ހުސައިންގެ ދަރިކަނބަލުން ރަގަދު ސައްދާމު ހުސައިން ތައުރީފް ކުރައްވައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 13
ސައްދާމު ވެރިކަމުގައި ބެހެއްޓި ނަމަ މާ ރަނގަޅުވީސް

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 17) - އިރާގުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުގައި ސައްދާމު ހުސައިން ބެހެއްޓި ނަމަ މާބޮޑަށް ރަނގަޅުވީސް ކަމަށާއި މިއަދު އުފެދިގެން އުޅޭ ހަމަނުޖެހުންތައް އެހެން ނަމަ ނުއުފެދޭނެ ކަމަށް ސައްދާމާ ސުވާލު ކުރި ސީއައިއޭގެ ކުރީގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.