22 މެއި

May 22, 2019 1
ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 83 މިލިއަން ރުފިޔާ

ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ މާޗް މަހު 83 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019 3
އަނެއްކާވެސް ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ސަފާރީއަކަށް ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަން އައިސް އުޅުނު އަންހެން ޓޫރިސްޓަކު ހޭނެތިގެން ފަރުވާދެމުން އަންނަނިކޮށް މިއަދު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019 1
މެރިންއެކްސްޕޯ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެންޑޯޒްކޮށްފި

ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ އެންޑޯޒްކޮށްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019 12
ޑައިވިންއަށް ދިޔަ ޖަޕާނު ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ވ. އަތޮޅުގައި ފުޅި އަޅައިގެން ފީނަން ދިޔަ ޖަޕާނު ފިރިހެން ޓޫރިސްޓަކު އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 11
ޑައިވިނަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓަކު އަނެއްކާވެސް މަރުވެއްޖެ

ގއ. ކުރެންދޫ ކަނޑުއޮޅިއަށް ޑައިވިނަށް ދިޔަ ޗައިނާ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019 2
ސަފާރީއެއް ދިޔަވާތީ ކޯސްޓްގާޑުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

މާލެއަށް މިއަދު ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ ސަފާރީއެއް ދިޔަވާން ފެށުމުން ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 2
ޓޫރިސްޓުން ތިބި ސަފާރީއެއް ނެރަކަށް އަރައިފި

ޓޫރިސްޓުން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ސަފާރީއެއް ބ. ދަރަވަންދޫ ނެރަށް އިއްޔެ ރޭ ދަންވަރު އަރައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 15
އިސްލާމިކް ޓޫރިޒަމް ތައާރަފްވާންޖެހޭ: އިބޫ

މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ސަފާރީ މެރީނާތައް ގާއިމުކުރުމާއި ކަލްޗަރަލް، މެޑިކަލް އަދި އިސްލާމިކް ޓޫރިޒަމް ތައާރަފްކުރުމުގެ ވައުދާއެކު، އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ...

September 13, 2018 4
އުޅަނދުތައް އެހެލުމުގައި އެމްޓީސީސީ އެންމެ ކުރީ ސަފަށް

ވާޖަހައިގެން ތަންޑިޔާ ލައިގެން އެތައް ބަޔަކުވެގެން ދަމާފައި އޮޑިދޯނިފަހަރު އެހެލި ޒަމާން މާޒީވެއްޖެ އެވެ. އެއީ ބުރަ އަދި އެތައް އިރެއް ހޭދަވާ ކަމެކެވެ. އަދި ތަންޑިޔާގައި...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018
ސަފާރީއެއްގައި ރޯވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދައިފި

ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް މިއަދު އަނދައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 1
ސަފާރީއަކުން ބަނގުރާތަކެއް އަތުލައިގެންފި

ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އޮތް ސަފާރީއަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ އަތުލައިގަނެ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017
ސަފާރީއަކުން ފީނަން ފޭބި ލަންކާ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކ. ގުރައިދޫ ބޭރުގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއަކުން ފީނަން ފޭބި ލަންކާ ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

December 20, 2017 6
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޔޮޓް ބަނދަރު ހެދޭނީ ދެ ތަނެއްގައި

ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ ޔޮޓް ބަނދަރާއި އެނބޫދޫފިނޮޅުގައި މިހާރު ތަރައްގީކުރާ އިންޓަގްރޭޓެޑް ރިސޯޓްގައި ތަރައްގީކުރާ ޔޮޓް ބަނދަރު ނޫން އެހެން ޔޮޓް ބަނދަރެއް ހުޅުމާލެއިން ފެށިގެން 50 މޭލު...

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 6
އެފްޓީއޭ އިން ސަފާރީ ޓޫރިޒަމަށް ނުރައްކަލެއް ނެތް

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ސޮއިކުރި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގައި، ސަފާރީ ޓޫރިޒަމުން ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް މި ވަގުތު ނެތް ކަމަށް ލިވްއަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ލޭމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 31
އެފްޓީއޭއާއެކު ސަފާރީ ޓޫރިޒަމް ގެއްލުމުގެ ބިރުބޮޑުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ސޮއިކުރި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން، ސަފާރީ ޓޫރިޒަމްގެ ތެރެއަށް ޗައިނާ މީހުން ވަދެ އަތްގަދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށް ބުނެ ލިވްއަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ލޭމް) އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 11
ބަނގުރާ ހޯދަން ސަފާރީއަކަށް އަރައި މާރާމާރީ ހިންގައިފި

ކ. މާފުށީ ބޭރުގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއަކަށް، ބަނގުރާ ގަތުމަށް ކަމަށް ބުނެ ޒުވާނުންތަކެއް އަރައި، ރާ ނުވިއްކުމުން މާރާމާރީ ހިންގައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017 6
އެޗްޑީސީން ބޮޑު ފީއެއް ނަގާތީ ލިވްއަބޯޑުން ޝަކުވާކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ބަނދަރުގައި އަޅާ އުޅަނދުތަކުން ބޮޑު ފީއެއް ނަގާތީ ލިވްއަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ލޭމް) އިން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ އިސްވެރިންނާ ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 7
ހުޅުމާލޭގެ ބަނދަރުގައި އަޅާ އުޅަނދުތަކުން ފީ ނަގަނީ

ހުޅުމާލޭގެ ބަނދަރުގައި އަޅާ އުޅަނދުތަކުން މާދަމާ އިން ފެށިގެން ފީއެއް ނެގުމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 8
ލޯނެއް ނުދެއްކިގެން ސަފާރީއެއް ނީލަމުގައި ވިއްކާލަނީ

އިޓަލީ ރައްޔިތެއްގެ އަތުން ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން ނެގި ލޯނެއް ނުދެއްކި މައްސަލައިގައި، ރާއްޖޭގައި ދުއްވާ ސަފާރީއެއް ވިއްކާލަން ސިވިލް ކޯޓުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 7
ސަފާރީތަކުން ކުނި އަޅާތީ އެކަން ހައްލުކޮށްދޭން އެދެފި

ސަފާރީތަކުން މޫދަށް ކުނި އެޅުން އާންމު ކަމަކަށް ވެފައިވާތީ އެކަން ހައްލުކޮށްދިނުމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް ލިވަބޯޑު އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.