11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ގިނަ ހިންދީ ފިލްމުތަކެއްގައި ނުބައިބައި ރޯލް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރު މަހޭޝް އާނަންދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 2
ސާރާ އަށް ވެސް ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާއެއް

ޒުވާން ބަތަލާ ސާރާ އަލީ ހާން ވެސް ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާއަކަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019
މަންމައާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ސާރާ ތައްޔާރެއް ނޫން

ފިލްމެއްގައި މަންމައާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން އަދި ތައްޔާރު ނޫން ކަމަށް، މިދިޔަ އަހަރު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ބަތަލާ ސާރާ އަލީ ހާން ބުނެފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަނީ ޑިއޯލްގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ކަރަން ޑިއޯލް ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާ ފިލްމު "ޕަލް ޕަލް ދިލް ކޭ ޕާސް" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019 4
ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް ނުކުންނާކަށް ނޫޅެން: ކަރީނާ

ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރް ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށާއި މި އަހަރު ބާއްވާ އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ލޯކް ސަބާ އިންތިހާބުގައި ވެސް އޭނާ ވާދަކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ކަރީނާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019 1
އިމްތިއާޒްގެ ފިލްމަކުން ސާރާ އާއި ކާތިކް ފެންނާނެ

ސާރާ އަލީ ހާނާއި ކާތިކް އާރިޔަން ލީޑް ރޯލަށް ލައިގެން، ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީ ފިލްމެއް ހަދަން އުޅޭ ވާހަކަ މީޑިއާތަކުގައި ދެކެވޭތާ މިހާރު ދުވަސްކޮޅެއްވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 1
"ރޭސް" އަށް އަލުން ސައިފް ގެނެވޭތޯ ބަލަނީ

ސައިފް އަލީ ހާން ކުޅެމުން ދިޔަ މަގުބޫލު ސަސްޕެންސް ތުރިލާ ފްރެންޗައިޒް "ރޭސް 3" ސަލްމާން ހާނާ އެކު ގެނެސް ދީގެން ކުރިމަތިވި ބޮޑު ނާކާމީޔާއާ ގުޅިގެން މި ސީރީޒަށް އަލުން ސައިފް ގެނެވޭތޯ، ޕްރޮޑިއުސަރު ރަމޭޝް ތައުރާނީ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުރިން މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރަން އޮތް، އިމްރާން ހާޝިމީގެ ފިލްމު "ޗީޓް އިންޑިއާ" ރިލީޒް ކުރުން ހަފުތާއެއް އަވަސްކޮށްފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރިލީޒް ނުކުރެވި ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވެގެން ގޮސްފައިވާ، ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ "ޑްރައިވް" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހެއް އަނެއްކާ ވެސް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 3
މި އަހަރު ތައާރަފުވާ ތަރިންގެ ދަރިންނަކީ ކޮބާ؟

ބޮލީވުޑުން 2018 ވަނަ އަހަރު ނިންމައިލީ ވަރަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވުނު އެއް ކަމަކީ އާ ތަރިންތަކެއް ވެސް ތައާރަފް ވުމެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ ޖޯދުޕޫރްގައި ކައިވެނިކުރި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސްގެ ކައިވެނީގެ އުފަލުގައި މުމްބާއީގައި ހާއްސަ ހަފުލާއެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018
"ކެދަރުނާތު" ގެ ސަބަބުން ސާރާ އަށް ބޮޑު އުފަލެއް

މި މަހުގެ 7 ގައި ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "ކެދަރުނާތު" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ބަތަލާ ސާރާ އަލީ ހާން ފިލްމުގައި ދައްކުވައި ދީފައިވާ އެކްޓިން އަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ތައުރީފުކޮށްފަ އެވެ. އޭނާގެ ބައްޕަ ސައިފް އަލީ ހާނާއި ދޮންމަންމަ ކަރީނާ ވެސް ބުނި ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ފިލްމާ ބަލައިފައި ސާރާ ދެއްކި ހުނަރު ވަރަށް ފުރިހަމަ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 1
"ތައިމޫރު" ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް ވެސް ފެންނާނެ

ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ސެލެބްރިޓީން ސިފަކުރާ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑްގައި މި ވަގުތު ހުރި އެންމެ މަޝްހޫރު ހާނަކީ ތައިމޫރު އަލީ ހާން ޕަޓޯޑީ އެވެ. އެހެން ނުވާންވީ ސަބަބެއް ވެސް ނެތެވެ. މިހާރު އުމުރުން ދެ އަހަރު ވެފައިވާ ތައިމޫރު ވިހޭ ފަހުން އޭނާ އަށް މީޑިއާގެ ސަމާލުކަން ލިބި، ތައިމޫރުގެ ކޮންމެވެސް ވާހަކައެއް މީޑިއާތަކުގެ ސުރުހީތަކަށް ނާރާ...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 25 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ ތާރީހީ ފިލްމު "މަނިކަރުނިކާ: ދަ ކުއީން އޮފް ޖާންސީ" އެ ތާރީހުގައި ރިލީޒް ކުރެވޭނެކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2018 1
އެކްޓް ކުރެވޭކަން ސާބިތުކޮށް ދޭން ބޭނުންވޭ: ސާރާ

ސައިފް އަލީ ހާންގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅު ސާރާ އަލީ ހާންގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ކެދަރުނާތު" އަންނަ މަހުގެ 7 ގައި ސިނަމާތަކަށް އަންނާނެ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ޑިސެމްބަރު 28 ގައި އޭނާގެ ދެވަނަ ފިލްމު "ސިމްބާ" ރިލީޒް ކުރާނެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމެއްގައި އަކްޝޭ ކުމާރު އަދި މިހާތަނަކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު ދެން މާ ލަސްތަކެއް ނުވެ ފެނިދާނެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސައިފް އަލީ ހާން ދާދި ފަހުން އުފެއްދި ފިލްމު ކުންފުނި ބްލެކް ނައިޓް ފިލްމްސް އިން ހަދާ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޖަވާނި ޖާނެމަން" ގެ މަސައްކަތް ފަށަން މިހާރު އަންނަނީ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައްވަމުންނެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018 3
ތައިމޫރުގެ ބުދު ވެސް ހަދައިފި

ސައިފް އަލީ ހާނާއި ކަރީނާ ކަޕޫރުގެ ދަރިފުޅު ތައިމޫރު އެ މީހުންނަށް ވުރެ މާ ބޮޑަށް ވެސް މަޝްހޫރު ކަމަށް މިހާރު ބެލެވެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 7
ޕޫޖާ ބޭދީގެ ދަރިފުޅު އާލިއާ، ސައިފާ އެކު

"ޖޯ ޖީތާ ވަހީ ސިކަންދަރު" ފަދަ ފިލްމުތައް ކުޅެފައިވާ ކުރީގެ ބަތަލާ ޕޫޖާ ބޭދީގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅު އާލިއާ ފަރުނީޗަރުވާލާ، ސައިފު އަލީ ހާނާ އެކު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018
ސާރާ އަލީ ހާންގެ އަމާޒަކީ ދޮންމަންމަގެ ފެންވަރު

ދޮންމަންމަ ކަރީނާ ކަޕޫރު ކެރިއަރު ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ވަރަށް ފުރިހަމަ ކަމަށާއި ބޭނުން ވަނީ ހަމަ އެކަހަލަ ޕްރޮފެޝަނަލް ބަތަލާއަކަށް ވާން ކަމަށް ސާރާ އަލީ ހާން ބުނެފި އެވެ.