27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 1
ބިގް ބޮސް 13: މި ފަހަރު ބޭރުވީ ޝިފާލީ

ރިއަލިޓީ ޝީ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 މިހާރު ނިމުމަކާ ގާތްވަމުން އަންނަ އިރު، މި ހަފުތާގައި އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ބައިވެރިއަކު ކަޓައިގެން ޝޯއާ ވަކިވާން ޖެހިއްޖެ އެވެެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020
ސޫރަޖްގެ އާ ފިލްމަށް އަދި ވަރަށް ވަގުތު ނަގާނެ

ސަލްމާން ޚާނާ އެކު މިހާތަނަށް ވަރަށް ރީތި އަދި އެހާމެ ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު ސޫރަޖް ބަރްޖަތިއާ އިތުރު ފިލްމެއް ގެނެސްދޭން އަދި މަދުވެގެން ދެ އަހަރު ނަގާނެ...

January 24, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އުންމީދީ ޒުވާން ބަތަލާ ބޫމީ ޕެޑްނޭކަރު މައިގަނޑު ކެރެކްޓާ ކުޅޭ ބިރުވެރި ފިލްމު "ދުރުގާވަތީ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 2
ބިގް ބޮސް: މަދުރިމާ ގެއިން ބޭރުކޮށްލައިފި

ކަލާޒްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 ގައި ބަތަލާ މަދުރިމާ ތުލީ އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ވިޝާލް އަދިތިޔާ ސިންގަށް ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި މި ހަފުތާގައި ގެއިން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ވިޝްނޫ ވަރުދާން ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ޝޭރުޝާހް" މި އަހަރުގެ ޖުލައި 3 ގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް...

January 17, 2020 3
ބިގް ބޮސް 13: ވިޝާލާއި މަދުރިމާ މާރާމާރީ ހިންގައިފި

ކަލާޒް އިން މިހާރު ގެނެސްދޭ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 13 ވަނަ ސީޒަނުގައި އަނެއްކާ ވެސް ދެ ބައިވެރިއެއްގެ ބޮޑެތި ކޯޅުންތަކެއްގައި މާރާމާރީ ހިންގައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020
ބިގް ބޮސް 13: ލޯބީގެ ކޯޅުންތައް ބޮޑު

ކަލާޒުން ގެނެސްދޭ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ ކޮންމެ ސީޒަނެއްގެ ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި ލޯބީގެ ކަންތައްގަނޑު ބޮޑެވެ. ބިގް ބޮސްގެ ގެއިން ބައްދަލުވެ، ލޯބީގެ ގޮތުން ސީރިއަސްކޮށް ގުޅި، އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓި މީހުންނާއި ވަކިވެގެން ދިޔަ ބައިވެރިންތަކެއް ވެސް މިހާތަނަށް ފެނިއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 1
ސަލްމާންގެ އާ ފިލްމަކީ "ކަބީ އީދު ކަބީ ދިވާލީ"

ފިތުރު އީދުގައި ފިލްމުތައް ރިލީޒްކުރަން އަބަދު ވެސް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭ ސަލްމާން ޚާން އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދަށް ވެސް ފިލްމެއް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020 3
ކައިވެނީގެ ފުރުސަތު އަދިވެސް އެބައޮތް: ސަލްމާން

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ތަރި ސަލްމާން ޚާންގެ ކައިވެންޏާ ގުޅޭ ގޮތުން އަބަދުވެސް އެތައް ބަޔަކު ސުވާލު ކުރެ އެވެ. އަދި ބޮލީވުޑްގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ޝައުގުވެރިވާ އެއް ވާހަކަ އަކީ ވެސް އެއީ އެވެ. ސުވާލު އުފައްދަނީ ވެސް އެކަމާ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020
"ސަލްމާނާއެކު ނުފެންނަނީ ކަމުދާ ސްކްރިޕްޓެއް ނެތުމުން"

ސަލްމާން ޚާނާ އެކީގައި މިހާތަނަށް ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ނުކުރެވި އޮތް މައިގަނޑު ސަބަބު ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ކިޔައިދީފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020
ކަބީރުގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމެއް ސަލްމާނަށް

ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރު ޚާނާ އެކު މިހާތަނަށް ތިން ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ސަލްމާން ޚާން އަށް އޭނާގެ އިތުރު ފިލްމަކަށް ފެހި ސިގްނަލް ދީފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ބާސޫގެ އާ ފިލްމުގެ ނަން އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

December 28, 2019
ފަރާގެ "ހަމް ޕާންޗް" އަށް ސަލްމާން؟

ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމު ކުންފުންޏަށް ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކޮށްދޭން ފަރާ ޚާން ސޮއިކޮށް، އެކަން އިއުލާން ކުރިތާ އަހަރެއް ވާ އިރު ވެސް ރަސްމީކޮށް އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހިއްސާ ނުކުރާތީ، އެ...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 1
"ބިގް ބޮސް" ގައި ބައިވެރިވެވުމުން ދެރަވޭ: ކޮއެނާ

ކަލާޒުން މިހާރު ގެނެސްދޭ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 ގައި ބައިވެރިވެވުމުން ދެރަވާ ކަމަށާއި އެއީ މިސްރާބެއް ނެތި ކުރިއަށް ގެންދާ ޝޯ އެއް ކަމަށް ކުރީގެ ބަތަލާ ކޮއެނާ މިތުރާ ބުނެފި...

December 26, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ފިލްމު "ލަވްޔާތުރީ" އިން ބޮލީވުޑަށް މިދިޔަ އަހަރު ތައާރަފުވި އެކްޓަރު އާޔޫޝް ޝަރުމާގެ ދެވަނަ ފިލްމު "ކްވާތާ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 24 ގައި ރިލީޒްކުރާ ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ ފިލްމު "ޕަންގާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 3
ބިގް ބޮސް 13: ސަލްމާން ޝޯ ދޫކޮށްލައިފާނެ

ކަލާޒުން ގެނެސްދޭ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 13 ވަނަ ސީޒަންގެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ހިނގާ ބޮޑެތި ކޯޅުންތަކާ ހެދި މޫޑް ހަރާބުވާ ކަމަށާއި ޝޯގެ ތެރެއިން މިހާރު ފެންނަ ކަންތައްތައް ބަލައިގަންނަން އުނދަގޫ ކަމަށް ބުނެ ޝޯގެ ހޯސްޓްކުރުން ހުއްޓައިލާނެ ކަމަށް ސަލްމާން ޚާން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބުނެފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 24 ގައި ރިލީޒްކުރާ ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ އާ ފިލްމު "ޕަންގާ" ގެ ޓްރެއިލާ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ދައްކައިލާ ގޮތަށް ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019
"ދަބަންގް 4" ގެ ސްކްރިޕްޓް ނިމިއްޖެ: ސަލްމާން

"ދަބަންގް 3" ރިލީޒްކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މި ސީރީޒްގެ ހަތަރު ވަނަ ބައިގެ ސްކްރިޕްޓް ވެސް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާން ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 2
ރިލީޒް ނުވަނީސް "ދަބަންގް 3" އަށް 155 ކްރޯޑް

ސަލްމާން ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ދަބަންގް 3" އަށް ރިލީޒްކުރުމުގެ ކުރިން 155 ކްރޯޑް ރުޕީސް (22 މިލިއަން ޑޮލަރު) ގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019
ބިގް ބޮސް 13: ރަޝްމީގެ ހިތް ހަލާކު، ހިމާންޝީ ބޭރަށް

ކަލާޒްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 ގެ މި ހަފުތާގެ އުސްއަލިތަކަށް ބަލާއިރު ހޯސްޓް ސަލްމާން ޚާން "ވީކެންޑް ކާ ވާރު" ގައި ބައިވެރިންނަށް ކޮޅުދޮށިން ވަނީ ދީފަ އެވެ. އަދި އޭނާ މި ޝޯ...

December 09, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާޖްމުމާރު ރާއޯ އާއި ނުޝްރަތު ބަރޫޗާ ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ތުއްރަމް ޚާން" ގެ ނަން "ޝަލާންގް" އަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޒުވާން ބަތަލާ ބޫމީ ޕެޑްނޭކަރު އަނެއްކާ ވެސް ބިރުވެރި ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

December 04, 2019
ސަލްމާންގެ "ކިކް 2" 2021 އަށް

ސަލްމާން ޚާންގެ "ކިކް 2" ސިނަމާތަކަށް ގެންނާނީ 2021 ގައި ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019
ބިގް ބޮސް 13: ޝޯ އަށް 5 ހަފުތާ އިތުރުކޮށްފި

ކަލާޒް އިން މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 13 ވަނަ ސީޒަނާ އެކު މީގެ މަގުބޫލުކަން ކުރީގެ ސީޒަންތަކަށް ވުރެ އެތައް ގުނައެއް އުފުލިގެން ގޮސްފައިވާތީ ޝޯ ދިގު ދަންމައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގެ ހަތަރު ޑައިރެކްޓަރަކު ނެޓްފްލިކްސް އިން ހަދައިދެމުން އަންނަ އެންތޮލޮޖީ ސީރީޒްގެ ދެވަނަ ފިލްމު "ގޯސްޓް ސްޓޯރީޒް" އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 1 ގައި ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް މެޓީރިއަލްތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.