26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020
"ވޯ" ގެ ސީކްއެލްގައި ރިތިކާ އެކު ސަލްމާނާއި ޝާހްރުކް؟

ޝާހްރުކް ޚާނާ އެކު މިހާރު "ޕަތާން" ހަދަމުން އަންނަ ޑައިރެކްޓަރު ސިދާތު އާނަންދު، އެ ފިލްމަށް ފަހު ހަދާ އޭނާގެ "ވޯ" ގެ ސީކްއެލްގައި ރިތިކް ރޯޝަނާ އެކު ސަލްމާން ޚާނާއި ޝާހްރުކްގެ ހާއްސަ ފެނިލުންތަކެއް ހިމެނޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020
ބިގް ބޮސް 14: ޖާންގެ ދަތުރު ނިމުމަކަށް

ކަލާޒް ޗެނަލުން ގެނެސްދޭ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް 14" ފެށިގެން އައި ދުވަސްކޮޅު ބަތަލާ ނިކީ ތަމްބޯލީއާ ގާތްކޮށް އުޅުނު އަދި ނިކީ އަށް ހިތުން ހާއްސަ ޖާގައެއް ވެސް ދިން ޖާން ކުމާރު ސާނޫ ޝޯއިން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޒުވާން ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ކިއާރާ އަދުވާނީ އާއި އަދިތިޔާ ސީލް ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "އިންދޫ ކީ ޖަވާނީ" އަންނަ މަހުގެ 11 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020
"ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" އިން ތިން ޚާނުން ފެންނާނެ

އާމިރު ޚާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" ވާނީ ހިންދީ ސިނަމާގެ ވަރަށް ތާރީހީ ފިލްމަކަށް ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ސަބަބަކީ ބޮލީވުޑްގެ ވަރުގަދަ ތިން ޚާނުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މި ފިލްމުން ފެނުމެވެ. އެއީ އާމިރު ޚާނާއި ޝާހްރުކް ޚާނާއި ސަލްމާން ޚާނެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސައިފް އަލީ ޚާނާއި ޕްރަބާސް އެކީގައި ފެނިގެންދާނެ ވަރުގަދަ ބޮޑު ފިލްމު "އަދިޕުރުޝް" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020
ބިގް ބޮސް 14: ޝަރުދުލް ޕަންޑިތު ގެއިން ނެރެފި

ކަލާޒްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 14 އިން ވައިލްޑް ކާޑުން ފުރުސަތު ލިބުނު ޝަރުދުލް ޕަންޑިތުގެ ދަތުރު އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 1
ޖޫހީއާ ކައިވެނިކުރަން ސަލްމާން ހުށަހެޅި!

ބަތަލާ ޖޫހީ ޗާވްލާއާ ކައިވެނިކުރަން ސަލްމާން ޚާން ހުށަހެޅި ކަމަށް ބުނެފައިވާ އޭނާގެ ކުރީގެ އިންޓަވިއުއެއް އަލުން ތިލަވެ، އާންމުންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020
ބިގް ބޮސް 14: ކަވީތާ އަލުން ގެއަށް

މި ހަފުތާގައި ޝޯއިން ވަކިވާން ޖެހުނީ ނައިނާ އަށް

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020
ޝާހްރުކްގެ "ޕަތާން" ގައި ސަލްމާންގެ ފެނިލުމެއް؟

މި މަހުގެ ތެރޭގައި ޝާހްރުކް ޚާން ޝޫޓިން ފަށާނެ ކަމަށް ބުނާ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ޕަތާން" ގައި ސަލްމާން ޚާންގެ ހާއްސަ ފެނިލުމެއް ހިމެނޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020
ބިގް ބޮސް ގެއިން ނެރުނީ ކަވީތާ އާއި ނިޝާންތު

ކަވީތާގެ އިތުރުން ނިޝާންތު ވެސް ވަނީ ޝޯ އިން ކަޓާފައި

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 2
ނެޕޮޓިޒަމަކީ ތާކުންތާކު ޖެހޭ ވާހަކައެއް ނޫން: ސަލްމާން

ނެޕޮޓިޒަމޭ ކިޔާފައި މިސްމީހުންނާ ދިމާއަށް ކިޔާ އެއްޗިއްސަކީ ތާކުންތާކުން ޖެހޭ ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށާއި އެފަދަ ބަސްތައް މީހުންނާ ދިމާއަށް ރައްދުކުރުމަކީ ވެސް ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާން ބުނެފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2020
ސަލްމާނާއި ޅިޔަނުގެ ފިލްމަށް އާ ނަމެއް

މިއީ ފިލްމު ނަމަށް ބަދަލު ގެނައި ތިން ވަނަ ފަހަރު

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 1
ބިގް ބޮސް 14: އާ ތިން ބައިވެރިއަކު ގެއަށް

ކަލާޒް ޗެނެލުން މިހާރު ދައްކާ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" 14 އިން ފުރުސަތު ދިން 11 ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކު ކަޓާފައި ވަނިކޮށް، އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ވައިލްޑް ކާޑް އެންޓްރީގެ ދަށުން ތިން ބައިވެރިއަކަށް ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020
ބޮޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު "ރާދޭ: އިންޑިއާސް މޯސްޓް ވޯންޓެޑް ބާއީ" ގެ ޝޫޓިން މެދުކެނޑިފައި އޮންނަތާ ހަތް މަސް ފަހުން މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ޝޫޓިން ފަށައި، މަސައްކަތް ނިންމައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 1
"ފަރޭބް" ގެ ބަތަލު ފަރާޒް އައިސީޔޫގައި

"ފަރޭބް" އާއި "މެހެދީ" ފަދަ ފިލްމުތައް ކުޅުނު ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ފަރާޒް ޚާން ސިކުނޑީގެ އިންފެކްޝަނަކާ ހެދި ހާލު ސީރިއަސްވެގެން އެޑްމިޓްކޮށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން އެބަގެންދެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 1
ބިގް ބޮސް 14: ސާރާގެ ދަތުރު ވަރަށް ކުރު

މި މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކަލާޒް ޗެނެލުން ދައްކަން ފެށި "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 14 ގެ ފޯރިގަނޑު އަދި ރަނގަޅަށް ނުފެށެނީސް މި ފަހަރު ގެއިން ޖާގަ ލިބުނު ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ސާރާ ގުރްޕަލް އަށް ޝޯ އިން ވަކިވާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޝޫޓިން ހުއްޓާލާފައި އޮތް ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު "ރާދޭ: އިންޑިއާސް މޯސްޓް ވޯންޓެޑް ބާއީ" ގެ ޝޫޓިން އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020
ބިގް ބޮސް 14: ގެއަށް 11 ބައިވެރިން

ކަލާޒް ޗެނެލްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 14 ވަނަ ސީޒަން 11 ބައިވެރިންނާ އެކު ރޭ ފަށައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020
"ބިގް ބޮސް 14" ފެށުން މިރޭ

ރިއަލިޓީ ޝޯތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުން ކެތްތެރިކަމެއް ނެތި އިންތިޒާކުރަމުން އަންނަ ކަލާޒްގެ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 14 މިރޭ ފަށާނެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020
"ބިގް ބޮސް 14" ގެ އެޕިސޯޑްތައް ކުރެއް ނުވާނެ

އަންނަ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކަލާޒް ޗެނެލުން ފަށާ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 14ގެ އެޕިސޯޑްތައް މި ފަހަރު ގެނެސްދޭނީ ބައި ގަޑިއިރަށް ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ކަލާޒް އިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.