14 މެއި

May 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޝޫޓިން ފެށި ފިލްމު "ޗެހެރޭ" ގައި އަމީތާބް ބައްޗަން ފެނިގެންދާ ގޮތް ދައްކާލައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2018 1
އިންޑިއާގައި ބޭންޑްތަކަށް ދޭ ސަމާލުކަން ކުޑަ: ސަނަމް

އިންޑިއާގައި މިއުޒިކް ބޭންޑްތަކަށް ދޭ ސަމާލުކަން ކުޑަ ކަމަށާއި ވަކިވަކި ލަވަކިޔުންތެރިންނަށް ބަރޯސާވުން ބޮޑު ކަމަށް، މަޝްހޫރު ބޭންޑް ސަނަމް އިން ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016
ސަނަމްގެ އާ ވީޑިއޯ ލަވައެއް، ބަލާލިންތަ؟

ސަނަމް އިން މި ފަހަރު ގެނެސް ދިން ވީޑިއޯ ލަވައަކީ ވެސް އެ ބޭންޑަށް ސަޕޯޓް ކުރާ ރާއްޖޭގެ ފޭނުންނަށް ވެސް ކަމުދާނެ ލަވައެއް ކަމަށް ފެނޭ

27 މެއި

May 27, 2016
"ސަނަމް" އޮރިޖިނަލް ލަވަތަކާ ދިމާއަށް

އިންޑިއާގެ ޒުވާން ބޭންޑް "ސަނަމް" އަކީ މިހާރު ދިވެހިންނަށް އާ ބޭންޑަކަށް ގައިމު ވެސް ނުވާނެ އެވެ. ވެރި ރަށް މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުން އައްޑޫގައި މި ބޭންޑް ވަނީ ޝޯތައް ދީ ދިވެހި ފޭނުން އުފާކޮށް، ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުން ޖާގަ ހޯދައިފަ އެވެ.