31 މާޗް

March 31, 2020 8
ކޮވިޑް-19: ބަލި މީހުންގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ރަސްގެފާން

ރިޔާޒް (މާޗް 31) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ އެންމެންގެ ފަރުވާގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ދެއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 1
ކޮވިޑް-19: ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޖިއްދާ ބަންދުކޮށްފި

ޖިއްދާ (މާޗް 29) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޖިއްދާ އަށް ވަދެ ނުކުތުން މަނާކޮށް ސައުދީ ގަޑިން މިއަދު މެންދުރު ފަހުން 3 އިން ފެށިގެން ޖިއްދާގައި ކާފިއު ހިންގާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020 2
ކޮވިޑް-19: މައްކާ އާއި މަދީނާ ލޮކްޑައުންކޮށްފި

މައްކާ (މާޗް 26) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސައުދީ އަރަބިއާގެ މާތްވެގެންވާ މައްކާ އާއި މަދީނާ ލޮކްޑައުން ކުރަން ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އަންގަވައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 2
ސައުދީން އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ބަލިޖެހުނީ މައްކާ އިން

މައްކާ (މާޗް 23) - ސައުދީ އަރަބިއާ އިން އިއްޔެ ކޮވިޑް-19 އަލަށް ޖެހުނު 119 މީހުންގެ ތެރޭން 72 މީހުން ފެނިފައި ވަނީ މައްކާ އިން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 23, 2020
ސައުދީގައި ރޭގަނޑު ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފި

ރިޔާޒް (މާޗް 23) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސައުދީ އަރަބިއާގައި ރޭގަނޑު މީހުން ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން މަނާ ކުރަން ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް...

20 މާޗް

March 20, 2020 5
ދެ ހަރަމްފުޅުގެ ހަރިންމަ ތެރޭގައި ނަމާދުކުރުން މަނާ

މައްކާ (މާޗް 20) - ކޮރޯނާވައިރަސް ހުއްޓުވަން އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސައުދީ އަރަބިއާގެ މާތްވެގެންވާ ދެ ހަރަމްފުޅުގެ ހަރިންމަ ތެރޭގައި ނަމާދު ކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން މިއަދުން ފެށިގެން މަނާކޮށްފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 1
މިހާލަތުގައި މިސްކިތް ބަންދުކުރުމަކީ ކުރަން ޖެހޭކަމެއް

މައްކާ (މާޗް 18) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރިދާނެކަމުގެ ބިރަށް ޓަކައި އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގައި މިސްކިތުގައި ޖަމާއަތުގެ ނަމާދު ކުރުން ހުއްޓުވުމަކީ މި ވަގުތު ދީނީ ގޮތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް މުސްލިމް ވޯލްޑް ލީގުން ބުނެފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020 3
ދެ ހަރަމްފުޅު ފިޔަވައި ސައުދީގެ މިސްކިތްތައް ބަންދު

ރިޔާޒް (މާޗް 17) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ މާތްވެގެންވާ ދެ ހަރަމްފުޅު ފިޔަވައި އެހެން މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލުމަށް އެ ގައުމުގެ ސީނިއާ އިލްވެރިން ހިމެނޭ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020 12
ސައުދީ، ކުވޭތު، ޖޯޑަން އަށް ފްލައިޓްތައް ހުއްޓާލައިފި

ރިޔާޒް (މާޗް 14) - ދުނިޔޭގައި ޚާއްސަކޮށް ޔޫރަޕުގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ހުއްޓުވަން އަޅާ ފިޔަވަޅެެއްގެ ގޮތުން ސައުދީ އަރަބިއާ، ކުވޭތު އަދި ޖޯޑަން އިން ބައިނަލްއަގުވާމީ ހުރިހާ ވައިގެ ދަތުރުތަކެއް ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 37
ގެފުޅު ވަށައިގެން ދޫނި އުދުހޭ ވީޑިއޯއަކަށް ސަމާލުކަން!

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު އާންމުން ވަނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައިވާ ހަރަމްފުޅު މަތީގައި ދޫނިތަކެއް ބުރުޖަހަމުންދާ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވައިރަލްވެއްޖެ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 5
އުމްރާއަށް ދިޔަ މީހުން ގެނައީ ހާލަތު ބަލާފައި

އުމްރާއަށް މީހުން ދިއުން ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ސައުދީ ސަރުކާރުން މަނާކުރުމުގެ ކުރިން، އުމްރާ އަށް ގޮސް ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން އެއ ބަޔަކު މިއަދު ރާއްޖެއަށް އައި އިރު، އެމީހުން އައުމުގެ...

March 11, 2020 7
ކޮވިޑް-19 ސިއްރު ކުރާ ނަމަ ސައުދީގައި ޖޫރިމަނާކުރަނީ

ރިޔާޒް (މާޗް 11) - ކޮރޯނާވައިރަސް ސިއްރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ސިއްހީ މައުލޫމާތާއި ދަތުރު ކުރި ތަންތަނާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރާ ފަސިންޖަރުން 500،000 ރިޔާލް (133،000 ޑޮލަރު) އާ ހަމައަށް ޖޫރިމަނާ...

10 މާޗް

March 10, 2020 1
ސައުދީގެ ސިޓީއެއް ބަންދުކޮށް 11ގައުމަކަށް ދިއުން މަނާ

ރިޔާޒް (މާޗް 10) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސައުދީ އަރަބިއާގައި ޝިއައީންގެ އާބާދީ އޮންނަ، ތެލުގެ މުއްސަނދިކަން ލިބިފައިވާ އިރުމަތީގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ގަތީފް ކަރަންޓީންކޮށް، 11 ގައުމެއްގެ މީހުން ސައުދީ އަށް އެތެރެވުމާއި އެ ގައުމުތަކަށް ސައުދީ މީހުން ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 4
ފިޔަވަޅު އެޅީ އެންމެންގެ ރައްކާތެރި ކަމަށް: ސުދައިސް

މައްކާ (މާޗް 9) - ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ސައުދީ ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅުތައް އެޅީ އެންމެންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކަމަށާއި އެފަދަ ފިޔަވަޅުތަކާ މެދު ބިރު ނުގަތުމަށް މައްކާ އާއި މަދީނާގެ ދެ ހަރަމްގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ އޮފީހުގެ ރައީސް ޝެއިޚް އަބްދުއްރަހްމާން އަލް ސުދައިސް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2020 7
ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާގެ އިސް މެމްބަރުންތަކެއް ހައްޔަރުކޮށްފި

ރިޔާޒް (މާޗް 7) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޝާހީ އާއިލާގެ ވަރަށް ސީނިއާ ތިން މެމްބަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2020 11
ދެ ހަރަމްފުޅުގައި، ސަލާމަތަށް ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް

މައްކާ (މާޗް 6) - ކޮރޯނާވައިރަސް ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާތީ މާތްވެގެންވާ ދެ ހަރަމްފުޅުގައި ސަލާމަތީ ގޮތުން ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ސައުދީ ސަރުކާރުން އަޅައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 17
ކިންގްސަލްމާން މިސްކިތް ރޯދައިގެ ކުރިން ހުޅުވޭތޯ ބަލަނީ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ޚަރަދުގައި މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރި ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް މި ރޯދަ މަހުގެ ކުރިން ހުޅުވަން ރައީސް އޮފީހުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 8
އުމްރާގެ އަޅުކަން ވަގުތީ ގޮތުން ސައުދީން ހުއްޓާލައިފި

މައްކާ (މާޗް 4) - ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް މާތްވެގެންވާ މައްކާ އާއި މަދީނާގައި ފެތުރިގެން ހިނގައިދާނެތީ އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލާފައިވާކަން ސައުދީ ސަރުކާރުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 14
ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނިއްޖެ

ރިޔާޒް (މާޗް 2) - ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން މީހަކު މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

March 02, 2020 1
މި މަހުގެ އުމްރާ ދަތުރުތައް އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ހައްޖާއި އުމްރާ އަށް ވިސާ ދިނުން ސަައުދީ ސަރުކާރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުމާ ގުޅިގެން ދިވެހި ބައެއް ޖަމާއަތްތަކުގެ އުމްރާ ދަތުރުތައް އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 2
އިއްޔެ އުމްރާއަށް ފުރި މީހުން މައްްކާއަށް ހިނގައްޖެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ހައްޖާއި އުމްރާ އަށް ދިއުމަށް ވިސާ ދިނުން ސަައުދީ ސަރުކާރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓައިލި ނަމަވެސް ރާއްޖޭން އިއްޔެ ފުރި އުމްރާވެރިން އެ ގައުމަށް އެތެރެކޮށްފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 5
އުމްރާ އަށް ދިއުމުގެ ތައްޔާރީތައް މަޑުޖައްސާލަން އެދެފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ، އުމްރާ އަށް މީހުން ދިއުމާއި މަސްޖިދުއް ނަބަވީ އަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ސައޫދީ ސަރުކާރުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފައިވާތީ އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން މަޑުޖައްސާލުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

February 27, 2020 12
މިއަދު އުމްރާ އަށް ފުރާ މީހުންނަށް ހުރަހެއް ނެތް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ، އުމްރާ އަށް މީހުން ދިއުމާއި މަސްޖިދުއް ނަބަވީ އަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ސައޫދީ ސަރުކާރުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފައި ވިޔަސް ރާއްޖޭން މިއަދު އުމްރާ އަށް ފުރާ މީހުންނަށް...

February 27, 2020 50
ވައިރަސް ފެތުރޭތީ އުމްރާއަށް ދިއުން ސައޫދީން މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އުމްރާ އަށް މީހުން އައުމާއި މަސްޖިދުއް ނަބަވީ އަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ވަގުތީ ގޮތުން މިއަދު މަނާކޮށްފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 2
ސައުދީ ކޯލިޝަންގެ ބޯޓެއް ޔަމަނަށް ވެއްޓިއްޖެ

ސަންއާ (ފެބްރުއަރީ 16) - ސައުދީ ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާ ބޯޓެއް ޔަމަނުގެ އުތުރުގެ އަލް ޖައުފް ޕްރޮވިންސަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.