15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018 5
ނޫސްވެރިޔާ މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި ފަސް މީހަކަށް މަރުގެ އަދަބު

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 15) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ބެލެވޭ ސައުދީގެ ފަސް މީހަކަށް މަރުގެ އަދަބާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ސައުދު އަލް މުޖީބު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018 42
ޚާޝުގްޖީގެ ގާތިލުން ހޯދަން އުގެއިލްގެ އެހީ ހޯދައިފި

ތުރުކީ ވިލާތުގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭގައި، ސައޫދީގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ ގާތިލުން ދެނެގަތުމަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ އެއް ނޫސްކަމުގައިވާ ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އިން ކުރި މަސައްކަތުގައި ދިވެހި ސައިންސްވެރިޔާ ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018 20
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ އޮނިގަނޑު ނިމިއްޖެ

ސައުދީ ސަރުކާރުން މާލޭގައި ބިނާކޮށްދޭ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ކޮންކްރީޓް އޮނިގަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018
ނޫސްވެރިޔާގެ މަރާގުޅުން ހުރި ރެކޯޑިން ގައުމުތަކަށް ދީފި

އަންކަރާ (ނޮވެމްބަރު 10) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ އެމްބަސީ ތެރޭގައި މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ މަރާ ގުޅުން ހުރި ޓޭޕް ރެކޯޑިން އެމެރިކާ، އިނގިރޭސި ވިލާތް އަދި ސައުދީ އާއި އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުރުކީން ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 17
ސައުދީގެ އިސް ބޭފުޅުން އިބޫއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިހާރު ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ގައުމުގެ އިސް ފަރާތްތަކުން އިބޫއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 63
ނަޝީދު، އައްޑު އާއި އިންޑިއާ ގުޅުވުމުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ މަސްލަހަތާ، އައްޑޫ މާ ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވުމަކީ ގައުމީި ސަލާމަތަށް އޮތް ނުރައްކަލުގެ ސިގްނަލެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ...

November 07, 2018 21
އިބޫ، އުމްރާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށްޓަކައި މިއަދު ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2018 14
އިބޫ މާދަމާ އުމްރާ އަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ

އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މާދަމާ އުމްރާ އަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018 4
"ބައްޕަގެ ހަށިގަނޑު ވަޅުލަން ބޭނުން ވަނީ މަދީނާގައި"

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 5) - އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭ މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުހްޖީގެ ދަރިން ބޭނުން ވަނީ ބައްޕަގެ ހަށިގަނޑު މަދީނާގައި ވަޅުލަން ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 1
ބަންދުގައި ހުރި ޕްރިންސަކު ސައުދީން މިނިވަންކޮށްފި

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 4) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ހައްޔަރު ކުރި ސައުދީ ޕްރިންސަކު މިނިވަންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2018 3
ނޫސްވެރިޔާގެ މަރު، އުރުދުޣާން އެންމެ ފަހުން ސައުދީއަށް

އަންކަރާ (ނޮވެމްބަރު 3) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލުމުގައި ސައުދީ ސަރުކާރުން ސީދާ ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2018
ނޫސްވެރިޔާ އަކީ ނުރައްކާ މީހެއް ކަމަށް ސައުދީން ބުނި

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 2) - މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ އަކީ ނުރައްކާ މީހެއް ކަމަށް ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވައިޓް ހައުސް އަށް ކުރެއްވި ފޯނު ކޯލެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 3
"ނޫސްވެރިޔާ ކޮންސިއުލޭޓަށް ވަނުމާއެކު ވަނީ މަރާލާފައި"

އިސްތަންބޫލް (އޮކްޓޯބަރު 31) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލީ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓަށް މި މަހު 2 ވަނަ ދުވަހު ވަނުމާ އެކު ކަރުގައި ހިފައިގެން ކަމަށް ތުރުކީން ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 10
ނޫސްވެރިޔާ މަރާލި މީހުންގެ ޝަރީއަތް ހިންގާނީ ސައުދީގައި

މަނާމާ (އޮކްޓޯބަރު 28) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ ޝަރީއަތް ހިންގާނީ ސައުދީގައި ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އާދިލް އަލް ޖުބައިރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018 3
ފޯރަމް ބޮއިކޮޓްކުރި ކުންފުނިތައް ވަނީ މައާފަށް އެދިފައި

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 27) - ސައުދީގައި ބޭއްވި އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް ބޮއިކޮޓްކުރި ކުންފުނިތަކުން ވަނީ މައާފަށް އެދި އަންނަ އަހަރުގެ ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަންދީފައި ކަމަށް ސައުދީގެ އެނާޖީ މިނިސްޓަރު ޚާލިދު އަލް ފާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 27, 2018 3
ޓްރަމްޕުގެ ދައުވަތު ޚާޝުގްޖީގެ ލޯބިވެރިޔާ ގަބޫލެއްނުކުރި

އިސްތަންބޫލް (އޮކްޓޯބަރު 27) - ވައިޓް ހައުސް އަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވި ދައުވަތު، މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ ލޯބިވެރިޔާ ޚަދީޖާ...

October 27, 2018 3
ޚާޝުގްޖީ ހީކުރީ ތުރުކީއަކީ ރައްކާތެރި ތަނަކަށް ވާނެކަމަށް

އިސްތަންބޫލް (އޮކްޓޯބަރު 27) - މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ ހީކުރީ ތުރުކީ އަކީ ރައްކާތެރި ގައުމަކަށްވާނެ ކަމަށާއި އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓަށް ދިޔަ ނަމަވެސް...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2018
ސައުދީ ޕްރޮސެކިއުޓާ ތުރުކީ އަށް

އަންކަރާ (އޮކްޓޯބަރު 26) - މަރާލި ނޫސްވެރިޔާގެ މަރުގެ ތަހްގީގާ ގުޅޭ ގޮތުން ސައުދީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރު ޝެއިޚް ސައުދު އަލް މުޖީބު އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ތުރުކީ އަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

October 26, 2018 2
ހަރީރީއާ ގުޅޭ ގޮތުން މުހައްމަދު ޖޯކް ޖައްސަވައިފި

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 26) - ލުބާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް އިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވާ ސައުދު ހަރީރީ ސައުދީ އަށް މިހާރު ކުރައްވާ ދަތުރުގައި ކިޑްނެޕް ކުރިކަމުގެ އަޑެއް ނީވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވަލީ...

October 26, 2018 1
މަރާލި ނޫސްވެރިޔާގެ ދަރިފުޅު އެމެރިކާ އަށް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 26) - މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ސަލާހު މިހާރު ހުރީ އެމެރިކާގައި ކަމަށް އެ ގައުމުން ޔަގީންކޮށްދީފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 2
ޝާހީ އާއިލާއާ ނޫސްވެރިޔާގެ ދަރިފުޅު ބައްދަލު ކުރުމުން ފާާޑުކިޔުން

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 24) - މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ ފިރިގެން ދަރިފުޅާ ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާގެ ބޭފުޅުން ބައްދަލު ކުރުމުން ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

October 24, 2018 2
ޕާކިސްތާނަށް ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރު ސައުދީން ދެނީ

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 24) - ޕާކިސްތާނުގެ އިގްތިސާދަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދިނުމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ...

October 24, 2018 7
ނޫސްވެރިޔާގެ އާއިލާއާ ރަސްގެފާނާއި ވަލީ އަހުދު ބައްދަލުކޮށްފި

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 24) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭ މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ އާއިލާއާ ރަސްގެފާން ސަލްމާން އާއި ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 7
ނޫސްވެރިޔާގެ މައްސަލާގައި ހަރީރީގެ ތާއީދު ސައުދީ އަށް

ބޭރޫތު (އޮކްޓޯބަރު 23) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލި މައްސަލާގައި ސަައުދީ އަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވަމުން ދަނިކޮށް އެ މައްސަލާގައި ސައުދީ އަށް ތާއީދު އޮތްކަން ލުބުނާނުގެ ބޮޑު...

October 23, 2018 44
ސައުދީ އިންވެސްޓްމަންޓް ސަމިޓުގައި ޑރ. ވަހީދު

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޒްގައި މިއަދު ފެށި އިންވެސްޓްމަންޓް ސަމިޓުގައި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018 10
ފިޔަވަޅު އަޅައިފިނަމަ ގެއްލުންވާނީ އެމެރިކާއަށް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 21) - ނޫސްވެރިޔާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ސައުދީއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ނަމަވެސް ސައުދީ އަށް ހަތިޔާރު ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފި ނަމަ އެ ގައުމަށް...

October 21, 2018 3
ނޫސްވެރިޔާގެ މަރާގުޅޭ ހުރިހާ ތަފްސީލެއް ތުރުކީން ހާމަކުރަނީ

އަންކަރާ (އޮކްޓޯބަރު 21) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލި ގޮތުގެ ތަފްސީލްތައް ވަރަށް އަވަހަށް ހާމަކުރާނެ ކަމަށް ތުރުކީން...