17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 2
ފިލިޕީންސަށް ދިޔަ ސައުދީ ބޯޓެއްގައި މީހަކު ވިހައިފި

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ފިލިޕީންސަށް ދަތުރު ކުރި ސައުދީ އަރަބިއާގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި މީހަކު ވިހައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 1
ސިސްޓަމް ފެއިލްވެ ސައުދީ އެއާލައިނުގެ ދަތުރުތަކަށް ބުރޫ އަރައިފި

ޖިއްދާ (އޮގަސްޓް 15) - ސިސްޓަމް ފެއިލިއާއެއް ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން ދަތުރުތަކަށް ބުރޫ އަރާނެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، ސައުދިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 2
އެހެން އެއާލައިންތަކަށް ވެސް ހައްޖު/ އުމްރާ ވިސާ ދެނީ

ހައްޖަށާއި އުމްރާ އަށް ދިއުމަށް ހަމައެކަނި ސައުދީ އެއާލައިނުން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންނަށް ވިސާ ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު، އެހެން އެއާލައިންތަކުން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންނަށް ވެސް އަލުން ވިސާ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017 21
ސައުދިއާއިން ރާއްޖެއަށްކުރާ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަނީ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، ސައުދިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ދެ ގުނަ އަށް އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު އަބްދުލް ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.