06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 9
ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗުކަމުން ސުޒޭން ވަކިވެއްޖެ

ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް މިދިޔަ ދެ އަހަރު ކޯޗުކޮށްދިން ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން އެ ކްލަބުން ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020
ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު ޓީސީން ލީގު ނިންމާލައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަތުން 5-1 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ތިން ވަނައިގައި ލީގު ނިންމާލައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020 1
ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ގަދަ ހަތަރެއް ޔަގީންކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ށ. ފޯކައިދޫ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއް ޔަގީންކޮށްފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 1
ނިލަންދޫ އިން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބަލިކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ފ. ނިލަންދޫ އިން 4-2 އިން ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

December 25, 2019 8
ކަލަންޑަރު ބަދަލުކޮށްގެން ވީ ފައިދާއެއް ނެތް: ސުޒޭން

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ކަލަންޑަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްގެން މި ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް ފެނުނު ރަނގަޅު ކަމެއް ފާހަގަކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި...

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019
ގްރީންސްޓްރީޓްސް އަލުން ދެ ވަނަ އަށް

ބޯވާރޭގެ ތެރޭގައި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ 5-0 އިން ބަލިކޮށް ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސް އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް މިރޭ އަލުން އަރައިފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019 5
މާޒިޔާ އަށް އެއް ވަަނައިގައި ބޮޑު ލީޑެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ފަހަތުން އަރައި 6-1 އިން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބަލިކޮށް މާޒިޔާ އިން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ބޮޑު ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019
ދަ ގްރާންޑޭއާ އެއްވަރުވެ ގްރީނަށް އުނދަގޫތަކެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު އެއް ކުޅުންތެރިޔަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ، ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް...

October 16, 2019 3
ބްރޭކްތަކުގެ މައްސަލައިގައި ސުޒޭން ހިތްހަމަނުޖެހިފައި!

ގާތްގަނޑަކަށް ހަ މަސް ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ނުކުޅެ ހުއްޓާލުމަށް ފަހު އަލުން ފަށައިގެން މިވީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި މި އައި ބްރޭކްތަކުން ޓީމުތަކަށްވާނެ އުނދަގޫ ކުޑަކުއްޖަކު...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019 1
ފޯކައިދުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ވެސް ހިފަަހައްޓައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގައި ށ. ފޯކައިދޫން ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ. ފޯކައިދު ވަނީ މި ފަހަރުގެ ސީޒަނަށް އެންމެ...

August 09, 2019 8
ލަބާން ފޯމް ކެޓުމުން، ސުޒޭންގެ އިނގިލި ގައުމީ ޓީމަށް

ގޯލްކީޕަރު ޓްރެއިނަރަކު ނުލައި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ދިޔުމުން އެ ޓީމުގައި ހިމެނުނު ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ...

30 ޖޫން

June 30, 2019 2
ޓީސީ އާއި ގްރީން މެޗު: ސަމާލުކަން ދަގަނޑޭ އަށް!

މިދިޔަ އަހަރު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހޯދިއިރު އެންމެ ހިއްސާ ބޮޑު ކުޅުންތެރިޔަކީ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އެވެ. މި ސީޒަނުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް ބަދަލުވެ އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޅައިގެން ކުޅެމުން އަންނަ ދަގަނޑޭ އަށް ދެ މެޗުން ޖެހުނީ އެއް ގޯލެވެ. ގްރީން ޖޯޒީގައި ދަގަނޑޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް...

19 ޖޫން

June 19, 2019 12
ލީގުގެ ތައްޔާރީތަކަށް ސުޒޭންގެ ފާޑުކިޔުން

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން އަށް މަސް ދުވަހަށް ފަހު އަލުން ފެށިއިރު ހާލަތު އޮތްގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި އަދި ފުޓްބޯޅަ އަށް އިހުލާސްތެރިކަމެއްނެތި އެއްވެސް ކަމެއް ރަނގަޅުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 11
ގްރީންގެ އަމާޒު ހުރީ ތަށްޓަށް: ސުޒޭން

ކުރިއަށް އޮތް ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނަށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ވަރުގަދަ ސްކޮޑަކާ އެކު ނުކުންނަނީ ތަށްޓަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 2
ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ގްރޫޕް ބީގެ އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ކްލަބް އީގަލްސް ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދިއިރު، ގްރޫޕްގެ ދެ ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް ސެމީގެ ދެ ވަނަ ޖާގަ ލިބިއްޖެ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019 9
ދަގަނޑޭ އާއި އުމެއިރު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އަދި މުހައްމަދު އުމެއިރު އަންނަ ސީޒަނުގައި ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް ކުޅެން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019
މާޒިޔާ އިން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބަލިކޮށްފި

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަތުން 1-0 އިން މާޒިޔާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2019 1
ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް އައްމަޑޭ އަލުން ގްރީން އަށް

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކުޅުނު ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް އަހުމަދު ރަޝީދު (އައްމަޑޭ) އަލުން އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2018
ގްރީންސްޓްރީޓްސް މޮޅަކާ އެކު ލީގު ނިންމާލައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސް ކުޅުނު ފަހު މެޗުން މިރޭ ވިކްޓްރީ އަތުން 4-2 އިން މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 2
ފޯކައިދޫން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބަލިކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ށ. ފޯކައިދޫން ފަހަތުން އަރައި 4-1 އިން ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2018 12
"ފެންނަނީ ފުޓްބޯޅައިގައި މިސްރާބެއް ނެތް މަންޒަރު"

މި އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގެ ދެ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ގައުމީ މުބާރާތާއި އެފްއޭ ކަޕް ނުބާއްވަން އެފްއޭއެމުން ނިންމި ނިންމުމާ އެކު ފެންނަ އެންމެ ބޮޑު މަންޒަރަކީ އަދިވެސް ފުޓްބޯޅައިގައި ހެޔޮ މިސްރާބެއް ނެތްކަން ކަމަށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 10
ދަަގަނޑޭގެ ގޯލުން މޮޅުވެ ޓީސީ އަށް ބޮޑު ލީޑެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ)ގެ ގޯލުން 1-0 އިން ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އެއް ވަނައިގައި އަށް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަަގައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2018
ނިލަންދޫ އަތުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް މޮޅެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ފ. ނިލަންދޫ އަތުން 3-0 އިން ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.