23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 21
ގައުމު މިވަނީ ރިވެތި އަހުލާގަށް ބޭނުންވެފައި

ރާއްޖެ މިވަނީ މިއިން ޒަމާނަކު ބޭނުންނުވާ ވަރަށް ރިވެތި އަހުލާގަށް ބޭނުންވެފައި ކަމަށް ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 2
އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލަށް 37 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށްފި

އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލަށް 37 އަހަރު ފުރުން މިއަދު ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 7
ކޮންފަރެންސުން ސްކޫލުތަކަށް ބަދަލު އަންނާނެ: މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގެ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި ކޮންފަރެންސް ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ސްކޫލުތަކަށް އުއްމީދީ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 51
ސްކޫލު ވެރިން ގޯސް ނަމަ ބަރަކާތް ކެނޑޭނެ: މިނިސްޓަރު

ސްކޫލު ހިންގަން ހުންނަ ވެރިއަކު ނުރަނގަޅު ނަމަ ސްކޫލުގެ ބަރަކާތް ކެނޑިގެންދާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019 22
ސްކޫލުގައި ބުލީކުރުމާ ދެކޮޅަށް އަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް

ތައުލީމީ ނިޒާމުގައި ބުލީކުރުން ހުއްޓުވައި އަނިޔާލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވާނެގޮތުގެ އުސޫލެއް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހަދައި މިރޭ ނެރެފި އެވެ.

February 13, 2019 30
މޫނުބުރުގާ އަޅާތީ ވަކިކުރި ޓީޗަރުންނަށް ވަޒީފާ ދީފި

މޫނު ބުރުގާ އަޅާ މައްސަލައިގައި ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި ޓީޗަރުންނަށް އަލުން ވަޒީފާ ދީފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 30
އިތުރު 10 ސްކޫލް އަޅާނެކަމަކަށް ނުބުނަން: މިނިސްޓަރު

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު 10 ސްކޫލު އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުނުވާ ކަމަށާއި ވިދާޅުވީ ސްކޫލުތައް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހެދި އޮޑިޓުން، އެވަރަށް ސްކޫލް...

February 12, 2019 6
ސްކޫލްތަކުގެ އިސްވެރިންގެ މަހާސިންތާއެއް ބާއްވަނީ

ސްކޫލްތަކުގެ އިސްވެރިންގެ މަހާސިންތާއެއް ބާއްވަން ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެންއައިއީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 7
އަދަބިއްޔާތު މާއްދާ އިން ޝައުގުވެރިކަން ބޮޑުކުރާނެ

ދިވެހި މާއްދާ ކިޔަވަން ދަރިވަރުން ފޫހިވާކަމުގެ ވާހަކަތައް އަބަދު ވެސް އިވެ އެވެ. މާދަރީ ބަސް ކަމަށް ވިއަސް، އެހެން ބަސްތަކަށް ވުރެ ދިވެހި ބަހަށް ބައެއް ދަރިވަރުން ދޭ ސަމާލުކަމާއި ޝައުގުވެރިކަން ކުޑަކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާކުރާ މީހުން ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. ދިވެހި މާއްދާގެ ހާލަތު ނާޒުކު ފައްތަރެއްގައި އޮއްވައި ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 14
ސްކޫލްތަކުގައި ދިވެހި އަދަބިއްޔާތު ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

ސްކޫލުތަކުގައި ދިވެހި އަދަބިއްޔާތު، ވަކި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ތައާރަފުކޮށް އަންނަ އަހަރު ކިޔަވައިދޭން ފަށަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެންއައިއީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 7
މަލްޓިގްރޭޑުކޮށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ އުސޫލަށް ބަދަލުތަކެއް

އާބާދީ މަދު ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދެމުން އަންނަ މަލްޓިގްރޭޑް ޓީޗިންގެ އުސޫލުތަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2019 2
އަމީނިއްޔާއާ ގުޅިފައިވަނީ ފޮނި ހަނދާންތަކެއް

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދޮރާށިން ވަދެގެން ދިޔައީ ޑޮކްޓަރުންނާއި އިންޖީނިއަރުންނާއި ވަކީލުން ފަދަ އޭރުގެ މޮޅެތި ދަރިވަރުންނެވެ. ގައުމުގެ އިސް މަގާމުތައް އަދާކުރަމުން އަންނަ މީހުންނެވެ. އަމީނިއްޔާގައި އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކޮށް، މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ އަށް ވަން އިލްމުވެރިންނެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019 12
13 އަހަރުގެ ދަރިވަރު އަމީނިއްޔާގެ ލޯގޯ ޑިޒައިނަރަކަށް

ރޭ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ގޯތިތެރެ ފުރާލާފައި އޮތީ އެ ސްކޫލުން ތައުލީމު ހާސިލްކުރި އަންހެން ދަރިވަރުންގެ އެއްވުމަކުންނެވެ. ހަފުލާގެ ތެރެއިން އެ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް އަށެއްގެ ދަރިވަރަކު ވަނީ ފަހުރުވެރިވާން ޖެހޭ ފަދަ އިނާމެއް ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ: އަމީނިއްޔާގެ އަލިމަސް ޔޫބީލް އަހަރުގެ ހާއްސަ ލޯގޯ ހެދުމުގެ ޝަރަފެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 1
އަމީނިއްޔާގެ އަލިމަސް ޔޫބިލް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ދުވަސްވީ ސްކޫލު، އަމީނިއްޔާގެ އަލިމަސް ޔޫބިލް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

January 30, 2019
ޕޮލިއުޝަނާ ހެދި ބެންކޮކްގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފި

ބެންކޮކް (ޖެނުއަރީ 30) - ތައިލެންޑުގެ ވެރިރަށް ބެންކޮކުގެ ވައި ތަޣައްޔަރުވުމުގެ ސަބަބުން ސްކޫލްތައް އެއް ހަފުތާ އަށް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019 1
އިލްމާ އެކު އީމާންކަން ކޮންމެހެން ލާޒިމުވޭ

އިންސާނުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތުގައި ބާއްޖަވެރިކަން ލިބުމަށްޓަކައި ދީނަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ބައެއް މީހުން ގަބޫލުކުރެ އެވެ. މިފަދަ ބައެއް މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި އިލްމީ ގޮތުން އިންސާނާ ކުރިއަރައިފި ނަމަ ކައުނުގައިވާ އެއްޗެއްސާއި ކަންކަމުން މަންފާ ހޯދަން ދަސްކުރެވޭނެ އެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދިރިއުޅުން...

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019
ބްރައިޓްވޭ ސްކޫލުގައި އޭ ލެވެލް ކިޔަވަން ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި މި އަހަރު އަލަށް ފެށި ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި އޭ ލެވެލަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 8
އޯ ލެވެލްގެ ނަތީޖާއިން ކުރިއެރުންތަކެއް ވަނީ ހޯދާފައި

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ދަރިވަރުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ވަކިވަކި މާއްދާތަކުން ކުރިއެރުންތަކެއް ވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން...

January 22, 2019 15
ދަސްވާރާއި ބީޓެކުގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ އުސޫލު ބަދަލުކުރަނީ

ދަސްވާރާއި ބީޓެކުން މިހާރު ކިޔަވައިދޭ އުސޫލު ބަދަލުކުރަން މި ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019 1
ފަލަސްތީނުގައި ހިންގާ އދ.ގެ ސްކޫލްތައް ބަންދު ކުރަނީ

ގުދުސް (ޖެނުއަރީ 21) - އިރުމަތީ ގުދުސްގައި އދ.ގެ ރެފިއުޖީ އެޖެންސީން ހިންގާ ސްކޫލްތައް ބަންދު ކުރަން އިޒްރޭލުން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 16
ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި 8500 ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ދިން

ފުރަތަމަ ހަފުތާ ނިމުނުއިރު 8،500 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ދީފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 4
އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ ދޫކުރަން ފަށައިފި

މިިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރުު/ނޮވެމްބަރު މަހު ބޭއްވި އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ ދޫކުރަން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019
ދަރިވަރުން އަގުބޮޑު ތޮފި ނާޅަން އިލްތިމާސެއް

އެެމެރިކާގެ ސްކޫލެއްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންތަކެއް މާ އަގުބޮޑު މޮންކްލާ ބްރޭންގެ ބީނީ ތޮފިތަކެއް އަޅައިގެން ސްކޫލަށް ގޮސް، އެ އެއްޗެހި ގެއްލޭތީ، ވަކި އުމުރުފަރައެއްގެ ދަރިވަރުން އެ ތޮފި އަޅައިގެން ސްކޫލަށް ނުދިއުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 20
މާލޭގައި ނާސްތާ ދޭން ހަވާލުކުރީ ބުރުޒާއި ލަ ސޫކަށް

މާލޭގެ ތިން ސްކޫލެއްގައި ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޭން ހަވާލުކުރީ ބުރުޒު ކޭޓަރިން އާއި ލަ ސޫކަށެވެ.