15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 26
ވީނަސްގައި ދިރުން! ވިލާތަކުގެ ތެރެއިން ނިޝާނެއް!

ވީނަސްގެ މަތީގައި އޮތް ވިހަ އެޓްމޮސްފިއާގެ ތެރެއިން ދިރުމެއްގެ އަސަރުތައް އެކުލެވޭ ނިޝާންތަކެއް ފެނިއްޖެ ކަމަށް، ފަލަކީ އިލްމުވެރިންގެ ބަޔަކު ބުނެފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020 78
ސައިންސްވެރިޔާ ޝަކީލް: ދިވެހިންނަކީ ކާމިޔާބުކުރާ ބައެއް

ދިވެހި ސައިންސްވެރިޔާ އިސްމާއިލް ޝަކީލަށް މި ފަހުން އެންމެ ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެއް ޚަބަރަކަށް ވީ، ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް، 19 އަހަރުގެ ދިވެހި ޒުވާނަކު ވެންޓިލޭޓަރެއް ހެދި ވާހަކަ އެވެ. ޑރ. ޝަކީލް މިކަން ފާހަގަކުރެއްވީ ވަރަށް އުފާވެރި އަދި އުއްމީދީ ޚަބަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެ ޒުވާނާގެ ވާހަކަ ނޫހުގައި ޖެހުމުން، އޭނާ...

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 3
ޔޫއެފްއޯގެ ވީޑިއޯތައް ޕެންޓަގަން އިން އާންމުކޮށްފި

މީގެ ކުރިން ލީކުވެފައިވާ ޔޫއެފްއޯ ވީޑިއޯތަކެއް، އާންމުންނަށް ހަގީގަތް ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވުޒާރާ ޕެންޓަގަން އިން ރަސްމީކޮށް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020 4
ހަބުލްގެ އުމުރުން 30 އަހަރު، މި ހިތްގައިމު ފޮޓޯއިން

އަޖައިބެއް ފަދަ ހިތްގައިމު ފޮޓޯއަކާ އެކު، އެމެރިކާގެ ޖައްވީ ޓެލެސްކޯޕް، ހަބުލްގެ 30 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް އިއްޔެ ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 8
ހެދުމުގައި ވައިރަސް ތަތްލަވާފާނެތަ؟

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބިރާ އެކު އަހަރެމެން އެންމެން ގެއިން ނުނިކުމެ، ގޭބަންދުގައި މިތިބީ ކަންބޮޑުވާ ހާލަތެއްގަ އެވެ. ޒަރޫރީ ބޭނުމަކަށް ގެއިން ނުކުތަސް، ފެންނަ ކޮންމެ މީހަކާ މެދު ވެސް މިހާރު ބެލޭނީ ޝައްކުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ. ބައެއް މީހުން ގެއިން ބޭރަށް ގޮސް އެނބުރި ގެއަށް ވަދެ އަވަސްވެގަންނަނީ ލައިގެން ހުރި އެއްޗެހި ދޮންނާށެވެ؛ އޭގައި...

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 2
އެލާޖީތަކުގެ ހަގީގަތް ހޯއްދެވި ޑޮކްޓަރު އަވަހާރަވެއްޖެ

އެލާޖީތަކުގެ ހަގީގަތް ހޯއްދެވި އިނގިރޭސި ސައިންސްވެރިޔާ ޑރ. ވިލިއަމް ފްރޭންކްލަންޑް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 7
ކުންފުނިތަކަށް ވެސް ޑޭޓާ ސެންޓަރުގެ ހިދުމަތް ދެނީ

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކަށް ވެސް ހިދުމަތް ދޭން ނެޝަނަލް ޑޭޓާ ސެންޓަރު އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019 7
އޭލިއަނުން އިންސާނުންނަށް ފާރަލަނީ؟

އޭލިއަނުން އުޅޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ މީހުން އެކި ދުވަސްވަރު އެކި ފާޑުގެ ވާހަކަ ދައްކަ އެވެ. މިފަހަރު ވެސް އެކަހަލަ ވާހަކައެކެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 5
އިންޑިއާގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ހޯދުންތައް ހިއްސާކުރަން އެދެފި

ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން އިންޑިއާގެ ހޯދުންތައް އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކަށް ވާސިލްކޮށްދިނުމަށް، ސައިންސް އަދި ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019 1
ގްރެޓާ ތަމްބާގަށް ނިސްބަތްކޮށް ސޫތްޕަކަށް ނަން ދީފި

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ފެނުނު ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ނަމެއް ދީފައި ނެތް ސޫތްޕަކަށް، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަލާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ އަދި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ހޯދާފައިވާ ސްވިޑްންގެ ގްރެޓާ ތަމްބާގް ނަމާ ގުޅުވައިގެން ނަން ދީފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
ފޯނަށް އާޓިފިޝަލް ހަން ކަވަރެއް

ފޯނަކީ މިހާރު ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ވެސް އަތުގައި އޮންނަ އެއްޗެކެވެ. އެހެންވެ ފޯނު ގެންގުޅޭ އިރު، އޭގެ ސަބަބުން އިންސާނީ އިހުސާސްތައް ކުރުވާ އެއްޗަކަށްވުމަކީ ވެސް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ސައިންޓިސްޓުންގެ ޓީމަކުން މިހާރު މި ވަނީ ފޯނު ކަވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަސްނޫއީ ހަމުގެ ކަވަރެއް އުފައްދައިފަ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 1
ތިމާވެއްޓާއި ސައިންސްގެ ފިލްމު ފެސްޓިލަކަށް ހުޅުވާލައިފި

ތިމާވެއްޓާއި ސައިންސާ ގުޅުން ހުރި ފިލްމުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އިންޑިއާގައި ބާއްވާ ފިލްމު ފެސްޓިވަލެއްގައި ރާއްޖޭން ފިލްމުތަކެއް ބައިވެރިކުރަން ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019 6
ސައިންސް ބުނާގޮތުން މިހާރު އެންމެ ރީތި އަންހެނަކީ ބެލާ

މިއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ދުނިޔޭގެ ރީތީގެ މުބާރާތަކުން ވަނަ ހޮވާ ގޮތަށް ހޮވައި އެންމެ ރީތި އަންހެނަކަށް ލަގަބެއްދޭ ގޮތުގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މިއީ ސައިންސާއި ގަދީމީ ހިސާބުގެ އިލްމުން މިނަކިރައި އަންހެނުންގެ ރީތިކަން ވަޒަންކުރާ ގޮތުގެ ވާހަކަ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 8
ނޯބެލް އިނާމު، ދުރު ޕްލެނެޓްތައް ހޯދި އިލްމުވެރިންނަށް

ފިޒިކްސްގެ ރޮނގުން މި އަހަރުގެ ނޯބެލް އިނާމު، އިރުގެ ނިޒާމުން ބޭރުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕްލެނެޓް ހޯއްދެވި ދެ ސައިންސްވެރިންނަށް ދޭ ނިންމައިފި އެވެ. ދެން އެ އިނާމު ހިއްސާކުރައްވަނީ ކާއިނާތުގެ ޒުވާން އިރު، ގެލެކްސީތައް އުފެދުނު ގޮތާއި ކައުނުގެ އުމުރު ފަދަ ކަންކަން ޔަގީންކަމާ އެކު ދެނެގަނެވޭނެ ވިސްނުންތައް ތިލަކޮށްލަދެއްވި...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 3
އޭޑީކޭ އިން ސައިންސް ޖާނަލްއަކާއި އެޕެއް ތައާރަފްކޮށްފި

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ސައިންސް ޖާނަލްއަކާއި މެޑިކަލް އެޕްލިކޭޝަނެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

September 18, 2019 5
ސިކުނޑި އާއި މައިބަދައިގެ ބޮޑު ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

ސިކުނޑި އާއި މައިބަދައަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި، އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބާއްވާ ތިން ވަނަ ކޮންފަރެންސް ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި މިއަދު...

September 18, 2019 11
އޭޑީކޭ އިން ހޯދާ ކުރިއެރުން ބަލައިގަންނަން: މަލީހު

ރާއްޖޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ދިވެހިންނާ ހަމަޔަށް ގެނެސްދޭތީ އުފާކުރައްވާ ކަމަށާއި އެއީ ސިއްހީ ހިދުމަތަށް އިންގިލާބެއް ގެންނާނެ ކަމެއް ކަމަށް...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 4
ސިކުނޑީގެ ބަލިތަކާ ބެހޭ ދެ ދިރާސާއެއް އޭޑީކޭން ކޮށްފި

ދިވެހިންނަށް ޖެހޭ ސިކުނޑީގެ ބަލިތަކާ ބެހޭ ދިރާސާއެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި "ބްރެއިން އެންޑް ސްޕައިން ކޮންފަރެންސް" ގައި އެ ދެ ދިރާސާގެ ކަރުދާސް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 16
އުގައިލްގެ ކަރުދާހަށް އެތައް ބައެއްގެ ޝައުގުވެރިކަން

މިދިއަ މަހު އއ. އުކުޅަހުގައި ބޭއްވި ސައިންސްވެރިންގެ ކޮންފަރެންސަށް ހުށައެޅި ކަރުދާސްތަކުގެ ތެރެއިން ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލްގެ ޓީމުން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތާ ބެހޭ ކަރުދާހަށް ގިނަ ބައެއްގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުއްޓުނެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 5
އުކުޅަހު ދަަރިވަރުންގެ އީޖާދު މަގު ބައްތިތަކަށް!

އއ. އުކުޅަހު ސްކޫލްގެ މަތީ ގްރޭޑްތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންކޮޅަކާ ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލް މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ބައްދަލުކުރެއްވި އެވެ. ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށްދާން ބޭނުން އެ ކުދިންނަށް އުގައިލް ހިޔާލެއް ދެއްވި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019
އުކުޅަސް ޓެކް ފެއާގައި އުރީދޫގެ އާ ދެ އެޕެއް

ޕްރޮފެސަރު އުގައިލްގެ އުގައިލް ފައުންޑޭޝަނުން އއ. އުކުޅަހުގައި މިއަދު ފެށި "އުކުޅަސް ޓެކް ފެއާ"ގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން އެ ކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ ދެ އެޕްލިކޭޝަން ދައްކާލައިފި އެވެ.

August 26, 2019 14
އުކުޅަހުގައި ސައިންސްވެރިންގެ ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް އިލެކްޓްރިކްސް އިންޖިނިއާސް އިން އއ. އުކުޅަހުގައި ބާއްވާ ސައިންސްވެރިންގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންފަރެންސާއި އުގައިލް ފައުންޑޭޝަނުން...

August 26, 2019 7
އުކުޅަހު ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

އއ. އުކުޅަހުގައި ސަރުކާރުން ހެދި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 10
އުކުޅަސް، ސައިންސްވެރިންގެ ކޮންފަރެންސަށް ތައްޔާރު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބްރެޑްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީން އިންތިޒާމްކުރާ ސައިންސްވެރިންގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންފަރެންސާއި އުގައިލް ފައުންޑޭޝަނުން ބާއްވާ ޓެކްފެއާގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް، އއ. އުކުޅަހުގައި ނިންމައިފި އެވެ.