14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 1
ޕްލާސްޓިކް ކަފަބުރު ސްކޮޓްލެންޑްގައި މަނާކޮށްފި

ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ސްކޮޓްލެންޑްގައި ޕްލާސްޓިކް ކަފަބުރު މަނާކޮށްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2019 2
އަލަށް ލައިންސަންސް ނަގައިގެން ރޭގަނޑު ދުއްވުން މަނާ!

މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، އިނގިރޭސިވިލާތާއި ސްކޮޓްލެންޑާއި ވޭލްސްގައި އަލަށް ލައިސަންސް ނަގާ މީހުން ރޭގަނޑު ދުއްވުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 1
ސްކޫލްތެރެއަށް ކުނިއަޅާ ދަރިވަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ދަރިވަރުން ސްކޫލް ތެރެއަށް ކުނިއަޅާ ނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރަން ސްކޮޓްލެންޑްގެ އޭރްޝާ ކައުންޓީގެ ސްކޫލްތަކުން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 1
ދަތް ހުދުކޮށްދޭތީ 1،000 ޔޫރޯއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ދަތް ހުދުކޮށް ދިނުމުގެ ހިދުމަތް ދެމުން ގެންދިޔަ ސްކޮޓްލެންޑްގެ އަންހެނަކު އެކަން ކުރަނީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ގްލަސްގޯ ޝެރިފް ކޯޓުން އޭނާ 1،000 ޔޫރޯ (1،273.10 ޑޮލަރު) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018
ކުޅޭކުޅޭ މިނިކާވަގެއް ހިފަން ފުލުހުން ހަތިޔާރާ އެކު

ސްކޮޓްލެންޑްގައި މިދިޔަ ހަފުތާގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފުލުހުންގެ ބަޔަކު، މިނިކާވަގެއް އަތުލައިގަންނަން އެތައް އިރަކު މަސައްކަތްކުރި ފަހުން އެއީ ކުޅޭ އެއްޗެއްކަން އެނގި ބޮޑު މަޖާގަނޑަކަށް ވެއްޖެ އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2017
މަންމަގެ ހަށިގަނޑާ އެކު ކުއްޖަކު ދެ ދުވަސް ހޭދަކޮށްފި

ސްކޮޑްލެންޑުގައި، އުމުރުން ތިން އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން އެކަނި ދިރިއުޅުނު ލީޑިއާ މެކްޑޮނަލްޑް، 28، ނޭވާހިއްލުމުގެ އެޓޭކެއް އައިސްގެން 2015 ވަނަ އަހަރު ކުއްލިއަކަށް މަރުވުމުން އޭނާގެ ދަރިފުޅު ދެ ދުވަސް ވަންދެން މަންމަގެ ހަށިގަނޑާ އެކު ހޭދަކުރި އެވެ. މި ހާދިސާއަށް ފަހު، އޭނާގެ އާއިލާއިން މިހާރު ވަނީ ނޭވާހިއްލުމުގެ ސަބަބުން...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 3
"ސިކުނޑި ނެތް" ކުއްޖާ ލިޔަންކިޔަން ދަސްކޮށްފި

ނޯހް ވޯލް މަޝްހޫރުވީ "ސިކުނޑިއެއް ނެތް ކުއްޖެއް"ގެ ގޮތުގަ އެވެ. ސްކޮޓްލެންޑުގެ މި ކުއްޖާއާ ބެހޭ ޑޮކިއުމެންޓްރީގައި ކިޔައިދީފައިވާ ގޮތުގައި ކުއްޖާ މަންމަގެ ބަނޑުގައި އޮއްވައި ބައްޔެއް އަށަގަތެވެ. ސިކުނޑިނެތް ކުއްޖެއް ކަމަށް ކިޔަން ފެށީ މި ކުއްޖާ އުފަންވި އިރު ވެސް މި ބަލީގެ ސަބަބުން ސިކުނޑީގެ އެންމެ ދެ ޕަސެންޓު އުފެދިފައި ވާތީ...

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016
ރަންވޭ މަތިން ޕައިލެޓަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިއްޖެ

ގްލާސްގޯ (ޑިސެމްބަރު 3) - ސްކޮޓްލެންޑުގެ ގްލާސްގޯގެ އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭމަތިން ބޯޓު ޓެކްސީ ކުރަނިކޮށް ޕައިލެޓަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިއްޖެ އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2016 4
އީޔޫ އިން ވަކިވުމާ އެކު ސްކޮޓްލެންޑުން ގޮތެއް ނިންމަނީ

އެޑިންބަރާ (ޖޫން 25) - ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން އިނގިރޭސިވިލާތް ވަކިވުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓުގައި ނިންމުމާ އެކު ސްކޮޓްލެންޑުގެ ކެބިނެޓުގެ ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ.