10 ޖޫން

June 10, 2019 2
އިސްރަށްވެހިންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

އިސްރަށްވެހިން ހަރަކާތްތެރިކުރަން ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް، އިސްރަށްވެހިންގެ ޖަމިއްޔާ އާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އަދި ސްކައުންޓާއި ގާލްގައިޑުން ގުޅިގެން ހިންގަން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2018 52
ކުރީގެ ޗީފް ކޮމިޝަނަރު ހުސައިން އަބްދުﷲ އަވަހާރަވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ ކުރީގެ ޗީފް ކޮމިޝަނަރު ހުސައިން އަބްދުﷲ ރޭ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.