09 މެއި

May 09, 2018 6
ކީޕަރު އިޔާން ލިބުނު ފުރުސަތުގައި ތަފާތު ދައްކައިފި

ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލުގައި އިއްޔެ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ޖޭޖޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން ދަ ގްރާންޑޭ އަމީގޯސް ނިއުޖެނެރޭޝަން ސްޕޯޓްސް ކްލަބް (ދަ ގޭންގް) މޮޅުވިއިރު، އެންމެ ގިނަ ބަޔެއްގެ ލޯ އަމާޒުވީ މި މުބާރާތުގެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރުގެ މަގާމު ހޯދި ހދ. ނޮޅިވަރަމް އަށް އުފަން އިޔާން އަބްދުލް އަލީމް (ޗިކީ) އަށެވެ. މާޒިޔާގެ ލޯން...

08 މެއި

May 08, 2018 7
ދަ ގޭންގް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 3-1 އިން ޖޭޖޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް ދަ ގްރާންޑޭ އަމީގޯސް ނިއުޖެނެރޭޝަން ސްޕޯޓްސް ކްލަބް (ދަ ގޭންގް) އިން ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 4
ނިއުގެ މިދުހަތު ޖޭޖޭ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި މިދުހަތު ފަހުމީ (ބިޗަޑް) މި ސީޒަނުގައި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރާ ޖޭޖޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 2
ބަދަލާ އެކު ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވާނެ!

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ފުޓްބޯޅައިގައި އެއް ގޮތަކަށް ވެސް ހަރުނުލި ގަވާއިދަކީ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަނަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ސީދާ ޖާގައެއް ދިނުމުގެ ގަވާއިދެވެ. އެކި ފަހަރު އެކި ގޮތަށް އަންނަމުން އައިސް މި ކަންތައް މި ފަހަރު މި ވަނީ އަނެއްކާ ވެސް ބަދަލުވެފަ އެވެ. އެފްއޭއެމުން މި އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ކަލަންޑަރު އިއުލާނުކުރިއިރު...

15 މެއި

May 15, 2017 2
ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޒެފްރޯލް ހޯދައިފި

މެޗަކުން ބަލިނުވެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި ކުޑަ ހެންވޭރު ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް 4-1 އިން ކުރިހޯދައި ކްލަބް ޒެފްރޯލް ދެ ވަަނަ ޑިވިޝަން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017
ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލަށް ކުޑަހެންވޭރާއި ޒެފްރޯލް

ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށް ކުޑަ ހެންވޭރު ޔުނައިޓެޑާއި ކްލަބް ޒެފްރޯލް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 8
ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް އަމާޒުކޮށް ޖޭޖޭ ވަރުގަދަކޮށްފި

އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ޕްރޮމޯޓް ވުމަށް އަމާޒުކޮށް ޖޭޖޭ ސްޕޯޓްސް އިން ބިދޭސީ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ގެނެސް ޓީމު ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 1
ފުރަތަމަ ތަށްޓާ އެކު ސޮބާ ބޮޑު އުއްމީދެއްގައި

ގްރީން ސްޓްރީޓަށް ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަކީ ކޯޗިން ކެރިއަރުގެ ފެށުމެއް ކަމަށާއި މުސްތަގުބަލާ މެދު ކުރެވޭ އުއްމީދު ބޮޑު ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރު ސޮބާހު މުހައްމަދު (ސޮބާ) ބުނެފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 1
ގްރީން ސްޓްރީޓް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް

އެމްޓީސީސީ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭ ކްލަބް ޒެފްރޯލް 5-2 އިން ބަލިކުރުމަށް ފަހު މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓް އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016
ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފައިނަލުގައި ޒެފްރޯލާއި ގްރީން ސްޓްރީޓް

ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކްލަބް ޒެފްރޯލާއި ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓް ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.