03 މާޗް

March 03, 2020 8
މާޒިޔާ އިން ކިތުނާ އަށް ފުރުސަތު ދީފި

ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ސުޕަ ސްޕޯޓްސް ޔުނައިޓެޑުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކުމުން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ސްކޮޑުން ވެސް ޖާގަ ލިބިފައިވާ ފޯވާޑް އާދަމް ނިޒާމް (ކިތުނާ) އަށް އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ކުޅެން މާޒިޔާ އިން ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020 4
ވެލެންސިއާގެ މަސައްކަތަށް ކުޑަހީނާ ދިނީ އިތުބާރު

މީގެ ކުރިން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން ވެއްޓުނު ގިނަ ކްލަބްތަކަށް އަލުން އެއް ވަނަ ޑިވިޝަނަށް އަރަން ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ދިމާވި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ޓީމުތަކެއް ކުރިއަށް ނޭރި،...

February 21, 2020 10
ވެލެންސިއާ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ފަހަތުން އަރައި ސުޕަ ސްޕޯޓްސް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ކްލަބް ކަމަށްވާ ވެލެންސިއާ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިރޭ...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2020 15
ވެލެންސިއާ އަލުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް

ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ސެމީގައި، މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަނަރަޕް ޖޭޖޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 3-2 އިން މިރޭ މޮޅުވެ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ކްލަބް ކަމަށްވާ ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަލުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020
ރިޖާލް، ނޭޕާލް ލީގު ދޫކޮށް ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަނަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ނޭޕާލް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މަޗިންދްރާ އެފްސީގެ ފޯވާޑް އަދި ނޭޕާލް ގައުމީ ޓީމަށް ވެސް ކުޅޭ އަބީޝެކް ރިޖާލް އެ ކްލަބުން ރިލީޒް ހޯދައިގެން ރާއްޖޭގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޖޭޖޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020 7
ޔޫތު ޓީމު ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރަން ފަށައިފި

އުމުރުފުރާ ގައުމީ ޓީމުތަކަށް ވާދަވެރި މެޗުތައް ކުޅުމަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދޭން އެފްއޭއެމުން ނިންމި ނިންމުމަކާ އެއްގޮތަށް 19 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 1
ޒުވާން ދެ ޓީމު ދެ ޑިވިޝަނެއްގައި ވާދަކުރުވަނީ

ރާއްޖޭގެ 16 އަހަރާއި 19 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނާއި ތިން ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރާ ގޮތަށް އެފްއޭއެމުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018 6
ކީޕަރު އިޔާން ލިބުނު ފުރުސަތުގައި ތަފާތު ދައްކައިފި

ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލުގައި އިއްޔެ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ޖޭޖޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން ދަ ގްރާންޑޭ އަމީގޯސް ނިއުޖެނެރޭޝަން ސްޕޯޓްސް ކްލަބް (ދަ ގޭންގް) މޮޅުވިއިރު، އެންމެ ގިނަ ބަޔެއްގެ ލޯ އަމާޒުވީ މި މުބާރާތުގެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރުގެ މަގާމު ހޯދި ހދ. ނޮޅިވަރަމް އަށް އުފަން އިޔާން އަބްދުލް އަލީމް (ޗިކީ) އަށެވެ. މާޒިޔާގެ ލޯން...

08 މެއި

May 08, 2018 7
ދަ ގޭންގް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 3-1 އިން ޖޭޖޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް ދަ ގްރާންޑޭ އަމީގޯސް ނިއުޖެނެރޭޝަން ސްޕޯޓްސް ކްލަބް (ދަ ގޭންގް) އިން ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 4
ނިއުގެ މިދުހަތު ޖޭޖޭ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި މިދުހަތު ފަހުމީ (ބިޗަޑް) މި ސީޒަނުގައި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރާ ޖޭޖޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 2
ބަދަލާ އެކު ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވާނެ!

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ފުޓްބޯޅައިގައި އެއް ގޮތަކަށް ވެސް ހަރުނުލި ގަވާއިދަކީ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަނަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ސީދާ ޖާގައެއް ދިނުމުގެ ގަވާއިދެވެ. އެކި ފަހަރު އެކި ގޮތަށް އަންނަމުން އައިސް މި ކަންތައް މި ފަހަރު މި ވަނީ އަނެއްކާ ވެސް ބަދަލުވެފަ އެވެ. އެފްއޭއެމުން މި އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ކަލަންޑަރު އިއުލާނުކުރިއިރު...

15 މެއި

May 15, 2017 2
ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޒެފްރޯލް ހޯދައިފި

މެޗަކުން ބަލިނުވެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި ކުޑަ ހެންވޭރު ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް 4-1 އިން ކުރިހޯދައި ކްލަބް ޒެފްރޯލް ދެ ވަަނަ ޑިވިޝަން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017
ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލަށް ކުޑަހެންވޭރާއި ޒެފްރޯލް

ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށް ކުޑަ ހެންވޭރު ޔުނައިޓެޑާއި ކްލަބް ޒެފްރޯލް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 8
ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް އަމާޒުކޮށް ޖޭޖޭ ވަރުގަދަކޮށްފި

އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ޕްރޮމޯޓް ވުމަށް އަމާޒުކޮށް ޖޭޖޭ ސްޕޯޓްސް އިން ބިދޭސީ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ގެނެސް ޓީމު ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 1
ފުރަތަމަ ތަށްޓާ އެކު ސޮބާ ބޮޑު އުއްމީދެއްގައި

ގްރީން ސްޓްރީޓަށް ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަކީ ކޯޗިން ކެރިއަރުގެ ފެށުމެއް ކަމަށާއި މުސްތަގުބަލާ މެދު ކުރެވޭ އުއްމީދު ބޮޑު ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރު ސޮބާހު މުހައްމަދު (ސޮބާ) ބުނެފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 1
ގްރީން ސްޓްރީޓް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް

އެމްޓީސީސީ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭ ކްލަބް ޒެފްރޯލް 5-2 އިން ބަލިކުރުމަށް ފަހު މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓް އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016
ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފައިނަލުގައި ޒެފްރޯލާއި ގްރީން ސްޓްރީޓް

ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކްލަބް ޒެފްރޯލާއި ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓް ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.