14 މެއި

May 14, 2020
އަންނަ މަހު 13 ގައި އިޓާލިއަން ލީގު ފަށަނީ

ރޯމް (މެއި 14) – ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މެދުކަނޑާލާފައިވާ އިޓާލިއަން ލީގު ފަށަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީހަކީ އަންނަ މަހު 13 ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރަން އިޓަލީގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ފަށައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019 6
ފަހު ވަގުތު ޖެހި ގޯލުން ޔުވެންޓަސް އެއް ވަނަ އަށް

ޓިއުރިން (އޮކްޓޫބަރު 31) - މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވައްދާލި ޕެނަލްޓީން 2-1 އިން ޖެނޯއާ ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން ޖެހިލައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 1
ރިބެރީ އަށް ސަސްޕެންޝަނެއް

ފްލޮރެންސް (އޮކްޓޫބަރު 29) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ލާޒިއޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށް ފަހު ލައިންސްމަން ގައިގައި އަތްލުމުން ފިއޮރެންޓީނާގެ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު ފްރާންކް ރިބެރީ ތިން މެޗަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019
ލުކާކޫގެ ގޯލާ އެކު އިންޓަ އަށް ފުރިހަމަ ފެށުމެއް

މިލާން (އޮގަސްޓް 27) - އިޓާލިއަން ލީގަށް މި ފަހަރު ރަނގަޅު ސްކޮޑަކާ އެކު ތައްޔާރުވި އިންޓަ މިލާން ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޮމެލޫ ލުކާކޫގެ ގޯލާ އެކު 4-0 އިން ލެޗޭ ބަލިކޮށް ފެށުން ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 1
ޔުވެންޓަސް އެއް ވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފި

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (ޑިސެމްބަރު 23) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ވާދަވެރި ރޯމާ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަަނައިގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ހަމަޖެހިލައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 2
ރޮނާލްޑޯ ހުއްޓަސް ޔުވެންޓަސް ސަމާލުވާންޖެހޭ: އަލެގްރީ

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 18) - ޔުވެންޓަސްގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހުރުމަކީ މެޗުތަކުން މޮޅުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އިދިކޮޅަށް ނުކުންނަ ޓީމުތަކާ މެދު ސަމާލުވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސިމޯ އަލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017
އިންޓަ ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި ނަޕޯލީ އެއް ވަނަ އަށް

މިލާން (ޑިސެމްބަރު 17) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ އުދިނޭޒީ އަތުން 3-1 އިން އިންޓަ ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި ނަޕޯލީ އިން 3-1 އިން ޓޮރިނޯ ބަލިކޮށް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ދެ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަަގައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 3
ޔުވެންޓަސް އަތުން ބަލިވެ ނަޕޯލީގެ ރެކޯޑް ނިމުމަކަށް

ނޭޕްލްސް، އިޓަލީ (ޑިސެމްބަރު 2) - އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޔުވެންޓަސް އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެ، އިޓަލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ނަޕޯލީ ބަލިނުވެ ދަމަހައްޓަމުން އައި ރެކޯޑް ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017
އުދިނޭޒީ ބަލިކޮށް ނަޕޯލީ އަލުން އެއް ވަަނަ އަށް

ނޭޕްލްސް، އިޓަލީ (ނޮވެމްބަރު 27) - ޖޯޖީނިއޯގެ ހަމައެކަނި ގޯލުން 1-0 އިން އުދިނޭޒީ ބަލިކޮށް އިޓަލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ނަޕޯލީ އަލުން ޖެހިލައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 1
ބުފޮން ނެތި ސަމްޑޯރިއާ އަތުން ޔުވެންޓަސް ބަލިވެއްޖެ

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (ނޮވެމްބަރު 20) - އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމަށް ވޯލްޑް ކަޕުން ޖާގަ ގެއްލުމުން އެކަމުގެ މާޔޫސްކަން ފިލުވަން ބްރޭކެއްގައި ހުރި ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ނެތި ޔުވެންޓަސް ރޭ ކުޅުނު މެޗުން 3-2 އިން ސަމްޑޯރިއާ އަތުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016
އިންޓަ ކޯޗުކަމުން ޑި ބޮއާ ވަކިކޮށްފި

މިލާން (ނޮވެމްބަރު 1) - އިޓާލިއަން ލީގުގެ 11 މެޗު ނިމުނުއިރު އެކަށީގެންވާ ނަތީޖާތަކެއް ނެރެވިފައިނުވާތީ އިންޓަ މިލާންގެ ކޯޗުކަމުން ނެދަލެންޑްސްގެ ފްރޭންކް ޑި ބޮއާ ވަކިކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016
ކެޕްޓަން އިކާޑީއާ ދެކޮޅަށް އިންޓަގެ ސަޕޯޓަރުން!

މިލާން (އޮކްޓޯބަރު 17) - އިންޓަ މިލާނުގެ ކެޕްޓަން މައުރޯ އިކާޑީގެ ބަޔޯގްރަފީގައި ސަޕޯޓަރުންނަށް ފާޑުކިޔާފައިވާތީ އޭނާ އަތުން ކެޕްޓަން ބޭންޑް ނަގަން އެ ކްލަބުން ވިސްނަން ފަށައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016
ޔުވެންޓަސް އަށް ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (އޮކްޓޯބަރު 16) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ޕައޮލޯ ޑީބަލާ ޖެހި ދެ ލަނޑުން 2-1 އިން އުދިނޭޒީ ބަލިކޮށް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ޔުވެންަޓަސްނަގައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016
ބޮޑު ހަތަރު ލީގަށް ޔުއެފާ އިން ހަތަރު ޖާގަ ދީފި

ޒިއުރިކް (އޮގަސްޓް 27) - ޔޫރަޕުގެ ބޮޑު ހަތަރު ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރު ޓީމަށް 2018 އިން 2021 އަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ސީދާ ޖާގަ ދޭން ޔުއެފާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.