09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 18
ކުޑަ ކުއްޖަކާ ބެހުނު މީހަކު ހުރާ އިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކ. ހުރާގައި އުމުރުން 12 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ، އެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 95
ހޯރަ އިއްބެގެ މައްސަލަ: "އެމްޑީޕީ މީހެއް ވީމަ އޯކޭ"

ކުޑަކުއްޖަކާ ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގައި 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައިވާ، އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ އަދި އެ ޕާޓީގެ އެކްޓިވިސްޓް އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ހޯރަ އިއްބެ) މި ސަރުކާރުން މިނިވަން ކުރުމުން ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން އެކަމަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 152
ހޯރަ އިއްބެ މިނިވަން ކުރަން ނިންމައިފި

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކާއެކު ބަދައަހުލާގީ އަމަލު ހިންގިކަން ސާބިތުވެ 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައިވާ، އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ހޯރަ އިއްބެ)ގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދީ މިނިވަން ކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ނިންމަވައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2018 69
"އާސިމަށް ޖިންސީފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތު، އިސްތިއުފާދީ"

އަންހެން މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނީ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމަށްކަން، ރާއްޖެއިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފް (މުންދު) ހާމަކުރައްވައި، މިނިސްޓަރު އާސިމްގެ އިސްތިއުފާ އަށް މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 6
ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލަ ފުރަތަމަ ނުބެލި!

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އިސް ވެރިއަކު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް މިއަދު ކޮމެޓީ އަށް ހުށަހަޅައި ބަލަމުންދާ ކަން އެތަނުން ހާމަކުރިއިރު، އެ މައްސަލަ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމުން ނުބަލައި ދޫކޮށްލި ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 63
ވިސްނާ! މުޅިން ވެސް އަންހެންކުއްޖާގެ މައްސަލަ!

ތިމަންނާ އަށް އަނިޔާއެއް ލިބިއްޖެއޭ ބުނާ މީހަކު ވަގުތުން ކުށްވެރިއަކަށް ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ރާއްޖޭގައި ރޭޕް އާއި ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ފުރައްސާރައިގެ ވާހަކައެއް ފެންމަތިވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވަނީ މިހެންނެވެ. އަނިޔާ ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ އަންހެންމީހާ ނުވަތަ އަންހެންކުއްޖާއާ މެދު، އާއްމު ޚިޔާލުގެ "ކޯޓު"ގައި، ހަމަ ވަގުތުން ނިޔާ ކަނޑައަޅަ...

25 ޖުލައި

July 25, 2018 28
އަންހެން ފުލުހަކަށް ބަރަހަނާ ފޮޓޯފޮނުވި މައްސަލަ ބަލަނީ

ފުލުހުންގެ އިސް މަގާމެއްގައި ހުރި ފިރިހެނެއް، އަލަށް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅުނު އަންހެން ކުއްޖަކަށް ފިރިހެން ފުލުސް މީހާގެ ބަރަހަނާ ފޮޓޯއެއް ފޮނުވި މައްސަލަ ފުލުހުން މިއަދު ބަލަން...

July 25, 2018 112
ދެ ފިރިހެނަކު ވެގެން 16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްފި

މާލޭގައި އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ގަދަކަމުން ނަގައިގެން ގެންގޮސް ދެ ފިރިހެނަކު ވެގެން އޭނާ ރޭޕްކުރި ކަމަށް ބުނެ އާއިލާ އިން ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން...

28 މެއި

May 28, 2018 36
ހަށި ވިއްކަން ތިބި ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އދ. މާމިގިލީގައި ހަށިވިއްކަން ތިބި ހަތް މީހަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 3
ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށް އަމިއްލައަށް ވެސް ވޭ: ސަރޯޖް

އިންޑިއާގައި ރޭޕްގެ މައްސަލަ ބޮޑުކަމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލުން އިތުރުވެފައި ވަނިކޮށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ކްރިއޮގްރާފަރު ސަރޯޖް ހާން ދެއްކި ވާހަކަޔަކުން ގިނަ ބަޔަކު ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018
ޓްރަމްޕް ގުޅުން ބޭއްވި އަންހެން މީހާ އަށް 130000 ޑޮލަރު ދިން

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 14) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގުޅުން ބޭއްވި ކަސްބީ އަންހެނަކަށް 130،000 ޑޮލަރު ދިން ކަމަށް ޓްރަމްޕުގެ ޕާސަނަލް ވަކީލް ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އަށް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018 2
ރަމަޟާންގެ މައްޗަށް ހިންގަނީ ދޮގުގެ ކެމްޕޭނެއް: ވަކީލް

ޕެރިސް (ފެބްރުއަރީ 3) - މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި އޮކްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީގެ ޕްރޮފެސަރު ތާރިގު ރަމަޟާންގެ މައްޗަށް ދެ އަންހެނަކު ރޭޕުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައި ވަނީ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ދޮގުގެ ކެމްޕޭނެއްގެ ދަށުން ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލުން ބުނެފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 1
ރޭޕުގެ ތުހުމަތު ކުރި ތޯރިގު ރަމަޟާންއާ ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފި

ޕެރިސް (ފެބްރުއަރީ 1) - މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި އޮކްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީގެ ޕްރޮފެސަރު ތާރިގު ރަމަޟާންގެ މައްޗަށް ދެ އަންހެނަކު ކުރި ރޭޕުގެ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން ފްރާންސް ފުލުހުން...

February 01, 2018 1
ޒީނަތު އަމަން އަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްގެން ޕޮލިހަށް

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާއެއް ކަމަށްވާ ޒީނަތު އަމަން އަށް އިންޑިއާގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ އާއި އެކި ގޯނާތައް ކުރިމަތިވާތީ އެންމެފަހުން ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ...

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018
ރޭޕްގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް

މާލޭގެ އާޓް ސްޓޫޑިއޯއަކަށް ގެންގޮސް، 19 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތަށް ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ތަހުގީގު ނިންމައި ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018
ވުޑީއާ އެކު ދެން މަސައްކަތެއް ނުކުރާނަން: ކޮލިން ފާތު

މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ވުޑީ އެލަން އެޑަޕްޓް ކުރި އަންހެން ދަރިފުޅު ޑައިލަން ފެރޯ އަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވި ޖިންސީ ގޯނާތަކުގެ ވާހަކަތައް މީޑިއާތަކަށް ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް ކިޔައި ދީފައި ވަނިކޮށް، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކޮލިން ފާތު، ވުޑީއާ އެކު ދެން މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 3
އަންހެނަކާއެކު ޓްރަމްޕް އޮތް ގުޅުމުގެ ހެކިތައް ހާމަވަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 18) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކަސްބީ އަންހެނަކާ ގުޅުން ބޭއްވިކަމުގެ އިތުރު ހެކިތައް ހާމަވާން ފަށައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 1
ބަތަލާ ރެބެކާގެ އާމްދަނީ "ޓައިމްސް އަަޕް" ފަންޑަށް

ހޮލީވުޑްގައި އާންމުފައިވާ ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅަށް ފަށާފައިވާ "ޓައިމްސް އަޕް" ކެމްޕޭނަށް ވަރަށް ގިނަ ފަންނާނުންގެ ސަޕޯޓް މިހާރު އަންނަނީ ލިބެމުންނެވެ. އެގޮތުން އެ ކެމްޕޭނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފަންޑަށް ވެސް ފަންނާނުންގެ އެހީ އަންނަނީ ލިބެމުންނެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 1
ފްރާންކޯ އަށް ވެސް ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތު

ހަތް ދިހަ ފަސް ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސް ހަފުލާ ނިންމައިލީ، ހޮލީވުޑްގައި އޮތް ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަމުންނެވެ. އެ ހަފުލާ ކުރިއަށް ދަނިކޮށް، މަޝްހޫރު އެކްޓަރެއްގެ މައްޗަށް އަނެއްކާ ވެސް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ފިލްމް "ޑިޒާސްޓާ އާޓިސްޓް" އިން މިއުޒިކަލް/ކޮމެޑީ ކެޓަގަރީން އެންމެ މޮޅު...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 5
ރޭޕްގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

މިދިޔަ ބުދަދުވަހު މާލޭގައި އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ރޭ ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން 15 ދުވަސް މިރޭ ޖަހައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2018 57
ރޭޕްކުރި މީހާއަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދޭންޖެހޭ: ނިހާން

ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރީ ކޮންމެ މީހަކު ކަމަށް ވިޔަސް، އެ މީހަކަށް އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް ޕީޕީއެމް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު...

January 06, 2018 17
އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ

މާލޭގައި ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ، ފުލުހުން އެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017 9
އަނިޔާގެ ހަގީގީ ތަޖުރިބާތަކަކުން އަންހެނުންގެ ހާލަތު

ރާއްޖޭގައި ކޮންމެ ތިން އަންހެނަކުން އެކަކަށް އަނިޔާއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ އިރު ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުން ވެފައިވަނީ އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ. ގެވެށި ގުޅުމުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ އާއިލާގެ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވާ ޖިސްމާނީ، ޖިންސީ، ނަފްސާނީ އަދި ބަހުގެ އަނިޔާތައް ތަހައްމަލްކުރާ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތައް ގިނަ އެވެ....