26 ޖުލައި

July 26, 2018 63
ވިސްނާ! މުޅިން ވެސް އަންހެންކުއްޖާގެ މައްސަލަ!

ތިމަންނާ އަށް އަނިޔާއެއް ލިބިއްޖެއޭ ބުނާ މީހަކު ވަގުތުން ކުށްވެރިއަކަށް ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ރާއްޖޭގައި ރޭޕް އާއި ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ފުރައްސާރައިގެ ވާހަކައެއް ފެންމަތިވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވަނީ މިހެންނެވެ. އަނިޔާ ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ އަންހެންމީހާ ނުވަތަ އަންހެންކުއްޖާއާ މެދު، އާއްމު ޚިޔާލުގެ "ކޯޓު"ގައި، ހަމަ ވަގުތުން ނިޔާ ކަނޑައަޅަ...

25 ޖުލައި

July 25, 2018 28
އަންހެން ފުލުހަކަށް ބަރަހަނާ ފޮޓޯފޮނުވި މައްސަލަ ބަލަނީ

ފުލުހުންގެ އިސް މަގާމެއްގައި ހުރި ފިރިހެނެއް، އަލަށް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅުނު އަންހެން ކުއްޖަކަށް ފިރިހެން ފުލުސް މީހާގެ ބަރަހަނާ ފޮޓޯއެއް ފޮނުވި މައްސަލަ ފުލުހުން މިއަދު ބަލަން...

July 25, 2018 112
ދެ ފިރިހެނަކު ވެގެން 16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްފި

މާލޭގައި އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ގަދަކަމުން ނަގައިގެން ގެންގޮސް ދެ ފިރިހެނަކު ވެގެން އޭނާ ރޭޕްކުރި ކަމަށް ބުނެ އާއިލާ އިން ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން...

28 މެއި

May 28, 2018 36
ހަށި ވިއްކަން ތިބި ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އދ. މާމިގިލީގައި ހަށިވިއްކަން ތިބި ހަތް މީހަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 3
ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށް އަމިއްލައަށް ވެސް ވޭ: ސަރޯޖް

އިންޑިއާގައި ރޭޕްގެ މައްސަލަ ބޮޑުކަމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލުން އިތުރުވެފައި ވަނިކޮށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ކްރިއޮގްރާފަރު ސަރޯޖް ހާން ދެއްކި ވާހަކަޔަކުން ގިނަ ބަޔަކު ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018
ޓްރަމްޕް ގުޅުން ބޭއްވި އަންހެން މީހާ އަށް 130000 ޑޮލަރު ދިން

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 14) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގުޅުން ބޭއްވި ކަސްބީ އަންހެނަކަށް 130،000 ޑޮލަރު ދިން ކަމަށް ޓްރަމްޕުގެ ޕާސަނަލް ވަކީލް ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އަށް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018 2
ރަމަޟާންގެ މައްޗަށް ހިންގަނީ ދޮގުގެ ކެމްޕޭނެއް: ވަކީލް

ޕެރިސް (ފެބްރުއަރީ 3) - މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި އޮކްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީގެ ޕްރޮފެސަރު ތާރިގު ރަމަޟާންގެ މައްޗަށް ދެ އަންހެނަކު ރޭޕުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައި ވަނީ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ދޮގުގެ ކެމްޕޭނެއްގެ ދަށުން ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލުން ބުނެފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 1
ރޭޕުގެ ތުހުމަތު ކުރި ތޯރިގު ރަމަޟާންއާ ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފި

ޕެރިސް (ފެބްރުއަރީ 1) - މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި އޮކްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީގެ ޕްރޮފެސަރު ތާރިގު ރަމަޟާންގެ މައްޗަށް ދެ އަންހެނަކު ކުރި ރޭޕުގެ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން ފްރާންސް ފުލުހުން...

February 01, 2018 1
ޒީނަތު އަމަން އަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްގެން ޕޮލިހަށް

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާއެއް ކަމަށްވާ ޒީނަތު އަމަން އަށް އިންޑިއާގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ އާއި އެކި ގޯނާތައް ކުރިމަތިވާތީ އެންމެފަހުން ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ...

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018
ރޭޕްގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް

މާލޭގެ އާޓް ސްޓޫޑިއޯއަކަށް ގެންގޮސް، 19 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތަށް ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ތަހުގީގު ނިންމައި ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018
ވުޑީއާ އެކު ދެން މަސައްކަތެއް ނުކުރާނަން: ކޮލިން ފާތު

މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ވުޑީ އެލަން އެޑަޕްޓް ކުރި އަންހެން ދަރިފުޅު ޑައިލަން ފެރޯ އަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވި ޖިންސީ ގޯނާތަކުގެ ވާހަކަތައް މީޑިއާތަކަށް ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް ކިޔައި ދީފައި ވަނިކޮށް، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކޮލިން ފާތު، ވުޑީއާ އެކު ދެން މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 3
އަންހެނަކާއެކު ޓްރަމްޕް އޮތް ގުޅުމުގެ ހެކިތައް ހާމަވަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 18) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކަސްބީ އަންހެނަކާ ގުޅުން ބޭއްވިކަމުގެ އިތުރު ހެކިތައް ހާމަވާން ފަށައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 1
ބަތަލާ ރެބެކާގެ އާމްދަނީ "ޓައިމްސް އަަޕް" ފަންޑަށް

ހޮލީވުޑްގައި އާންމުފައިވާ ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅަށް ފަށާފައިވާ "ޓައިމްސް އަޕް" ކެމްޕޭނަށް ވަރަށް ގިނަ ފަންނާނުންގެ ސަޕޯޓް މިހާރު އަންނަނީ ލިބެމުންނެވެ. އެގޮތުން އެ ކެމްޕޭނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފަންޑަށް ވެސް ފަންނާނުންގެ އެހީ އަންނަނީ ލިބެމުންނެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 1
ފްރާންކޯ އަށް ވެސް ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތު

ހަތް ދިހަ ފަސް ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސް ހަފުލާ ނިންމައިލީ، ހޮލީވުޑްގައި އޮތް ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަމުންނެވެ. އެ ހަފުލާ ކުރިއަށް ދަނިކޮށް، މަޝްހޫރު އެކްޓަރެއްގެ މައްޗަށް އަނެއްކާ ވެސް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ފިލްމް "ޑިޒާސްޓާ އާޓިސްޓް" އިން މިއުޒިކަލް/ކޮމެޑީ ކެޓަގަރީން އެންމެ މޮޅު...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 5
ރޭޕްގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

މިދިޔަ ބުދަދުވަހު މާލޭގައި އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ރޭ ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން 15 ދުވަސް މިރޭ ޖަހައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2018 57
ރޭޕްކުރި މީހާއަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދޭންޖެހޭ: ނިހާން

ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރީ ކޮންމެ މީހަކު ކަމަށް ވިޔަސް، އެ މީހަކަށް އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް ޕީޕީއެމް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު...

January 06, 2018 17
އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ

މާލޭގައި ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ، ފުލުހުން އެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017 9
އަނިޔާގެ ހަގީގީ ތަޖުރިބާތަކަކުން އަންހެނުންގެ ހާލަތު

ރާއްޖޭގައި ކޮންމެ ތިން އަންހެނަކުން އެކަކަށް އަނިޔާއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ އިރު ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުން ވެފައިވަނީ އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ. ގެވެށި ގުޅުމުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ އާއިލާގެ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވާ ޖިސްމާނީ، ޖިންސީ، ނަފްސާނީ އަދި ބަހުގެ އަނިޔާތައް ތަހައްމަލްކުރާ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތައް ގިނަ އެވެ....

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 42
ބައްޕަ، ދޮންބައްޕަ އަދި ކާފަ ވެސް ބެހުނު!

ޖިންސީ ގޯނާގެ ޝިކާރައަކަށްވެ ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން މުޅި އުމުރަށް ނުތަނަވަސް ކަމުގައި އުޅެން ޖެހުމަކީ ރާއްޖޭގައި އާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން ދިވެހި އަންހެން ކުއްޖަކަށް ނުހިނގި އަދި ހަނދާންތައް ފޮހެވިގެން ދިޔަ ވާހަކައެއް ނާހަމެވެ. އޭނާއަށް އެކަން ދިމާވީ ބައްޕަ އާއި ދޮންބައްޕަގެ އިތުރުން...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2017
ރޯމަން ޕޮލަންސްކީ އަނެއްކާ ވެސް "ހޫނު ފެނަށް"

ހޮލީވުޑްގެ ނުފޫޒު ފަދަ ޕްރޮޑިއުސަރު ހާވީ ވެއިންސްޓީންގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތުގެ ވާހަކަ ހޮލީވުޑްގައި ގަދަވެފައި ވަނިކޮށް، މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ރޯމަން ޕޮލަންސްކީއާ ދެކޮޅަށް އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ ޖިންސީ ތުހުމަތުތަކެއްކޮށްފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 21
ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މީހާ ބަލި ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަތަރު އަންހެން ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ 75 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާ، ބަލިވެގެން ކަމަށް ބުނެ މާލެ ގެނެސްފައިވީ ނަމަވެސް އޭނާ ބަލި ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރާކަމަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ގޯނާތައް ލިބުނު ކުދިން ބުނެފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 23
ދަރިވަރާ ބެހެން އުޅުނު އެމްއެންޔޫގެ ލެކްޗަރާ ވަކިކޮށްފި

އަންހެން ދަރިވަރަކާ ގަދަކަމުން ބެހުނު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ ފިރިހެން ލެކްޗަރާ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 1
ކުދިންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން މަހެއްގެ ތެރޭ 142 މައްސަލަ

މިދިޔަ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި އެކަނި ވެސް ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން 142 މައްސަލަ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.