21 މެއި

May 21, 2019 4
9އަހަރުގެ ކުއްޖާއާ ބެހުނު މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

އުމުރުން ނުވަ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖައާ ބެހުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި އެ ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ތަހުގީގަށް 15 ދުވަސް ވަންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019 5
ޖިންސީ ތުހުމަތުން އިންޑިއާގެ ފަނޑިޔާރު ސަލާމަތްކުރުމުން އިހްތިޖާޖް

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 9) - އިންޑިއާގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ރަންޖަން ގޯގޮއިގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަ އިން އޭނާ ސަލާމަތް ކުރުމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭރުގައި އަންހެނުންތަކެއް އިހްތިޖާޖްކޮށްފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2019
އަޖޭ އަކީ ބަހާއި އަމަލު ދިމާނުވާ މީހެއް: ތަނުޝްރީ

ބޮލީވުޑްގައި މިދިޔަ އަހަރު ހިލިގެން ދިޔަ "މީޓޫ" މޫވްމަންޓާ އެކު، ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތު އެޅިފައިވާ މީހަކާ އެކު މަސައްކަތް ނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ އަޖޭ ދޭވްގަން ވާހަކަ ދައްކާފައި ވަނިކޮށް އެތައް ތުހުމަތެއް ކުރެވުނު އެކްޓަރު އަލޯކް ނާތާ އެކު އަޖޭ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާތީ ކުރީގެ ބަތަލާ ތަނުޝްރީ ދައްތާ އޭނާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 1
ބައިޑަންއާ ދެކޮޅަށް އިތުރު އަންހެނަކު ތެދުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 2) - އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު އިތުރު އަންހެނަކު ކޮށްފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019 8
ޖިންސީ ކުށް ކުރާ މީހުންގެ ދަފުތަރެއް ހަދައިފި

އެކި ކަހަލަ ޖިންސީ ކުށުގައި ހުކުމް ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019 2
ސާޖިދާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން ތަމަންނާ ހުރީ ތައްޔާރަށް

ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ގިނަ ތުހުމަތުތަކަކާ އެކު މިހާރު ބޮލީވުޑުން އެކަހަރިކޮށްފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ސާޖިދު ހާނުގެ ފަރާތުން އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިމަތިވެފައި ނުވާ ކަމަށާއި އޭނާއާ އެކު އަދިވެސް މަސައްކަތްކުރަން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް ބަތަލާ ތަމަންނާ ބާޓިއާ ބުނެފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019
ތުހުމަތުތަކަކާ އެކު ވޯނާ ބްރޮސްގެ ސީއީއޯ އިސްތިއުފާ ދީފި

ހޮލީވުޑްގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ސްޓޫޑިއޯތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވޯނާ ބްރަދާޒްގެ ޗީފް އެކްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު (ސިއީއޯ) އަދި ޗެއާމަން ކެވިން ސުޖިހާރާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތަކާއި މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި އޭނާ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2019 16
އަނިޔާ އާއި ފުރައްސާރައިގެ ވާހަކަތައް އަހަން ފެށީ ބާ؟

ވަޒީރެއްގެ މައްޗަށް ތަހުގީގެއް ފެށިއްޖެ އެވެ. އިންޓަނެޓުގައި ނުފޫޒުގަދަ ޒުވާން ޝަހުސިއްޔަތެއްގެ ވިދުން ފަނޑުވެއްޖެ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އަމިއްލަ ޕާޓީގެ ތާއީދު ގެއްލިއްޖެ އެވެ. އަންހެނުންނަށް އަނިޔާ އާއި ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ބަލައިގަތުން ނިމުމަކަށް އަންނަނީ ހެއްޔެވެ؟

17 މާޗް

March 17, 2019 61
ބުލީކުރުމާ ދެކޮޅު އެމްބެސެޑަރަށް ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް

ބުލީކުރުމާ ދެކޮޅަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހަމަޖެއްސި އެންޓި ބުލީން އެމްބެސެޑަރު އާލިފް ނަސީރު (އާލް) އަށް ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރުމާ އެކު، އޭނާއާ އެކު މަސައްކަތްކުރުން ބައެއް ތަންތަނުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2019
ހިރާނީ ފިލްމުފެއާ އަށް ނޮމިނޭޓްވުމުން ފާޑުކިޔަނީ

ދާދި ފަހުން ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު އެޅުވުނު ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީ، މި މަހު ބާއްވާ 64 ވަނަ ފިލްމުފެއާ އެވޯޑްސް އަށް ނޮމިނޭޓްވުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ...

March 15, 2019
ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިމަތިވި: ފާތިމާ

ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށާއި އެކަމުން ލިބުނު ވޭންތަކުން އަރައިގަންނަން އަދިވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ފާތިމާ ސަނާ ޝެއިހް ބުނެފި...

04 މާޗް

March 04, 2019 16
މި ފަހަރު އަންހެނުން ނުކުންނަނީ ރޭގަނޑު ފަތަހަކުރަން!

މިދިޔަ އަހަރު މި އަންހެންވެރިން ވަދެ ފުރާލީ ފިރިހެނުންނަށް "ހާއްސަވެފައި" އޮންނަ ސައި ހޮޓާތަކެވެ. ބޭނުމަކީ އެއީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަވެފައި އޮންނަ ކަމެއް ނޫންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމެވެ. "އޮކިއުޕައިސައި ހޮޓަލު"ގެ ހޭޝް ޓެގާ އެކު، ނިކަން ބޮޑަށް އެކަން ވައިގައި ހިފައި، ގިނަ އަންހެނުންތަކެއް ހޮޓާތަކަށް ވަދެ ކައިހެދި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2019 2
ތަނޫޝްރީގެ ކުރު ފިލްމެއް ޖިންސީ ގޯނާތަކާ ދެކޮޅަށް

ދާދި ފަހުން ބޮލީވުޑްގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަން ފެށުމުގެ އޮއިވަރެއް ފެށުމުގެ އަސްލަކަށްވި ކުރީގެ ބަތަލާ ތަނުޝްރީ ދައްތާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަތަކާ ބެހޭ ކުރު ފިލްމެއް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019
"މޮންގާ"ގެ ޑައިރެކްޓަރަށް ބޮޑު ހުކުމެއް އަތުވެދާނެ

"މޮންގާ" ޑައިރެކްޓްކޮށްގެން 2010 ވަނަ އަހަރު ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދި ޓައިވާނުގެ ނުފޫޒު ގަދަ ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ޑޯޒް ނިއު އަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ދައުވާ ކުރުމާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަތުވާނެކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019
ސަލްމާނަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

ޒީޓީވީގެ ޑާންސް ޝޯ ޑާންސް އިންޑިއާ (ޑީއައިޑީ) ގެ ފުރަތަމަ ސީޒަން ކާމިޔާބުކުރި ކުޅަދާނަ ނެށުންތެރިޔާ އަދި މިހާރު ކޮރިއޯގްރާފަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސަލްމާން ޔޫސުފް ހާނުގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019
"ބޮހީމިއަން ރާޕްސޮޑީ" ގެ ޑައިރެކްޓަރަށް އިތުރު ތުހުމަތުތަކެއް

މި އަހަރު ބޭއްވި 76 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމުގެ މަގާމު ހޯދި ފިލްމު "ބޮހީމިއަން ރާޕްސޮޑީ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ބްރަޔަންގެ ސިންގާގެ މައްޗަށް އަނެއްކާ ވެސް ޖިންސީ ގޯނާގެ އިތުރު ތުހުމަތުތަކެއްކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019 2
ހިރާނީ އަށް ކުރި ތުހުމަތުން ވިދޫގެ ފިލްމު ހުއްޓިއްޖެ

ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީގެ މައްޗަށް ކުރި ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން، ޕްރޮޑިއުސަރު/ޑައިރެކްޓަރު ވިދޫ ވިނޯދު ޗޯޕްޅާ ޑައިރެކްޓް ކުރަން ނިންމާފައި އޮތް ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019
ހިރާނީގެ މައްޗަށް ޖިންސީގެ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

އިންޑިއާގެ އެންމެ ހުނަރުވެރި ޑައިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމު ކަމަށްވާ "ސަންޖޫ" ގެ ގެނެސް ދިން ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީގެ މައްޗަށް ޖިންސީގެ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 76
ހޯރަ އިއްބެ މިނިވަންކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކާ ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގައި 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައިވާ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ، އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ހޯރަ އިއްބެ) މިއަދު މިނިވަން ކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 12
އާސިމްގެ މައްސަލަ މިހާރު ބަލަނީ ފުލުހުން: ޝާހިދު

ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް އޮފީހުގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިހާރު ބަލަމުންދަނީ ފުލުހުން ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2018 15
ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމަށް އިންކާރު ކުރައްވައިފި

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާ ކުރި ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކަށް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް އިންކާރު ކުރައްވައިފި އެވެ.