25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 66
ސީޝެލްސްގެ ނައިބު ރައީސަށް އައްޑޫ އަފީފުގެ ދަރިކަލެއް

ސީޝެލްގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު އިދިކޮޅު ލިންޔޮން ޑިމޮކްރެޓިކް ސެލެސްވާ (އެލްޑީއެސް) ކޯލިޝަނުން ކާމިޔާބު ކުރުމުން، އެ ގައުމުގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އައްޑޫ އަބްދުﷲ އަފީފުދީދީގެ ދަރިކަލަކު އިންތިހާބު ވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 3
ޔޫއޭއީގެ ފްލޯޓިން ސޯލާ ރާއްޖެ އަށް ވެސް ލިބިދާނެ

މި ފްލޯޓިން ސޯލާ ޕަވާ ޕްލާންޓް ގާއިމުކޮށްފައި ވަނީ ޔޫއޭއީގެ ވެރިރަށް އަބޫ ދާބީން 15 މިނިޓްގެ ތެރޭގައި ދެވޭ ނުރާއީ އައިލެންޑްގަ އެވެ. އެތަނުގައި އަޅާފައިވާ ފްލޯޓިން ސޯލާ ޕަވަ ޕްލާންޓުން ކައިރީގައި އޮންނަ ޒަޔާ ނުރާއީ ރިސޯޓަށް އިތުރު 80 ކިލޯވޮޓްގެ ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދޭނެ އެވެ. އެތަނުގައި މިހާރު ވެސް ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހިކޮށް 1،000...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2019 13
ރާއްޖެއާއި ސީޝެލްސްއާ ދެމެދު ހަތް އެއްބަސްވުމެއް

ރާއްޖެ އާއި ސީޝެލްސްއާ ދެ ގައުމުން އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ހަތް އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

August 02, 2019 7
ސީޝެލްސްއާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން ސީޝެލްސް އަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިއަދު މަޝްވަރާ...

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019 21
ރައީސް ސީޝެލްސް އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސީޝެލްސް އަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 25
ރައީސް ސީޝެލްސް އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސީޝެލްސް އަށް ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 1
ކަނޑު ހިމާޔަތްކުރަން ސީޝެލްސްގެ ރައީސް ކަނޑުއަޑިއަށް

ވިކްޓޯރިއާ (އެޕްރީލް 15) - ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ސީޝެލްސްގެ ރައީސް ޑެނީ ފައުރޭ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އަޑިން ތަގްރީރެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 15
ޒާހިރުގެ "އައްޑޫ ރަދުން" ނެރެފި

އިނގިރޭސީން އިސްވެ ތިބެ 1959 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި ދެކުނު ދައުލަތުގެ ވެރިޔާ، އަބްދުﷲ އަފީފްގެ އިންޓަވިއުއަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަހްމަދު ޒާހިރު (ސީނާ ޒާހިރު)...

June 21, 2018 53
ސުވައިދީބު ހާދިސާ އަފީފު ކިޔައިދިން ގޮތަށް، މިރޭ!

މީގެ 59 އަހަރު ކުރިން، އިނގިރޭސީން އަޑީގައި ތިބެގެން އުފެއްދި ދެކުނުގެ ދައުލަތުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވި، އަބްދުﷲ އަފީފް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގެ މައްޗަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ...

25 މާޗް

March 25, 2018 1
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަށް ސީޝެލްސްގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ ދެކޮޅު

މާހޭ (މާޗް 25) - ސީޝެލްސްގައި އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ހަދަން އިންޑިއާއާ އެކު ގާއިމްކުރި އެއްބަސްވުމަށް އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުގައި ހިމެނޭ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018 31
އަފީފުގެ ދަރިކަލަކަށް ސީޝެލްސްގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބުކަން

ދިވެހި ދައުލަތާ ވަކިން އެންމެ ދެކުނުގެ ތިން އަތޮޅުގައި އުފެއްދި ސަރުކާރު، ޔުނައިޓެޑް ސުވައިދީބު ރިޕަބްލިކްގެ ވެރިޔާ އަބްދުﷲ އަފީފުގެ ދަރިކަލަކަށް ސީޝެލްގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްކަން ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2018 47
ސީޝެލްސްގައި ދިވެއްސަކު ތަޖުރިބާކުރި ދިރިއުޅުން

ދިވެހިންނާއި ސީޝެލްސްއާ ދެ ގޮތަކުން ގުޅެ އެވެ. ފުރަތަމަ ގޮތަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ލީޑަރެއް ކަމަށްވާ ސ. ހިތަދޫ އަބްދުﷲ އަފީފް އެ ގައުމަށް އަމިއްލައަށް އަރުވާލެވިގެން އުޅުއްވުމާއި އެ ތަނުގައި އާބާދުވެފައިވާ އޭނާގެ އާއިލާ އެވެ. ދެން ރާއްޖެއާ އެއްގޮތް ސިފަތަކެއް ލިބިފައިވާ އެ ގައުމުގެ ޓޫރިޒަމެވެ. އެކަމަކު ދައްކަން މިއުޅޭ ވާހަކަ މިއިން...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 7
ޗައިނާގެ ނުފޫޒު ގަދަކުރާ އިރު އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ ސީޝެލްސް އަށް

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 19) - އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ޗައިނާގެ ނުފޫޒު ގަދަކުރަމުންދާ އިރު އިންޑިއާ އިން ވެސް ދަނީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ގައުމުތަކުގެ މައްޗަށް އެ ގައުމުގެ ނުފޫޒު ބޮޑު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މި ގޮތުން އިންޑިއާ އިން އެންމެ ފަހުން އިޚްތިޔާރު ކުރި ގައުމަކީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ޖަޒީރާ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ސީޝެލްސް އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 11
ސީޝެލްގެ މަސް ބޯޓެއް އެމްއެންޑީއެފުން ހިފަހައްޓައިފި

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެ އުޅުނު ސީޝެލްސްގެ މަސް ބޯޓެއް ދިވެހި ސިފައިން މިއަދު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 5
ސީޝެލްސްގެ ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ

މާހޭ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ސީޝެލްސްގައި 12 އަހަރު ވެރިކަން ކުރެއްވި ޖޭމްސް މިޝެލް އަންނަ މަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.