15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 1
ކަނޑު ހިމާޔަތްކުރަން ސީޝެލްސްގެ ރައީސް ކަނޑުއަޑިއަށް

ވިކްޓޯރިއާ (އެޕްރީލް 15) - ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ސީޝެލްސްގެ ރައީސް ޑެނީ ފައުރޭ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އަޑިން ތަގްރީރެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 15
ޒާހިރުގެ "އައްޑޫ ރަދުން" ނެރެފި

އިނގިރޭސީން އިސްވެ ތިބެ 1959 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި ދެކުނު ދައުލަތުގެ ވެރިޔާ، އަބްދުﷲ އަފީފްގެ އިންޓަވިއުއަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަހްމަދު ޒާހިރު (ސީނާ ޒާހިރު)...

June 21, 2018 53
ސުވައިދީބު ހާދިސާ އަފީފު ކިޔައިދިން ގޮތަށް، މިރޭ!

މީގެ 59 އަހަރު ކުރިން، އިނގިރޭސީން އަޑީގައި ތިބެގެން އުފެއްދި ދެކުނުގެ ދައުލަތުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވި، އަބްދުﷲ އަފީފް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގެ މައްޗަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ...

25 މާޗް

March 25, 2018 1
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަށް ސީޝެލްސްގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ ދެކޮޅު

މާހޭ (މާޗް 25) - ސީޝެލްސްގައި އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ހަދަން އިންޑިއާއާ އެކު ގާއިމްކުރި އެއްބަސްވުމަށް އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުގައި ހިމެނޭ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018 31
އަފީފުގެ ދަރިކަލަކަށް ސީޝެލްސްގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބުކަން

ދިވެހި ދައުލަތާ ވަކިން އެންމެ ދެކުނުގެ ތިން އަތޮޅުގައި އުފެއްދި ސަރުކާރު، ޔުނައިޓެޑް ސުވައިދީބު ރިޕަބްލިކްގެ ވެރިޔާ އަބްދުﷲ އަފީފުގެ ދަރިކަލަކަށް ސީޝެލްގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްކަން ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2018 47
ސީޝެލްސްގައި ދިވެއްސަކު ތަޖުރިބާކުރި ދިރިއުޅުން

ދިވެހިންނާއި ސީޝެލްސްއާ ދެ ގޮތަކުން ގުޅެ އެވެ. ފުރަތަމަ ގޮތަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ލީޑަރެއް ކަމަށްވާ ސ. ހިތަދޫ އަބްދުﷲ އަފީފް އެ ގައުމަށް އަމިއްލައަށް އަރުވާލެވިގެން އުޅުއްވުމާއި އެ ތަނުގައި އާބާދުވެފައިވާ އޭނާގެ އާއިލާ އެވެ. ދެން ރާއްޖެއާ އެއްގޮތް ސިފަތަކެއް ލިބިފައިވާ އެ ގައުމުގެ ޓޫރިޒަމެވެ. އެކަމަކު ދައްކަން މިއުޅޭ ވާހަކަ މިއިން...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 7
ޗައިނާގެ ނުފޫޒު ގަދަކުރާ އިރު އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ ސީޝެލްސް އަށް

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 19) - އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ޗައިނާގެ ނުފޫޒު ގަދަކުރަމުންދާ އިރު އިންޑިއާ އިން ވެސް ދަނީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ގައުމުތަކުގެ މައްޗަށް އެ ގައުމުގެ ނުފޫޒު ބޮޑު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މި ގޮތުން އިންޑިއާ އިން އެންމެ ފަހުން އިޚްތިޔާރު ކުރި ގައުމަކީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ޖަޒީރާ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ސީޝެލްސް އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 11
ސީޝެލްގެ މަސް ބޯޓެއް އެމްއެންޑީއެފުން ހިފަހައްޓައިފި

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެ އުޅުނު ސީޝެލްސްގެ މަސް ބޯޓެއް ދިވެހި ސިފައިން މިއަދު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 5
ސީޝެލްސްގެ ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ

މާހޭ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ސީޝެލްސްގައި 12 އަހަރު ވެރިކަން ކުރެއްވި ޖޭމްސް މިޝެލް އަންނަ މަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.