09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 4
އުތުރަށް ވިއްސާރަ ދުވަހެއް، ފެން ބޮޑުވެ ގެއްލުންވަނީ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ރޭ ފަތިހުން ފެށިގެން ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020 64
އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ކުރިއަށް ދެވޭނެ: އަމީން

ކޮވިޑް-19 އިން އަރައިގަތުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމާއެކު، އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައި ވިޔަސް މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގައި ކުރިއަށް ދެވޭނެ...

July 16, 2020 3
ފުނަދު އާއި އޭދަފުށީގައި ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ ހުޅުވައިފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ގާއިމުކުރާ ހަތް ފެސިލިޓީގެ ތެރެއިން ށ. ފުނަދޫ އާއި ބ. އޭދަފުށީ ފެސިލިޓީ މިރޭ ހުޅުވައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020 59
ވިހަން ގެންދިއުން ލަސްވެ ބަނޑަށް ދަަރިފުޅު މަރުވެއްޖެ

ށ. ނަރުދޫ އަންހެނަކު ވިހަން ގެންދިއުން ލަސްވެ ބަނޑަށް މިއަދު ދަރިފުޅު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020 42
އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުން ނަރުދޫ ހާލުގައި ޖެހުނަކަ ނުދިން!

މާލެއަށް ނަރުދޫން ދަތުރު ކުރާ ހަމައެކަނި އުޅަނދު، "އަމާޒު ބޯޓު"ގެ ކައްޕި މިދިޔަ މަހު 28ގައި ޕޮޒިޓިވްވުމާއެކު، އެ ރަށް ވަނީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފަ އެވެ. ރޯދަ މަހަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ތަކެތި ރަށަށް އެތެރެ ނުކުރެވެނީސް، ރަށުގެ 11 މީހަކަށް ބަލިޖެހި، އެ ރަށަށް ބަންދުކުރީ އެވެ. އެހެންވެ، ރަށުގެ ރައްޔިތުން ހީކުރި ގޮތުން މިއީ ވަރަށް ދަތި...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020 10
ފުނަދޫގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ށ. ފުނަދޫގައި ދެ އަހަރު ނުފުރޭ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ގެނބިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020 41
ފުނަދޫ އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސައިފި

ށ. ފުނަދޫގައި ތަރައްގީކުރި އެއާޕޯޓުގައި މިއަދު ޓެސްޓު ފްލައިޓު ޖައްސައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 5
ފުނަދޫ އެއާޕޯޓަށް މާދަމާ ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ށ. ފުނަދޫގައި ތަރައްގީ ކުރި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓަށް މާދަމާ ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 16
ފުނަދޫ އެއާޕޯޓް އަންނަ މަހު 1 ގައި ހުޅުވަނީ

ށ. ފުނަދޫ އެއާޕޯޓް އަންނަ މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 36
ހިބަރު ޖެހިފައި އޮތް ނަނު އޮޅިގެން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ށ. ފުނަދޫ ކައިރީގައި މަސް ބާނަން އެކަނި ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ހިބަރެއް ޖެހުނު ނަނުގައި އޮޅިގެން މޫދަށް ވެއްޓުނު މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 13
ފުނަދޫގައި ސިޒޭޝަން ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި

ދުންފަތާއި ދުރުވުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ށ. ފުނަދޫގައި ސިޒޭޝަން ކްލިނިކެއް އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 19
ފުނަދޫ އެއާޕޯޓް ދެ ދުވަސް ތެރޭ ނިމޭނެ: އެމްޓީސީސީ

ށ. ފުނަދޫ އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި އެއްކޮށް ނިންމައިލެވޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 2
ފުނަދޫގެ ތިން ފިހާރައަކަށް ގެއްލުންދީ، ވައްކަންކޮށްފި

ށ. ފުނަދޫގެ ތިން ފިހާރައަކަށް ރޭ ގެއްލުންދީ، އެ ފިހާރަތަކުން ވައްކަން ކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 7
ފުނަދޫގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން ފަށައިފި

ށ. ފުނަދޫގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 26
ފިއްތުންތަކާ ހުރެ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ނުހިންގޭ: ރައީސް

އެކި ފަރާތްތަކުގެ ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިވެ، ބޮޑެތި ބައެއް މަޝްރޫއުތައް ރާއްޖޭގައި ހިންގަން ދަތިތަކެއް ހުރި ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއްޔެ ށ. ފުނަދޫގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 63
ސިޔާސީ ވޯޓަކަށް ނަހަދައި، ތަރައްގީއަށް ވޯޓު ދީ: ރައީސް

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައްޔިތުން ދޭ ވޯޓަކީ ސިޔާސީ ވޯޓަކަށް ނުހަދައި، ތަރައްގީ ދެމެހެއްޓުމަށް ދޭ ވޯޓަކަށް ހެދުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

July 02, 2018 20
ރައީސް ޔާމީން ށ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ށ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 18
ފުނަދޫގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް ބިން ހިއްކައި ނިންމާލައިފި

ށ. ފުނަދޫގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކައި މި ހަފުތާގައި ނިންމައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 5
ފުނަދު އާއި މާވަރުލު އެއާޕޯޓު ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ށ. ފުނަދު އާއި ގދ. މާވަރުލު ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓްގެ ރަންވޭ އާއި ޓެކްސީވޭ އަދި އޭޕްރަން ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 19
އެއާޕޯޓަށް ބިން ހިއްކަން މަހާޖައްރާފް ފުނަދޫގައި

ށ. ފުނަދު އަށް މަހާޖައްރާފް އިއްޔެ ބަނދަރުކޮށް، އެއާޕޯޓު ހަދަން ބޭނުންވާ ސަރަހައްދުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 5
ބިދޭސީ މީހާގެ 44 ޕަސެންޓު ވަނީ ފިހިފައި: ހޮސްޕިޓަލް

ށ. ފުނަދޫގައި މިއަދު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ބިދޭސީ މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ 44 ޕަސެންޓް ފިހިފައިވާ ކަމަށް ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

December 28, 2017 6
ގޭސް ލީކުވެފައި ހުއްޓާ އުނދުން ރޯކުރުމުން ފިހިއްޖެ

ށ. ފުނަދޫގައި، ގޭސް ލީކުވެފައި ހުއްޓާ އުނދުން ރޯކުރި މީހެއްގެ ގައިގައި މިއަދު ހުޅު ހިފައި އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ފިހިއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 16
މެލޭޝިޔާ ބިން ހިއްކަން އެމްޓީސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމެއް

މެލޭޝިޔާގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެމްޓީސީސީން އަލަށް ގެންނަ ޑްރެޖަރު، މަހާ ޖައްރާފަށް ހުށަހެޅުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.