17 ޖޫން

June 17, 2020 3
ކޮމަންޑޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތުގެ 50 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ށ. ކޮމަންޑޫ ބަނދަރު މަސައްކަތުގެ 50 ޕަސެންޓް ނިންމާލައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019 22
ލައިޓް ހައުސްއެއްގެ ބައެއް ލައްގައިފި

ލައިޓް ހައުސްއެއްގެ ބައެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ށ. ގައްލާދޫ ފަރުމައްޗަށް ލައްގައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 1
ކޮމަންޑޫ ބަނދަރާއި މާބައިދޫ ނެރު ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި

ށ. ކޮމަންޑޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތާއި ލ. މާބައިދޫ ބަނދަރަށް ވަންނަ ނެރު ހަދަން 45.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 22
ނުވަ ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި

ނުވަ ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސަައްކަތް ސަަރުކާރުން މިއަދު ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 19
ކޮމަންޑު އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރައިފި

ށ. ކޮމަންޑޫގައި ހިއްކި ސަރަހައްދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މިއަދު އުދަ އަރައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2019 17
އެޖެންޑާ 19 ހަގީގަތަކަށް ހަދަން ތައްޔާރު: ރައީސް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ އާންމު އިންތިޚާބަށް، ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީން ތައްޔާރުކުރި "އެޖެންޑާ 19" ހަގީގަތަކަށް ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ށ. ކޮމަންޑޫގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 127
އަދި އެއްފަހަރު، އަޅުގަނޑު ޓެސްޓުކޮށްލާ: ރައީސް

ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގައި، ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ކަންކަން އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރަން އަދި އެއް ދައުރު އެމަނިކުފާނު ޓެސްޓުކޮށްލުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 33
"ބޭރުގެ ނުފޫޒާއެކު ވަކި ކަންތައްތަކަކަށް މަޖުބޫރުކުރޭ"

ރާއްޖޭގައި ގާނޫނުތަކާއި އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވީ ނަމަވެސް ބޭރުގެ ނުފޫޒާ އެކު ބައެއް ކަންކަން ވަކި ގޮތަކަށް ކުރަން މަޖުބޫރު ކުރުވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 12
ހަ ރަށެއްގައި ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ސޯޝަލް ހައުސިން ސްކީމްގެ ދަށުން ހަ ރަށެއްގައި 500 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 25
ކޮމަންޑޫ ބިން ހިއްކައި ނިންމައިފި

ށ. ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހިއްކައި ނިންމައި، އެ ރަށުގެ ބޮޑުމިން ގާތްގަނޑަކަށް 17 ހެކްޓަރަށް ހަދައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 14
ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހިއްކަން ފަށައިފި

ށ. ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފަށައިފި އެވެ.

April 09, 2018 35
ފުލުސްމީހާ މަރުވީ ބްރެއިން އިންފެކްޝަނެއްގެ ސަބަބުން

ދ. ވާނީގައި ފުލުހުންގެ އަސާސީ ތަމްރީންތަކެއް ހަދަމުން ދަނިކޮށް އިއްޔެ މަރުވި، ޒުވާން ފުލުސް މީހާ މަރުވީ ބްރެއިނިން އިންފެކްޝަނެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ދ. ކުޑަހުވަދޫ ހޮސްޕިޓަލުން...

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 20
ކޮމަންޑޫ ބިން ހިއްކުމަށް މަހާ ޖައްރާފް ތައްޔާރު

ށ. ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހިއްކުމަށް އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފު ރޭ އެ ރަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017 1
މަޑިފުށި، ކޮމަންޑޫގެ ދެވަނަ ބުރު ވޯޓުލުން ފަށައިފި

ނިމި ދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ދެވަނަ ބުރަކަށް ދާން ޖެހުނު ތ. މަޑިފުށްޓާއި ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017
މަޑިފުއްޓާއި ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ ވޯޓުލުން ހޮނިހިރުގައި

ތ. މަޑިފުއްޓާއި ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރު އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.