16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 9
ނަސްރުﷲގެ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް އަދި ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލެއްވި ހުސެން ނަސީރުގެ ރަނިންމޭޓް، ނަސްރުﷲ މުސްތަފާގެ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ މިއަދު...

August 16, 2018 14
އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓްގެ މައްސަލަ ބަލައެއް ނުގަތް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ހުސައިން ނަސީރުގެ ކެންޑިޑެސީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ގަބޫލު ނުކުރި މައްސަލަ ބަލައިގަނެވެން...

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 12
ނަސްރުﷲ އަށް ކުރާ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުން ސިއްރުކޮށްފި

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް ނަސްރުﷲ މުސްތަފާއާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާތަކާ ގުޅިގެން ބޭއްވި އަޑުއެހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ސިއްރުކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018
ބަޔަކު ހައްޖަށް ފޮނުވައި ހާލުގައެއް ނުޖައްސަން: ނަސްރު

ހުއްދަ ނުނަގައި އެއްވެސް ބަޔަކު ހައްޖަށް ފޮނުވައި ހާލުގައި ޖައްސާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ޝައިޚް ނަސްރުﷲ މުސްތަފާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 71
ނަސްރުﷲ އެދެނީ ކޮންމެ ނޫސްވެރިއަކު 7 މިލިއަން ދޭން

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް ނަސްރުﷲ މުސްތަފާ "މިހާރު"ގެ ނޫސްވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ އަބުރުގެ ދައުވާގައި ކޮންމެ ނޫސްވެރިއެއްގެ އަތުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހަތް މިލިއަން...

January 16, 2018 11
ނޫސްވެރިންނަށް ކުރި ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދަން ގޮވާލައިފި

"މިހާރު"ގެ ފަސް ނޫސްވެރިޔަކާއި ވީމީޑިއާގެ މައްޗަށް އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް ނަސްރުﷲ މުސްތަފާ ކޮށްފައިވާ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދަން، ނޫސްވެރިންގެ ހައްގުގައި...

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 21
ނޫސްވެރިންތަކަކާ ދެކޮޅަށް ނަސްރުﷲ ދައުވާކޮށްފި

"މިހާރު"ގެ ފަސް ނޫސްވެރިއެއްގެ މައްޗަށް އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް ނަސްރުﷲ މުސްތަފާ ދައުވާކޮށްފި އެވެ. މީގެ އިތުރުން ވީމީޑިއާގެ މައްޗަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ދައުވާކޮށްފަ...

January 14, 2018 24
ހުއްދަ ނެތި ހައްޖަށް ފޮނުވުމުން ނަސްރުﷲ އަށް ދައުވާ

ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ނެތި ހަަތަރު ދިވެއްސަކު ހައްޖަށް ފޮނުވައިގެން ހާލުގައި ޖެހުނު މައްސަލައިގައި އަރަބިއްޔާގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް ނަސްރުﷲ މުސްތަފާގެ މައްޗަށް...