25 މާޗް

March 25, 2020 36
އެސްޓީއޯ ޝިޕިންގެ ފުރަތަމަ ބޯޓު އަންނަ ހަފްތާގައި

އެސްޓީއޯގެ ޝިޕިން ލައިންގެ ފުރަތަމަ ބޯޓު އަންނަ ހަފްތާގައި ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިިހު މިއަދު އިއުލާންކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 40
100 ކޮންޓެއިނަރު ނުބޭލިގެން ބޯޓު ފުރައިފި

ޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަން (ޓީޓީއެސް) ގެ 100 ކޮންޓެއިނާއާ އެކު މާލެ އައި ބޯޓެއް މުދާ ނުބޭލި ލަސްވެގެން ފުރައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 51
ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލައެއް އޭސީސީއަށް

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ދިވެހި ކުންފުންޏަކާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ގުޅުން އޮންނަ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އޭސީސީއަށް މައްސަލައެއް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 1
މާކްސް ލައިންގެ އޮޕަރޭޝަން ރާއްޖޭގައި އަލުން ފަށައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކޮންޓެއިނާ ޝިޕިންގް ކުންފުނި މާސްކް ލައިނުން ރާއްޖޭގައި އަލުން އޮޕަރެޝަންތައް ފަށައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 46
ތެޔޮ ބޯޓުގައި ބޭނުންކުރީ ރާއްޖޭގެ ނަންބަރެއް ނޫން

މެރިޓައިމް މޯބައިލް ސާވިސް އައިޑެންޓިޓީ (އެމްއެމްއެސްއައި) އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ 455 އިން ފެށޭ ނަމްބަރެއް ކަމަށް ވިޔަސް، އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާ އެކު މަނާ...

March 01, 2018 62
ތެޔޮ ބޯޓާ އަޅުގަނޑާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް: ޒިޔާދު

އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާ އެކު މަނާ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގި ކަމަށް ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނާ ރާއްޖޭގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ކުރީގެ ކާނަލް، އަހްމަދު ޒިޔާދާ...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 13
މާލޭ ބަނދަރުން ހުސް ކުރާނެ ބޯޓެއް ނެތި އެއް ދުވަސް

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ ހިދުމަތްތަކުގެ ސްޕީޑް ހަލުވިވެ، ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ހުސް ކުރާނެ ބޯޓެއް ނެތި އެއް ދުވަސް ހިނގައްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016 13
ސެންޗޫރިއަން، ހިއްސާގެ ބާޒާރު ބަދަލުކޮށްލުމުގެ ދަތުރަށް

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ) ވުޖޫދަށް އައުމާ އެކު ގިނަ ބަޔަކު އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ގަންނަން އަވަސްވެ ގަތެވެ. މަދު ބައެއްގެ އަތްމަތީގައި އޮތް ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގައި އެންމެ އާދައިގެ މީހާ އަށް ވެސް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވުނެވެ. ސަތޭކަ ރުފިޔާ އަށް ވިއްކި ހިއްސާ ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ގަތީ ރާއްޖޭގެ...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 26
ބަނދަރު ތޮއްޖެހި ޝިޕިން ކުންފުނިތަކަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ބާރު ބޮޑުވެ، ތޮއްޖެހުމާ ގުޅިގެން މުދާ ބޭލުމުގައި ބޮޑެތި ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެ، ޝިޕިން ކުންފުނިތަކަށް މާލީ ގެއްލުންތަކެއް ވާން ފަށައިފި އެވެ.