16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 1
ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް ބޫޓް ކަލެކްޝަނެއް ނެރެނީ

ފެޝަން އައިކޮންއެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބަލާ އެމެރިކާގެ ސްޓައިލިޝް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި ބަތަލާ ޖެނިފާ ލޮޕެޒް އަމިއްލަ ބޫޓް ކަލެކްޝަނެއް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019
ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަށް ޕޫމާގެ ބޫޓެއް

އީ-ސްޕޯޓްސް ނުވަތަ ވީޑިއޯ ގޭމްތަކަށް ކުޅޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕޫމާ އިން އިސްޓާކީނެއް ކަހަލަ ބޫޓެއް ނެރެފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019
ނައިކީގެ ބޫޓް ކަލެކްޝަނެއް ސިއްހީ ދާއިރާގެ އަށް ހާއްސަ

ކުޅިވަރަށް ހާއްސަ އުފެއްދުންތައް ނެރޭ ނައިކީން މުޅިން އަލަށް، ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ބޫޓް ކަލެކްޝަނެއް އަންނަ މަހު ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019
ހޮންކޮންގް މުޒާހަރާ ތީމް ބޫޓުން ވޭންޒް ހޫނުފެނަށް

ސްކޭޓްބޯޑިން ބޫޓް އުފައްދާ އެމެރިކާގެ ކުންފުނި ވޭންޒް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ "ވޭންޒް ކަސްޓަމް ކަލްޗާ" މުބާރާތުގައި ފަރުމާކުރި ބޫޓެއް، ހޮންކޮންގުގައި ކުރިއަށްދާ މުޒާހަރާ އަށް ރައްދުވާތީ، މުޒާހަރާ އަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން އެ ކުންފުނި ބޮއިކޮޓްކުރަން ގޮވަން ފަަށައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 1
ނައިކީގެ އާ ބޫޓު ހެދީ "ދުވަން ފޫހިވާ މީހުންނަށް"

ދުވުމަކީ އުނދަގޫ ނުވަތަ ފޫހި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އިހްސާސްކުރެވޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށް، ހާއްސަ ސިފަތަކެއް ހިމަނައިގެން ނައިކީ ކުންފުނިން ބޫޓެއް އުފައްދައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 1
47 އަހަރުވީ ބޫޓެއް ރެކޯޑް އަގަކަށް ވިކިއްޖެ

އެމެރިކާގައި 1972 ގައި ބޭއްވި އޮލިމްޕިކް ޓްރައިލްސް އަށް ތައްޔާރުކުރި "މޫން ޝޫ" ކަލެކްޝަނުގައި ހިމެނޭ ބޫޓެއް ރެކޯޑް އަގަކަށް ނީލަމެއްގައި ވިއްކާލައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019
ކޮފީ އާއި ޕްލާސްޓިކުން ސްނީކާޒް ކަލެކްޝަނެއް

ކުންޏަކީ ރަނގަޅު ގޮތުގައި މެނޭޖް ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ފައިސާ އަށް ވެސް ހެދިދާނެ އެއްޗެކެވެ. ފިންލެންޑްގައި ދިރިއުޅޭ ވިއެޓްނާމްގެ ޒުވާން ދެ ވިޔަފާރި ޕާޓްނަރަކު މިހާރު އަންނަނީ ކޮފީ އުފެއްދުމުގެ ތެރޭގައި ބާކީވާ ކުންޏާއި ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ރިސައިލްކޮށްގެން ހިތްގައިމު ސްނީކާޒްތަކެއް ތައްޔާރު ކުރަމުންނެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ތީމްގެ ބޫޓް ކަލެކްޝަނެއް

އެޗްބީއޯގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް (ޖީއޯޓީ) ގެ ފަހު ސީޒަން ގެނެސް ދޭން ފަށާ ތާރީހު ގާތްވަމުން އަންނަ އިރު، އެ ސިލްސިލާ ޕްރޮމޯޓްކުރަން ތަފާތު ކަންކަން ވެސް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެކި ކަހަލަ މާޗެންޑައިޒް ތައްޔާރު ކުރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2019
"އެވަކާޑޯ ޓޯސްޓެއް" ސިފަވާ ބޫޓެއް ހަދައިފި

ކެއުމާއި ކަސްރަތަކީ ވަކި ނުވާނެ ދެ ކަންތަކެވެ. އެހެންވެ މިއޮތީ އަނެއްކާ ވެސް ކާނާއަކުން އިންސްޕަޔާވެގެން ހަދާފައިވާ ބޫޓެކެވެ. ކަސްރަތު ކުރާ އިރު އަރަން ހާއްސަކޮށްފައިވާ މިި ޓްރޭނާ ބޫޓަކީ އެވަކާޑޯ ޓޯސްޓެއް ސިފަކޮށްދޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 1
ނައިކީގެ ސްމާޓް ބޫޓް ފެޅި، ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ

ބާސްކެޓް ބޯޅަ ކުޅޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ނައިކީން މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ނެރުނު ސްމާޓް ބޫޓަށް އަރައިގެން ކުޅުނު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ބޫޓް ފަޅައިގެން ގޮސް، އޭނާގެ ފަޔަށް އަނިޔާވި މައްސަލާގައި ނައިކީ އަށް ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019 2
މި ސްނިކާޒްގެ މައްސަލަ ވެސް ބޮޑުވެއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރު އިޓަލީގެ ގޯލްޑެން ގޫސް އިން ވިއްކި، ހަލާކުވެ ޓޭޕް އަޅާފައި ހުންނަ ގޮތް ސިފަކޮށްދޭ ބޫޓް ކަލެކްޝަނެއްގެ މައްސަލަލަ ބޮޑުވި އެވެ. އެއީ ފަގީރުންނަށް މަލާމަތް ރައްދުވާ ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 1
އުކާލާ ޕްލާސްޓިކުން ބޫޓު އުފެއްދުން ގިނަކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ގޮނޑުދޮށްތަކުން ކުނީގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކޮށްގެން އެޑިޑާސް އިން 2016 ވަނަ އަހަރު ތައާރަފުކުރި ވައްތަރުގެ ބޫޓް އުފެއްދުން އިތުރުކޮށް އެފަދަ 11 މިލިޔަން ބޫޓް މިއަހަރު އުފައްދަން އެކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 1
މި ފައިވާނުގެ އަގަކީ 262 މިލިއަން ރުފިޔާ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު ހައި ހީލްސް ދުބާއީގައި ވަނީ ދައްކާލައި، އެ ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފަ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 1
ޓޭޕް އެޅި ބޫޓަކީ "ފަގީރުންނަށް ކުރި މަލާމާތެއް"

އަރައިގެން ހުންނަ ފައިވާން ނުވަތަ ބޫޓު މާ ދެރަވަރުކޮށް ހުރެއްޖެ ނަމަ، އެއީ ތިމާގެ އަސްލު ފެންވަރު ދޭހަކޮށްދޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބައެއް މީހުން ސިފަ ކުރެ އެވެ. އެކަމަކު ފެޝަން ކުންފުނިތަކުން ގެންގުޅޭ ތަފާތު އުކުޅުތަކާ އެކު އަލަށް ނެރެގެން މި އުޅޭ ބޫޓް ފެނިފައި ވެސް ބަޔަކު ހަމަ ހައިރާން ވެދާނެ އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2018 9
މޭގަން މާކްލްގެ ފައިވާންތައް ހެޔޮވަރެއް ނޫން؛ ކީއްވެ؟

އެމެރިކާގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކްލް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީއާ ކައިވެނިބައްލަވައިގެން ފަހުން އޭނާއަށް މީޑިއާގެ ސަމާލުކަން ވަނީ އެތައް ގުނައެއް ބޮޑުވެފަ އެވެ. ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު މޭގަން އޭނާގެ ފައިތިލައިގެ ސައިޒަށް ވުރެ ބޮޑެތި ފައިވާނަށް އަރުއްވާކަން ފޮޓޯތަކުން ފާހަގަވެ އެކަމާ ވެސް މީޑިއާގައި ވަނީ...

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017
ފުންނާބު އުސް އެންމެ ރަނގަޅު ބޫޓަކީ ކޮބާ؟

އަންހެނުން އެންމެ ގަޔާވާ އެއް އެކްސެސަރީ އަކީ ބޫޓެވެ. އަދި އުސް ކަށި ހުންނަ ހީލް އަކީ އެންމެ މަގުބޫލު ސްޓައިލެވެ. އެކަމަކު ބަލައިލަން ހިތްގައިމު ނަމަވެސް މިއީ އަރައިގެން އުޅެން އުނދަގޫ އަދި ފަޔަށް ތަދުވާ ބޫޓެކެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 2
ހީލް ބަދަލުކޮށްލެވޭ ބޫޓެއް

ޖަރުމަނު ކުންފުންޏަކުން ތަފާތު ގޮތަކަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ބޫޓެއް މަގުބޫލުކަން ހޯދައިފި އެވެ. "މިމް އެ މޮއި" ކިޔާ ކުންފުންޏަކުން އުފެއްދި ބޫޓުގެ ހީލްސް ބަދަލުކޮށްލެވެ އެވެ. އެގޮތުން ފަސް ވައްތަރެއްގެ ހީލްސް އަށް ބަދަލު ކޮށްލެވޭނެ އެވެ.ފަތާ އަދި އުސް ސްޓައިލެއްގެ ހީލްސް ހިމެނޭ މި ކަލެކްޝަން މިހާރު އޮންލައިންކޮށް ލިބެން އެބަ ހުއްޓެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016
ފެޝަން ބްލޮގާ ލިއެންޑްރާގެ ބޫޓު ކަލެކްޝަނެއް

ފެޝަން ދާއިރާގެ ފުންނާބުއުސް ބްރޭންޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ފެޝަން ބްލޮގަރުންގެ ނަން ވެސް ފަހަކަށް އައިސް ހިމެނެ އެވެ. ފެޝަން ބްލޮގަރުން ފޮލޯކުރާ މީހުންނަށް ލިއެންޑްރާ މެޑީން އަކީ އާ ނަމެއް ނޫނެވެ. އޭނާގެ ބްލޮގް މޭން ރިޕެލާ އަކީ އެހެން ފެޝަން ބްލޮގްތަކަށްވުރެ ތަފާތު އަދި މަޖާ ބްލޮގެކެވެ. އޭގައި އެކި ވައްތަރުގެ ފެޝަން ޓްރެންޑްތަކާއި...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016
ފަޔަށް ފަސޭހަ ހައި ހީލް އެއް ދެނެގަންނާނެ ގޮތް

ހައި ހީލް އަކަށް އަރައިގެން ހިނގާލަން ބޭނުން ބައެއް މީހުންނަށް އެކަން ނުވާ އެއް ސަބަބަކީ ފަޔަށް ލިބޭ އަނިޔާ ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. ހަން މަށައިގެން ދިއުމާއި ފޮޅުލުން އަދި ތަދުވުން ފަދަ އެތައް ކަމަކާ ހުރެ ހައި ހީލް އަކީ ބައެއް މީހުންނަށް ވޭނަކަށް ނޫނީ ނުވެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016
ކޭޓީ ޕެރީގެ ފުރަތަމަ ބޫޓު ކަލެކްޝަން ނެރެނީ

ކޭޓީ ޕެރީ އަކީ މޮޅު ލަވަކިޔުންތެރިއެއްގެ އިތުރުން ހެދުން އެޅުމުގެ ސްޓައިލުން ވެސް ފާހަގަވާ ކުޅަދާނަ ފަންނާނެކެވެ. ކޭޓީގެ މިޔުޒިކް ޝޯއެއް ފެޝަން ޝޯއެއް ފަދަ އެވެ. ކޮންމެ ލަވައަކަށް އެކި ވައްތަރުގެ ހެދުންތައް ލައި ނަލަ ބޫޓުތަކަށް އަރަ އެވެ.