18 މާޗް

March 18, 2020
މެލޭޝިއާ އިން ސިންގަޕޫރު ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 18) - މެލޭޝިއާ އިން ސިންގަޕޫރުގެ ބޯޑަރު މިއަދު ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 5
ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ ސިންގަޕޫރުގެ މިސްކިތްތައް ބަންދު

ސިންގަޕޫރު (މާޗް 13) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ސިންގަޕޫރުގެ މިސްކިތްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފު ކުރުމުގެ ގޮތުން މިސްކިތްތައް ފަސް ދުވަހަށް ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 5
މިސްކިތަށް ދިޔަ މީހުން މެލޭޝިއާ، ސިންގަޕޫރުން ހޯދަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 12) - މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގެ މިސްކިތަކަށް ދިޔަ މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މެލޭޝިއާ އާއި ސިންގަޕޫރުން ފަށައިފި އެވެ.

March 12, 2020 2
ކޮވިޑް-19: ސިންގަޕޫރުގެ އިންތިޚާބަށް އަސަރުކޮށްފާނެ

ސިންގަޕޫރު (މާޗް 12) - ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދަށް ހީނަރުކަން އައިސްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ސިންގަޕޫރުގެ އާއްމު އިންތިޚާބު...

01 މާޗް

March 01, 2020 12
ކޮވިޑް-19: ސިންގަޕޫރުގެ ވަޒީރުންގެ މުސާރަ ދޫކޮށްލަނީ

ސިންގަޕޫރު (މާޗް 1) - ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ސިންގަޕޫރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން ކެބިނެޓުގެ ހުރިހާ މިނިސްޓަރުން އަދި ބޮޑު ވަޒީރާއި ރައީސް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިބި އެންމެންގެ އެއް މަސް ދުވަހުގެ މުސާރަ ނުނަގަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 4
ސިންގަޕޫރު އެގްޒަމިނޭޝަން ބޯޑުން ބްރައިޓްވޭ ގަބޫލުކޮށްފި

ސިންގަޕޫރުގެ އެގްޒަމިނޭޝަން އެންޑް އެސެސްމަންޓް ބޯޑުން، ރާއްޖޭގެ ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލު އެކްރެޑިޓްކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 8
މުވައްޒަފަކު ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން ސްޓާފުން ގެއަށް

ސިންގަޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 12) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ސްޓާފަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން ސިންގަޕޫރުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭންކް ޑީބީއެސް އިން ގާތްގަނޑަކަށް 300 މުވައްޒަފުން މިއަދު ގެއަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020 20
ޗައިނާ މީހުން ސިންގަޕޫރަށް ދިއުން މަނާކޮށްފި

ސިންގަޕޫރު (ޖެނުއަރީ 31) - ވޫހާން ސިޓީން އުފަންވި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ޗައިނާ މީހުން ސިންގަޕޫރަށް ދިއުން މިއަދުން ފެށިގެން މަނާކޮށްފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 6
"ނޮވެމްބާ" ގައި އިސްމާއީލް ވަޖީހުގެ ދަރިއެއް

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމު "ނޮވެމްބާ" ގެ ޝޫޓިން މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިރު، އެ ފިލްމުގެ ރޯލަކުން ކުރީގެ އެކްޓަރު އިސްމާއީލް ވަޖީހުގެ ދަރިއަކު ވެސް ފެންނާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019 7
ހުދުހަނޑުލުން، ފޮނި ބުއިންތަކާ އެއްވަރުގެ ނުރައްކަލެއް

ދިވެހިންގެ އާންމު ކެއުމުގެ އެންމެ މައިގަނޑު އެއް ބާވަތަކީ ބަތެވެ. މުޅި އޭޝިއާގައި ވެސް ބަތަކީ އެންމެ އާންމު ކާނާ އެވެ. އެކަމަކު މީގެ ސިއްހީ ނަތީޖާއާ ބެހޭ ގޮތުން ކަންބޮޑުވާ ވަރުގެ ހޯދުމެއް މިހާރު ވަނީ އާންމުކޮށްފަ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019 4
"ނޮވެމްބާ" ގެ ޓީމް ސިންގަޕޫރްގައި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ލޯބީގެ ފިލްމު "ނޮވެމްބަރު" ގެ މަންޒަރުތަކެއް ސިންގަޕޫރް ނަގަން ފަށައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 41
ލަސްވި ނަމަ ނޫމަޑީގެ ބަދަލު 200 މިލިއަނަށް އެރީސް!

ހައުސިން ޔުނިޓްތަކެއް އަޅަން ނޫމަޑިއާ އެކު ސަރުކާރުން ވީ އެއްބަސްވުން އުވާލުމުން އެ ކުންފުނިން އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިމެންދެން މަޑުކުރި ނަމަ 200 މިލިޔަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު ބަދަލެއް ދޭން ޖެހުނީސް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 4
ފޮނި ބުއިންތައް އިޝްތިހާރުކުރުން ސިންގަޕޫރުގައި މަނާ

ހަކުރު އެކުލެވޭ ތައްޔާރީ ބުއިންތައް، އިޝްތިހާކުރުން އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަނާކުރަން ނިންމި ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް ސިންގަޕޫރު ވެއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 12
ރާއްޖެ ވާންވީ ޖަޒީރާއަކަށް ނޫން، ނިއު ޔޯކަށް: ޖާބިރު

ރާއްޖެ ވާންވީ ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އަށް ނޫން ކަމަށާއި މި ގައުމު ބަދަލުވާންވީ އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކާއި ވޮޝިންޓަނާއި ސިންގަޕޫރަށް ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 2
ސަޔަކީ ސިކުނޑި ވަރުގަދަކޮށްދޭ އެއްޗެއް

ސަޔަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް އެއާ ނުލައި ނޫޅެވޭނެ އެއްޗެކެވެ. އަދި ހެނދުނު ހެނދުނާ، ހޫނު ސައިތައްޓެއް ބައެއް މީހުންނަށް މުހިއްމު ވާނެ އެވެ. މިއީ ހިއްސުތައް ހޭލައްވާލައި، ނަފްސަށް ހަމަޖެހުމާއި އަރާމު ވެސް ގެނެސްދޭ ބުއިމެކެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 2
އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީ އަކީ ބެންކޮކް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީގެ މަގާމުން ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 6
ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ޑްރީމް ލައިނާ ރާއްޖެ އަށް

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ސިންގަޕޯ އެއާލައިންސްގެ ބޮއިން 787 ޑްރީމްލައިނާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ރޭ ފަށައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019
މީޑިއޭޝަން ކޮންވެންޝަންގައި ރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްފި

މީޑިއޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ނިންމާ މައްސަލަތަކުން އުފެދޭ ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމެންޓްތައް ތަންފީޒު ކުރުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާގައި ރާއްޖެއިން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019 6
"ނޮވެމްބާ" ގައި ވެސް މަޖޫ އާއި ޖުމަލްގެ ޖޯޑު

"މާމުއި" ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދިނުމަށް ފަހު، ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން އެ ސްޓޫޑިއޯގެ ފެވަރިޓް ޖޯޑް ކަމަށްވާ ޖުމައްޔިލް (ޖުމަލް) ނިމާލާއި މަރިޔަމް (މަޖޫ) މަޖުދާއާ އެކު "ނޮވެމްބާ" ކިޔާ ލޯބީގެ ފިލްމެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019 12
އޯކިޑަށް ނަން ދެއްވީ ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންގެ ނަމަށް

ގައުމުތަކުގެ ވެރިން ސިންގަޕޫރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި އެންމެ ޚާއްސަ އެއް ކަމަކީ އެ ގައުމުގެ ނެޝަނަލް އޯކިޑް ގާޑްން އަށް ވަޑައިގަތުމެވެ. އެކަން ހާއްސަވެގެން ދަނީ ބަގީޗާގައި ހައްދާފައިވާ އޯކިޑަކަށް އެ ބޭފުޅެއްގެ ނަމަށް ނިސްބަތްކޮށް ނަން ދިނުމުންނެވެ. މިއީ ސިންގަޕޫރުން އިއްޒަތްތެރިންގެ ޝަރަފުގައި ކުރަމުން އަންނަ...

01 ޖުލައި

July 01, 2019 8
ރާއްޖެ އާއި ސިންގަޕޫރާ ދެމެދު ދެ އެމްއޯޔޫއެއް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިހާރު ސިންގަޕޫރަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދު ދެ އެމްއޯޔޫއެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.