10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 5
1އެމްޑީބީގެ ޚިޔާނާތުގެ 11 މިލިއަން ޑޮލަރު މެލޭޝިއާ އަށް

ސިންގަޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ކަމަށް ބެލެވޭ 15.3 މިލިއަން ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރު (11.1 މިލިއަން ޑޮލަރު) އަނބުރާ ކުއާލަ ލަމްޕޫރާ ހަވާލު ކުރަން ސިންގަޕޫރުގެ ކޯޓަކުން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 21
13 ތަނެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ނުބަހައްޓަން ނިންމައިފި

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިސޯޓްތަކާއި ސިނާއީ މަރުކަޒުތަކާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން ނިންމި ތަންތަނުގެ ތެރެއިން 13 ތަނެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ނުބަހައްޓަން ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 17
ކެމްޕެއިނަށް އިބޫ ސިންގަޕޫރަށް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކެމްޕެއިން ދަތުރެއްގައި މިއަދު ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2018 1
ސިންގަޕޫރުން އެތައް ބައެއްގެ މައުލޫމާތު ވަގަށް ނަގައިފި

ސިންގަޕޫރު (ޖުލައި 20) - ސިންގަޕޫރުގެ ހެލްތު ޑޭޓާބޭސް ހެކްކޮށް 1.5 މިލިއަން މީހުން ނުވަތަ އެ ގައުމުގެ އާބާދީގެ ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުންގެ މައުލޫމާތު ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 24
ހިމާޔަތް ދޫކޮށްލިޔަސް ވާދަކުރެވޭނީ 10 އަހަރު ފަހުން

ބޭރު ގައުމަކުން ހިމާޔަތް ހޯދަގެން އުޅޭ މީހަކު ވެސް، ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ރިއާސީ އިންތިހާބެއްގައި ވާދަކުރެވޭނީ، އެ ގައުމެއްގެ ހިމާޔަތް ދޫކޮށްލާތާ 10 އަހަރު ފަހުން ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2018 2
ޓްރަމްޕް-ކިމް ސަމިޓަށް ސިންގަޕޫރުން 12މިލިއަން ޑޮލަރު

ސިންގަޕޫރު (ޖޫން 25) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން މި މަހު 12 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ސަމިޓަށް ސިންގަޕޫރުން 16.3 މިލިއަން ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރު (12 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 1
މެޑިކަލް ޗެކަޕަކަށް މުގާބޭ ސިންގަޕޫރުގައި

ސިންގަޕޫރު (ޖޫން 24) - ޒިމްބާބުވޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭ މެޑިކަލް ޗެކަޕަކަށް ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ކަމަށް ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2018
އަނެއްކާވެސް ޑާކްރެއިންގެ ފިލްމެއް އިއުލާނުކޮށްފި

ސިންގަޕޫރާއި މާލޭގައި މަންޒަރުތައް ނަގާ ލޯބީގެ ފިލްމެއް "ނޮވެމްބަރު" ނަމުގައި އުފައްދަން ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިމަންޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 2
ޓްރަމްޕްގެ ފަރާތުން ކިމްއަށް 'ކުރު ފިލްމެއް'

ސަންތޯސާ (ޖޫން 13) - ސިންގަޕޫރުގައި ބޭއްވި ތާރީހީ ސަމިޓުގައި އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން އަށް ހާއްސަކޮށް ޓްރަމްޕް 'ޑައިރެކްޓްކުރައްވައި' އެމެރިކާގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކައުންސިލުން އުފެއްދި ކުރު ފިލްމެއް ދައްކަވައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018 4
ޓްރަމްޕް-ކިމް ސަމިޓް: އަސްކަރީ ތަމްރީންތައް ހުއްޓާލަނީ

ސެންތޯސާ (ޖޫން 12) - ސައުތު ކޮރެޔާއާ ގުޅިގެން އެމެރިކާ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ އަސްކަރީ ތަމްރީންތައް އެމެރިކާ އިން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށާއި އަދި ނޯތު ކޮރެޔާގެ ނިއުކްލިއަ ގާބިލްކަން...

June 12, 2018 10
ޓްރަމްޕް-ކިމް ތާރީހީ ސަމިޓު ފެށިއްޖެ

ސެންތޯސާ (ޖޫން 12) - މުޅި ދުނިޔޭގެ ލޯތައް އެ ސަމިޓަކަށް އަމާޒުވެފައިވާ "ކިމް-ޓްރަމްޕު"ގެ ތާރީހީ ބައްދަލުވުން ސިންގަޕޫރުގެ ސެންތޯސާގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަ ދެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 2
ސަމިޓްގައި އުތުރު ކޮރެއާގެ އެޖެންޑާ ހާމަކޮށްފި

ސިންގަޕޫރު (11 ޖޫން) - މާދަމާ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ، އުތުރު ކޮރެއާ-އެމެރިކާ ސަމިޓުން ހާސިލު ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އުތުރު ކޮރެއާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރަސްމީކޮށް...

June 11, 2018 2
ޓްރަމްޕް އެއް ދުވަސް ކުރިން ސިންގަޕޫރަށް

ސިންގަޕޫރު (11 ޖޫން) - އަންގާރަ ދުވަހުގެ 'ބޮޑު' ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސިންގަޕޫރަށް ދަތުރުކުރައްވާނީ މިއަދު ކަމަށް މީޑިއާތަކުން...

10 ޖޫން

June 10, 2018 2
ތާރީޚީ ސަމިޓަށް ކިމް ސިންގަޕޫރަށް ވަަޑައިގެންފި

ސިންގަޕޫރު (10 ޖޫން) - އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން ސިންގަޕޫރަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018
"ކިމް"އަށް ވެގެން އުޅުނު މީހަކު ހިފަހައްޓައިފި

ސިންގަޕޫރު (9 ޖޫން) - އުތުރު ކޮރެއާގެ ރައީސް ކިމް ޖޮން އުން އަށް 'ވެގެން' އުޅުނު މީހަކު ސިންގަޕޫރަށް ދިޔަ ތަނުން ފުލުހުން އޭނާ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018 1
ސަމިޓު ދާ ގޮތަކުން ކިމް އެމެރިކާއަށް!

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 8) - ސިންގަޕޫރުގައި ބާއްވާ ސަމިޓުން އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުކުމެއްޖެ ނަމަ އެމެރިކާ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކިމް އަށް ދައުވަތު ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 2
ޓްރަމްޕް-ކިމްގެ ބައްދަލުވުން ސަންތޯސާ އައިލެންޑުގައި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 6) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ސަމިޓް ބާއްވާނީ ސިންގަޕޫރުގެ ސަންތޯސާ އައިލެންޑުގެ ކަޕެއްލާ ހޮޓަލުގައި ކަމަށް ވައިޓް ހައުސް ބުނެފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 2
އޯކިޑް މަލަކަށް މޯދީގެ ނަން ދީފި

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ނަން، ސިންގަޕޫރްގައި ހައްދާ އޯކިޑް މަލަކަށް ދީފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018
ސިންގަޕޫރު ކައިރީ މެލޭޝިޔާ އިން ރަށެއް ހަދަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 31) - ސިންގަޕޫރު ކައިރީ މެލޭޝިއާ އިން ރަށެއް ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 3
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު ދަތުރަށް ސިންގަޕޯ އެއާލައިންސް

ޓްރާންސިޓް ނުކޮށް ދުނިޔޭގައި ކުރާ އެންމެ ދިގު ދަތުރުގެ ގޮތުގައި، ސިންގަޕޫރުން އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކް ދަތުރުތައް ފަށަން ސިންގަޕޯ އެއާލައިންސް އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2018 1
ސަމިޓަށް ތައްޔާރުވާން ވައިޓްހައުސްގެ ޓީމެއް ސިންގަޕޫރަށް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 27) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން އަންނަ މަހު 12 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ސަމިޓަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ވައިޓް ހައުސްގެ ޓީމެއް ސިންގަޕޫރަށް ދިއުމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2018 4
ބޭރުގެ އާގު ބޯޓެއްގައި އޮތް ބަލި މީހަކު އައްޑު އަށް

އިކްޓޯރިއަލް ގިނީގެ ޕޯޓް އޮފް ބާޓާ ބަނދަރުން ފުރައިގެން ސިންގަޕޫރަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ހޮންކޮންގްގެ އާގު ބޯޓެއްގައި އޮތް ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ އިން އައްޑު އަށް މިއަދު ގެންގޮސް ދީފި އެވެ.