03 މެއި

May 03, 2020 4
ސެންޗޫރިއަން އިން ކާގޯ ފްލައިޓެއް ބާއްވަނީ

ސިންގަޕޫރު އެއާލައިން މެދުވެރިކޮށް އެއާ ކާގޯ ފްލައިޓެއް ބާއްވަން، ޝިޕިން އަދި ލޮޖިސްޓިކްސް މަސައްކަތްތަކުގައި މަޝްހޫރު ސެންޗޫރިއަން ކުންފުނިން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 3
ސިންގަޕޯ އެއާލައިންގެ ދަތުރުތައް ވެސް ހުއްޓާލައިފި

ސިންގަޕޯ އެއާލައިނުން ރާއްޖެ އަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020
ސިންގަޕޯ އެއާލައިންގެ ދަތުރުތައް މަދުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރޭތީ ސިންގަޕޯ އެއާލައިންގެ ދަތުރުތައް 50 ޕަސެންޓަށް މަދުކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019
ސިންގަޕޯ އެއާލައިނުން ކޮރެއާގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަނީ

ސިންގަޕޯ އެއާލައިނާ ގުޅިގެން އެމްއެމްޕީއާރުސީން ސައުތު ކޮރެއާގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 6
ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ޑްރީމް ލައިނާ ރާއްޖެ އަށް

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ސިންގަޕޯ އެއާލައިންސްގެ ބޮއިން 787 ޑްރީމްލައިނާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ރޭ ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019 9
ސިންގަޕޯ އެއާލައިންގެ ޑްރީމްލައިނާ ރާއްޖެ އަށް

ސިންގަޕޯ އެއާލައިނުން، ލަގްޒަރީ ހިދުމަތްތައް ދޭ ޑްރީމްލައިނާ 10-787 ގެ ހިދުމަތް ރާއްޖެ އަށް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019 1
ބޯއިން 737 ގެ ބޯޓުތައް ސިންގަޕޫރުން މަނާކޮށްފި

ސިންގަޕޫރު (މާޗް 12) - ބޯއިން 737 މެކްސް8 ގެ ހުރިހާ ބޯޓެއްގެ ދަތުރުތައް ސިންގަޕޫރުގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ (ސީއޭއޭއެސް) އިން މަނާކޮށްފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 6
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު ދަތުރަށް ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްއިން ތައްޔާރު

ސިންގަޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު 11) - ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރާ އެންމެ ދިގު ވައިގެ ދަތުރަށް ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސް އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018
އެސްކިއޫގެ ބޯޓަކަށް މުމްބާއީގައި ބޮމެއްގެ އިންޒާރު ދީފި

މުމްބާއީ (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - ބޮމެއްގެ އިންޒާރު ދިނުމާ ގުޅިގެން ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްގެ ބޯޓަކުން ދަތުރު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޕަސިންޖަރުން މުމްބާއީ އެއާޕޯޓުގައި އަށް ގަޑިއިރު މަޑު ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 3
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު ދަތުރަށް ސިންގަޕޯ އެއާލައިންސް

ޓްރާންސިޓް ނުކޮށް ދުނިޔޭގައި ކުރާ އެންމެ ދިގު ދަތުރުގެ ގޮތުގައި، ސިންގަޕޫރުން އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކް ދަތުރުތައް ފަށަން ސިންގަޕޯ އެއާލައިންސް އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 1
ޑްރީމްލައިނާގެ އާ މަރުކާގެ ބޯޓު ސިންގަޕޯ އެއާލައިނަށް

މަތިންދާބޯޓު އުފައްދާ އެމެރިކާގެ ބޮއިން ކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުން ކަމަށްވާ، ބޮއިން 787-10 ޑްރީމްލައިނާގެ ފުރަތަމަ ބޯޓު ސިންގަޕޯ އެއާލައިނަށް ހަވާލުކޮށް، އަންނަ މަހު އޭގެ ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 80
ގާސިމް މަތިންދާބޯޓަކަށް ނޭރުވި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް މި ވަގުތު ދަތުރު ނުކުރެއްވުމަށް ސިންގަޕޫރުން އޭނާ ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެއްވާފައިވާތީ، ގާސިމް ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސަށް ނޭރުވުމުން މިއަދު ރާއްޖެއަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 4
ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްގެ ކްރޫން މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީއަށް

ސިންގަޕޫރު (އޮގަސްޓް 4) - ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސް އަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ މާލީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޚަރަދު ކުޑަ ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ކްރޫންނަށް މުސާރަ ނުދޭ ގޮތަށް ޗުއްޓީ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 43
ބޯޓު ޖައްސަން އައިއިރު ހުޅުލޭ ރަންވޭގައި އެހެން ބޯޓެއް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަން އައި ސިންގަޕޯ އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާބޯޓެއް އެކްސިޑެންޓް ނުވެ ހަނި ގޮތަކަށް ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 2
ޓައިގާ އެއާވޭސްގެ ނަން ސްކޫޓް އަށް ބަދަލުކޮށްފި

ސިންގަޕޫރުގެ ބަޖެޓް އެއާލައިން ޓައިގާ އެއާވޭސް، ސްކޫޓް އެއާވޭސްގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށް ރީބްރޭންޑް ކޮށްފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 1
ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްގެ ބޯޓެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ސިންގަޕޫރު (ޖޫން 27) - އިޓަލީގެ މިލާނަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް އިމަޖެންސީގައި ޖެއްސިތާ ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެ ބޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016 3
ބޯޓް ވެއްޓޭނެކަން ފަސިންޖަރުންނަށް އަންގާނެތަ؟

އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގައި ކުރެވިފައި ހުރި ތަޖުރިބާ އަށް ބުރަވެ ބުނަމެވެ. އެއްގަމާއި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރަށް ވުރެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ރައްކާތެރި އެވެ. މާނަ އަކީ ކަމެއް ގޯސްކޮށް ނުހިނގައެކޭ ނޫނެވެ.