02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019 8
ރިސޯޓެއްގައި އިމާރާތަކުން ވެއްޓި ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

ސިއްރުފެންފުށި ރިސޯޓުގައި އިމާރާތަކުން ވެއްޓި ދިވެއްސަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018 69
ސިއްރު ފެންފުށީގައި ބެހެއްޓި ބުދުތައް ފުލުހުން ނަގައިފި

ސިއްރު ފެންފުށީގެ ފަޅު ތެރޭގައި ހެދި ގެލެރީގައި ބެހެއްޓި ބުދުތައް ފުލުހުން މިއަދު ނަގައި، ހުސްކޮށްފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 45
ބުދުތައް ނަގަން ފަސް ގަޑިއިރުގެ މުހުލަތެއް ދީފި

ސިއްރު ފެންފުށި ރިސޯޓުގައި ކޮރަލޭރިމެއް ހަދައި އެތަނުގައި އިންސާނުންގެ ސިފަ އަށް ބަހައްޓާފައިވާ ބުދުތައް ކޯޓުގެ އަމުރާ އެއްގޮތަށް ފަސް ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ނުނަގައިފި ނަމަ ސަލާމަތީ...

September 20, 2018 41
ސިއްރު ފެންފުށީގައި ހުރި ބުދުތައް ނަގަން އަމުރުކޮށްފި

ސިއްރު ފެންފުށި ރިސޯޓްގެ ފަޅު ތެރޭގައި ހެދި ގެލެރީގައި ބެހެއްޓި ބުދުތައް ފަސް ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ނަގަން ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 7
ސޮނާކްޝީ ސިއްރު ފެންފުށީގައި

މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖޭގައި އެތައް ފަހަރަކު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 41
ސިއްރުފެންފުށީގައި ހުރި ބުދުތައް ފުލުހުން ލައްވާ ނަގަނީ

ސިއްރު ފެންފުށި ރިސޯޓުގެ ފަޅުތެރޭގައި ހެދި ގެލެރީގައި ބެހެއްޓި ބުދުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެތަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018 1
ނޭހާ ދޫޕިއާ އާއި އަންގަދް ރާއްޖޭގައި

މިދިޔަ މެއި މަހު ކައިވެނި ކުރި ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ނޭހާ ދޫޕިއާ އާއި އަންގަދް ބޭދީ ޗުއްޓީ އަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2018 26
ސިއްރުފެންފުށީގައި އެމްޑީޕީ އެމްޕީންގެ ހިއްސާއެއް ނެތް

ށ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ސިއްރު ފެންފުށި ރިސޯޓު ގައި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއްގެ މަސްލަހަތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އޭޑީކޭއާ ގުޅޭ...

July 28, 2018 67
"ސިއްރުފެންފުށީގައި ބުދު ބަހައްޓަން ހުއްދައެއް ނުދެން"

ސިއްރު ފެންފުށީގެ "ކަނޑު އަޑީގެ މިއުޒިއަމް" ގައި އަޅުކަން ކުރާ ޒާތުގެ ބުދު ބަހައްޓަން ހުއްދަ ނުދޭ ކަމަށާއި އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލަކާއި އަދި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް ނުކުރާނެ...

27 ޖުލައި

July 27, 2018 133
ސިއްރު ފެންފުށީގައި ބެހެއްޓި ބުދުތައް ނަގަން އަންގައިފި

ސިއްރު ފެންފުށީގެ "ގެލެރީ" ގައި ބެހެއްޓި ބުދުތައް ނަގަން ސަރުކާރުން އަންގައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 122
ސިއްރުފެންފުށީގެ މޫދުގައި ހެދި އާދަޔާހިލާފު "ގެލަރީ"

މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ހުޅުވި ފެއާމޮންޓް ސިއްރު ފެންފުށީގެ ހާއްސަކަން މީގެ ކުރިން މީހުން ސިފަ ކުރަނީ އެ ރިސޯޓުގައި ހުންނަ 200 މީޓަރުގެ ދިގު ސްވިމިންޕޫލާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. އެކަމަކު 120 ލަގްޒަރީ ވިލާގެ މި ރިސޯޓުގެ މޫދުގައި މިހާރު އެއަށް ވުރެ ހާއްސަ ތަނެއް ހުރެ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ މޫދު ސްކަލްޕްޗާ ގެލަރީ މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ހުޅުވި...