22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019 1
ޔޫ2 އާއި އޭއާރް ރަހްމާންގެ ސިންގަލްއެއް

އަޔަލެންޑްގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ބޭންޑް ޔޫ2 އާއި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އޭއާރް ރަހްމާން ގުޅިގެން ސިންގަލްއެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 1
ޑެނީ ބޮއިލްއާ އެކު "ޔަސްޓަޑޭ" އަށް

އޮސްކާ ވެސް ހޯދި މަގުބޫލު ފިލްމު "ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ޑެނީ ބޮއިލް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދޭ މިއުޒިކަލް ކޮމެޑީ "ޔަސްޓަޑޭ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 8
އޭއާރް ރަހްމާންގެ ދަރިއަކު މޫނުބުރުގާ އަޅާތީ ފާޑުކިޔަނީ

އިންޑިއާގެ ކުޅަދާނަ މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އޭއާރް ރަހްމާންގެ ދަރިއަކު މޫނު ބުރުގާ އަޅާތީ ބައެއް މީހުން އެކަމަށް ފާޑު ކިޔައި، އެއީ މަޖުބޫރުން ކުރުވާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކަތަކަށް ރަހުމާން ރައްދު ދީފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2018
ބަތަލާ ފްރެއިޑާ ވެސް ކައިވެނިކުރަނީ

އޮސްކާ ހޯދި ފިލްމު "ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" އިން ވިދައިލި، އިންޑިއާ އަށް ނިސްބަތްވާ ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ފްރެއިޑާ ޕިންޓޯ ވެސް ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018
އެކްޓަރު ދޭވް ޕަޓޭލް ޑައިރެކްޓަރުގެ ގޮނޑި އަށް

ފިލްމު "ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" އިން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި އިންޑިއާ ދަރިކޮޅުގެ އިނގިރޭސި އެކްޓަރު ދޭވް ޕަޓޭލް ވެސް ފިލްމު ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018
ކޮމެޑީއަކަށް ވަރުގަދަ ދެ ނަމެއް؛ ޑެނީ އާއި ކާޓިސް

ޑެނީ ބޮޔެލްއަކީ "ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" އިން އޮސްކާ ހޯދާފައިވާ ޑައިރެކްޓަރެވެ. ރިޕޯޓްތައް މިހާރު ބުނާ ގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރުގެ ގޮނޑީގައި ވެސް އިށީންނާނީ އޭނަ އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 1
ބޮންޑްގެ އާ ފިލްމް ޑައިރެކްޓަރަކީ ޑެނީީ ބޮޔެލް؟

އަންނަ އަހަރަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ޖޭމްސް ބޮންޑްގެ ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމްގެ ޑައިރެޓަރަކީ ކްރިސްޓޯފާ ނޯލަން ނޫންކަން އޭނާ ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމާ އެކު، އެހެން ބައެއް ޑައިރެކްޓަރުންގެ ނަންތައް މީޑިއާތަކަށް ތިލަވެއްޖެ އެވެ. މި ސީރީޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ދެ ފިލްމް ޑައިރެކްޓް ކުރީ ސެމް މެނޭޒެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ވެސް ކަށަވަރުވާ ހިސާބަކަށް އަދި...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 3
އަނިލް އަނެއްކާ ވެސް ހޮލީވުޑްގެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް

ދެހާސް ނުވަ ވަނަ އަހަރު އޮސްކާ ހޯދި "ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" އިން ހުޅަނގުގައި ލިބުނު މަޝްހޫރުކަމާ އެކު، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަނިލް ކަޕޫރު އަނެއްކާ ވެސް ހޮލީވުޑްގެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.