22 މެއި

May 22, 2019 19
ފުލުހުންގެ އިލްތިމާސް، ކަށަވަރު ނޫން ވާހަކަ ނުފަތުރާ!

އިތުބާރު ނުހިފޭ ފަރާތްތަކުން ލިބޭ އަދި ކަށަވަރު ނުވާ މައުލޫމާތު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ނުފަތުރަން ފުލުހުން މިރޭ އިލްތިމާސް ކޮށްފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019
ރާނީ އަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ މެނޭޖަރަކު ހޯދަނީ

އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިޒަބަތަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ މެނޭޖަރަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019
ލަންކާގައި އަނެއްކާވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާ ބްލޮކް ކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 13) - ލަންކާގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅު ހަރަކާތްތަކެއް ފެށުމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި ފޭސްބުކާއި އަޓްސްއަޕް އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެހެން ވަސީލަތްތައް މިއަދު ބްލޮކް ކޮށްފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019
ފޭސްބުކްގެ ވެރިޔާގެ އިސްތިއުފާ އަށް އެދި ޕެޓިޝަނެއް

އެތައް ބައެއްގެ ޒާތީ ހައްގުތަކަށް އަރައި ގަނެ، މީސްމީހުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ، ފޭސްބުކްގެ ބާނީ މާކް ޒުކަބާގްގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލައި ޕެޓިޝަނެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019
ވަޓްސްއެޕް ވިންޑޯސް ފޯނާ ދުރަށް

ސުންގަޑިއެއް ދިނުމަށް ފަހު، ވިންޑޯސް ފޯނާ ވަކިވާން ވަޓްސްއެޕުން ނިންމައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019
މަހަކު ދެ ބިލިއަން މީހުން ޔޫޓިއުބް ބޭނުންކުރޭ

މަހެއްގެ މައްޗަށް ޔޫޓިއުބް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ދެ ބިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019 2
އިންސްޓަގްރާމް ލައިކްސްގެ އަދަދު ފޮރުވަނީ

މިހާރު އެންމެ މަގުބޫލު ސޯޝަލް ޕްލެޓްފޯމް ކަމަށްވާ އިންސްޓަގްރާމްގެ ޕޯސްޓްތަކަށް ލިބޭ ލައިކްސްގެ އަދަދު، ފޮލޯވަރުންނަށް ނުފެންނަ ގޮތަށް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019
ސީއައިއޭ ވެސް އިންސްޓަގްރާމަށް

މިހާރު އެއްވެސް ކަމެއް ސޯޝަލް މީޑިއާއާ ނުލައި ފުރިހަމައެއް ނުވާނެ އެވެ. ގިނަ ބަޔަކާ ހަމައަށް ފޯރަން އޮތް އެންމެ ކުރު އަދި އެންމެ ފަސޭހަ އެއް މަގަކީ ވެސް އެއީ އެވެ.

April 28, 2019
ސޯޝަލް މީޑިއާ އަކީ މި ޖީލުގެ އެޓޮމް ބޮން: އަމީތާބް

ބައެއް މީހުންނަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުންކުރާ ބައެއް ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން، މި ޖީލުގެ އެޓޮމް ބޮމަކީ ސޯޝަލް މީޑިއާ އަށް ވެފައިވާ ކަމަށް، ބޮލީވުޑްގެ...

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019
އިންސްޓަ އެކައުންޓް ޑިލީޓް ކުރުމުން ޕޮލިހަށް

އެއްލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ފޮލޯވަރުން ތިބި އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓެއް ކުއްލި ގޮތަކަށް ޑިލީޓްކޮށްލި މައްސަލައެއް އެމެރިކާގެ އަންހެނަކު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019
ޔޫކޭގެ "ލަޝް" ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ކަސްޓަމަރުންނާ މުއާމަލާތް ކުރުމުގައި ސޯޝަލް މީޑިއަކީ މިހާރު އެހާ ފަސޭހަ ވަސީލަތަކަށް ނުވާ ކަމަށް ބުނެ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ކޮސްމެޓިކް ކުންފުނި "ލަޝް" އިން ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2019
"މައިސްޕޭސް" އިން 50 މިލިއަން ލަވަ ޑިލީޓްވެއްޖެ

ފޭސްބުކް މަގުބޫލުވުމުގެ ކުރިން، އެންމެ މަޝްހޫރު ސޯޝަލް ނެޓްވޯކް ކަމަށްވާ މައިސްޕޭސްގެ ސާވާ ބަދަލުކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި 50 މިލިއަން ލަވަ ޑިލީޓްވެ، މާފަށް އެދެފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019 1
"ތިނެސްކަން ނެށުން" ވައިރަލް ވެއްޖެ

އަނެއްކާވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ޗެލެންޖެކެވެ. މިއީ ޓްރައިއެންގަލް ޑާންސެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019
"ޓްރޭޝްޓެގް ޗެލެންޖް" ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ

ވެށި ހިމާޔަތްކުރަން މިހާރު އެކި ކަންކަން ކުރުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. ތަފާތު ނަންނަމުގައި ވަރަށް ޝައުގުވެރި އެތައް ބައިވަރު ހަރަކާތްތައް މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގަ އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2019
ރިޕޯޓް ކުރާ ޓްވީޓްތަކަށް އިތުރު ތަފުސީލު މިހާރު ދެވޭނެ

ފަރުވާތެރިވެގެން ބޭނުން ނުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ސޯޝަލް މީޑިއާއަކީ ހަތުރަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ފާޅުކޮށްލާ ހިޔާލަކުން އެތައް ބައެއްގެ ދުއްތުރާތަކާ ވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ އެވެ. މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި މީހާގެ ޒާތީ މައުލޫމާތުތައް އާންމުވުމުގެ ބިރު ވެސް ބޮޑެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 31
"ގޮނޑެއް"ގެ ސިފަ ކަނޑުވާލައި، އަސްލު ތަަރައްގީއަށް

އެންސީއައިޓީގެ އޮފީހަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލްގެ ސިކުނޑީގައި ކުރެހިފައި އޮތީ، ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާގެ ބޮޑު ކުރިއެރުމުގެ ހިތްގައިމު މާހައުލެކެވެ. ނަމަވެސް...

March 04, 2019
ބްލެކްބެރީން ޓްވިޓާ އަށް ދައުވާކޮށްފި

އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ޓްވިޓާ އިން، ކެނެޑާގެ ބްލެކްބެރީ ކުންފުނީގެ މެސެޖިން އެޕްލިކޭޝަންގެ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ބުނެ އެ ކުންފުނިން ޓްވިޓާ އަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019
ޓްވީޓްގެ ރިޕްލައިތައް ނުފެންނަ ގޮތް ހެދޭ ފީޗާއެއް

ޓްވީޓަށް ރިޕްލައިކޮށްފައި ކުރާ ޓްވީޓަތައް ފޮރުވޭ ފީޗާއެއް ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 6
މޯމޯ ޗެލެންޖަށް ސަމާލުވާތި، ނުރައްކަލެއް

އިންޓަނެޓްގެ ތެރެއިން މިހާރު ކުރިމަތި ނުވާ މައްސަލައެއް ނެތެވެ. އެހެންވެ މީގެ ނުރައްކާތަކުން ދަރިން ސަލާމަތް ކުރަން ބެލެނިވެރިން ކޮންމެވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހެ އެވެ. އެހެން ނޫން ނަމަ ހީވެސް ވަރުގެ ހިތާމައަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 37
އަނާގެ ޗުއްޓީ، ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ކިޔައިދޭ!

ރާ އަރަން އެއް ދުވަހު އޭނާ ރުކަކަށް އަރާ ފާނެ އެވެ. އަނެއް ދުވަހު ދޮށި ހިފައިގެން މަހަށް ހިނގައިދާނެ އެވެ. މޫނާއި އިސްތަށިގަނޑު ރީތި ކުރާނެ "ދިވެހި ބޭސް" އަދި ދިވެހިވަންތަ މީރު ކާއެއްޗެހީގެ އިތުރުން، މުޖުތަމައަށް ގިނަ މެސެޖްތައް ލިބޭ ވާހަކަތައް ވެސް އޭނާ ކިޔައިދެ އެވެ. މިއީ ޗުއްޓީގައި ވީޓީވީގެ ޕްރެޒެންޓަރު އަދި ނޫސްވެރިޔާ...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 1
އެފްބީ ދޫކޮށްލުމުން ހިތްހަމަޖެހޭ، އެކަމަކު ވާނުވާނޭނގޭ

ފޭސްބުކް ބޭނުން ކުރުމާ ދުރުވުމުން ނަފްސާނީ ގޮތުން މީހާ އަށް ލިބޭ އުފާވެރިކަން ބޮޑު ކަމަށާއި އެކަމަކު އެފްބީއާ ނުލައި އުޅެން ވެއްޖެ ނަމަ ދުނިޔޭގައި ހިނގާ ކަންކަން އެނގޭލެއް ކުޑަވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 34
ހަމަލާދިނީ އިލްމު ފަތުރަން ހުރަސްއަޅަން: މަންދު ކޮލެޖް

މަންދު ކޮލެޖަށް ހަމަލާ ދިނީ ރާއްޖޭގައި އިިލްމު ފަތުރަން ކުރާ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅަން އުޅޭ ބަޔަކު ކަމަށާއި އެކަން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށް އެ ކޮލެޖުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.