24 ޖޫން

June 24, 2018 18
ރާއްޖޭ ސަރަހައްދުން ފެނުނީ ސޯމާލިއާ ބައެއް: ޕޮލިސް

އއ. އަތޮޅު ބޭރުން އޮޔާ ދަނިކޮށް ރޭ ސަލާމަތް ކުރި ޑިންގީގައި ތިބީ ސޯމާލިއާ ބައެއް ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 1
ޔޫއޭއީގެ ބޯޓަކުން 9.6 މިލިއަން ޑޮލަރު ހިފަހައްޓައިފި

މޮގަދިޝޫ (އެޕްރީލް 10) - ސޯމާލިއާގެ ވެރިރަށް މޮގަދިޝޫގެ އެއާޕޯޓަކަށް ޖެއްސި ޔޫއޭއީގެ ބޯޓަކުން ގާތްގަނޑަކަށް 10 މިލިއަން ޑޮލަރު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 15
"ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން ފެނުނީ ކަނޑުފޭރޭ ބައެއް"

ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގުތިސާދީ ސަރަހައްދަށް ވަދެ އުޅެނިކޮށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރެ އާއި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިފެހެއްޓި ސޯމާލިއާގެ ދެ މަސްބޯޓުގައި ތިބީ ކަނޑުފޭރޭ ބައެއް ކަމަށް...

January 14, 2018 5
ދެ ބޯޓާއި ފަޅުވެރިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގުތިސާދީ ސަރަހައްދަށް ވަދެގެން އުޅެނިކޮށް ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި ބޭރުގެ ދެ މަސް ބޯޓާއި އޭގައި ތިބި ފަޅުވެރިން ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 10
ރާއްޖެ ވަން ބޭރުގެބޯޓު ދިޔައީ ސޯމާލިއާއިން ތައިލެންޑަށް

ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގުތިސޯދީ ސަރަހައްދަށް ވަދެ އުޅެނިކޮށް، ރޭ ފެނުނު ބޭރުގެ މަސްބޯޓު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ ސޯމާލިއާއިން ތައިލެންޑަށް ކަމަށް އެ ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިންނާ ހަވާލާދީ ދިވެހި...

January 12, 2018 12
200 ޓަނުގެ މަހާއެކު ބޭރުގެ މަސްބޯޓެއް އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގުތިސޯދީ ސަރަހައްދަށް ވަދެ އުޅުނު ބޭރުގެ މަސްބޯޓެއް، 200 ޓަނުގެ މަހާއެކު ދިވެހި ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މިރޭ ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 5
ސޯމާލިއާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާގައި މިހާތަނަށް 137 މަރު

މޮގަދިޝޫ (އޮކްޓޯބަރު 15) - ސޯމާލިއާގެ ވެރިރަށް މޮގަދިޝޫގައި ވިޔަފާރި ޑިސްޓްރިކްޓަކަށް އިއްޔެ ދިން ޓްރަކް ބޮމުގެ ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާތަނަށް 137 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 2
ސޯމާލިއާ ސިފައިންނަށް އޮޅިގެން ވަޒީރަކު މަރާލައިފި

މޮގަދިޝޫ (މެއި 4) - ސޯމާލިއާ ސިފައިންނަށް އޮޅިގެން ދެވުނު ހަމަލާތަކެއްގައި އެ ގައުމުގެ އެންމެ ޒުވާން މިނިސްޓަރު މަރާލައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017
ކަނޑުފޭރޭ މީހުން ގެންދިޔަ ފަޅުވެރިން ސަލާމަތްކޮށްފި

މޮގަދިޝޫ (އެޕްރީލް 13) - މި މަހު ކުރީކޮޅު ސޯމާލިއާގެ ކަނޑުފޭރޭ މީހުން ފޭރިގަތް އިންޑިއާގެ ކާގޯ ބޯޓުން ގެންދިޔަ ފަޅުވެރިން ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017
ފަޅުވެރިން ގޮވައިގެން ކަނޑުފޭރޭ މީހުން ފިލައިފި

މޮގަދިޝޫ (އެޕްރީލް 11) - މި މަހު ކުރީކޮޅު ސޯމާލިއާގެ ކަނޑުފޭރޭ މީހުން ފޭރިގަތް އިންޑިއާގެ ކާގޯ ބޯޓު، ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު އެ ބޯޓުގެ 11 ފަޅުވެރިން ގޮވައިގެން ފިލާފައިވާ ކަމަށް ކަމާ ބެހޭ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017
ހައިޖެކް ކުރި ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިން ސަލާމަތްކޮށްފި

މޮގަދިޝޫ (އެޕްރީލް 10) - ސޯމާލިއާގެ ކަނޑުފޭރޭ މީހުން ގަލްފް އޮފް އަދަނުން ހައިޖެކްކުރި ބޯޓުގައި ތިބި 19 ފަޅުވެރިން ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017
އިންޑިއާގެ ބޯޓެއް ސޯމާލިއާގެ ބޭރުން ކަނޑު ފޭރިއްޖެ

މޮގަދިޝޫ (އެޕްރީލް 3) - އިންޑިއާގެ ކާގޯ ބޯޓެއް ސޯމާލިއާގެ ކަނޑުފޭރޭ މީހުން އެ ގައުމުގެ ސަރަހައްދުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 2
ބަނޑަށްޖެހިގެން ސޯމާލިއާގައި 26 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ސޯމާލިއާގެ ޖުބަލަންޑް ސަރަހައްދުގައި މިދިޔަ ހަތަރު ވަރަކަށް ދުވަސް ތެރޭ، ކާން ނުލިބި ހައިހޫނުކަމުގައި 26 މީހަކު މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ރޭޑިއޯ ޗެނަލް ރޭޑިއޯ މޮގަދިޝޫއިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2017 6
ރެފިއުޖީންގެ ބޯޓަކަށް ދިން ހަމަލާގައި 42 މީހުން މަރު

ސޯމާލިޔާގެ ރެފިއުޖީން ގޮވައިގެން ޔަމަންގެ އައްސޭރިފަށާ ކައިރިން ދަތުރުކުރި ބޯޓަކަށް ހެލިކޮޕްޓަރަކުން އިއްޔެ ދިން ހަމަލާއެއްގައި މަދުވެގެން 42 މީހުން މަރުވެއްޖެ ކަމަށް، ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމާއަތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2017 2
ހައިޖެކްކުރި ބޯޓު ޝަރުތެއް ނެތި ދޫކޮށްލައިފި

މޮގަދިޝޫ (މާޗް 17) - ސޮމާލިއާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ފޭރިގަތް ސްރީ ލަންކާގެ ދިދަ ނަގާފައިވާ ތެޔޮ ޓޭންކަރަށް އެރި މީހުން ފައިސާ އަށް ޑިމާންޑް ކުރި ނަމަވެސް އެންމެ ފަހުން އެ މީހުން އެ ބޯޓު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 1
ބޯޓު ހައިޖެކްކުރި މީހުން ފައިސާ އަށް ޑިމާންޑްކޮށްފި

މޮގަދިޝޫ (މާޗް 15) - ސޮމާލިއާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ފޭރިގަތް ސްރީ ލަންކާގެ ދިދަ ނަގާފައިވާ ތެޔޮ ޓޭންކަރަށް އެރި މީހުން ފައިސާ އަށް ޑިމާންޑް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ކަނޑުފޭރުމާ ދެކޮޅަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ނޭވަލް ފޯސް އިން ބުނެފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 5
ލަންކާގެ ދިދަ ހުރި ތެޔޮ ބޯޓެއް ކަނޑު ފޭރިއްޖެ

މޮގަދިޝޫ (މާޗް 14) - ސްރީ ލަންކާގެ ދިދަ ނަގާފައިވާ ތެޔޮ ޓޭންކަރެއް ސޮމާލިއާގެ ބޭރުން ކަނޑުފޭރިވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 1
ކަނޑުފޭރޭ މީހުން އަތްދަށުވި މީހުން މީދާވެސް ކާންޖެހުނު

ނައިރޯބީ (އޮކްޓޯބަރު 24) - ސޯމާލިއާގެ ކަނޑު ފޭރޭ މީހުންގެ އަތް ދަށުގައި ފަސް އަހަރެއްހާ ދުވަހު ހޭދަކުރުމަށް ފަހު ހޮނިހިރު ދުވަހު ސަލާމަތްވި މީހުން ދިރި ހުރުމަށް ޓަކައި މީދާ ވެސް ކާން ޖެހުނު ކަމަށް އެ މީހުން ބުނެފި އެވެ.