27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2019 1
ހެރީގެ ދަރިކަލުންގެ ހެދުންތަކެއް ޖަމިއްޔާއަކަށް ދީފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް މިހާރު ދެކުނު އެފްރިކާ އަށް ދަރިކަލުން އާޗީއާ އެކު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، އާޗީ ކުރިން ބޭނުންކުރެއްވި ހެދުންތަކެއް ކޭޕް ޓައުންގެ ޖަމިއްޔާއަކަށް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ،

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 5
އެފްރިކާގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ހުޅުވުން އަންނަ މަހު

އެފްރިކާގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް އަންނަ މަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ. ދެކުނު އެފްރިކާގެ ސޭންޑްޓަންގައި ބިނާކޮށްފައިވާ 55 ބުރީގެ މި އިމާރާތުގެ އުސްމިނުގައި ހުންނަނީ 234 މީޓަރު (768 ފޫޓް) އެވެ. "ލިއޮނާޑޯ" ގެ ނަމުގައި މި އިމާރާތް ތަރައްގީކޮށްފައި ވަނީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ލެގަސީ ގްރޫޕާއި ނެޑްބޭންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގުޅިގެންނެވެ. މަތީ...

27 ޖުލައި

July 27, 2019 3
ލަގްޒަރީ އައިސް ކްރީމެއް، އެކަމަކު ފަކުރު

އައިސް ކްރީމެއް ވެޖިއްޔާ ކާހިތް ނުވާނީ މަދު މީހެކެވެ. އެކަމަކު ސޫފާސޫފީގެ ކިރު ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ އައިސް ކްރީމެކޭ ބުނެފި ނަމަ ފަކުރުން ކާން ވެސް ނުކެރި ދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް މިއީ މިހާރު ދެކުނު އެފްރިކާގައި ވައިގައި ހިފައިގެން އުޅޭ ލަގްޒަރީ އައިސް ކްރީމެއްގެ ވާހަކަ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 5
އަޅުގަނޑަކީ "ކޮރަޕްޝަނުގެ ރަސްގެފާނެއް" ނޫން: ޒޫމާ

ޕްރިޓޯރިއާ (ޖުލައި 16) - އޭނާއާ ދެކޯޅަށް ކުރާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތަކީ ބަޔަކު ރާވައިގެން ސިޔާސީ މައިދާނުން ފުހެލުމަށް ހިންގާ ކަމެއް ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ "ކޮރަޕްޝަނުގެ ރަސްގެފާން" ނޫން ކަމަށް ދެކުނު އެފްރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖެކޮބް ޒޫމާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 6
އާނޯލްޑަށް މީހަކު ކޮޅުފައިން ހަމަލާދިފި

ސައުތު އެފްރިކާގެ ޖޮހަންސްބާގްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮތް ޖިމްނާސްޓިކް އިވެންޓެއްގެ ތެރޭގައި ފޯނުން ވީޑިއޯ ކުރަން ހުއްޓައި، ހޮލީވުޑްގެ ވަރުގަދަ އެކްޝަން ތަރި އާނޯލްޑް ޝްވެޒްނެގާ އަށް މީހަކު ހަމަލާ ދީފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 2
އެކުވެރިޔާ ބަލައިދާން ޖެހޭތީ އެކުވެރިން ކާރެއް ގަނެދީފި

އަތުގައި ސައިކަލެއް ނުވަތަ ކާރެއް އޮންނަ ނަމަ އެކުވެރިންގެ އުނދަގޫ ބައެއް ފަހަރު ވަރަށް ބޮޑު ވާނެ އެވެ. ތަނަކަށް ދާންޖެހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެ މީހުން ބަލައި ދާން ޖެހޭނެ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 6
އާ ތިން އެމްބަސީއަކާއި ކޮންސިއުލޭޓެއް ގާއިމްކުރަނީ

އިތުރު ތިން ގައުމެއްގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ ހުޅުވައ އާ ކޮންސިއުލޭޓެއް ވެސް ގާއިމުކުރަން ސަރުކާރުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019
ހައިވޭގައި ހިނގާލަން ސިންގާތަކަށް ވަގުތުކޮޅެއް

މި ވީޑިއޯ ބެލީމާ ހިތަށް އަރަނީ މިހެންނެވެ؛ މަޑުކޮށްގެން ތިބޭށެވެ. އަހަރެމެން ހައިވޭގައި ހިނގާލަނީ އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018
"ގްރޭސް މުގާބޭ ސައުތު އެފްރިކާއާ ހަވާލު ނުކުރާނެ"

ހަރާރޭ (ޑިސެމްބަރު 23) - ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭގެ އަނބިކަނބަލުން ގްރޭސް މުގާބޭ ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ސައުތު އެފްރިކާގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ނެރުނު ނަމަވެސް އޭނާ އެ ގައުމާ ހަވާލު ނުކުރާނެ ކަމަށް ޒިމްބާބުވޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 1
ގްރޭސް މުގާބޭ ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރެފި

ޕްރިޓޯރިއާ (ޑިސެމްބަރު 19) - ޒިމްބާބުވޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭގެ އަނބިކަނބަލުން ގްރޭސް މުގާބޭ ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ސައުތު އެފްރިކާގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ނެރެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 17
އެފްރިކާ އިން ގަމަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ސައުތު އެފްރިކާގެ ޖޮހަނެސްބާގުން އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ސައުތު އެފްރިކަން އެއާވޭސްގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 1
ކުޑަކަމުދާ ނަޖިހުން ގައު އުފައްދަނީ

އިންސާނުންގެ ނަޖިސް ބޭނުންކޮށްގެން އެކި ކަހަލަ އެއްޗެހި ތައްޔާރު ކުރުމަކީ ހުއްޓުމެއް ނެތި އަބަދުވެސް ތަހުލީލުކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. ބޭނުމަކީ ބޭކާރުވާ އެއްޗެހިން، ބޭނުންތެރި އެއްޗެއް އުފައްދައިގެން ދިރިއުޅުމަށް ލުޔެއް ހޯދައި، ތިމާވެއްޓަށް އެހީވުމެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 2
އެފްރިކާގެ އެންމެ ޒުވާން ބިލިއަނަރު ވަގަށް ނަގައިފި

ދާރުއްސަލާމް (އޮކްޓޯބަރު 12) - އެފްރިކާގެ އެންމެ ޒުވާން ބިލިއަނަރު ކަމަށް ބުނާ ޓެންޒޭނިއާގެ މުހައްމަދު ދޭވްޖީ ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2018 2
ބޯޓުގެ އިންޖީނުގައި ކުޅަނދުރު، އެތައް ފްލައިޓެއް ޑިލޭ

ޑާބަން (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ސައުތު އެފްރިކާގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޑާބަންގެ މައި އެއާޕޯޓުގައި މެންގޯ އެއާލައިންސްގެ ބޯޓެއްގެ އިންޖީނުގައި އާދަޔާޚިލާފަށް ކުޅަނދުރު ގިނަވުމުން އެތައް ފްލައިޓެއް ޑިލޭ ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2018 1
ރައީސް ޒޫމާގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި

ޕްރިޓޯރިއާ (އޮގަސްޓް 20) - ސައުތު އެފްރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖެކޮބް ޒޫމާގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 8
އެފްރިކާ އިން ގަމަށް ނޮވެމްބަރު މަހު ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ސައުތު އެފްރިކާގެ ޖޮހަނެސްބާގުން އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ސައުތު އެފްރިކަން އެއާވޭސް އިން ސީދާ ފްލައިޓްތަކެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައި މިއަދު އެކަން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 1
މޯޗަރީ އަށް ލީ މީހަކު ދިރިގެން އަލުން ހޮސްޕިޓަލަށް

ޖޮހަނަސްބާގު (ޖުލައި 3) - މޯޗަރީ އަށް ލީ ސައުތު އެފްރިކާގެ އަންހެނަކު މަރުނުވާކަން އެނގުމާ އެކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2018
2010ގެ ވޯލްޑް ކަޕުގައި މަންޑޭލާގެ ހިއްސާ ބޮޑު

ދެކުނު އެފްރިކާގައި 2010 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ވޯލްޑް ކަޕުގައި އެންމެ އަޑުގަދައީ "ވުވުޒެލާ"ގެ އެވެ. އެ ވުވުޒެލާގެ އަޑުން އެކި ދަނޑުތައް ގުގުމާލިއިރު، އެ މުބާރާތް އެ ގައުމުގައި ބޭއްވުމަށް ގިނަ ބަޔެއް ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކަކަކީ އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ރައީސް ނެލްސަން މަންޑޭލާ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ވޯލްޑް...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 5
ބޭރުގެ ބޯޓެއްގެ ބަލި މީހަކަށް ފަރުވާދޭން އައްޑުއަށް

ޖަޕާނުން ފުރައިގެން ސައުތު އެފްރިކާއަށް ދަތުރުކުރި ބޯޓެއްގައި އޮތް ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކަށް ފަރުވާދޭން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ސ. ފޭދުއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2018
ސައުތު އެފްރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ޕްރިޓޯރިއާ (އެޕްރީލް 6) - ސައުތު އެފްރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖެކޮބް ޒޫމާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލާގައި އޭނާ މިއަދު ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.