25 މެއި

May 25, 2020 1
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުން ރަންވަޅާ ހަމައަށް ކޮރޯނާވައިރަސް

ޖޮހަނަސްބާގު (މެއި 25) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުން ރަންވަޅު ކަމަށް ބެލެވޭ ސައުތު އެފްރިކާގެ އެމްޕޮނެންގައި މަސައްކަތް ކުރާ 164 މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން އެ ތަން ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020 1
ދެ ދުވަސްވީ ކުއްޖަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

ކޭޕް ޓައުން (މެއި 21) - ވިހޭތާ ދެ ދުވަސްވީ ކުއްޖަކު ކޮވިޑް-19 ގައި ސައުތު އެފްރިކާ އިން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 1
ލޮކްޑައުންގައި ކައިވެނި ޕާޓީ ބޭއްވުމުން ދައުވާކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ލޮކްޑައުން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެކަމާ ހިލާފުވެ ކައިވެނި ޕާޓީ ބޭއްވި މައްސަލައެއްގައި ދެކުނު އެފްރިކާގެ ދެމަފިރިއަކު ޕާޓީގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020 10
ތާށިވި މީހުންނާ އެކު މޯލްޑިވިއަން ސައުތު އެފްރިކާ އަށް

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމުން ގައުމުތަކުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ ހެދި ދަތުރުފަތުރު ހުއްޓުމަކަށް އައުމުން ގައުމަށް ނުދެވިި، ރާއްޖޭގައި ތާށިވި ސައުތު އެފްރިކާ އާއި މޮރިޝަސް މީހުން ގޮވައިގެން މޯލްޑިވިއަން އިން ދިގު ދަތުރަކަށް މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020 1
ލޮކްޑައުންގެ އަމުރާ ޚިލާފުވި މިނިސްޓަރު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ޖޮހަނަސްބާގު (އެޕްރީލް 9) - ސައުތު އެފްރިކާ ލޮކްޑައުންކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އަމުރާ ޚިލާފަށް ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުއްވި އެ ގައުމުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު ދެ މަހަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 6
އިންޓަނެޓްގެ އަގު އެންމެ ބޮޑީ އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުގައި

ދަށް އަދި މެދުފަންތީގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތަށް އެންމެ ބޮޑު ހަދަރެއްކުރަނީ އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުން ކަމަށް ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019 3
މިސް ޔުނިވާސް އަކީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރީތީގެ ރާނީ

މި އަހަރުގެ މިސް ޔުނިވާސްގެ މަގާމު ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރީތީގެ ރާނީ ޒޮޒިބީނީ ތަންޒީ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2019
ކާލެވޭ ގޮތަށް ގޮދަނުން ތައްޓެއް ހަދައިފި

ކުނީގެ ގޮތުގައި އުކައިލާ އެއްޗެހި މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން، ކާލެވޭ ގޮތަށް ދެކުނު އެފްރިކާގެ ކުންފުންޏަކުން ގޮދަނުން ތަށި ހަދައި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 12
ރާއްޖޭގެ ޑްރަގް މެޕް، 4 ބައްރުން 19 ގައުުމު

ރާއްޖެ އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށްފައިވާ ގައުމުތައް ދައްކައިދޭ ޗާޓެއް ކަސްޓަމްސް ސާވިސް އިން މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2019 1
ހެރީގެ ދަރިކަލުންގެ ހެދުންތަކެއް ޖަމިއްޔާއަކަށް ދީފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް މިހާރު ދެކުނު އެފްރިކާ އަށް ދަރިކަލުން އާޗީއާ އެކު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، އާޗީ ކުރިން ބޭނުންކުރެއްވި ހެދުންތަކެއް ކޭޕް ޓައުންގެ ޖަމިއްޔާއަކަށް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ،

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 5
އެފްރިކާގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ހުޅުވުން އަންނަ މަހު

އެފްރިކާގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް އަންނަ މަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ. ދެކުނު އެފްރިކާގެ ސޭންޑްޓަންގައި ބިނާކޮށްފައިވާ 55 ބުރީގެ މި އިމާރާތުގެ އުސްމިނުގައި ހުންނަނީ 234 މީޓަރު (768 ފޫޓް) އެވެ. "ލިއޮނާޑޯ" ގެ ނަމުގައި މި އިމާރާތް ތަރައްގީކޮށްފައި ވަނީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ލެގަސީ ގްރޫޕާއި ނެޑްބޭންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގުޅިގެންނެވެ. މަތީ...

27 ޖުލައި

July 27, 2019 3
ލަގްޒަރީ އައިސް ކްރީމެއް، އެކަމަކު ފަކުރު

އައިސް ކްރީމެއް ވެޖިއްޔާ ކާހިތް ނުވާނީ މަދު މީހެކެވެ. އެކަމަކު ސޫފާސޫފީގެ ކިރު ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ އައިސް ކްރީމެކޭ ބުނެފި ނަމަ ފަކުރުން ކާން ވެސް ނުކެރި ދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް މިއީ މިހާރު ދެކުނު އެފްރިކާގައި ވައިގައި ހިފައިގެން އުޅޭ ލަގްޒަރީ އައިސް ކްރީމެއްގެ ވާހަކަ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 5
އަޅުގަނޑަކީ "ކޮރަޕްޝަނުގެ ރަސްގެފާނެއް" ނޫން: ޒޫމާ

ޕްރިޓޯރިއާ (ޖުލައި 16) - އޭނާއާ ދެކޯޅަށް ކުރާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތަކީ ބަޔަކު ރާވައިގެން ސިޔާސީ މައިދާނުން ފުހެލުމަށް ހިންގާ ކަމެއް ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ "ކޮރަޕްޝަނުގެ ރަސްގެފާން" ނޫން ކަމަށް ދެކުނު އެފްރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖެކޮބް ޒޫމާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 6
އާނޯލްޑަށް މީހަކު ކޮޅުފައިން ހަމަލާދިފި

ސައުތު އެފްރިކާގެ ޖޮހަންސްބާގްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮތް ޖިމްނާސްޓިކް އިވެންޓެއްގެ ތެރޭގައި ފޯނުން ވީޑިއޯ ކުރަން ހުއްޓައި، ހޮލީވުޑްގެ ވަރުގަދަ އެކްޝަން ތަރި އާނޯލްޑް ޝްވެޒްނެގާ އަށް މީހަކު ހަމަލާ ދީފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 2
އެކުވެރިޔާ ބަލައިދާން ޖެހޭތީ އެކުވެރިން ކާރެއް ގަނެދީފި

އަތުގައި ސައިކަލެއް ނުވަތަ ކާރެއް އޮންނަ ނަމަ އެކުވެރިންގެ އުނދަގޫ ބައެއް ފަހަރު ވަރަށް ބޮޑު ވާނެ އެވެ. ތަނަކަށް ދާންޖެހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެ މީހުން ބަލައި ދާން ޖެހޭނެ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 6
އާ ތިން އެމްބަސީއަކާއި ކޮންސިއުލޭޓެއް ގާއިމްކުރަނީ

އިތުރު ތިން ގައުމެއްގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ ހުޅުވައ އާ ކޮންސިއުލޭޓެއް ވެސް ގާއިމުކުރަން ސަރުކާރުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019
ހައިވޭގައި ހިނގާލަން ސިންގާތަކަށް ވަގުތުކޮޅެއް

މި ވީޑިއޯ ބެލީމާ ހިތަށް އަރަނީ މިހެންނެވެ؛ މަޑުކޮށްގެން ތިބޭށެވެ. އަހަރެމެން ހައިވޭގައި ހިނގާލަނީ އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018
"ގްރޭސް މުގާބޭ ސައުތު އެފްރިކާއާ ހަވާލު ނުކުރާނެ"

ހަރާރޭ (ޑިސެމްބަރު 23) - ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭގެ އަނބިކަނބަލުން ގްރޭސް މުގާބޭ ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ސައުތު އެފްރިކާގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ނެރުނު ނަމަވެސް އޭނާ އެ ގައުމާ ހަވާލު ނުކުރާނެ ކަމަށް ޒިމްބާބުވޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 1
ގްރޭސް މުގާބޭ ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރެފި

ޕްރިޓޯރިއާ (ޑިސެމްބަރު 19) - ޒިމްބާބުވޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭގެ އަނބިކަނބަލުން ގްރޭސް މުގާބޭ ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ސައުތު އެފްރިކާގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ނެރެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 17
އެފްރިކާ އިން ގަމަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ސައުތު އެފްރިކާގެ ޖޮހަނެސްބާގުން އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ސައުތު އެފްރިކަން އެއާވޭސްގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.