10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020
އެސްޑީއެފުން ސާކް ގައުމުތަކަށް 7.7 މިލިއަން ދީފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ސާކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑް (އެސްޑީއެފް) އިން މެންބަރު ގައުމުތަކަށް 7.7 މިލިއަން ޑޮލަރު (118 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ އެހީއެއް ދީފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 87
އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވާނީ ރާއްޖެއަށް: ވޯލްޑް ބޭންކް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ދެކުނު އޭޝިއާ އިން އިގްތިސާދަށް އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވާނީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020 30
ދެކުނު އޭޝިއާގެ އަދިވެސް ބާރުގަދައީ ރާއްޖޭގެ ޕާސްޕޯޓް

ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ޕާސްޕޯޓަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖޭގެ ޕާސްޕޯޓް ހޮވިއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019
އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ފޯރަމް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ހަތަރު ވަނަ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ފޯރަމް (އިފްސާ) ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019 2
ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް އެހީ އިތުރުކުރާނަން: އިންފަންޓީނޯ

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ފީފާގެ އެހީތެރިކަން އިތުކުރާނެ ކަމަށް ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 8
ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އިސް ވަފުދެއް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ވޯލްޑް ބޭންކް ސައުތު އޭޝިއާ ރީޖަންގެ ނައިބު ރައީސް ހާޓްވިގް ޝެފާ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017
ފެންބޮޑުވުމުގައި ސާކުގެ ތިން ގައުމުން 1200 މަރު

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 27) - ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް މިހާރު ކުރާ ވިއްސާރައިގައި އިންޑިއާ، ބަންގްލަދޭޝް އަދި ނޭޕާލުން 1،200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2017
ދެކުނު އޭޝިއާގެ ފެންބޮޑުވުމުގެ ގެއްލުން 16 މިލިއަން މީހުންނަށް

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 19) - ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެކި ގައުމުތަކަށް މިހާރު ކުރާ ވިއްސާރައިގައި ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ގެއްލުން ލިބުނު މީހުންގެ އަދަދު 16 މިލިއަނަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2017 22
އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކަށް އިންޑިއާގެ ހަދިޔާ: ސެޓެލައިޓެއް

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އިންޑިއާ އިން ހެދި ސެޓެލައިޓް، "ޖީސެޓް-9" މިއަދު ހަވީރު ޖައްވަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017
އިންޑިއާ އަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 7) - އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ ހިސާބުތަކަށް ރިކްޓާ މިންގަނޑުން 5.8 ގެ ބާރުމިނުގައި މިރޭ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 1
ބޯ ސްނޯގައި ޖެހި އަފްޣާނާއި ޕާކިސްތާނުން 100 މަރު

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 6) - އަފްޣާނިސްތާނާއި ޕާކިސްތާނަށް ބޯކޮށް ސްނޯ ފޭބުމުގެ ސަބަބުން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017
ކުޑަ ކުއްޖާ ހަވާލު ކުރުމުން އިންޑިއާ އަށް ޝުކުރު

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 5) - އެގާރަ ވަރަކަށް މަސްކުރިން ޕާކިސްތާނުން ގެންދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖާ އަނބުރާ ހަވާލު ކުރުމުން އިންޑިއާ އަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017
އިންޑިއާ އިން ކުޑަކުދިން މަރުވީ ހުސްބަނޑާ ލައިޗީ ކައިގެން

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 2) - ގޮތް ނޭނގޭ ބައްޔެއްގައި އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ ހިސާބުތަކުން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން މަރުވެފައި ވަނީ ހައިބަނޑާ ހުރެ ލައިޗީ ކައިގެން ކަމަށް އިންޑިއާ އާއި އެމެރިކާގެ ސައެންސްވެރިންގެ ހޯދުންތަކަށް ފަހު ބުނެފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 1
މުމްބާއީ ހަމަލާގެ ފަހަތުގައިވާ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 31) - މުމްބާއީ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ހާފިޒް ސައީދު ޕާކިސްތާނުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 1
ފަސްކުރި ސާކް ސަމިޓާ މެދު ވާހަކަދައްކަން ބައްދަލުކުރަނީ

ފަސްކޮށްފައިވާ ސާކް ސަމިޓާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަން މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ މަންދޫބުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައްދަލުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2017 9
ޓޫރިޒަމުން ލަންކާ އަށް ރެކޯޑް އަދަދެއްގެ އާމްދަނީއެއް

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 28) - ޓޫރިޒަމުން މިދިޔަ އަހަރު ސްރީ ލަންކާ އަށް ރެކޯޑް އަދަދެއްގެ އާމްދަނީއެއް ކަމަށްވާ 3.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ވަޒީރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017
ފިނިގަދަވެގެން އަފްޣާނިސްތާނުން 27 ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ކާބުލް (ޖެނުއަރީ 26) - އަފްޣާނިސްތާނަށް ސްނޯ ފައިބައި، އާދަޔާޚިލާފަށް ފިނިގަދަވެގެން އެ ގައުމުން 27 ކުޑަ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017
މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބޮންޑު ވިއްކި މައްސަލަ ސިރިސޭނާ ބަލަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 23) - ސްރީ ލަންކާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބޮންޑު ވިއްކުމުގައި ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދާފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަންގަވައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017
އިންޑިއާގައި ހިނގި ރޭލް އެކްސިޑެންޓެއްގައި 26 މަރު

އަންދުރަ ޕްރަދޭޝް (ޖެނުއަރީ 22) - އިންޑިއާގެ އަންދުރަ ޕްރަދޭޝް ސްޓޭޓުގައި ހިނގި ރޭލް އެކްސިޑެންޓެއްގައި 26 މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017
ލަންކާގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ބޭރުގެ ފަނޑިޔާރުން ގެންނަން ލަފާދީފި

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 8) - ލަންކާގެ މަދަނީ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތައް ބެލުމަށް ބޭރުގެ ފަނޑިޔާރުން ގެނައުމަށް ކޮންޒަލްޓޭޝަން ޓާސްކް ފޯސް (ސީޓީއެފް) އިން ސަރުކާރަށް ލަފާދީފި އެވެ.