11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 5
ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް ދެން އޮންނާނީ ޕާކިސްތާނުގައި

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް 2021 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ޕާކިސްތާނަށް ދީފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019 5
ފުޓްބޯޅަ: ބަންގާޅު އަތުން ވެސް ރާއްޖެއަށް ޕޮއިންޓެއް

ނޭޕާލުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ފިރިހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ދެ ވަނަ މެޗުން ބަންގްލަދޭޝްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

December 03, 2019 22
ބިލިއަން މީހުންގެ ތެރޭ ހުރި އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ!

ދިވެއްސަކު، އިންޑިވިޖުއަލް ކުޅިވަރަކުން އަމުދުން އެތުލެޓިކްސް އިން ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރަން މެޑެއްޔެއް ހޯދަފާނެ ކަމަށް މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ދިވެހިން ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ އެވެ....

December 03, 2019 40
ސާއިދު ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި، ތާރީޚީ ކާމިޔާބީއެއް

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު ރަން މެޑަލް ހޯދައި، ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު މުބާރާތުގެ 35 އަހަރު ވީ ތާރީހުގައި ރާއްޖެ...

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019 14
ސެމީން އިންޑިއާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

ނޭޕާލުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ އިވެންޓުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި އިންޑިއާ އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 5
ފުރަތަމަ މެޗުން ޕާކިސްތާން އަތުން ބަލިވެއްޖެ

ނޭޕާލުގައި އިއްޔެ ފެށި 13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ފިރިހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ އިވެންޓުގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ޕާކިސްތާން އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019 4
ރާއްޖެ، އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ އެއް ގްރޫޕަކަށް

ނޭޕާލުގައި އަންނަ މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު ފަށާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ފިރިހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ އަދި ސްރީ ލަންކާ އެއް ގްރޫޕަކަށް ލައްވާލައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 1
ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ އިތުބާރު ބޮޑުވެއްޖެ: ކޯޗު

ދާދި ފަހުން ނިމިދިޔަ އޭވީސީ ސީނިއާ ވިމެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ރިހި މެޑަލާ އެކު ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ އިތުބާރު ބޮޑުވެއްޖެކަމަށާއި އެއީ ރަނގަޅު މިސްރާބުގައި އިތުރަށް ކުރިއަށްދާން ލިބޭނެ ހިތްވަރެއް ކަމަށް ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗު އަހުމަދު އަދީލް (ބޭބެ) ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 3
ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް ޑިސެމްބަރުގައި އޮންނާނެ!

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު ހަރަކާތް ކަމަށްވާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް ޑިސެމްބަރު 1-10 އަށް ނޭޕާލުގައި އޮންނާނެކަން ކަށަވަރުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މަރުޒޫގު (މަރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019
ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް ޑިސެމްބަރަށް ފަސްކޮށްފި

ފަސްކޮށްފައިވާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ބާއްވަން ނޭޕާލުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019
ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް ސެޕްޓެމްބަރަށް ފަސްކޮށްފި

ނޭޕާލުގެ ވެރިރަށް ކަތުމަންޑޫގައި މާޗު މަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ކުރިން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 10
ސިޔާސީ މަސައްކަތަށް ފަހު މަރޭ އެނބުރި ކުޅިވަރަށް

އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ނެންގެވި ޗުއްޓީއަށް ފަހު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އެމްއޯސީ) ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މަރުޒޫގު (މަރޭ) އެނބުރި މަސައްކަތަށް މިއަދު ނުކުންނެވި އިރު ކުރިމަތީގައި އޮތީ ބޮޑު ދެ ހަރަކާތެވެ. އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އާއި ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 3
ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: ރާއްޖެއަށް ވާދަކުރެވޭ 11 ކުޅިވަރު

ނޭޕާލުގައި އަންނަ އަހަރުގެ މާޗު 9-18 އަށް ބާއްވާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 27 ކުޅިވަރެއް ހިމަނަން އިއްޔެ ފާސްކުރި އިރު މީގެ ތެރެއިން 11 ކުޅިވަރަކީ ރާއްޖެއަށް ވާދަކުރެވޭނެ ކުޅިވަރުތަކެއް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީން ބުނެފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017
ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް ތާރީހަށް ބާއްވާނަން: ނޭޕާލް

ނޭޕާލުގައި 2019 ވަނަ އަހަރު ބާއްވަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް ތާރީހަށް ބާއްވާނެ ކަމަށާއި ކަތުމަންޑޫގެ ދަސަރަތު ރަންގަސަލާ ސްޓޭޑިއަމުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ވެސް ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ނޭޕާލުގެ ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ރާޖެންދްރާ ކުމާރު ކޭސީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2017 1
ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: ބާސްކެޓާއި ކްރިކެޓް ހިމެނޭނެ

ނޭޕާލުގައި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހު ބާއްވާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން އަދި އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމަށާއި ކްރިކެޓް ޓީމަށް ލިބޭނެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 1
ދެކުނު އޭޝިއާގެ ކުޅިވަރުގެ ތާރީހީ އިންތިހާބު ރާއްޖޭގައި

ސައުތު އޭޝިއާ އޮލިމްޕިކް ކައުންސިލް (އެސްއޭއޯސީ) އަސާސީ ގަވާއިދަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ފަހު ބާއްވާ ފުރަތަމަ އިންތިހާބީ ބައްދަލުވުން މި އަހަރު ފަހުކޮޅު ނުވަތަ އަންނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 1
ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް ބާއްވަން ޕާކިސްތާން ބޭނުންވެފައި

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް 2020 ވަނަ އަހަރު ޕާކިސްތާނުން ބާއްވާނެ ކަމަށާއި ކުރިއަށް ގޭމްސް ނޭޕާލަށް ނުބޭއްވިއްޖެ ނަމަ، އެ މުބާރާތް ބާއްވަން ވެސް ތައްޔާރު ކަމަށް ޕާކިސްތާން އޮލިމްޕިކް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް ލެފްޓިނަންޓް ޖެނެރަލް (ރިޓަޔާޑް) ސައީދު އާރިފް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016
ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް 2019 ގައި ނޭޕާލުގައި

ތޭރަ ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހު ނޭޕާލުގެ ވެރިރަށް ކަތުމަންޑޫގައި ބާއްވަން އަދި ސައުތު އޭޝިއަން އޭޝިއަން އޮލިމްޕިކް ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ އޮފީހެއް އެ ސިޓީގައި ގާއިމްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2016 14
މެޑަލަކަށް ފަހު މެޑަލެއް: ކޯޗު ފާއިލް ވަރެއް ނެތް!

"އަހަރެމެންގެ ކުޅިވަރު ގެއްލެނީ. މިހެން ކޮންމެ ފަހަރަކު ނެޝަނަލް ރެކޯޑެއް ހަދައިގެން ނެތް ތިބެވޭކަށް. މި ފަހަރު ބޭނުންވަނީ ބްރޮންޒް މެޑަލެއް،"