21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020
ރޮނާލްޑޯ ނުކުޅުމުން ފައިސާ އަނބުރާ ދޭން ޖެހިއްޖެ

ސޯލް، ކޮރެއާ (ނޮވެމްބަރު 21) - ދެކުނު ކޮރެއާ އިން ހޮވާލެވޭ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ޔުވެންޓަސް މިދިޔަ އަހަރު ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނުކުޅޭތީ މެޗު ބަލަން ދިޔަ ބައެއް ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި އެ މެޗު ޕްރޮމޯޓްކުރި ފަރާތުން ސަޕޯޓަރުންނަށް ޓިކެޓް ފައިސާގެ އެއްބައި...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020
ކުދިންގެ "ސިކުނޑި ކިޔާލަދޭ" ކާރެއް ނެރެނީ

ކާރު އުފައްދާ ދެކުނު ކޮރެއާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ހިއުންޑޭ އިން ކުޑަކުދިންގެ "ސިކުނޑި ކިޔާލަދޭ" ޓެކްނޮލޮޖީއާ އެކު އުފައްދާފައިވާ ކާރެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020 1
7.04 ބިލިއަން ވިއުސްއާ އެކު ބޭބީ ޝާކަށް އެއް ވަނަ

މިހާތަނަށް ޔޫޓިއުބްގައި އެންމެ ގިނަ ވިއުސް ލިބުނު ވީޑިއޯގެ މަގާމު ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ލަވަ "ބޭބީ ޝާކް" އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 2
ސެމްސަންގުގެ ޗެއާމަން އަވަހާރަވެއްޖެ

ދެކުނު ކޮރެއާގެ މަޝްހޫރު ފޯނު ކުންފުނި ސެމްސަންގްގެ ޗެއާމަން ލީ ކުން-ހީ މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020
ކޮރެއާގައި މީހުން މަރުވަނީ ވެކްސިންގެ ސަބަބުން ނޫން

ސޯލް (އޮކްޓޯބަރު 24) - ރޯގާގެ ވެކްސިނެއް ޖެހިތާ މާގިނައިރު ނުވަނީސް ސައުތު ކޮރެއާގައި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެފައިވީ ނަމަވެސް އެއީ ވެކްސިން ޖެހުމާ ގުޅުންހުރި މަރެއް ނޫން ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 1
ސްކްރީން ފޮރުވޭ ޓީވީ އެލްޖީން ވިއްކަން ފަށައިފި

ގެވެހި ސާމާނު އުފައްދާ ދެކުނު ކޮރެއާގެ މަޝްހޫރު އިލެކްޓްރޯނިކްސް ކުންފުނި އެލްޖީން ރޯލަބަލް ނުވަތަ ސްކްރީން ފޮރުވައިލެވޭ ޓީވީ ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 2
ސެމްސަންގް އެސް21 ޑިސެމްބަރުގައި؟

މި އަހަރަކީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި ތާށިކަން ބޮޑު އުނދަގޫ އަހަރެއް ނަމަވެސް ފޯނު ނެރޭ ކުންފުނިތައް ތިބީ މަޑަކުންނެއް ނޫނެވެ. އޭގެ ހެއްކަކީ އެޕަލްގެ އައިފޯން 12 މި އަހަރު ނެރޭނެކަމާ ދޭތެރޭ ވެސް ސުވާލު އުފެދިފައި ވަނިކޮށް، ފޯނު ނެރުމެވެ. އެހެންވެ އަދި މި ހިސާބުން މި އަހަރުގެ ފޯނުގެ ފޯރިއެއް ނުނިމެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020
ޕާކަށް ވުރެ ސޮންގެ ނުފޫޒު ގަދަވެއްޖެ

ސޯލް (އޮކްޓޫބަރު 16) - ދެކުނު ކޮރެއާ ފުޓްބޯޅައިގައި މަގުބޫލު ބްރޭންޑެއް ގޮތުގައި ހުރި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު ޖީސަން ޕާކް އަށް ވުރެ މިހާރު ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ މިޑްފީލްޑަރު ސޮން ހެއުން މިންގެ ނުފޫޒު އެ ގައުމުގައި ގަދަވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2020 2
ސައުތު ކޮރެއާގެ 33 ބުރި އިމާރާތެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ސޯލް (އޮކްޓޯބަރު 9) - ސައުތު ކޮރެއާގެ ދެކުނުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ އުލްސާންގެ 33 ބުރި އިމާރާތެއްގައި ވަރުގަދަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ރޭ ހިނގައިފި އެވެ.

October 09, 2020 1
ސައުތު ކޮރެއާގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރަނީ

ސައުތު ކޮރެއާގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރަން އެމްއެމްޕީއާރުސީން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 2
ގެއްލުނު ނޯތު ކޮރެއާގެ ސަފީރު ސައުތު ކޮރެއާގައި

ސޯލް (އޮކްޓޯބަރު 8) - އިޓަލީ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުރި ނޯތު ކޮރެއާގެ ވަގުތީ ސަފީރު "ގެއްލުނުތާ" ދުވަސްތަކެއް ފަހުން އޭނާ ސައުތު ކޮރެއާގައި ދިރިއުޅޭކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 3
އެލްޖީގެ "ވިންގް" މިއީ އަދި މާ ތަފާތު ފޯނެއް

ސްމާޓްފޯނު އުފައްދާ ކުންފުނިތަކަށް، ފަތްޖެހޭ ފޯނު އުފެއްދުމުގެ ޓްރެންޑެއް އައިސްފައި ވަނިކޮށް، ދެކުނު ކޮރެއާގެ އެލްޖީން ވެސް މި ވަނީ "ތަފާތު" ފޯނެއް ދައްކާލައިފަ އެވެެ. "ވިންގް" ގެ ނަމުގައި ދައްކައިލި މި ފޯނަކީ "އެއް ފޯނުގެ މަތީގައި އަނެއް ފޯނު" އިންނަ ފޯނެކެވެ. އެއަށް ވުރެ ތިލަކޮށް މި ފޯން ސިފަކުރެވޭނީ ދެ ސްކްރީންލީ ފޯނެއްގެ ގޮތުގަ...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020
އެލްޖީން ނެރޭނީ ދެ ސްކްރީން ލީ ފޯނެއް؟

ފަތްޖެހޭ ފޯނުގެ ރޭހުގައި އުޅޭ ކުންފުނިތައް މިހާރު މަދެއް ނޫނެވެ. މިކަން ފުރަތަމަ ހަގީގަތަކަށް ހަދައި އާންމުންނާ ހަމަށް އެ ޒާތުގެ ފޯނު ގެނެސްދިން ފުރަތަމަ ކުންފުނީގެ ޝަރަފު ހޯދީ...

September 03, 2020
ގެލެކްސީ ޒީ ފޯލްޑް 2 މި މަހުގެ 18 ގައި

ގެލެކްސީ ޒީ ފޯލްޑް 2 ގެ ޕްރި-އޯޑަރަށް ހުޅުވައިލީ ބުދަ ދުވަހު

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 7
އިންޑިއާގައި ޕަބްޖީ މަނާކޮށްފި

އިންޑިއާ އިން ވަނީ ޗައިނާއާ ގުޅުން ހުރި 118 އެޕެއް މިއަދު މަނާކޮށްފައި

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020
ވައި ސާފުކޮށްދޭ މާސްކެއް އެލްޖީން އުފައްދައިފި

އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި ބައެއް މާކެޓްތަކަށް "އެލްޖީ ޕިއުރިކެއާ" ނެރެން ވަނީ އަމާޒު ހިފާފައި

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 3
ކޮރެއާގެ ޕާލަމެންޓް ބަންދުކޮށް، މެންބަރުން ކަރަންޓީނަށް

ސޯލް (އޮގަސްޓް 27) - ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީގެ އިވެންޓްތައް ކަވަރުކުރާ ފޮޓޯގްރާފަރަކު ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން ސައުތު ކޮރެއާގެ ޕާލަމެންޓް ބަންދުކޮށް، މެންބަރުން އަމިއްލަ އަށް ކަރަންޓީނަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020
ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރި ސައުތު ކޮރެއާގައި ކޭސްތައް މައްޗަށް

ސޯލް (އޮގަސްޓް 25) - ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރި ގޮތުން ރޯލް މޮޑަލެއްގެ ގޮތުގައި ބެލި ސައުތު ކޮރެއާގައި ވައިރަސްގެ ކޭސްތައް ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ މިންވަރަށް އިތުރުވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020 2
އެމެރިކާ ސަފީރުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވި މަތިމަސް ބާލައިފި

އެމެރިކާ އިން ދެކުނު ކޮރެއާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހެރީ ހެރިސް މަތިމަސް ބަހައްޓާ ގޮތުން ސިފަކޮށްދެނީ ޖަޕާނުގެ ދަށުގައި އެ ގައުމު އޮތް ދުވަސްވަރުގެ ހަނދާންތައް ކަމެއް ބުނެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފެށުމުން މަތިމަސް ބާލުއްވައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2020
ގެލެކްސީ ޒީ ފްލިޕް 5ޖީ އަންނަ މަހުގެ 7 ގައި

ގެލެކްސީ ފްލިޕް ޒީގެ އަގަކީ 1،499.99 ޑޮލަރު (23,099.85ރ.)

15 ޖުލައި

July 15, 2020
އޭޝިއާގައި ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅޭ އަންހެނުން އިތުރުވަނީ

ފަހަކަށް އައިސް، ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅޭ ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ އަންހެނުން އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގައި އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020 1
ސޯލްގެ މޭޔަރު ވަނީ ސެކްރެޓަރީއަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައި

ސޯލް (ޖުލައި 13) - މިދިޔަ ހަފުތާގައި އަމިއްލަ އަށް މަރުވި ކަމަށް ބެލެވޭ ސައުތު ކޮރެއާގެ ވެރިރަށް ސޯލްގެ މޭޔަރު ޕާކް ވޮން-ސޫން ވަނީ އޭނާގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ އަށް ހަތަރު އަހަރު ވަންދެން ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.