26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018
ސައުތު ކޮރެއާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ 39 މަރު

ސޯލް (ޖެނުއަރީ 26) - ސައުތު ކޮރެއާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަލިފާން ރުވެ 39 މީހުން މަރުވެ 70 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018 1
މަޝްވަރާ އަށް ނޯތު ކޮރެއާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ

ސޯލް (ޖެނުއަރީ 5) - އަންނަ މަހު ސޯލްގައި ބާއްވާ ވިންޓަ އޮލިމްޕިކްސްގައި ނޯތު ކޮރެއާގެ ޓީމެއް ބައިވެރި ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ދިން ދައުވަތު ނޯތު ކޮރެއާ އިން ގަބޫލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސައުތު ކޮރެއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018
މަޝްވަރާ އަށް ސައުތު ކޮރެއާ އިން ދައުވަތު ދީފި

ސޯލް (ޖެނުއަރީ 2) - ނޯތު ކޮރެއާއާ އެކު މަތީ ފެންވަރުގެ މަޝްވަރާތަކަށް ސައުތު ކޮރެއާ އިން ދައުވަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 1
އުތުރު ކޮރެއާގެ ސިފައިންގެ މީހަކު އަނެއްކާ ދެކުނަށް

އުތުރު ކޮރެއާގެ ސިފައިންގެ މީހަކު އަނެއްކާ ވެސް، ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައިވާ ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން މަނާ ސަރަހައްދު (ޑީމިލިޓަރައިޒްޑް ޒޯން) ހުރަސްކޮށް ދެކުނު ކޮރެއާ އަށް ވަދެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 5
އުތުރު ކޮރެއާ ހުއްޓުވައިދިނުމަށް ޗައިނާގައި އެދިއްޖެ

އުތުރު ކޮރެއާގެ ހަތިޔާރު މަޝްރޫއު ހުއްޓުވައިދިނުމަށް އިތުރު މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް، ޖަޕާނާއި ދެކުނު ކޮރެއާ އިން ޗައިނާގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 1
ނޯތު ކޮރެއާގެ ސިފައިންގެ މީހާ އޮތީ ތެޅިފައި އޮތް ފުޅިއެއްހެން

ސޯލް (ޑިސެމްބަރު 5) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ފިލި ސިފައިންގެ މީހާ އެމެރިކާގެ ބްލެކް ހޯކް ހެލިކޮޕްޓަރެއްގައި ސޯލްގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރު އޭނާ އޮތީ "ތެޅިފައި އޮތް ފުޅިއެއްހެން" ކަމަށް ސިފައިންގެ މީހާ އަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ޑޮކްޓަރު ލީ ކުކް-ޖޮންގް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 1
އެމެރިކާގެ ހަނގުރާމަމަތީ ބޯޓުތައް ސައުތު ކޮރެއާ އަށް

ސޯލް (ޑިސެމްބަރު 4) - އެމެރިކާގެ އެފް-22 ގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ޖެޓްތައް ސައުތު ކޮރެއާ ސަރަހައްދަށް މިއަދު ވަދެއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017
ސައުތު ކޮރެއާގެ މަސްބޯޓެއް ބަންޑުން ޖަހާލާ 13 މަރު

ސޯލް (ޑިސެމްބަރު 3) - ސައުތު ކޮރެއާގެ މަސްބޯޓެއް 336 ޓަނުގެ ޓޭންކަރެއްގައި ޖެހި މަސްބޯޓު ބަންޑުން ޖަހާލުމުން އޭގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރޭން 13 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި...

December 03, 2017 6
ނޯތު ކޮރެއާގެ ސިފައިންގެ މީހާ ސަލާމަތްވުމަކީ މުއުޖިޒާތެއް

ސޯލް (ޑިސެމްބަރު 3) - ދެ ކޮރެއާގެ މެދުގައި ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ފިލަން އުޅުނު ނޯތު ކޮރެއާގެ ސިފައިންގެ މީހާ ސަލާމަތް ވުމަކީ "މުއުޖިޒާތެއް" ކަމަށް...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017
ނޯތު ކޮރެއާ އިން ބޯޑަރުގައި ކާނު ކޮންނަނީ

ސޯލް (ނޮވެމްބަރު 25) - ނޯތު ކޮރެއާ ސިފައިންގެ މީހަކު ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ސައުތު ކޮރެއާ އަށް ދުވެފައި ވަދެ ފިލި ހާދިސާ އަށް ފަހު ދެ ގައުމު ގުޅޭ ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ޑިމިލިޓަރައިޒް ޒޯން...

November 25, 2017 6
ނޯތު ކޮރެއާ އިން ފިލި ސިފައިންގެ މީހާ: އާދަޔާ ޚިލާފު މީހެއް

ސޯލް (ނޮވެމްބަރު 25) - ބަޑި ޖަހަނިކޮށް ފިލި ނޯތު ކޮރެއާގެ ސިފައިންގެ މީހާ އަކީ އާދަޔާޚިލާފު ހިތްވަރު ގަދަ މީހެއް ކަމަށް އޭނާ އަށް ފަރުވާދޭ ސައުތު ކޮރެއާގެ ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017
ނޯތު ކޮރެއާގެ ސިފައިންގެ މީހާ ފިލި ނާޒުކް ވަގުތުކޮޅު

ސޯލް (ނޮވެމްބަރު 22) - ދެ ކޮރެއާގެ ދެމެދުގައި ވަރުގަދަ އަށް ގާޑުކޮށްފައިވާ ޑިމިލިޓަރައިޒް ޒޯން ހުރަސްކޮށް ނޯތު ކޮރެއާގެ ސިފައިންގެ މީހާ ފިލި ނާޒުކް ވަގުތު ކޮޅުގެ ވީޑިއޯ ޔުނައިޓެޑް...

November 22, 2017
ނޯތު ކޮރެއާ އިން ފިލި ސިފައިންގެ މީހާ ހޭއަރައިފި

ސޯލް (ނޮވެމްބަރު 22) - ދެ ކޮރެއާގެ ދެމެދުގައި ވަރުގަދަ އަށް ގާޑުކޮށްފައިވާ ޑިމިލިޓަރައިޒް ޒޯން ހުރަސްކޮށް ފިލަން އުޅުނު ނޯތު ކޮރެއާގެ ސިފައިންގެ މީހާ ކޯމާ އިން ހޭއަރައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017 3
ނޯތު ކޮރެއާއިން ފިލި ސިފައިންގެ މީހާގެ ބަނޑުގައި ފަނި

ސޯލް (ނޮވެމްބަރު 17) - ދެ ކޮރެއާގެ ދެމެދުގައި ވަރުގަދަ އަށް ގާޑުކޮށްފައިވާ ޑިމިލިޓަރައިޒް ޒޯން ހުރަސްކޮށް ފިލަން އުޅުނު ނޯތު ކޮރެއާގެ ސިފައިންގެ މީހާގެ ބަނޑުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަނި އެބަހުރި ކަމަށް އޭނާ އަށް ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރު ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017
ނޯތު ކޮރެއާއިން ފިލަން އުޅުނު މީހާ ގަޔަށް ހަތް ވަޒަން

ޕިއޮންޔޮން (ނޮވެމްބަރު 14) - ދެ ކޮރެއާގެ ދެމެދުގައި ވަރުގަދަ އަށް ގާޑުކޮށްފައިވާ ޑިމިލިޓަރައިޒް ޒޯން ހުރަސްކޮށް ފިލަން އުޅުނު ނޯތު ކޮރެއާގެ ސިފައިންގެ މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ ހަތް ތަނަކަށް ވަޒަން ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ސައުތު ކޮރެއާގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 3
ޓްރަމްޕުގެ ހަރުކަށި އިންޒާރެއް ނޯތު ކޮރެއާ އަށް

ސޯލް (ނޮވެމްބަރު 8) - އެމެރިކާއާ މެދު ހީކުރާހާ ލުއިކޮށް ނުނެގުމަށް އެދި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން އަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިއަދު އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 6
ސައުތު ކޮރެއާގެ ކުރީގެ ރައީސް އަށް ޖަލުގައި ހިތްދަތިކަން

ސޯލް (އޮކްޓޯބަރު 18) - ސައުތު ކޮރެއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕާކް ގުއެން-ހައި އަށް ޖަލުގައި ވަރަށް ހާލުގައި ޖައްސާ ކަމަށް އެކަމަނާގެ ވަކީލުން ބުނެފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 1
ކޮރެއާ މަތިން އެމެރިކާގެ ބޮންއަޅާ ބޯޓުތަކެއް ދަތުރުކޮށްފި

ސޯލް (އޮކްޓޯބަރު 11) - ސައުތު ކޮރެއާއާ އެކު ބޭއްވި އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއްގައި އެމެރިކާގެ ބޮން އަޅާ ބޯޓުތަކުން ކޮރެއާ ޕެނިންސުލާ މަތިން އުދުހިއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017
ކިމް އަވަހާރަކޮށްލަން ރޭވި ޕްލޭން ނޯތު ކޮރެއާ އިން ވަގަށް ނެގި

ޕިއޮންޔޮން (އޮކްޓޯބަރު 10) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން-އަވަހާރަކޮށްލަން ރާވާފައިވާ ޕްލޭނަކާއި އެމެރިކާ އާއި ސައުތު ކޮރެއާގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކަކާ ބެހޭ ސިއްރު ލިޔުންތަކެއް ނޯތު ކޮރެއާގެ ހެކަރުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2017
ނޯތު ކޮރެއާއިން ދަނީ އިތުރު ޓެސްޓްތަކަށް ތައްޔާރުވަމުން

ސޯލް (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން އިތުރު މިސައިލްތައް ޓެސްޓް ކުރަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމުގެ ހެކިތައް ލިބެމުންދާ ކަމަށް ސައުތު ކޮރެއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2017 5
ސެމްސަން ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް

ސޯލް (އޮގަސްޓް 25) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށް ސާބިތުވި ކަމަށް ބަލާ ސައުތު ކޮރެއާގެ ސެމްސަން ކުންފުނީގެ ވައިސް ޗެއާމަން ލީ ޖައި-ޔޮން އަށް ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017
އެމެރިކާ-ސައުތު ކޮރެއާގެ ތަމްރީނުތަކަށް އިންޒާރު ދީފި

ޕިއޮންޔޮން (އޮގަސްޓް 21) - އެމެރިކާ އާއި ސައުތު ކޮރެއާ ސިފައިން ގުޅިގެން މިއަދު ފެށި ވަރުގަދަ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކާ ގުޅިގެން ނޯތު ކޮރެއާ އިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 1
ސެމްސަންގެ ވެރިޔާއަށް 12 އަހަރުގެ ހުކުމެއް އަތުވެދާނެ

ސޯލް (އޮގަސްޓް 7) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސެމްސަން ކުންފުނީގެ ވައިސް ޗެއާމަން ލީ ޖައި-ޔޮން އަށް 12 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.