01 ޖުލައި

July 01, 2020 2
ޖައްވަށް ނުދެވުނަސް ޖައްވުގެ ވަސް ބެލިދާނެ

ޖައްވަށް ނުދެވުނަސް، ޖައްވުގެ ވަސް ވަސް ބަލައިލަން ބޭނުންވާ ނަމަ ޖަހާލާނެ ސެންޓެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ (ނާސާ) އިން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެ މަސައްކަތް މާ ލަސްތަކެއް ނުވެ ފުރިހަމަވާނެ ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާ އިން ބުންޏެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 2
ހަނދަށް ކުރާ ދަތުރަށް ފާހާނާއެއް ޑިޒައިންކުރަނީ

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ފަހުން ހަނދަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދަށް ހާއްސަ ފާހާނާއެއް ޑިޒައިންކުރަން އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އިން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020 3
ރަޝިއާ އިން ޓޫރިސްޓުން ޖައްވަށް ފޮނުވަނީ

މިއީ ފިނި ހަނގުރާމައެއް ނޫނެވެ. ޖައްވީ ޓޫރިޒަމެވެ. ޖައްވަށް ޓޫރިސްޓުން ފޮނުވުމަކީ ރަޝިއާ އަށް އާ ކަމެއް ވެސް ނޫނެވެ. ރަޝިއާ އިން މީގެ ކުރިން ވެސް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަނަށް ޓޫރިސްޓުން ފޮނުވި އެވެ. ނަމަވެސް، 2010 ގައި ދަތުރުތައް ވަނީ މެދުކަނޑާލާފަ އެވެ. އެއީ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަންގައި މީހުން މާ ގިނަވާތީ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 6
ސްޕީޑަކީ 17500 މޭލު، 19ގަޑިއިރު ދަތުރު ކާމިޔާބު

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 1) - އަމިއްލަ ކުންފުޏެއް ކަމަށްވާ ސްޕޭސްއެކްސްގެ ޖައްވީ އުޅަނދުގައި ނާސާގެ ދެ އޮސްޓްރޮނޯޓުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖައްވީ ސްޓޭޝަނަށް ފެށި ދަތުރު ގަޑިއަކު 17،500 މޭލު (28،000 ކިލޯމީޓަރު)ގެ ބާރު މިނުގައި 19 ގަޑިއިރަށް ފަހު ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ފުރިހަމަ ކޮށްފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020 7
ސްޕޭސްއެކްސްގެ އުޅަނދެއްގައި އޮސްޓްރޮނޯޓުން ޖައްވަށް

ފްލޮރިޑާ (މެއި 31) - އަމިއްލަ ކުންފުޏެއް ކަމަށްވާ ސްޕޭސްއެކްސްގެ ޖައްވީ އުޅަނދެއްގައި ނާސާގެ ދެ އޮސްޓްރޮނޯޓުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖައްވަށް އިއްޔެ ދަތުރު ފަށައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020
ނާސާ އިން މުސާރަދޭ ގޮތަށް، މާސް އަށް ފޭކް ދަރުތެއް

"ސްޕޭސްފްލައިޓް ސިމިއުލޭޓާ"އެއްގެ ތެރޭގައި އަށް މަސް ދުވަސް ހޭދަކުރަން އެދޭ މީހުންނަށް ނާސާއިން ވަޒީފާ ދެނީ އެވެ. މުސާރަ ވެސް ދެ އެވެ. އެކަމަކު އަދި ވަކި އަދަދެއް ކަނޑައަޅައި މުސާރަ ހަމައެއް ނުޖައްސަ އެވެ. ޝައުގުވެރިވާ މީހުންގެ ނަން ނޯޓްކުރަނީ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 3
ހަނދަށް ނިއުކްލިއާ ރިއެކްޓަރެއް

އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅު ހަނދުގައި އާބާދުވުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް ސައިންސްވެރިން ފޫގަޅައިފި އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ކަމަކީ ހަނދަށް ހަކަތަ ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 3
އައިއެސްއެސްގައި ފިލްމެއް ކުޅުމުގެ ޝަރަފު ކްރޫޒަށް

ޖައްވުގައި ހިނގާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ފިލްމުތައް ހެދުމަކީ ހޮލީވުޑްގައި ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. އެކަމަކު މިހާތަނަށް ލިބިފައި ނެތް ޝަރަފަކީ ސީދާ ޖައްވުގައި ފިލްމެއް ޝޫޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަކަށް ދެން މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނެތެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020
ނާސާ އުޅަނދަކަށް ނަން ދިނީ 17 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް

އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އިން މާސް އަށް ދާން ކުރާ މަސައްކަތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ އުޅަނދަކަށް ނަން ދިނުމުގެ ފުރުސަތު 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 2
ރަޝިއާގެ އެހީއާ ނުލައި އެމެރިކާ ޖައްވީ ސްޓޭޝަނަށް

ސީދާ އެމެރިކާގެ އުޅަނދުތަކެއްގައި އެސްޓްރޮނޯޓުން ޖައްވީ ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް) އަށް ދަތުރުނުކުރާތާ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން އެފަދަ ދަތުރަކަށް އެމެރިކާ އިން ތައްޔާރުވެފައިވާކަން އެ ގައުމުގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020 4
ޖައްވުގައި ދެ ސެޓެލައިޓް ޖެހި މުޑިއަރަނީ

އެމެރިކާއާ ދިމާ މަތީގައި ދެ ސެޓެލައިޓެއް ޖެހި މުޑިއަރާފާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ މި ހާދިސާ ހިނގާނެ ކަމަށް "ލިއޯލެބްސް" އިން ލަފާކުރަނީ 560 މޭލު އުހުގަ އެވެ. ލިއޯލެބްސް އަކީ "ސްޕޭސް ޓްރެކިން" ކުންފުންޏެކެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 1
މަހުޖަނާ އެކު ހަނދަށް ދާން 20،000 ހުށަހެޅުން

ޖަޕާނުގެ މަޝްހޫރު މަހުޖަނު ޔުސާކޫ މައެޒާވާއާ އެކު ހަނދަށް ދާނެ އަންހެނަކު ހޯދަން ހުޅުވާލައި ސުންގަޑި ހަމަވި އިރު 20،000 މީހުން ކުރިމަތިލައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020
ޖައްވުގައި ކުކީޒް ފިހެ، ޓެސްޓްކުރަން ދުނިޔެ އަށް

ޖައްވީ ސްޓޭޝަން އައިއެސްއެސް އަށް ކުރާ ދިގު ދަތުރުތަކުގައި ކެއްކިދާނެ މިންވަރު ތަޖުރިބާކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ތަނުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުކީޒްތަކެއް ފިހެ އޭގެ ޓެސްޓްތަކެއް ހަދަން މި މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ދުނިޔެ އަށް ގެނެސްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020
މަހުޖަނަކާ އެކު ހަނދަށް ދާނެ އަންހެނަކު ހޯދަނީ

މީހުންގެ ސަމާލުކަން ލިބޭ ކަންކަން ކުރާ ޖަޕާނުގެ މަޝްހޫރު މަހުޖަނު ޔުސާކޫ މައެޒާވާއާ އެކު ހަނދަށް ދާނެ އަންހެނަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020 9
އިންޑިއާ އިން އަނެއްކާވެސް ހަނދަށް އުޅަނދެއް ފޮނުވަނީ

ނިއު ދިއްލީ (ޖެނުއަރީ 2) - ހަނދަށް އުޅަނދެއް ފޮނުވުމުގެ ތިން ވަނަ މަޝްރޫއު އިންޑިއާ އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019
ޖައްވީ އާލާތްތަކުގެ ހިމާޔަތަށް ސްޕޭސް ފޯސް އުފައްދައިފި

އެމެރިކާގެ ސެޓަލައިޓްތަކާއި ޖައްވީ އުޅަނދުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ސްޕޭސް ފޯސްގެ ނަމުގައި އަސްކަރީ ޚާއްސަ ފައުޖެއް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އުފައްދަވައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019
އިންޑިއާއިން ފޮނުވި އުޅަނދުގެ ބައިތައް ހޯދައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 3) - މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ކުރީކޮޅު ހަނދަށް ތިރިކުރަނިކޮށް މުވާސަލާތީ ގުޅުން ކެނޑުނު އިންޑިއާގެ ޖައްވީ އުޅަނދު ޗަންދުރަޔާން-2 ގެ ވިކްރަމް މޮޑިއުލްގެ ބައިތައް ހަނދުގައި ވަނިކޮށް އިންޑިއާ މީހެއްގެ އެހީގައި ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ނާސާ އިން ބުނެފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2019
ވާޖިން ގެލޭޓިކްގެ ޖައްވީ ސޫޓް ދައްކާލައިފި

މުސްތަގުބަލުގައި ޖައްވަށް ޓޫރިސްޓިންގެ ގޮތުގައި މީހުން އުފުލަން ނިންމާފައިވާ ވާޖިން ގެލޭޓިކުން އެކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރުކިރި ޖައްވީ ސޫޓް ދައްކާލައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019
ނާސާގެ ޖައްވީ އާ ސޫޓްތައް ދައްކާލައިފި

ދެހާސް ސައުވީސް ވަނަ އަހަރު ހަނދަށް އެސްޓްރޮނޯޓުން ފޮނުވަން އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އިން ވަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން، ޖައްވީ އާ ސޫޓްތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019
ޔޫއޭއީގެ އެސްޓްރޮނޯޓްގެ ޝަރަފުގައި ފައިސާ ފޮއްޗެއް

އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް އެޖެންސީ (އައިއެސްއެސް) ދިޔަ ފުރަތަމަ އަރަބި އެސްޓްރޮނޯޓް އަދި ޔޫއޭއިން އެ ޝަރަފު ހޯދި އެސްޓްރޮނޯޓް ހައްޒާ އަލް މަންސޫރީ ގައުމަށް ހޯދައިން ދިން ފަހުރަށްޓަކައި އޭނާގެ ނަމުގައި ހަނދާނީ ފައިސާ ފޮއްޗެއް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.