14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020
ސްޕެއިން ބަލިވިއިރު، ޖަރުމަނާއި ސްވިޒަލެންޑް އެއްވަރު

ކިއޭވް (އޮކްޓޫބަރު 14) - ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ރޭ ޔޫކްރޭން އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެ ދެ އަހަރު ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސްޕެއިނަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޖަރުމަނު ކުޅުނު މެޗުން ފޯރިގަދަ ކުރިމަތިލުމަކަށް ފަހު 3-3 އިން ސްވިޒަލެންޑާ އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020
ޕޯޗުގަލް-ސްޕެއިން އެއްވަރުވެ، އިޓަލީ އާއި ފްރާންސަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 8) – ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ ޕޯޗުގަލާއި ސްޕެއިން 0-0 އިން އެއްވަރުވިއިރު އިޓަލީ އަދި ފްރާންސް ކުޅުނު މެޗުތަކުން ބޮޑު ތަފާތަކުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020
މާލީގެ ހުށަހެޅުމަށް ފުރަގަސްދީ އެޑަމާ ސްޕެއިނަށް

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 6) - ވުލްވްސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ހަލުވި ވިންގް އެޑަމާ ޓްރައޮރޭ އަށް މާލީ އަށް ކުޅެން ލިބުނު ފުރުސަތު ދޫކޮށްލައި ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020
ފާޓީ އަށް ރެކޯޑެއް، ޖަރުމަނަށް އިތުރު އިންތިޒާރެއް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 7) - ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ރޭ ޔޫކްރޭން އަތުން 4-0 އިން ސްޕެއިން މޮޅުވި މެޗުގައި ލަނޑުޖަހައި ޒުވާން ތަރި އަންސޫ ފާޓީ ރެކޯޑެއް ހެދިއިރު، ރަށުން ބޭރުގައި ސްވިޒަލެންޑާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ މި މުބާރާތުގައި މޮޅެއް ހޯދަން ޖަރުމަނުން އިތުރު އިންތިޒާރެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020
ގާޔާ ފަހު ވަގުތު ސްޕެއިން ސަލާމަތްކޮށްދީފި

ސްޓުޓްގާޓް (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ފަހު ވަގުތު ހޯސޭ ގާޔާ ވައްދާލި ގޯލުން ސްޕެއިން އިން ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ އާ ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ޖަރުމަނާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020
ޖަރުމަނު މެޗަކީ ޒުވާން ތަރިންގެ އިމްތިހާނެއް: އެންރީކޭ

ބާލިން (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ އާ ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ ސްޕެއިނުގެ ޒުވާން ތަރިންނަށް އިމްތިހާނެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރިކޭ ބުނެފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020
ފާޓީ އާއި އެޑަމާ ސްޕެއިން ސްކޮޑަށް

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 21) - އަންނަ މަހު ފަށާ ފީފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކަށް ނެގި ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑުން ވުލްވްސްގެ އެޑަމާ ޓްރައޮރޭ އާއި ބާސެލޯނާގެ އަންސޫ ފާޓީ އަށް ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020
އިނިއެސްޓާ، ސިލްވާ އަދި ޕީކޭ އޮލިމްޕިކްސް ޓީމަށް؟

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 2) – މި އަހަރުގެ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރަން އެކުލަވާލާ ސްޕެއިނުގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ސްކޮޑުގެ ޕްރީ ލިސްޓުގައި ސީނިއާ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް އާއި ޑޭވިޑް ސިލްވާ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލާފައިވާ އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާ އާއި ޖެރާޑް ޕީކޭ ހިމެނޭ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 2
މޮރޭނޯ އަކީ ވަފާތެރިއެއް ނޫން: އެންރީކޭ

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 28) – ސްޕެއިނުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މޮރޭނޯ އަކީ ވަފާތެރިއެއް ނޫން ކަމަށާއި އޭނާ އަށް ކޯޗިން ޓީމުން ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ ކޯޗު އަދި މޮރޭނޯގެ އެކުވެރިޔާ ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019
އެންރީކޭ އަލުން ސްޕެއިނުގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްވަރު 20) – އަމިއްލަ ސަބަބަކާ ހެދި ޖޫން މަހު މަގާމުން ވަކިވި ލުއިސް އެންރީކޭ އަށް ސްޕެއިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗުކަން އަލުން ދީފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019
މޮރޭނޯ ވަކިކޮށް ސްޕެއިނުން އެންރީކޭ އަލުން ގެންނަނީ؟

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 19) - ސްޕެއިނުން ކޯޗު ރޮބަޓް މޮރޭނޯ ވަކިކޮށް، ލުއިސް އެންރީކޭ އަލުން ގެންނަން އުޅޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019
މޮރޭނޯއާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ޔޫރޯ އަށް ފަހު

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 18) – ސްޕެއިނުގެ ކޯޗު ރޮބަޓް މޮރޭނޯގެ މަސައްކަތް ވަޒަން ކުރާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯގައި ކަމަށް ސްޕެއިން ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުގެ ރައީސް ލުއިސް ރުބިއަލެސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019
ފަހު ވަގުތު ޖެހި ލަނޑުން ސްޕެއިން ޔޫރޯ އަށް

ސްޓޮކްހޯމް، ސްވިޑެން (އޮކްޓޫބަރު 16) - މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ރޮޑްރީގޯ މޮރޭނޯ ވައްދާލި ގޯލާ އެކު ސްވިޑެންއާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޖާގަ ސްޕެއިނުން ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 4
އިޓަލީ ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ

ރޯމް (އޮކްޓޫބަރު 13) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ގްރީސް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ އިޓަލީން އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވެ، މިދިޔަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިނުވުމުގެ ހިތްދަތިކަން ފިލުވާލައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019 3
ބާސެލޯނާގެ އަންސޫ ފާޓީ އަށް ސްޕެއިންގެ ރަށްވެހިކަން

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ބާސެލޯނާގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ޒުވާން ތަރި އަންސޫ ފާޓީ، ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުވަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އޭނާ އަށް އެ ގައުމުގެ ރަށްވެހިކަން ދީފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 10
އަންސޫ ފާޓީ ސްޕެއިން އަށް ކުޅުވަން މަސައްކަތްކުރަނީ

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ގިނަ ބަޔެއްގެ ލޯ އަމާޒުވެފައިވާ ބާސެލޯނާގެ އުއްމީދީ ފޯވާޑް އަންސޫ ފާޓީ ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުވަން އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 1
އިޓަލީ އާއި ސްޕެއިން ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވުމާ ގާތަށް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުނު ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ އަންނަ އަހަރުގެ މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2019
ސްޕެއިނާއި އިޓަލީން މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި

ޔެރެވާން، އާރްމީނިއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އިޓަލީ އާއި ސްޕެއިން ކޮލިފައިންގައި މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019
"އެންރިކޭ ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ މަގާމް ދޫކޮށްލާނަން"

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 4) – ލުއިސް އެންރިކޭ އެނބުރި އަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އުފަލާ އެކު މަގާމުން އެއްކައިރިވާނެ ކަމަށް ސްޕެއިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ރޮބަޓް މޮރޭނޯ ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 11
ޓޮރޭޒް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި

މެޑްރިޑް (ޖޫން 21) - ޖަޕާނުގެ ސަގަން ޓޮސޫ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިނުގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ފެނާންޑޯ ޓޮރޭޒް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.