02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020
އިނިއެސްޓާ، ސިލްވާ އަދި ޕީކޭ އޮލިމްޕިކްސް ޓީމަށް؟

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 2) – މި އަހަރުގެ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރަން އެކުލަވާލާ ސްޕެއިނުގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ސްކޮޑުގެ ޕްރީ ލިސްޓުގައި ސީނިއާ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް އާއި ޑޭވިޑް ސިލްވާ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލާފައިވާ އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާ އާއި ޖެރާޑް ޕީކޭ ހިމެނޭ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 2
މޮރޭނޯ އަކީ ވަފާތެރިއެއް ނޫން: އެންރީކޭ

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 28) – ސްޕެއިނުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މޮރޭނޯ އަކީ ވަފާތެރިއެއް ނޫން ކަމަށާއި އޭނާ އަށް ކޯޗިން ޓީމުން ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ ކޯޗު އަދި މޮރޭނޯގެ އެކުވެރިޔާ ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019
އެންރީކޭ އަލުން ސްޕެއިނުގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްވަރު 20) – އަމިއްލަ ސަބަބަކާ ހެދި ޖޫން މަހު މަގާމުން ވަކިވި ލުއިސް އެންރީކޭ އަށް ސްޕެއިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗުކަން އަލުން ދީފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019
މޮރޭނޯ ވަކިކޮށް ސްޕެއިނުން އެންރީކޭ އަލުން ގެންނަނީ؟

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 19) - ސްޕެއިނުން ކޯޗު ރޮބަޓް މޮރޭނޯ ވަކިކޮށް، ލުއިސް އެންރީކޭ އަލުން ގެންނަން އުޅޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019
މޮރޭނޯއާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ޔޫރޯ އަށް ފަހު

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 18) – ސްޕެއިނުގެ ކޯޗު ރޮބަޓް މޮރޭނޯގެ މަސައްކަތް ވަޒަން ކުރާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯގައި ކަމަށް ސްޕެއިން ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުގެ ރައީސް ލުއިސް ރުބިއަލެސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019
ފަހު ވަގުތު ޖެހި ލަނޑުން ސްޕެއިން ޔޫރޯ އަށް

ސްޓޮކްހޯމް، ސްވިޑެން (އޮކްޓޫބަރު 16) - މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ރޮޑްރީގޯ މޮރޭނޯ ވައްދާލި ގޯލާ އެކު ސްވިޑެންއާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޖާގަ ސްޕެއިނުން ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 4
އިޓަލީ ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ

ރޯމް (އޮކްޓޫބަރު 13) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ގްރީސް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ އިޓަލީން އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވެ، މިދިޔަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިނުވުމުގެ ހިތްދަތިކަން ފިލުވާލައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019 3
ބާސެލޯނާގެ އަންސޫ ފާޓީ އަށް ސްޕެއިންގެ ރަށްވެހިކަން

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ބާސެލޯނާގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ޒުވާން ތަރި އަންސޫ ފާޓީ، ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުވަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އޭނާ އަށް އެ ގައުމުގެ ރަށްވެހިކަން ދީފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 10
އަންސޫ ފާޓީ ސްޕެއިން އަށް ކުޅުވަން މަސައްކަތްކުރަނީ

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ގިނަ ބަޔެއްގެ ލޯ އަމާޒުވެފައިވާ ބާސެލޯނާގެ އުއްމީދީ ފޯވާޑް އަންސޫ ފާޓީ ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުވަން އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 1
އިޓަލީ އާއި ސްޕެއިން ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވުމާ ގާތަށް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުނު ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ އަންނަ އަހަރުގެ މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2019
ސްޕެއިނާއި އިޓަލީން މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި

ޔެރެވާން، އާރްމީނިއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އިޓަލީ އާއި ސްޕެއިން ކޮލިފައިންގައި މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019
"އެންރިކޭ ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ މަގާމް ދޫކޮށްލާނަން"

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 4) – ލުއިސް އެންރިކޭ އެނބުރި އަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އުފަލާ އެކު މަގާމުން އެއްކައިރިވާނެ ކަމަށް ސްޕެއިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ރޮބަޓް މޮރޭނޯ ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 11
ޓޮރޭޒް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި

މެޑްރިޑް (ޖޫން 21) - ޖަޕާނުގެ ސަގަން ޓޮސޫ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިނުގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ފެނާންޑޯ ޓޮރޭޒް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019 2
ސިއްހީ ސަބަބަކާ ގުޅިގެން އެންރީކޭ ސްޕެއިނުން ވަކިވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ޖޫން 20) – ސިއްހީ ހާލަތު ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން، ސްޕެއިންގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ލުއިސް އެންރީކޭ އަމިއްލަ އަށް ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019 14
ސްޕެއިނުން މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި

މެޑްރިޑް (ޖޫން 11) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ސްވިޑެންގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ކުރި ހޯދައި ސްޕެއިނުން މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019 1
11 އޮޕަރޭޝަން، ކަޒޯލާގެ ހިތްވަރު ގަދަ!

މެޑްރިޑް (މެއި 18) - ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ސަންޓި ކަޒޯލާ އަށް މިދިޔަ ތިން އަހަރު އަނިޔާގެ ސަބަބުން ގިނަ ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވި އެވެ. އެކަމަކު އެގާރަ އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު ނަފްސާނީ އެތަކެއް ބިރުވެރިކަމަކުން ވެސް އަރައިގަނެ، ކުޅުމަށް އެނބުރި އައިތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސްތެރޭގައި ކަޒޯލާ މި ވަނީ ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމުން ފުރުސަތު ހޯދައިފަ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019 8
ކުއަލިއަރެއްލާ އަށް ރެކޯޑެއް، މޮރާޓާ ތަފާތު ދައްކައިފި

މިލާން، އިޓަލީ (މާޗް 27) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ލިޗެސްޓައިން ކޮޅަށް ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު އިޓަލީ އަށް ލަނޑު ޖަހައިިދިން އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑް ފަބިއޯ ކުއަލިއަރެއްލާ ގާއިމްކުރިއިރު، އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ސްޕެއިން މޮޅުކޮށްދީފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019 2
އުއްމީދީ ދެ ކުޅުންތެރިން އިޓަލީ މޮޅުކޮށްދީފި

އުދިނޭ، އިޓަލީ (މާޗް 24) – އުއްމީދީ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ނިކޮލާ ބަރެއްލާ އާއި މޮއިސް ކީންގެ ލަނޑުތަކާ އެކު ފިންލެންޑް 2-0 އިން ބަލިކޮށް އިޓަލީން ޔޫރޯ ކޮލިފައިން ފެށިއިރު، ނޯވޭ އަތުން 2-1 އިން ސްޕެއިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2018
ސްޕެއިނުން ސިލްވާގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި

ލަސް ޕަލްމާސް، ސްޕެއިން (ނޮވެމްބަރު 19) - ސްޕެއިން ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން، ދާދި ފަހުން ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މިޑްފީލްޑަރު ޑޭވިޑް ސިލްވާގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018
ސްޕެއިން ބަލިކޮށް އިންގްލެންޑަށް އުއްމީދެއް

ސެވިލް، ސްޕެއިން (އޮކްޓޫބަރު 16) - ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ސްޕެއިން އަތުން 3-2 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު އިންގްލެންޑުން މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރަށް ދިއުމުގެ އުއްމީދު އާކޮޮށްފި އެވެ.